Chuyên mục liên quan

~♥~♥~♥~


Danh ngôn vần s

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Số phận


Trang 1 trên 212»

Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao.

It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.

William Shakespeare320 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.

Has fortune dealt you some bad cards. Then let wisdom make you a good gamester.

Francis Quarles235 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự tự do về chính trị, sự hòa bình của một quốc gia và chính cả khoa học là những món quà mà Định mệnh đánh thuế nặng nề bằng máu!

Political liberty, the peace of a nation, and science itself are gifts for which Fate demands a heavy tax in blood!

Balzac214 người thíchthích danh ngôn Thích

Số phận là một quan niệm sai, nó chỉ bao che cho sự thật rằng bạn không tự kiểm soát được cuộc đời mình.

Fate is a misconception, it's only a cover-up for the fact you don't have control over your own life.

Khuyết danh109 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người chẳng bao giờ thực sự là kẻ theo thuyết định mệnh, hay thậm chí người khắc kỷ. Con người thường liều mạng chống lại số phận mình, vĩnh viễn dũng cảm đặt mình bên ngoài sự chi phối của thần linh. Không nghi ngờ rằng cuộc chiến này thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại, bởi nó ủng hộ kẻ mạnh mẽ can trường. Nó cũng thúc đẩy cái đẹp, bởi những người yếu đuối hơn thường tìm cách trốn thoát khỏi thế giới vô vọng và khắc nghiệt bằng cách tạo ra một thế giới đáng yêu hơn cho mình.

Man is never honestly the fatalist, nor even the stoic. He fights his fate, often desperately. He is forever entering bold exceptions to the rulings of the bench of gods. This fighting, no doubt, makes for human progress, for it favors the strong and the brave. It also makes for beauty, for lesser men try to escape from a hopeless and intolerable world by creating a more lovely one of their own.

Henry Louis Mencken107 người thíchthích danh ngôn Thích

Vận mệnh, chẳng qua chỉ là lời tự an ủi vô vị của kẻ thất bại, là những lời đánh trống lảng của kẻ nhút nhát.
Tiền đồ của con người chỉ có thể dựa vào ý chí, sự nỗ lực của bản thân để quyết định.

Weibo - Dịch: Thương Thương Đặng92 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta thường gặp vận mệnh của mình trên con đường mình chọn để lảng tránh nó.

A person often meets his destiny on the road he took to avoid it.

La Fontaine84 người thíchthích danh ngôn Thích

Dù số phận mang tới điều gì, đừng sợ hãi hành động.

Whatever fortune brings, don't be afraid of doing things.

A. A. Milne76 người thíchthích danh ngôn Thích

Ban đầu tôi cho rằng mạnh mẽ nhất trên đời đó là tình yêu. Cuối cùng mới bàng hoàng nhận ra, mạnh mẽ nhất trên đời đó là vận mệnh... Con người ta rất khó hiểu, đau khổ đắng cay là điều không tránh khỏi, những khi hạnh phúc không hề biết trân trọng. Mà đến khi bất hạnh mới nhớ đến những hạnh phúc đã qua, lúc đó mới cảm thấy tiếc nuối khổ đau.

Năm tháng là đoá hoa hai lần nở - Đường Thất Công Tử76 người thíchthích danh ngôn Thích

"Đó là cái số", câu cửa miệng của những trái tim yếu đuối! "Đó là cái số", lời xin lỗi u ám cho mọi sai lầm! Kẻ mạnh và chân chính không chấp nhận số phận.

'It is destiny' phrase of the weak human heart! 'It is destiny' dark apology for every error! The strong and virtuous admit no destiny.

Edward Bulwer Lytton65 người thíchthích danh ngôn Thích

Số phận chẳng là gì hơn ngoài những việc được thực hiện trong một trạng thái tồn tại trước đó.

Fate is nothing but the deeds committed in a prior state of existence.

Ralph Waldo Emerson57 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy chấp nhận những điều mà số phận mang đến, và yêu thương những người mà số phận kết nối, và hãy làm điều đó với tất cả tấm chân tình.

Accept the things to which fate binds you, and love the people with whom fate brings you together,but do so with all your heart.

Marcus Aurelius41 người thíchthích danh ngôn Thích

Vận mệnh có hai cách để hủy diệt chúng ta - bằng cách chối từ mơ ước của ta, hoặc bằng cách đáp ứng nó.

Destiny has two ways of crushing us - by refusing our wishes and by fulfilling them.

Henri Frederic Amiel35 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự cô đơn là con đường mà số phận thử dùng để dẫn dắt con người tới với chính mình.

Loneliness is the way by which destiny endeavors to lead man to himself.

Hermann Hesse29 người thíchthích danh ngôn Thích

Mặc dù số phận tạo ra hoàn cảnh, phản ứng như thế nào lại phụ thuộc vào tính cách.

Although fate presents the circumstances, how you react depends on your character.

Khuyết danh26 người thíchthích danh ngôn Thích

Số phận không phải quan trọng là cơ hội. Quan trọng là lựa chọn.

Destiny is not a matter of chance. It is a matter of choice.

Dale Carnegie21 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người ai chả có số mệnh nhưng sợ hãi một tương lai chưa xảy ra mà quên mất đi hiện tại cần phải sống chẳng phải là một sự hèn nhát hay sao?

Phim: Gu Family Book19 người thíchthích danh ngôn Thích

Có lẽ định mệnh là thứ để đối đầu, không phải để trốn chạy.

Trở lại - Nguyễn Nhật Lâm18 người thíchthích danh ngôn Thích

Số phận chẳng bao giờ quá hào phóng thậm chí cả với những kẻ mình nuông chiều nhất. Thần linh hiếm khi ban cho người trần nhiều hơn một kỳ công siêu phàm.

Fate is never too generous even to its favorites. Rarely do the gods grant a mortal more than one immortal deed.

Stefan Zweig16 người thíchthích danh ngôn Thích

Tính cách là vận mệnh.

성격이 운명이다.

Tục ngữ Hàn Quốc16 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy khắc thành vận mệnh của mình bằng đôi tay của chính mình.

With your hands carve out your own destiny.

Guru Nanak15 người thíchthích danh ngôn Thích

Trên đời này mọi người đều có bổn phận của riêng mình, có số phận của riêng mình. Nên là cái gì thì sẽ là cái đó, nên làm thế nào thì sẽ làm thế ấy. Ông trời cho ngươi phú quý, tự nhiên sẽ lấy đi của ngươi cái gì đó, muốn oán hận cũng không được. Trên đời đâu thế nào có chuyện mọi thứ đều như ý nguyện. Nếu trên đời ai cũng làm mọi chuyện theo ý mình thì nhân thế đâu còn là nhân thế, mọi thứ sẽ loạn cả lên.

Hạ tân lang - Công Tử Hoan Hỉ14 người thíchthích danh ngôn Thích

Số phận đáp lại ước nguyện của ta, nhưng theo cách riêng của nó, để cho ta thứ gì đó vượt ra ngoài ước nguyện của ta.

Destiny grants us our wishes, but in its own way, in order to give us something beyond our wishes.

Johann Wolfgang von Goethe13 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính trong khoảng khắc lập ra quyết định mà vận mệnh bạn hình thành.

It is in your moments of decision that your destiny is shaped.

Tony Robbins13 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu điều gì đó ắt xảy ra, nó sẽ xảy ra... đúng lúc, đúng người, và vì lý do tốt nhất.

If something's bound to happen, it will happen.. Right time, right person, and for the best reason.

Aristotle12 người thíchthích danh ngôn Thích

Việc người ta làm hoặc có khiến mới làm, việc thôi không làm hoặc có ai ngăn không làm, làm hay không làm không phải tại người ta mà nên được. Một hớp uống một miếng ăn cũng là việc có định trước, muôn sự đều đã chia định, muôn sự chẳng phải do người mưu tính mà nên, cả một đời người số mạng đều đã được an bài trước.

行或使之,止或尼之,行止非人所能也。一飲一啄,事皆前定。萬事分已定,浮生空自忙。萬事不由人計較,一生都是命安排。
Hành hoặc sử chi, chỉ hoặc ni chi, hành chỉ phi nhân sở năng dã. Nhất ẩm nhất trác, sự giai tiền định. Vạn sự phân dĩ định, phù sinh không tự mang. Vạn sự bất do nhân kế giảo, nhất sinh đô thị mệnh an bài.

Mạnh Tử12 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật thu hoạch là gặt hái nhiều hơn gieo hạt. Gieo một hành động, và bạn gặt một thói quen. Gieo một thói quen, và bạn gặt tính cách. Gieo một tính cách, và bạn gặt vận mệnh.

The law of harvest is to reap more than you sow. Sow an act, and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny.

James Allen11 người thíchthích danh ngôn Thích

Có một số thứ một khi đã được số mệnh định đoạt, muốn chống đỡ cũng chẳng được, chi bằng cứ đón nhận nó, cái kết cục cần đến rồi sẽ đến.chấp

Bình minh và hoàng hôn - Tân Di Ổ10 người thíchthích danh ngôn Thích

Biết số phận của chính mình trong bất hạnh thường là điều an ủi.

It is often a comfort in misfortune to know our own fate.
Sæpe calamitas solatium est nosse sortem suam.

Quintus Curtius Rufus10 người thíchthích danh ngôn Thích

Hơn bất cứ điều gì, tôi tin rằng chính những quyết định của chúng ta, không phải những điều kiện của cuộc sống, mới định đoạt vận mệnh của chúng ta.

More than anything else, I believe it’s our decisions, not the conditions of our lives, that determine our destiny.

Tony Robbins10 người thíchthích danh ngôn Thích

Cứ tin vào số phận, nhưng hãy nghiêng về phía trước nơi số phận có thể thấy bạn.

Believe in fate, but lean forward where fate can see you.

Quentin Crisp8 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống giống như một ván bài. Quân bài được chia cho bạn do định mệnh quyết định; cách bạn chơi là ý chí tự do.

Life is like a game of cards. The hand that is dealt you represents determinism; the way you play it is free will.

Jawaharal Nehru8 người thíchthích danh ngôn Thích

Vận mệnh của chúng ta sống trong chính bản thân ta. Bạn chỉ cần đủ can đảm để nhìn thấy nó.

Our fate lives within us. You only have to be brave enough to see it.

Công ty Walt Disney7 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyết định là sức mạnh tối thượng. Các quyết định định hình vận mệnh.

Decision is the ultimate power. Decisions shape destiny.

Tony Robbins7 người thíchthích danh ngôn Thích

Còn trẻ ta, từng nghĩ đến tình yêu có thể siêu việt hết thảy, khi đó ta không rõ, trên đời có khác một loại lực lượng, tên là vận mệnh, chỉ có thể thừa nhận, không thể thay đổi.

Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi6 người thíchthích danh ngôn Thích

Vận mệnh thiên vị người can đảm.

Fortune favors the brave.

Publius Terence6 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống tựa như một cuốn thiên thư không chữ, trang cũ vừa lật qua, trang mới đã mở ra. Bàn tay số phận soạn nên nội dung gì trên trang sách, không ai có thể biết được. Tất cả đều là ẩn số…

Gặp anh trong vạn người - Tuyết Ảnh Sương Hồn6 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi để ý thấy rằng thậm chí cả những người khăng khăng rằng mọi thứ đã được định trước và rằng ta không thể thay đổi số phận vẫn nhìn ngang dọc trước khi đi qua đường.

I have noticed that even those who assert that everything is predestined and that we can change nothing about it still look both ways before they cross the street.

Stephen Hawking6 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn làm chủ vận mệnh của mình. Bạn có thể ảnh hưởng, định hướng và khống chế môi trường của bản thân. Bạn có thể khiến cuộc đời của mình trở thành như bạn mong muốn.

You are the master of your destiny. You can influence, direct and control your own environment. You can make your life what you want it to be.

Napoleon Hill5 người thíchthích danh ngôn Thích

Người muốn đi thì số phận dẫn đi, người không muốn đi thì số phận kéo lê.

Ngạn ngữ Latinh5 người thíchthích danh ngôn Thích

Những thế sự đương thời của của con người ngắn ngủi và hay thay đổi, và vận mệnh chẳng bao giờ nuông chiều ai lâu.

The fashions of human affairs are brief and changeable, and fortune never remains long indulgent.
Breves et mutabiles vices rerum sunt, et fortuna nunquam simpliciter indulget.

Quintus Curtius Rufus5 người thíchthích danh ngôn Thích

Vận mệnh không đứng ở bên người hèn nhát.

Fortune is not on the side of the faint-hearted.

Sophocles5 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi thứ đều được sắp đặt hết cho chúng ta. Tôi phải chết đến hai lần chỉ để học được điều này.

Phim 2005: Constantine5 người thíchthích danh ngôn Thích

Số phận có quyền năng kinh khủng. Bạn không thể trốn thoát nó bằng sự giàu sang hay đấu tranh. Không thành trì nào ngăn được nó bên ngoài, không con tàu nào chạy trốn được nó.

Fate has terrible power. You cannot escape it by wealth or war. No fort will keep it out, no ships outrun it.

Sophocles4 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta không có quyền năng đoán trước được vận mệnh của mình.

It is not in our power to anticipate our destiny.

Winston Churchill4 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn nắm giữ vận mệnh của mình - bạn không cần phép thuật để làm điều đó. Và không có đường tắt màu nhiệm nào để giải quyết vấn đề của bạn.

You control your destiny - you don't need magic to do it. And there are no magical shortcuts to solving your problems.

Công ty Walt Disney4 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho dù quá khứ của bạn như thế nào, vận mệnh của bạn là điều bạn tạo ra ngày hôm nay. Bạn sẽ tạo ra điều gì?

No matter what your history has been, your destiny is what you create today. What are you going to create?

Steve Maraboli4 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có sự tình cờ, chỉ có sự thất bại trong việc nhận ra bàn tay vận mệnh.

There is no such thing as an accident, only a failure to recognise the hand of fate.

Napoleon Bonaparte3 người thíchthích danh ngôn Thích

Số phận giống như một nhà hàng lạ lùng và không nổi danh, đầy những bồi bàn kỳ quặc cứ phục vụ bạn những thứ bạn chẳng bao giờ yêu cầu và không phải bao giờ cũng thích.

Fate is like a strange, unpopular restaurant, filled with odd waiters who bring you things you never asked for and don't always like.

Lemony Snicket3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hoặc bạn là cái bóng của số phận, hoặc bạn là mặt trời của số phận, tùy thuộc vào việc bạn quay hướng nào.

You are fate's shadow or fate's sun, depending on which way you turn.

Terri Guillemets3 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.