Lời hay ý đẹp

Tôi luôn luôn muốn an ủi bản thân bằng cách hát khi mình buồn. Trong hầu hết các trường hợp, hóa ra giọng tôi còn tệ hơn rắc rối của tôi.


I always try to cheer myself up by singing when I get sad. Most of the time, it turns out that my voice is worse than my problems.


Khuyết danh

 86 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Nếu chúng ta muốn có hòa bình trên trái đất này, lòng trung thành của ta phải trải khắp chứ không cục bộ. Lòng trung thành của ta phải vượt qua chủng tộc, gia tộc, tầng lớp, và quốc gia; và điều này nghĩa là ta phải xây dựng một tầm nhìn quốc tế.

If we are to have peace on earth, our loyalties must become ecumenical rather than sectional. Our loyalties must transcend our race, our tribe, our class, and our nation; and this means we must develop a world perspective.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Bác ái, Hòa bình, Trung thành

 0 người thích      Thích

~*~

Hãy hạnh phúc trong khoảng khắc này. Khoảng khắc này chính là cuộc đời bạn.

Be happy for this moment. This moment is your life.

Omar Khayyam   | Chủ đề: Hạnh phúc, Trân trọng hiện tại

 1 người thích      Thích

~*~

Lòng căm hận nhân lên lòng căm hận, bạo lực nhân lên bạo lực, sự cứng rắn tăng lên sự cứng rắn trong chuỗi thang cuốn đi xuống sự hủy diệt.

Hate multiplies hate, violence multiplies violence, and toughness multiplies toughness in a descending spiral of destruction.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Hận thù, Bạo lực

 1 người thích      Thích

~*~

Thà làm sư tử chỉ một ngày còn hơn làm cừu cả một đời.

It’s better to be a lion for a day than a sheep all your life.

Elizabeth Kenny   | Chủ đề: Hoài bão

 1 người thích      Thích

~*~

Hiện tại là quả trứng được quá khứ đẻ ra và chứa đựng trong lớp vỏ của nó tương lai.

The present was an egg laid by the past that had the future inside its shell.

Zora Neale Hurston   | Chủ đề: Hiện tại, Tương lai, Quá khứ

 1 người thích      Thích

~*~

Sự tiến bộ của nhân loại không tự động cũng chẳng phải là chắc chắn xảy ra... Mỗi bước tiến tới mục tiêu công lý đòi hỏi sự hy sinh, đau khổ và đấu tranh; những nỗ lực không ngừng nghỉ và mối quan tâm nhiệt huyết của những cá nhân đổ hết tâm sức.

Human progress is neither automatic nor inevitable… Every step toward the goal of justice requires sacrifice, suffering, and struggle; the tireless exertions and passionate concern of dedicated individuals.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Hy sinh, Đấu tranh, Công lý, Tiến bộ

 0 người thích      Thích

~*~

Tương lai của cuộc đời mà ta biết được quyết định bằng mọi chuyện ta đang làm - và không làm. Ngay lúc này.

The future of life as we know it is being determined by everything we’re doing - and not doing. Now.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Hiện tại, Tương lai

 0 người thích      Thích

~*~

Dù bạn có bất cứ lý do gì để níu giữ lòng căm hận, tôi biết chắc chắn một điều này: Không có gì đáng với cái giá bạn trả bằng thời gian đánh mất.

Whatever your reason for holding on to resentments, I know this for sure: There is none worth the price you pay in lost time.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Thời gian, Trả giá, Hận thù

 1 người thích      Thích

~*~

Tôi đã biết niềm vui và nỗi đau của tình bạn. Tôi đã phụng sự và được phụng sự. Tôi đã tạo ra vài kẻ thù mà tôi chẳng hề hối tiếc việc đó. Tôi đã yêu không ích kỷ, và tôi đã vuốt ve thù hận với cái kẹp nóng đỏ của Địa ngục. Đó chính là sống.

I have known the joy and pain of friendship. I have served and been served. I have made some good enemies for which I am not a bit sorry. I have loved unselfishly, and I have fondled hatred with the red-hot tongs of Hell. That's living.

Zora Neale Hurston   | Chủ đề: Tình bạn, Phụng sự, Hận thù, Cuộc sống

 2 người thích      Thích

~*~

- Vậy tại sao bạn muốn biết?
- Bởi vì học hỏi không chỉ bao gồm việc biết ta phải làm gì hay có thể làm gì, mà cả biết ta đã có thể làm gì và có lẽ không nên làm gì.

- Then why do you want to know?
- Because learning does not consist only of knowing what we must or we can do, but also of knowing what we could do and perhaps should not do.

Umberto Eco   | Chủ đề: Học hỏi

 1 người thích      Thích

~*~

Không gì là thực trừ phi bạn muốn nó là thật, và bất cứ điều gì cũng có thể là thực nếu bạn muốn đủ nhiều; bởi vậy sự thực sự không hẳn có ý nghĩa gì.

Nothing's real unless you want it to be, and anything can be real if you want it to enough; so real doesn't really mean anything.

Zilpha Keatley Snyder   | Chủ đề: Ước mong, Hiện thực

 0 người thích      Thích

~*~

Thế giới mà bạn đang sống không được quyết định chủ yếu bằng những điều kiện và hoàn cảnh bên ngoài. Nó được quyết định bởi những suy nghĩ chiếm lĩnh tâm trí bạn theo thói quen.

The world in which you live is not primarily determined by outward conditions and circumstances but by the thoughts that habitually occupy your mind.

Norman Vincent Peale   | Chủ đề: Thói quen, Hoàn cảnh, Suy nghĩ

 1 người thích      Thích

~*~

Học hỏi mà không có trí khôn cũng giống như một đống sách chất trên lưng con lừa.

Learning without wisdom is a load of books on a donkey’s back.

Zora Neale Hurston   | Chủ đề: Khôn ngoan, Học hỏi

 0 người thích      Thích

~*~

Trẻ con là hạt giống hoặc của hòa bình hoặc của bạo lực trong tương lai, phụ thuộc vào cách chúng được chăm sóc và khuyến khích. Bởi vậy, gia đình và môi trường cộng đồng phải được gieo mầm để nuôi trồng một thế giới công bằng và giàu tình hữu nghị hơn, một thế giới vì cuộc sống và hy vọng.

Children are the seed for peace or violence in the future, depending on how they are cared for and stimulated. Thus, their family and community environment must be sown to grow a fairer and more fraternal world, a world to serve life and hope.

Zilda Arns   | Chủ đề: Trẻ con, Hòa bình, Môi trường, Bạo lực, Gia đình

 1 người thích      Thích

~*~

Cuộc đời có ích và hạnh phúc không phải là thứ bạn tìm thấy; nó là thứ bạn tạo ra.

A productive and happy life is not something you find; it is something you make.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Hạnh phúc

 1 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.