Lời hay ý đẹp

Nếu xét đến việc mọi thứ đều nguy hiểm đến thế nào, chẳng có gì thực sự đáng sợ.


Considering how dangerous everything is, nothing is really very frightening.


Gertrude Stein

 4 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Giấc mơ là kinh thánh, và nhiều kinh thánh chẳng là gì hơn ngoài những giấc mơ.

A dream is a scripture, and many scriptures are nothing but dreams.

Umberto Eco   | Chủ đề: Giấc mơ

 0 người thích      Thích

~*~

Bạn cần mơ giấc mơ lớn hơn cho bản thân. Đó là bài học. Hãy xây dựng tầm nhìn cao nhất cho cuộc đời mình và nó có thể sẽ trở thàn hiện thực.

You need to dream a bigger dream for yourself. That is the lesson. Hold the highest vision possible for your life and it can come true.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Tầm nhìn, Giấc mơ

 0 người thích      Thích

~*~

Trẻ con là hạt giống hoặc của hòa bình hoặc của bạo lực trong tương lai, phụ thuộc vào cách chúng được chăm sóc và khuyến khích. Bởi vậy, gia đình và môi trường cộng đồng phải được gieo mầm để nuôi trồng một thế giới công bằng và giàu tình hữu nghị hơn, một thế giới vì cuộc sống và hy vọng.

Children are the seed for peace or violence in the future, depending on how they are cared for and stimulated. Thus, their family and community environment must be sown to grow a fairer and more fraternal world, a world to serve life and hope.

Zilda Arns   | Chủ đề: Trẻ con, Hòa bình, Môi trường, Bạo lực, Gia đình

 1 người thích      Thích

~*~

Tôi biết tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ bản thân nếu tôi chọn sống mà không có mục đích nhân đức, mà không cố gắng giúp đỡ những người nghèo khổ và bất hạnh, mà không nhận ra rằng có lẽ niềm vui tinh thuần nhất trong đời đến từ việc nỗ lực giúp đỡ người khác.

I know I could never forgive myself if I elected to live without humane purpose, without trying to help the poor and unfortunate, without recognizing that perhaps the purest joy in life comes with trying to help others.

Arthur Ashe   | Chủ đề: Vị tha, Giúp đỡ, Niềm vui

 2 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn ngồi chờ đợi ai đó sẽ đến cứu bạn, chữa lành bạn, hay thậm chí dù là giúp đỡ bạn, bạn đang lãng phí thời gian đó, bởi chỉ bạn mới có sức mạnh nắm lấy trách nhiệm đẩy cuộc đời mình tiến lên.

If you’re sitting around waiting on somebody to save you, to fix you, to even help you, you are wasting your time because only you have the power to take responsibility to move your life forward.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Giúp đỡ, Tự lực, Chờ đợi, Bản thân, Trách nhiệm

 0 người thích      Thích

~*~

Đi tìm sự giúp đỡ không có nghĩa là ta yếu kém hay bất tài. Nó thường biểu lộ sự trung thực và trí thông minh ở mức cao.

Asking for help does not mean that we are weak or incompetent. It usually indicates an advanced level of honesty and intelligence.

Anne Wilson Schaef   | Chủ đề: Trí tuệ, Giúp đỡ, Trung thực

 1 người thích      Thích

~*~

Giá trị của người khác là ở họ có điều gì đó độc nhất vô nhị.

The value of other people is that they have something unique to offer.

Zygmunt Bauman   | Chủ đề: Duy nhất, Giá trị

 0 người thích      Thích

~*~

Hãy nắm lấy cái chổi của sự giận dữ và đuổi đi con thú sợ hãi.

Grab the broom of anger and drive off the beast of fear.

Zora Neale Hurston   | Chủ đề: Giận dữ, Sợ hãi

 1 người thích      Thích

~*~

Mọi thứ đáng giá trong đời đến với ta đều miễn phí - tinh thần, tâm hồn, thân thể, hy vọng, giấc mơ, trí tuệ, tình yêu của ta đối với gia đình và bạn bè và đất nước. Tất cả những tài sản vô giá ấy đều miễn phí.

Everything that’s really worthwhile in life comes to us free – our minds, our souls, our bodies, our hopes, our dreams, our intelligence, our love of family and friends and country. All of these priceless possessions are free.

Earl Nightingale   | Chủ đề: Trí tuệ, Hy vọng, Tâm hồn, Yêu thương, Giấc mơ

 1 người thích      Thích

~*~

Ghen tị với người phụ nữ đẹp sẽ chẳng khiến bạn đẹp hơn.

Being jealous of a beautiful woman is not going to make you more beautiful.

Zsa Zsa Gabor   | Chủ đề: Sắc đẹp, Ghen tị

 1 người thích      Thích

~*~

Gia đình nên là nơi chốn mà bạn có thể làm con người trọn vẹn nhất của mình.

Family should be the place where you can be your most complete self.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Gia đình

 1 người thích      Thích

~*~

Sự giàu sang có thể thay đổi bản tính của con người; và hiếm khi có ai đủ thận trọng để kháng cự sự giàu sang.

Prosperity can change man's nature; and seldom is any one cautious enough to resist the effects of good fortune.
Res secundae valent commutare naturam, et raro quisquam erga bona sua satis cautus est.

Quintus Curtius Rufus   | Chủ đề: Giàu sang, Thay đổi, Thận trọng

 0 người thích      Thích

~*~

Hãy giữ những hy vọng lớn và dám làm hết sức vì chúng. Hãy mơ những giấc mơ lớn và dám sống vì chúng. Hãy có những kỳ vọng khổng lồ và tin vào chúng.

Have great hopes and dare to go all out for them. Have great dreams and dare to live them. Have tremendous expectations and believe in them.

Norman Vincent Peale   | Chủ đề: Hy vọng, Kỳ vọng, Giấc mơ

 3 người thích      Thích

~*~

Cuộc phiêu lưu lớn nhất mà bạn có thể đi là sống theo những giấc mơ của mình.

The biggest adventure you can ever take is to live the life of your dreams.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Phiêu lưu, Giấc mơ

 0 người thích      Thích

~*~

Chìa khóa để biến giấc mơ thành hiện thực là không chỉ tập trung vào thành công mà còn tập trung vào tầm quan trọng - và rồi thậm chí ngay cả những bước nhỏ và những chiến thắng bé trên đường cũng sẽ có ý nghĩa lớn hơn.

The key to realizing a dream is to focus not on success but on significance - and then even the small steps and little victories along your path will take on greater meaning.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Ý nghĩa, Thành công, Giấc mơ

 1 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.