Lời hay ý đẹp

Hãy sống qua mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống.


Every day should be passed as if it were to be our last.


Publilius Syrus

 170 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Đừng chờ đợi những cơ hội phi thường. Hãy nắm bắt những dịp bình thường và biến chúng trở nên lớn lao.

Don't wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.

Orison Swett Marden   | Chủ đề: Cơ hội, Chờ đợi, Bình thường

 3 người thích      Thích

~*~

Cảm hứng là có thật, nhưng nó phải tìm thấy bạn khi bạn đang làm việc.

Inspiration exists, but it must find you working.

Pablo Picasso   | Chủ đề: Cảm hứng, Lao động

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy giữ nỗi sợ hãi lại cho bản thân, nhưng hãy chia sẻ lòng can đảm với người khác.

Keep your fears to yourself but share your courage with others.

Robert Louis Stevenson   | Chủ đề: Chia sẻ, Can đảm, Sợ hãi

 1 người thích      Thích

~*~

Cảm hứng và thiên tài: đều giống như nhau.

Inspiration and genius: one and the same.

Victor Hugo   | Chủ đề: Cảm hứng, Thiên tài

 2 người thích      Thích

~*~

Cả cuộc đời chỉ là một khoảng khắc giữa thời gian. Nó là nghĩa vụ của ta, vậy nên hãy sử dụng nó, đừng dùng sai nó.

The whole of life is but a moment of time. It is our duty, therefore to use it, not to misuse it.

Plutarch   | Chủ đề: Cuộc sống, Nghĩa vụ

 1 người thích      Thích

~*~

Cuộc sống giống như một thư viện thuộc về tác giả. Trong đó là vài cuốn sách do chính anh ta viết, nhưng hầu hết đều là viết cho chính mình.

Life is like a library owned by the author. In it are a few books which he wrote himself, but most of them were written for him.

Harry Emerson Fosdick   | Chủ đề: Tự lực, Cuộc sống

 1 người thích      Thích

~*~

Cuộc sống là vở bi kịch với người cảm nhận, và là vở hài kịch với người suy nghĩ.

Life is a tragedy for those who feel, and a comedy for those who think.

La Bruyere   | Chủ đề: Bi kịch, Cuộc sống

 0 người thích      Thích

~*~

Có thể sẽ có những thứ đến với người chờ đợi, nhưng chỉ là những thứ bị người hối hả bỏ lại.

Things may come to those who wait, but only the things left by those who hustle.

Abraham Lincoln   | Chủ đề: Chờ đợi

 1 người thích      Thích

~*~

Cuộc đời là sân khấu, một vở hài kịch: hoặc bạn học cách đóng kịch và nhẹ nhàng diễn, hoặc bạn kiên nhẫn chịu đựng những nỗi phiền não của nó.

Our life's a stage, a comedy: either learn to play and take it lightly, or bear its troubles patiently.

Palladas   | Chủ đề: Cuộc sống

 1 người thích      Thích

~*~

Nếu tàu không vào bến, hãy bơi ra chỗ nó.

If your ship doesn't come in, swim out to it.

Jonathan Winters   | Chủ đề: Chủ động

 2 người thích      Thích

~*~

Cuộc sống giống như một ván bài. Quân bài được chia cho bạn do định mệnh quyết định; cách bạn chơi là ý chí tự do.

Life is like a game of cards. The hand that is dealt you represents determinism; the way you play it is free will.

Jawaharal Nehru   | Chủ đề: Số phận, Ý chí, Cuộc sống

 5 người thích      Thích

~*~

Cuộc sống là một chuyến phiêu lưu vào miền khoan thứ.

Life is an adventure in forgiveness.

Norman Cousins   | Chủ đề: Khoan dung, Cuộc sống, Tha thứ

 2 người thích      Thích

~*~

Cách trèo tốt nhất lên chiếc thang thành công là dẫm lên những bậc thang của cơ hội.

The ladder of success is best climbed by stepping on the rungs of opportunity.

Ayn Rand   | Chủ đề: Cơ hội, Thành công

 4 người thích      Thích

~*~

Tôi bắt đầu cuộc đời mình với một điều tuyệt đối đơn nhất: rằng thế giới này là của tôi để tạo hình theo giá trị cao nhất của tôi, và không được chấp nhận một tiêu chuẩn thấp hơn, cho dù tôi phải đấu tranh gian khổ đến thế nào.

I started my life with a single absolute: that the world was mine to shape in the image of my highest values and never to be given up to a lesser standard, no matter how long or hard the struggle.

Ayn Rand   | Chủ đề: Chuẩn mực

 1 người thích      Thích

~*~

Con người là loài sống duy nhất có sức mạnh để hành động tự hủy diệt chính mình - và đó là điều mà con người đã làm xuyên suốt hầu hết lịch sử nhân loại.

Man is the only living species that has the power to act as his own destroyer - and that is the way he has acted through most of his history.

Ayn Rand   | Chủ đề: Con người, Nhân loại

 1 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.