Ca dao về Đạo đức, phẩm tiết, chí khí

Ca dao Việt Nam - Ai ơi ăn ở cho lành...

Ai ơi ăn ở cho lành,
Tu nhân tích đức để dành về sau.

 249 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai ơi chớ nghĩ mình hèn...

Ai ơi chớ nghĩ mình hèn,
Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong.

 52 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ba năm quân tử trồng tre...

Ba năm quân tử trồng tre,
Mười năm uốn gậy, đánh què tiểu nhân.

 139 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chim quyên xuống đất ăn trùn...

Chim quyên xuống đất ăn trùn,
Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than.
Đốt than thì phải sàng than,
Làm sao đừng để lấm gan anh hùng.

 184 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cứ trong nghĩa lý luân thường...

Cứ trong nghĩa lý luân thường,
Làm người phải giữ kỷ cương mới màu.
Đừng cậy khỏe, chớ khoe giàu,
Trời kia còn ở trên đầu còn kinh.

 49 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đã sinh ra kiếp ở đời...

Đã sinh ra kiếp ở đời,
Trai thời trung hiếu hai vai cho tròn,
Gái thời trinh tĩnh lòng son,
Sớm hôm gìn giữ kẻo còn chút sai.
Trai lành gái tốt ra người,
Khuyên con trong bấy nhiêu lời cho chuyên.

 34 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đời cha cho chí đời con...

Đời cha cho chí đời con,
Có muốn so tròn thì phải so vuông.

 45 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đói cơm hơn kẻ no rau...

Đói cơm hơn kẻ no rau,
Khó mà quân tử hơn giàu tiểu nhân.

 40 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Dương trần phải ráng làm hiền...

Dương trần phải ráng làm hiền,
Đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân.

 124 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Hoa sen mọc bãi cát lầm...

Hoa sen mọc bãi cát lầm,
Tuy rằng lấm láp vẫn mầm hoa sen.

 37 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Học là học biết giữ giàng...

Học là học biết giữ giàng,
Biết điều nhân nghĩa biết đàng hiếu trung.

 147 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Học là học để làm người...

Học là học để làm người,
Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi.

 137 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Học trò học hiếu học trung...

Học trò học hiếu học trung,
Học cho đến mực anh hùng mới thôi.

 138 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Làm sao như quế trên non...

Làm sao như quế trên non
Trăm năm khô rụi vẫn còn thơm tho.

 142 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Lấy điều ăn ở dạy con...

Lấy điều ăn ở dạy con,
Dẫu mà gặp tiết nước non xoay vần.
Ở cho có đức, có nhân,
Mới mong thờ tự, được ăn lộc trời.

 123 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nghèo mà có nghĩa có nhân...

Nghèo mà có nghĩa có nhân
Còn hơn sang cả mà lòng bội phu.

 117 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nghĩa nhân như chén nước đầy...

Nghĩa nhân như chén nước đầy,
Bưng đi mà đổ, hốt rày được sao?

 107 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Người ta hữu tử, hữu sanh...

Người ta hữu tử, hữu sanh,
Sống lo xứng phận, thác dành tiếng thơm.

 10 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nhất cao có một ả trăng...

Nhất cao có một ả trăng,
Đến khi trụt xuống cũng bằng ngọn tre.
Nâu sồng nào quản khen chê,
Khó thì cho sạch, rách thì cho thơm.

 115 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Thân em như củ ấu gai...

Thân em như củ ấu gai,
Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen.
Ai ơi, nếm thử mà xem,
Nếm ra, mới biết rằng em ngọt bùi.

 37 người thích  Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.