A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự thật


Trang 3 trên 4«1234»

Con người luôn luôn trở thành mồi cho sự thật của mình. Một khi đã thừa nhận chúng, anh ta không thể thoát khỏi chúng.

Man is always prey to his truths. Once he has admitted them, he cannot free himself from them.

Albert Camus19 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói dối sẽ chẳng có nghĩa gì nếu sự thật không khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

A lie would have no sense unless the truth were felt as dangerous.

Alfred Adler19 người thíchthích danh ngôn Thích

Không nên tôn trọng con người hơn sự thật.

You should not honor men more than truth.

Plato18 người thíchthích danh ngôn Thích

Trí tuệ dẫn ta vào cuộc theo đuổi Sự thật. Đam mê khuyến khích ta Hành động.

The Intellect engages us in the pursuit of Truth. The Passions impel us to Action.

Marcus Tullius Cicero18 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật có nhiều, nhưng chân lý chỉ có một.

Facts are many, but the truth is one.

Rabindranath Tagore18 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật thuần khiết không thể bị đám đông đồng hóa; nó phải được chia sẻ bằng sự lây lan.

Pure truth cannot be assimilated by the crowd; it must be communicated by contagion.

Henri Frederic Amiel16 người thíchthích danh ngôn Thích

Dối trá chạy quanh trái đất trong khi Sự thật vẫn còn cố gắng đi giày.

Lies circle the earth while Truth is still trying to put on its shoes.

Napoleon Bonaparte16 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có sự thật vĩnh hằng, cũng như không có chân lý tuyệt đối.

There are no eternal facts, as there are no absolute truths.

Friedrich Nietzsche15 người thíchthích danh ngôn Thích

Căn bệnh bẩm sinh của con người là tin rằng mình nắm được sự thật.

It is man's natural sickness to believe that he possesses the truth.

Blaise Pascal15 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói dối đi nửa vòng trái đất trước khi sự thật kịp mặc quần.

A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on.

Winston Churchill14 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người ít là bản thân mình nhất khi nói với tư cách của bản thân. Hãy cho anh ta một cái mặt nạ, và anh ta sẽ nói với bạn sự thật.

Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth.

Oscar Wilde14 người thíchthích danh ngôn Thích

Hầu hết mọi người, kể cả chúng ta, sống trong thế giới của sự ngu dốt tương đối. Chúng ta thậm chí thoải mái với sự ngu dốt đó, bởi đấy là tất cả những gì ta biết. Khi ta lần đầu tiên đối mặt với sự thật, quá trình ấy có thể đáng sợ, và nhiều người chạy ngược trở về lối sống cũ. Nhưng nếu bạn tiếp tục tìm kiếm sự thật, bạn cuối cùng sẽ có thể đối mặt với nó tốt hơn. Thực ra bạn còn muốn nữa! Đúng là sẽ có nhiều người quanh bạn nghĩ bạn lập dị, hoặc thậm chí là một mối nguy hiểm cho xã hội, nhưng bạn không quan tâm. Một khi bạn đã nếm trải sự thật, bạn sẽ không bao giờ muốn quay lại làm kẻ dốt nát nữa.

Most people, including ourselves, live in a world of relative ignorance. We are even comfortable with that ignorance, because it is all we know. When we first start facing truth, the process may be frightening, and many people run back to their old lives. But if you continue to seek truth, you will eventually be able to handle it better. In fact, you want more! It's true that many people around you now may think you are weird or even a danger to society, but you don't care. Once you've tasted the truth, you won't ever want to go back to being ignorant.

Socrates13 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói dối là kẻ sát nhân lớn nhất. Chúng giết Sự thật.

Lies are the greatest murder. They kill the Truth.

Socrates13 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người trẻ tuổi yêu thích điều gì thú vị và kỳ lạ, cho dù điều đó đúng hay sai. Những trí tuệ trưởng thành hơn yêu thích điều gì thú vị và kỳ lạ về sự thật. Những trí tuệ hoàn toàn trưởng thành rốt cuộc yêu sự thật, thậm chí khi nó có vẻ đơn sơ giản dị, và buồn chán trong mắt người; bởi họ phát hiện ra sự thật thường có khuynh hướng bộc lộ sự thông tuệ sâu sắc nhất trong vỏ bọc của sự giản đơn.

Young people love what is interesting and odd, no matter how true or false it is. More mature minds love what is interesting and odd about truth. Fully mature intellects, finally, love truth, even when it appears plain and simple, boring to the ordinary person; for they have noticed that truth tends to reveal its highest wisdom in the guise of simplicity.

Friedrich Nietzsche13 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu nghi kị nhất điều gì? Nào phải dối gian hay hiểu lầm, nhưng thứ đó rồi sẽ có ngày được gột sạch. Thứ tình yêu sợ những sự thật trần trụi.

Chỉ vì yêu - Sói Xám Mọc Cánh13 người thíchthích danh ngôn Thích

Xã hội bây giờ đều như vậy, mọi người cũng thích xem chuyện tào lao. Càng không chịu nổi, càng dơ bẩn, thì càng phải chen lấn xem náo nhiệt. Sự thật hiện giờ còn khoa trương lại giả tạo hơn cả tiểu thuyết.

Sắc màu ấm - Phong Tử Tam Tam12 người thíchthích danh ngôn Thích

Sức mạnh thật sự đến từ việc đứng vững với sự thật của chính mình và đi theo con đường của chính mình.

True power comes from standing in your own truth and walking your own path.

Elizabeth Gilbert12 người thíchthích danh ngôn Thích

Câu hỏi thực sự là: Tôi có thể chịu đựng chừng nào sự thật?

The real question is: How much truth can I stand?

Friedrich Nietzsche11 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy chiến thắng sự giận dữ bằng bình thản;
Hãy chiến thắng sự ác độc bằng lòng tốt;
Hãy chiến thắng sự keo kiệt bằng cách cho đi,
Và kẻ dối trá bằng sự thật.

Conquer anger with non-anger;
Conquer wickedness with goodness;
Conquer stinginess with giving,
And a liar with truth.

Khuyết danh11 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi tôi nói lên sự thật, đó không phải vì muốn thuyết phục người không biết sự thật, mà nhằm để bảo vệ người biết.

When I tell the truth, it is not for the sake of convincing those who do not know it, but for the sake of defending those that do.

William Blake10 người thíchthích danh ngôn Thích

Có nhiều chuyện rõ ràng bản thân đã biết sự thật nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm mọi lí do để bảo vệ đáp án trong lòng mình.

Weibo9 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật chịu tổn hại bởi quá nhiều phân tích.

Truth suffers from too much analysis.

Frank Herbert9 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn phải nói sự thật, hãy nói một cách khôi hài, không sẽ toi đời đấy.

If you're going to tell people the truth, be funny or they'll kill you.

Billy Wilder9 người thíchthích danh ngôn Thích

Thợ vẽ ghét vẽ chó, ngựa, thích vẽ mà quỷ, vì sự thực khó hình dung, mà sự hão huyền dễ bày đặt vậy.

Trương Hành9 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật không phải bao giờ cũng đẹp, nhưng niềm khát khao nó thì có.

Truth isn't always beauty, but the hunger for it is.

Khuyết danh9 người thíchthích danh ngôn Thích

Không bỏ ra một công phu nhất định thì không có khả năng khám phá sự thật và ai sợ mất công sức thì không có khả năng lĩnh hội được chân lý.

Khuyết danh9 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi hoàn toàn nhận ra rằng không sự giàu sang hay địa vị nào có thể trường tồn, trừ phi được xây dựng trên sự thật và sự công bằng, bởi vậy, tôi sẽ không tham gia vào giao dịch nào mà không có lợi cho tất cả các bên.

I fully realize that no wealth or position can long endure, unless built upon truth and justice, therefore, I will engage in no transaction which does not benefit all whom it affects.

Napoleon Hill9 người thíchthích danh ngôn Thích

Có những chuyện bạn biết rất rõ nhưng lại không thể nói ra, bởi một khi phơi bày ra, chẳng ai là người vui vẻ cả.

Yusakumi Kudo8 người thíchthích danh ngôn Thích

Tại đây con đường của con người chia ngả. Nếu bạn muốn tìm kiếm hạnh phúc và sự bình yên trong tâm hồn, hãy tin tưởng; nếu bạn muốn tìm kiếm sự thật, hãy dò hỏi rõ.

Here the ways of men divide. If you wish to strive for peace of soul and happiness, then believe; if you wish to be a disciple of truth, then inquire.

Friedrich Nietzsche8 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật không dành cho tất cả mọi người, mà chỉ dành cho người tìm kiếm nó mà thôi.

The truth is not for all men but only for those who seek it.

Ayn Rand8 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn muốn chọc tức hàng xóm, hãy nói sự thật về họ.

If you want to annoy your neighbors, tell the truth about them.

Pietro Aretino8 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu là sự điên rồ nảy sinh từ một khao khát có lý trí nhưng không thể thỏa mãn muốn hiểu được sự thật tối thượng về thế giới.

Love is a madness produced by an unsatisfiable rational desire to understand the ultimate truth about the world.

Plato8 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi con trưởng thành, hãy luôn nói sự thật, đừng làm hại người khác, và đừng nghĩ mình là người quan trọng nhất trên thế gian.

As you grow up, always tell the truth, do no harm to others, and don't think you are the most important being on earth.

Harper Lee8 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục đích của luận cứ là thay đổi bản chất của sự thật.

The purpose of argument is to change the nature of truth.

Frank Herbert7 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật tuyệt đối là món hàng rất hiếm và nguy hiểm trong bối cảnh của nghề báo chuyên nghiệp

Absolute truth is a very rare and dangerous commodity in the context of professional journalism.

Hunter S. Thompson7 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta không bao giờ được sợ hãi đi quá xa, bởi sự thật nằm ở xa xôi.

We must never be afraid to go too far, for truth lies beyond.

Marcel Proust7 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi điều ta nghe thấy đều chỉ là một quan điểm, không phải là sự thật. Mọi thứ ta nhìn thấy đều chỉ là một góc nhìn, không phải là sự thật.

Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth.

Marcus Aurelius7 người thíchthích danh ngôn Thích

Thời gian trôi đi, và từng chút từng chút, mọi điều mà ta nói bằng lời dối trá trở thành sự thật.

Time passes, and little by little everything that we have spoken in falsehood becomes true.

Marcel Proust7 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong thời kỳ dối trá, nói lên sự thật là một hành động mang tính cách mạng.

In a time of deceit telling the truth is a revolutionary act.

George Orwell6 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không thể nói sự thật về bản thân, bạn không thể nói sự thật về người khác.

If you do not tell the truth about yourself you cannot tell it about other people.

Virginia Woolf6 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật chắc chắn là một nhánh của đạo đức, và là một nhánh rất quan trọng đối với xã hội.

Truth is certainly a branch of morality and a very important one to society.

Thomas Jefferson6 người thíchthích danh ngôn Thích

Và ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ cho ngươi tự do.

And you will know the truth, and the truth will set you free.

Khuyết danh6 người thíchthích danh ngôn Thích

Thi ca gần với sự thực chân chính hơn lịch sử.

Poetry is nearer to vital truth than history.

Plato6 người thíchthích danh ngôn Thích

Một khi báo chí chạm vào một câu chuyện, sự thực mất đi vĩnh viễn, thậm chí cả đối với các nhân vật chính.

Once a newspaper touches a story, the facts are lost forever, even to the protagonists.

Norman Mailer6 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật có hàng triệu khuôn mặt, nhưng chỉ có một sự thật.

The truth has a million faces, but there is only one truth.

Hermann Hesse6 người thíchthích danh ngôn Thích

Hầu hết chúng ta sợ phải nói thật bởi vì điều đó không dễ chịu. Ta sợ hậu quả - sợ khiến người khác không thoải mái, sợ làm họ tổn thương, hay sợ làm họ giận. Thế nhưng khi chúng ta không nói thật, và người khác không nói thật với ta, ta không thể xử lý các vấn đề dựa trên nền tảng hiện thực. Chúng ta đều từng nghe câu nói "sự thật sẽ cho ta tự do". Và đúng là như vậy. Sự thật cho ta tự do để đối mặt với bản chất của sự việc, chứ không phải cách ta mường tượng nó, hay hy vọng nó sẽ là như thế, hay tìm cách thao túng nó sao cho phù hợp với những lời dối trá của chúng ta. Sự thật cũng giải phóng năng lượng của ta. Bởi phải tốn năng lượng để che giấu sự thật, giữ bí mật, hoặc duy trì trò lừa gạt.

Most of us avoid telling the truth because it’s uncomfortable. We’re afraid of the consequences—making others feel uncomfortable, hurting their feelings, or risking their anger. And yet, when we don’t tell the truth, and others don’t tell us the truth, we can’t deal with matters from a basis in reality. We’ve all heard the phrase that “the truth will set you free.” And it will. The truth allows us to be free to deal with the way things are, not the way we imagine them to be or hope them to be or might manipulate them to be with our lies. The truth also frees up our energy. It takes energy to withhold the truth, keep a secret, or keep up an act.

Jack Canfield5 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật luôn là luận cứ mạnh nhất.

Truth is always the strongest argument.

Sophocles5 người thíchthích danh ngôn Thích

Qua nghi ngờ, ta tới gần sự thật.

By doubting we come at truth.

Marcus Tullius Cicero5 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi một câu chuyện đều có 3 phiên bản: Phiên bản của bạn, của tôi, và sự thật.

Weibo - Dịch: Thương Thương Đặng5 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật là cái bẫy: bạn không thể có nó mà không bị bắt. Bạn không thể có sự thật theo cách bạn bắt được nó, mà chỉ theo cách nó bắt được bạn.

The truth is a snare: you cannot have it, without being caught. You cannot have the truth in such a way that you catch it, but only in such a way that it catches you.

Soren Kierkegaard5 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 3 trên 4«1234»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.