Hán học danh ngôn về nhân tâm

Biến đá cho hoá ra vàng, vẫn chưa thoả mãn lòng tham con người.

点石化为金,人心犹未足。
Điểm thạch hóa vi kim, nhân tâm do vị túc.

Tăng Quảng Hiền Văn

 52 người thích      Thích

~*~

Nghèo ở chợ đông không đứa hỏi, giàu nơi núi thẳm lắm người thăm

貧居鬧市無人問,富在深山有遠親。
Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại thâm sơn hữu viễn thân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 48 người thích      Thích

~*~

Sẵn chè rượu lắm bạn bè, đến khi gặp nạn chẳng hề thấy ai.

有茶有酒多兄弟,急難何曾見一人。
Hữu trà hữu tửu đa huynh đệ, cấp nạn hà tằng kiến nhất nhân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 34 người thích      Thích

~*~

Núi rừng còn có cây mọc thẳng, ngay thẳng trên đời chẳng có ai.

山中有直樹,世上無直人。
Sơn trung hữu trực thụ, thế thượng vô trực nhân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 25 người thích      Thích

~*~

Ngay trong ngay cũng đừng tin vội, mà hãy nên phòng người bất nhân.

莫信直中直,須防仁不仁。
Mạc tín trực trung trực, tu phòng nhân bất nhân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 22 người thích      Thích

~*~

Không tiền chớ đến chỗ đông, gặp nạn chớ đến cậy trông thân tình.

無錢休入眾,遭難莫尋親。
Vô tiền hưu nhập chúng, tao nạn mạc tầm thân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 22 người thích      Thích

~*~

Lên trời khó, cầu cạnh người ta lại khó hơn; hoàng điên đắng, nghèo khổ lại đắng hơn; giá mùa xuân bạc, tình người lại bạc hơn; sông núi hiểm, lòng người lại hiểm hơn. Biết được khó, chịu được khổ, quen được bạc, dò được hiểm thì mới khả dĩ ở đời.

Tiền Hạc Than

 21 người thích      Thích

~*~

Người như chim ở chung rừng, khi tai nạn tới đều vùng tự bay.

人生似鳥同林宿,大限來時各自飛。
Nhân sinh tự điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tự phi.

Tăng Quảng Hiền Văn

 20 người thích      Thích

~*~

Người ở nhờ lâu thành rẻ rúng, nghèo đến nhà thân cũng hóa sơ.

久住令人賤,貧來親也疏。
Cửu trú lệnh nhân tiện, bần lai thân dã sơ.

Tăng Quảng Hiền Văn

 17 người thích      Thích

~*~

Có tiền hễ nói người tin, không tiền nói chẳng ai tin câu nào.

有錢道真語,無錢語不真。
Hữu tiền đạo chân ngữ, vô tiền ngữ bất chân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 15 người thích      Thích

~*~

Tình người tựa giấy tờ tờ mỏng, việc thế như cờ ván ván thay.

人情似紙張張薄,世事如棋局局新。
Nhân tình tự chỉ trương trương bạc, thế sự như kỳ cục cục tân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 15 người thích      Thích

~*~

Đầy nhanh rút chóng suối rừng, dễ dàng tráo trở là lòng tiểu nhân.

易涨易退山溪水,易反易覆小人心。
Dị trướng dị thoái sơn khê thủy, dị phản dị phúc tiểu nhân tâm.

Tăng Quảng Hiền Văn

 13 người thích      Thích

~*~

Chim đến lúc cùng thời mổ, muông đến lúc cùng thời cào, người ta đến lúc cùng thời dối giá.

Nhan Hồi

 13 người thích      Thích

~*~

Tình người mực nước thấp cao, việc thế mây trôi cuốn vào trải ra.

人情似水分高下,世事如雲任卷舒。
Nhân tình tự thủy phân cao hạ, thế sự như vân nhậm quyển thư.

Tăng Quảng Hiền Văn

 12 người thích      Thích

~*~

Tiếng người không cánh mà bay xa, tình người không rễ mà bám chặt.

Quân Tử

 10 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.