Lời hay ý đẹp

Không có lòng nhiệt huyết, con người chỉ là sức lực và khả năng âm ỉ, như viên đá lửa đợi được đánh vào sắt trước khi có thể tỏa sáng.


Without passion man is a mere latent force and possibility, like the flint which awaits the shock of the iron before it can give forth its spark.


Henri Frederic Amiel

 24 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Những người lắng nghe tốt, như những viên ngọc quý, cần phải được trân trọng.

Good listeners, like precious gems, are to be treasured.

Walter Anderson   | Chủ đề: Lắng nghe

 3 người thích      Thích

~*~

Tất cả bổn phận của con người được cô đọng lại trong vài từ đó là: thiện tâm và làm điều thiện.

All human duty is summed up in a few words: to be good and do good.

Lê Hoàng Anh Tuấn   | Chủ đề: Lòng tốt, Bổn phận, Thiện ác

 16 người thích      Thích

~*~

Chỉ có hai lực lượng nối kết con người - sợ hãi và lợi ích.

There are only two forces that unite men - fear and interest.

Napoleon Bonaparte   | Chủ đề: Lợi ích, Sợ hãi

 9 người thích      Thích

~*~

Một trong những cảm xúc đẹp nhất trong cuộc đời là sự tin chắc rằng mình đã sống cuộc đời mình muốn sống - với cả gian nan và thông thuận, với những thăng trầm - nhưng chỉ là của bạn mà thôi, định hình bởi lựa chọn của chính bạn, chứ không phải của ai khác.

One of the greatest feelings in life is the conviction that you have lived the life you wanted to live - with the rough and the smooth, the good and the bad - but yours, shaped by your own choices, and not someone else's.

Michael Ignatieff   | Chủ đề: Thăng trầm, Cuộc sống, Lựa chọn, Bản thân

 14 người thích      Thích

~*~

Lịch sử là phiên bản của những sự kiện quá khứ mà con người quyết định nhận đồng.

History is the version of past events that people have decided to agree upon.

Napoleon Bonaparte   | Chủ đề: Lịch sử

 7 người thích      Thích

~*~

Sẽ tốt cho con người khi tin vào đại nghĩa lớn lao hơn bản thân.

It's good for people to believe in causes larger than themselves.

Michael Ignatieff   | Chủ đề: Lý tưởng

 6 người thích      Thích

~*~

Tôi không ngừng nỗ lực lập các lựa chọn đẩy tôi ra ngoài vòng tròn thoải mái của mình. Chừng nào bạn không thoải mái, điều đó có nghĩa là bạn đang tiến bộ.

I'm continually trying to make choices that put me against my own comfort zone. As long as you're uncomfortable, it means you're growing.

Ashton Kutcher   | Chủ đề: Lựa chọn, Tiến bộ, Thử thách

 5 người thích      Thích

~*~

Không gì khó khăn hơn, và vì vậy càng quý giá hơn, là được lựa chọn.

Nothing is more difficult, and therefore more precious, than to be able to decide.

Napoleon Bonaparte   | Chủ đề: Lựa chọn

 6 người thích      Thích

~*~

Đừng lo lắng người khác nghĩ gì về bạn. Họ quá bận lo lắng bạn nghĩ gì về họ.

Don't worry over what other people are thinking about you. They're too busy worrying over what you are thinking about them.

Flavia Weedn   | Chủ đề: Lo âu

 9 người thích      Thích

~*~

Có một loại kẻ cắp mà luật pháp không trừng phạt, nhưng lại ăn trộm thứ quý giá nhất của con người: thời gian.

There is one kind of robber whom the law does not strike at, and who steals what is most precious to men: time.

Napoleon Bonaparte   | Chủ đề: Thời gian, Lãng phí

 12 người thích      Thích

~*~

Vai trò của người lãnh đạo là chống lại hiện thực, và rồi trao đi hy vọng.

The leader's role is to define reality, then give hope.

Napoleon Bonaparte   | Chủ đề: Hy vọng, Lãnh đạo, Hiện thực

 15 người thích      Thích

~*~

Đừng bám giường, trừ phi bạn có thể kiếm tiền trên giường.

Don't stay in bed, unless you can make money in bed.

George Burns   | Chủ đề: Lười biếng

 6 người thích      Thích

~*~

Con người sẽ đấu tranh mạnh mẽ hơn vì lợi ích của mình hơn là vì quyền của mình.

A man will fight harder for his interests than for his rights.

Napoleon Bonaparte   | Chủ đề: Quyền, Lợi ích, Đấu tranh

 5 người thích      Thích

~*~

Lời nói trôi đi, nhưng hành động ở lại.

Speeches pass away, but acts remain.

Napoleon Bonaparte   | Chủ đề: Lời nói, Hành động

 16 người thích      Thích

~*~

Lịch sử của thế giới là phiên tòa công lý của thế giới.

The history of the world is the world's court of justice.

Friedrich Schiller   | Chủ đề: Thế giới, Lịch sử, Công lý

 4 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.