Andy Warhol

(6/8/1928 - 22/2/1987)
www.tudiendanhngon.vn - Danh nhân - Andy Warhol

Andy Warhol (

Warhol là chủ đề của nhiều cuộc triển lãm hướng về quá khứ, được đề cập đến trong nhiều cuốn sách và phim tài liệu. Tờ Economist mô tả ông là "người đi đầu của thị trường nghệ thuật" trong một bài báo năm 2009.


View: 2022      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Andy Warhol

Người ta luôn nói thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, nhưng thực ra bạn phải tự thay đổi chúng.

They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.

 33 người thích      Thích

~*~

Việc bạn đi chậm thế nào không quan trọng, miễn là bạn không ngừng bước.

It does not matter how slowly you go so long as you do not stop.

 11 người thích      Thích

~*~

Kiếm tiền là nghệ thuật, làm việc cũng là nghệ thuật và kinh doanh tốt là nghệ thuật khó nhất.

Making money is art and working is art and good business is the best art.

 9 người thích      Thích

~*~

Điều tốt đẹp nhất về một bức tranh là nó chẳng bao giờ thay đổi, thậm chí ngay cả khi người trong tranh đã thay đổi.

The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do.

 7 người thích      Thích

~*~

Đôi khi chính những khoảng khắc nhỏ nhặt mà bạn chẳng nghĩ chúng quan trọng khi chúng đang diễn ra lại trở thành dấu ấn cho cả một quãng đời.

Sometimes the little times you don’t think are anything while they’re happening turn out to be what marks a whole period of your life.

 5 người thích      Thích

~*~

Người ta nên phải lòng nhau khi mắt nhắm nghiền.

People should fall in love with their eyes closed.

 4 người thích      Thích

~*~

Khi con người sẵn sàng, họ thay đổi. Họ chẳng bao giờ thay đổi trước đó, và đôi khi họ chết trước khi tới được thời điểm đó. Bạn không thể khiến người ta thay đổi khi họ không muốn, cũng như khi họ thật sự muốn, bạn cũng không thể ngăn cản.

When people are ready to, they change. They never do it before then, and sometimes they die before they get around to it. You can't make them change if they don't want to, just like when they do want to, you can't stop them.

 3 người thích      Thích

~*~

Người nghệ sĩ là người tạo ra thứ mà người ta không cần phải có.

An artist is somebody who produces things that people don't need to have.

 3 người thích      Thích

~*~

Quan trọng không phải là sống mãi mãi, mà là tạo ra thứ sẽ trường tồn.

The idea is not to live forever, it is to create something that will.

 2 người thích      Thích

~*~

Đôi khi người ta cứ để cùng một vấn đề làm mình khốn khổ nhiều năm trời, trong khi họ lẽ ra có thể chỉ cần nói, Thế thì sao chứ. Đó là một trong những câu nói tôi yêu thích nhất. Thế thì sao chứ.

Sometimes people let the same problem make them miserable for years when they could just say, So what. That's one of my favorite things to say. So what.

 2 người thích      Thích

~*~

Cái đẹp là dấu hiệu của sự thông minh.

Beauty is a sign of intelligence.

 2 người thích      Thích

~*~

Con người nên nhận thức nhiều hơn về việc cần phải học cách sống bởi vì cuộc sống rất nhanh, và đôi khi nó trôi qua quá nhanh.

People need to be made more aware of the need to work at learning how to live because life is so quick and sometimes it goes away too quickly.

 1 người thích      Thích

~*~

Được sinh ra giống như bị bắt cóc. Và rồi bị bán thành nô lệ.

Being born is like being kidnapped. And then sold into slavery.

 1 người thích      Thích

~*~

Tôi thích là đúng người ở sai chỗ, và là sai người ở đúng chỗ. Là đúng người ở sai chỗ và là sai người ở đúng chỗ rất đáng giá, bởi vì sẽ luôn xảy ra chuyện gì đó thú vị.

I like to be the right thing in the wrong place and the wrong thing in the right place. Being the right thing in the wrong place and the wrong thing in the right place is worth it because something interesting always happens.

 1 người thích      Thích

~*~

Và cuộc đời bạn khi nó đang diễn ra chẳng bao giờ tạo thành bầu không khí cho tới khi nó trở thành hồi ức.

And your own life while it’s happening to you never has any atmosphere until it’s a memory.

 1 người thích      Thích

~*~

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.