A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Hội họa


Tôi mơ mình vẽ, và rồi tôi vẽ giấc mơ.

I dream of painting and then I paint my dream.

Vincent Van Gogh166 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng dập tắt nguồn cảm hứng và trí tưởng tượng; đừng trở thành nô lệ cho hình mẫu của mình.

Do not quench your inspiration and your imagination; do not become the slave of your model.

Vincent Van Gogh138 người thíchthích danh ngôn Thích

Những bức tranh cũng có linh hồn, và linh hồn chúng được lấy từ linh hồn của người họa sĩ.

Paintings have a life of their own that derives from the painter's soul.

Vincent Van Gogh135 người thíchthích danh ngôn Thích

Vẽ rất dễ khi bạn không biết vẽ, nhưng rất khó khi bạn biết vẽ.

Painting is easy when you don't know how, but very difficult when you do.

Edgar Degas117 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn nghe thấy giọng nói bên trong mình bảo: "ngươi không thể vẽ", thì hãy vẽ bằng mọi giá đi và giọng nói đó sẽ im lặng.

If you hear a voice within you say "you cannot paint," then by all means paint, and that voice will be silenced.

Vincent Van Gogh108 người thíchthích danh ngôn Thích

Sao chép lại những gì ta thấy cũng tốt, nhưng còn tốt hơn nhiều khi vẽ lại những gì giờ ta chỉ còn thấy trong ký ức. Đó là sự biến chuyển mà trí tưởng tượng kết hợp với trí nhớ.

It is all very well to copy what one sees, but it is far better to draw what one now only sees in one's memory. That is a transformation in which imagination collaborates with memory.

Edgar Degas105 người thíchthích danh ngôn Thích

Một bức tranh đẹp cũng như một nghĩa cử cao đẹp.

A good picture is equivalent to a good deed.

Vincent Van Gogh92 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ khi không còn biết mình đang làm gì, người họa sĩ mới làm được việc tốt.

Only when he no longer knows what he is doing does the painter do good things.

Edgar Degas81 người thíchthích danh ngôn Thích

Hội họa là thi ca được ngắm thay vì được cảm nhận, và thi ca là hội họa được cảm nhận thay vì được ngắm.

Painting is poetry that is seen rather than felt, and poetry is painting that is felt rather than seen.

Leonardo da Vinci46 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà văn nên viết bằng mắt và họa sĩ nên vẽ bằng tai.

A writer should write with his eyes and a painter paint with his ears.

Gertrude Stein35 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không biết họa sĩ nào hay nhà văn nào lại nghỉ hưu. Họ giống như những người lính - họ chỉ ra đi.

I didn’t know that painters and writers retired. They’re like soldiers – they just fade away.

Lawrence Ferlinghetti31 người thíchthích danh ngôn Thích

Người giỏi vẽ thì vẽ ý mà không vẽ hình, người giỏi thơ thì nói ý mà không nói tên.

Tô Đông Pha15 người thíchthích danh ngôn Thích

Màu sắc, giống như đường nét, đi theo sự thay đổi của cảm xúc.

Colors, like features, follow the changes of the emotions.

Pablo Picasso14 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi mất bốn năm để vẽ như Raphael, nhưng mất cả đời để vẽ như một đứa trẻ.

It took me four years to paint like Raphael, but a lifetime to paint like a child.

Pablo Picasso13 người thíchthích danh ngôn Thích

Để vẽ, bạn phải nhắm mắt lại và hát.

To draw you must close your eyes and sing.

Pablo Picasso11 người thíchthích danh ngôn Thích

Một số họa sĩ biến mặt trời thành một điểm vàng, những họa sĩ khác lại biến điểm vàng thành mặt trời.

Some painters transform the sun into a yellow spot, others transform a yellow spot into the sun.

Pablo Picasso10 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn bắt đầu với một bức chân dung và đi tìm hình thái tinh khiết, hình khối rõ ràng, qua sự loại trừ liên tiếp, bạn không tránh khỏi đi đến quả trứng. Cũng giống như thế, bắt đầu với một quả trứng và đi theo cùng quá trình đó tiến hành ngược lại, bạn đi đến bức chân dung.

When you start with a portrait and search for a pure form, a clear volume, through successive eliminations, you arrive inevitably at the egg. Likewise, starting with the egg and following the same process in reverse, one finishes with the portrait.

Pablo Picasso10 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta vẽ thứ trên gương mặt, bên trong gương mặt, hay đằng sau nó?

Are we to paint what's on the face, what's inside the face, or what's behind it?

Pablo Picasso8 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi vẽ sự vật như tôi nghĩ về nó, không phải như tôi nhìn thấy nó.

I paint objects as I think them, not as I see them.

Pablo Picasso8 người thíchthích danh ngôn Thích

Hội họa phải đạt được sự thấu hiểu qua tự thân nó, không cần tới giải thích, và thi ca cũng vậy. Nếu một bài thơ hay một bức họa cần phải được giải thích thì đó là thất bại trong giao tiếp.

The art has to make it on its own, without explanations, and it’s the same for poetry. If the poem or the painting has to be explained, then it’s a failure in communication.

Lawrence Ferlinghetti8 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều tốt đẹp nhất về một bức tranh là nó chẳng bao giờ thay đổi, thậm chí ngay cả khi người trong tranh đã thay đổi.

The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do.

Andy Warhol7 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi bức chân dung được vẽ với tình cảm là bức chân dung của người họa sĩ, không phải của người làm mẫu.

Every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter.

Oscar Wilde6 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới ngày nay chẳng hợp lý gì cả, vậy tại sao tôi lại phải vẽ tranh như thế?

The world today doesn't make sense, so why should I paint pictures that do?

Pablo Picasso6 người thíchthích danh ngôn Thích

Tại sao hai màu sắc lại cất tiếng hát khi được đặt bên nhau? Ai có thể thực sự giải thích điều này? Không ai. Cũng như người ta chẳng bao giờ học xong vẽ tranh.

Why do two colors, put one next to the other, sing? Can one really explain this? No. Just as one can never learn how to paint.

Pablo Picasso5 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu chỉ có một sự thật, bạn không thể vẽ hàng trăm khung tranh về cùng một chủ đề.

If there were only one truth, you couldn't paint a hundred canvases on the same theme.

Pablo Picasso5 người thíchthích danh ngôn Thích

Hội họa là nghề nghiệp của kẻ mù. Anh ta vẽ không phải điều anh ta nhìn thấy mà là điều anh ta cảm thấy, điều anh ta tự nói với mình về thứ mình đã nhìn thấy.

Painting is a blind man's profession. He paints not what he sees, but what he feels, what he tells himself about what he has seen.

Pablo Picasso4 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.