Lời hay ý đẹp

Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên.


You just keep pushing. You just keep pushing. I made every mistake that could be made. But I just kept pushing.


Rene Descartes

 281 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Làm điều hữu ích, nói lời can đảm, thưởng thức cái đẹp: đó là đủ cho cuộc đời của một con người.

To do the useful thing, to say the courageous thing, to contemplate the beautiful thing: that is enough for one man’s life.

T. S. Eliot   | Chủ đề: Can đảm, Cái đẹp

 0 người thích      Thích

~*~

Cái đẹp theo một cách nào đó có thể coi là buồn tẻ. Thậm chí dù khái niệm của nó thay đổi qua thời đại... một vật được coi là đẹp luôn phải đi theo những quy luật nhất định. Một cái mũi đẹp không nên dài hơn thế này hay ngắn hơn thế này, ngược lại, một cái mũi xấu có thể dài như mũi Pinocchio, hay to như vòi voi, hay giống như mỏ đại bàng, và do vậy cái xấu không thể dự đoán được, và cho dải khả năng vô hạn. Cái đẹp là hữu hạn, cái xấu vô hạn như Chúa trời.

Beauty is, in some way, boring. Even if its concept changes through the ages... a beautiful object must always follow certain rules. A beautiful nose shouldn't be longer than that or shorter than that, on the contrary, an ugly nose can be as long as the one of Pinocchio, or as big as the trunk of an elephant, or like the beak of an eagle, and so ugliness is unpredictable, and offers an infinite range of possibility. Beauty is finite, ugliness is infinite like God.

Umberto Eco   | Chủ đề: Cái đẹp

 0 người thích      Thích

~*~

Sự thiếu đi sức mạnh và cơ hội thường bị coi nhầm là đức hạnh.

Lack of power and opportunity passes off too often for virtue.

Zora Neale Hurston   | Chủ đề: Cơ hội, Đức hạnh, Sức mạnh

 1 người thích      Thích

~*~

Thời gian ở một mình là thời gian tôi tách mình ra khỏi những tiếng nói của thế gian để tôi có thể nghe thấy tiếng nói của chính mình.

Alone time is when I distance myself from the voices of the world so I can hear my own.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Cô độc

 1 người thích      Thích

~*~

Cuộc sống là tương hỗ: năng lượng bạn tản ra luôn luôn quay trở lại.

Life is reciprocal: the energy you expand always comes back.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Cuộc sống

 0 người thích      Thích

~*~

Tôi đưa tin về Chiến tranh Việt Nam. Tôi còn nhớ những lời nói dối đã được nói, những sinh mệnh đã mất đi - và cú sốc lúc hai mươi năm sau khi chiến tranh kết thúc, Bộ trưởng Quốc phòng Robert S. McNamara thừa nhận ông ta đã luôn biết đó là một sai lầm.

I covered the Vietnam War. I remember the lies that were told, the lives that were lost - and the shock when, twenty years after the war ended, former Defense Secretary Robert S. McNamara admitted he knew it was a mistake all along.

Walter Cronkite   | Chủ đề: Chiến tranh

 0 người thích      Thích

~*~

Sự tiến bộ của nhân loại không tự động cũng chẳng phải là chắc chắn xảy ra... Mỗi bước tiến tới mục tiêu công lý đòi hỏi sự hy sinh, đau khổ và đấu tranh; những nỗ lực không ngừng nghỉ và mối quan tâm nhiệt huyết của những cá nhân đổ hết tâm sức.

Human progress is neither automatic nor inevitable… Every step toward the goal of justice requires sacrifice, suffering, and struggle; the tireless exertions and passionate concern of dedicated individuals.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Hy sinh, Đấu tranh, Công lý, Tiến bộ

 0 người thích      Thích

~*~

Tôi muốn một cuộc đời bận rộn, một tâm trí chính trực, và một cái chết đúng lúc.

I want a busy life, a just mind, and a timely death.

Zora Neale Hurston   | Chủ đề: Cái chết, Chính trực, Bận rộn

 0 người thích      Thích

~*~

Cuộc sống, cuộc hội thoại bất tận với bản thân. Câm lặng trong sự tỉnh táo, nghe thấy được trong sự điên rồ.

Life, this endless conversation with yourself. Silent in sanity, audible in madness.

Zohra Sehgal   | Chủ đề: Điên rồ, Cuộc sống

 0 người thích      Thích

~*~

Tôi đã biết niềm vui và nỗi đau của tình bạn. Tôi đã phụng sự và được phụng sự. Tôi đã tạo ra vài kẻ thù mà tôi chẳng hề hối tiếc việc đó. Tôi đã yêu không ích kỷ, và tôi đã vuốt ve thù hận với cái kẹp nóng đỏ của Địa ngục. Đó chính là sống.

I have known the joy and pain of friendship. I have served and been served. I have made some good enemies for which I am not a bit sorry. I have loved unselfishly, and I have fondled hatred with the red-hot tongs of Hell. That's living.

Zora Neale Hurston   | Chủ đề: Tình bạn, Phụng sự, Hận thù, Cuộc sống

 2 người thích      Thích

~*~

Mỗi khi bạn chiến thắng, điều đó làm nỗi sợ hãi giảm đi đôi chút. Bạn không bao giờ có thể thực sự xóa sạch nỗi sợ hãi thua cuộc; bạn chỉ tiếp tục thách thức nó.

Every time you win, it diminishes the fear a little bit. You never really cancel the fear of losing; you keep challenging it.

Arthur Ashe   | Chủ đề: Thất bại, Chiến thắng, Sợ hãi

 1 người thích      Thích

~*~

Đó là một nguyên tắc lạ lùng, nhưng nó đúng, rằng những ai cho đi nhiều nhất sẽ có nhiều nhất những gì họ cho đi.

It’s a strange principle but it’s true, nevertheless, that those who give the most have the most of whatever they give.

Norman Vincent Peale   | Chủ đề: Chia sẻ

 0 người thích      Thích

~*~

Bí mật của cuộc sống không nằm ở điều gì xảy đến với bạn. Nó nằm ở việc bạn làm gì với chuyện đó.

The secret of life is not in what happens to you. It is in what you do with it that happens to you.

Norman Vincent Peale   | Chủ đề: Cuộc sống

 0 người thích      Thích

~*~

Sự cân bằng sống trong hiện tại. Cách chắc chắn nhất để trượt chân là tập trung vào điều đáng sợ có thể xảy ra.

Balance lives in the present. The surest way to lose your footing is to focus on what dreadful things might happen.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Lo âu, Hiện tại, Cân bằng

 0 người thích      Thích

~*~

Lòng can đảm duy nhất mà bạn cần là lòng can đảm để sống cuộc đời mà mình nên sống.

The only courage you will need is the courage to live the life you are meant to.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Can đảm

 1 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.