Ca dao về hôn nhân, tình nghĩa vợ chồng

Trang 1 trên 41234»
Ca dao Việt Nam - A men lạy Đức Chúa Trời...

A men lạy Đức Chúa Trời,
Xin cho bên đạo bên đời lấy nhau.

 201 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai ăn cau cưới thì đền...

Ai ăn cau cưới thì đền
Tuổi tôi còn bé chưa nên lấy chồng

 182 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai bì anh có tiền bồ...

Ai bì anh có tiền bồ,
Anh đi anh lấy sáu cô một lần.
Cô Hai buôn tảo bán tần,
Cô Ba đòi nợ chỗ gần chỗ xa,
Cô Tư dọn dẹp trong nhà,
Cô Năm sắc thuốc, mẹ già cô trông.
Cô Sáu trải chiếu giăng mùng,
Một mình cô Bảy nằm chung với chồng.

 35 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai cùng gặt lúa đỏ đuôi...

Ai cùng gặt lúa đỏ đuôi,
Chàng về mà đập mà phơi kịp ngày.
Ai về giã gạo ba chày,
Giã đi cho trắng, gửi ngay cho chàng.
Sẵn tiền mua bạc, mua vàng,
Sẵn tiền sắm áo cho chàng trẩy kinh.
Sáng trời chàng mới tập binh,
Em ngồi vò võ một mình em lo.
Ruộng nương không ai cày cho,
Trâu bò hèn mọn, em lo dường nào!
Ruộng người cày cấy lao xao,
Ruộng em bỏ cỏ mọc cao ngoài đồng.
Người ta có vợ có chồng,
Ruộng cạn mạ úa trong lòng cũng vui.
Nhà anh có một mình tôi,
Ruộng cạn mạ úa, em ngồi em lo...

 11 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai đi đợi với tôi cùng...

Ai đi đợi với tôi cùng,
Tôi còn sắp sửa cho chồng đi thi.
Chồng tôi quyết đỗ khoa này,
Chữ tốt như rắn, văn hay như rồng.
Bõ khi xắn váy quai cồng,
Cơm niêu nước lọ nuôi chồng đi thi.

 123 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai kêu, ai hú bên sông...

Ai kêu, ai hú bên sông,
Tôi đang vá áo cho chồng tôi đây.

 135 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai nói chăn trâu là khổ?...

Ai nói chăn trâu là khổ?
Tôi chăn nàng còn khổ hơn trâu.

 11 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ăn sao cho được mà mời...

Ăn sao cho được mà mời,
Thương sao cho được vợ người mà thương.

 130 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ăn sung ngồi gốc cây sung...

Ăn sung ngồi gốc cây sung,
Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng.

 125 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh đã có vợ con riêng...

Anh đã có vợ con riêng,
Như bông hoa riềng nửa đắng nửa cay.
Anh đã có vợ cầm tay,
Anh còn tơ tưởng chốn này làm chi.

 69 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh đi em ở lại nhà...

Anh đi em ở lại nhà,
Hai vai gánh vác mẹ già con thơ,
Lầm than bao quản nắng mưa,
Anh đi anh liệu tranh đua với đời!

 27 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh đi em ở lại nhà...

Anh đi em ở lại nhà,
Biển sâu em lặn lội nuôi mẹ già đợi anh.

 31 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh đi làm ruộng ba trăng...

Anh đi làm ruộng ba trăng (giăng)
Ở nhà em giữ đạo hằng chớ sai.

 22 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh em ai đầy nồi nấy...

Anh em ai đầy nồi nấy,
Vợ chồng không thấy lìa nhau.

 101 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh em cốt nhục đồng bào...

Anh em cốt nhục đồng bào,
Vợ chồng là nghĩa lẽ nào không thương.

 186 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh khôn mà lấy vợ đần...

Anh khôn mà lấy vợ đần,
Lấy ai đưa đón khách gần khách xa.

 114 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh nên kiếm lấy một người...

Anh nên kiếm lấy một người,
Cho xinh, cho đẹp, miệng cười hoa thơm,
Để về xay lúa, vần cơm,
Để về nói chuyện sớm hôm đỡ buồn,
Để về vãi cải trong vườn,
Để về vằm nhút, làm tương, muối cà,
Để về nuôi lợn, nuôi gà,
Kiếm quan tiền vốn sau mà nuôi thân.

 15 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh nghiêng tai dưới gió...

Anh nghiêng tai dưới gió,
Cho thiếp kể công khó anh nghe,
Từ ngày anh đau ban cua lưỡi trắng
Miệng đắng, cơm ôi,
Công em bồng đứng, đỡ ngồi,
Bây giờ anh ở bạc ông trời nào để anh.

 8 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh than vợ anh chưa có...

Anh than vợ anh chưa có,
Em bước vô nhà thấy ai nằm đó?
Bớ anh chung tình,
Em thương anh để dạ, sợ anh bạc tình bỏ ai.

 10 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh thương em dầm nắng dãi mưa...

Anh thương em dầm nắng dãi mưa,
Cơm đùm cơm gói sớm trưa nhọc lòng.

 60 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về Bình Định thăm nhà...

Anh về Bình Định thăm nhà,
Tháng hai trở lại tháng ba cưới nàng.
Cưới nàng đôi nón Gò Găng,
Xấp lãnh An Thái một khăn trầu nguồn.

 42 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về chẻ nứa đan sàng...

Anh về chẻ nứa đan sàng,
Chẻ tre đan chõng cho nàng ru con.

 14 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về để áo lại đây...

- Anh về để áo lại đây,
Ðêm khuya em đắp, gió tây lạnh lùng.
- Lạnh lùng, em lấy mùng đắp đỡ,
Anh đem áo anh về kẻo vợ anh ghen.

 23 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về mắc võng ru con...

Anh về mắc võng ru con,
Đừng nên tơ tưởng trái chanh non trái mùa!

 97 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về mắc võng ru con...

Anh về mắc võng ru con,
Tán tiêu, mài nghệ, anh còn đi đâu.

 101 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về mắc võng ru con...

Anh về mắc võng ru con
Ai lên xe xuống ngựa, ai đẹp giòn mặc ai!

 110 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Áo vá vai, vợ ai không biết...

Áo vá vai, vợ ai không biết,
Áo vá quàng, nhất quyết vợ anh.

 115 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ba Lai cầu gối đầu Rạch Miễu...

Ba Lai cầu gối đầu Rạch Miễu,
Anh thương anh hiểu,
Chứ em chưa hiểu song thân,
Mẹ biểu thì anh phải vâng,
Thôi về mai mối ngày gần anh qua.

 53 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bạn nghèo thuở trước chớ quên...

Bạn nghèo thuở trước chớ quên,
Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình.

 68 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bao giờ cây chuối có cành...

Bao giờ cây chuối có cành,
Cho sung có nụ, cho hành có hoa.
Bao giờ chạch đẻ ngọn đa,
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.
Bao giờ cây cải làm đình,
Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta.

 30 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bao giờ tiền có gạo còn...

Bao giờ tiền có gạo còn,
Bấy giờ tôi lại giữ hòm cho anh.

 31 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bình phong khảm ốc xà cừ...

Bình phong khảm ốc xà cừ,
Vợ hư thời bỏ, chớ từ mẹ cha.

 13 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cá vàng lội vũng nước trong...

Cá vàng lội vũng nước trong,
Đẹp duyên chồng vợ non sông giữ bền.

 123 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cách mấy thu tưởng đà ly biệt...

Cách mấy thu tưởng đà ly biệt,
Ai hay em còn thủ tiết chờ anh.

 24 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cái vành khăn em vấn đã tròn...

Cái vành khăn em vấn đã tròn
Câu cười tiếng nói đã giòn em lại ngoan
Sợi tơ hồng đã buộc với nhân doan (duyên)
Sao em không chịu gánh vác cái giang sơn nhà chồng.

 20 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Canh bầu nấu với cá trê...

Canh bầu nấu với cá trê,
Ăn vô cho mát mà mê vợ già.

 25 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cất tiếng kêu cô mỹ nữ...

Cất tiếng kêu cô mỹ nữ,
Đứng giữ tảng đá, chuông đồng,
Lòng cô muốn đi tu phải thối của cho chồng.
Ông thôn nhận mộc,
Ông cả đứng thị thiềng,
Bao nhiêu tiền của phải thối liền cho anh.

 16 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cây hoa nhà ta, cây quả nhà ta...

Cây hoa nhà ta, cây quả nhà ta,
Muốn ăn thì vác gậy ra mà cời.
Cây hoa nhà người, cây quả nhà người,
Trông thì mỏi mắt, chòi thời mỏi tay.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chàng cưới thiếp bạc nén, vàng thoi...

Chàng cưới thiếp bạc nén, vàng thoi,
Chàng về lựa họ cho hẳn, cho hoi.
Đàn ông đội nón Gò Găng quai tả,
Đàn bà nón thượng quai liền,
Con trai đi hậu vác tiên,
Mặc áo màu huyền, bịt khăn nhiễu lượt.
Võng chàng đi trước, võng thiếp đi sau.
Thiên hạ ngó vô: đám cưới nhà giàu!
Sui gia cũng xứng, kép đào cũng xinh.

 18 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi...

Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi,
Giậm ra nát ván thì thuyền long đanh.
Đôi ta lên thác xuống ghềnh,
Em ra đứng mũi để anh chịu sào.
Sông Bờ, sông Mã, sông Thao,
Ba ngọn sông ấy đổ vào sông Gâm.

 23 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chẳng tham bồ lúa anh đầy...

Chẳng tham bồ lúa anh đầy,
Tham ba hàng chữ làm thầy thế gian.

 24 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chẳng tham vựa lúa anh đầy...

Chẳng tham vựa lúa anh đầy,
Tham năm ba chữ cho tầy thế gian.

 7 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chiều chiều mây phủ Đá Bia...

Chiều chiều mây phủ Đá Bia,
Đá Bia mây phủ, chị kia mất chồng.
– Mất chồng ta chẳng có lo,
Sợ anh mất vợ nằm co một mình.

 15 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chiều chiều mây phủ Đá Bia...

Chiều chiều mây phủ Đá Bia,
Đá Bia mây phủ chị kia mất chồng.
Mất chồng như nậu mất trâu,
Chạy lên chạy xuống cái đầu chôm bôm.

 21 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chim bay về núi Sơn Chà...

Chim bay về núi Sơn Chà,
Chồng nam vợ bắc ai mà muốn đâu.

 14 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chim đa đa đậu nhánh đa...

Chim đa đa đậu nhánh đa,
Chồng gần không lấy để lấy chồng xa.
Một mai cha yếu mẹ già
Chén cơm đôi đũa bộ kỷ trà ai dâng?

 108 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chính chuyên lấy được chín chồng...

Chính chuyên lấy được chín chồng,
Vo viên bỏ lọ gánh gồng đi chơi.
Giữa đường quang đứt lọ rơi,
Bò ra lổm ngổm chín nơi chín chồng.

 86 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng...

Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng,
Tuy rằng tốt đẹp nhưng chồng người ta.
Chớ tham vóc lĩnh trừu hoa,
Lấy chồng làm lẽ người ta giày vò.

 11 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chồng già vợ trẻ là xinh...

Chồng già vợ trẻ là xinh,
Vợ già chồng trẻ như hình chị em.

 5 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chồng khôn được vợ đi hài...

Chồng khôn được vợ đi hài,
Vợ khôn chồng được nhiều bài cậy trông.

 26 người thích  Thích

Trang 1 trên 41234»

Chú thích

(*) An Thái: Ngôi làng thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Làng có nghề dệt lụa và nghề làm bún song thần.

(*) Bình Định: Một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, hàng trăm năm trước từng là cái nôi của võ cổ truyền Việt Nam.

(*) Cầu Ba Lai: Cầu qua sông Ba Lai, thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

(*) Rạch Miễu: Cầu dây văng nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Bờ bắc của cầu là thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, bờ nam là huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cách thành phố Bến Tre 10 km.

(*) Gò Găng: Làng thuộc xã Thuận Chính, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, có nghề làm nón ngựa thường được gọi là nón Gò Găng.

(*) Núi Đá Bia: Tên chữ là Thạch Bi Sơn, dân gian gọi là Núi Ông, là ngọn núi cao nhất trong khối núi Đại Lãnh thuộc dãy núi Đèo Cả, hiện ở xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, phía Nam tỉnh Phú Yên. Núi nổi tiếng vì tảng đá bia khổng lồ cao khoảng 80 m trên đỉnh núi mà cách xa vẫn có thể nhìn thấy. Tương truyền vào năm 1471, khi thân chinh cầm quân tấn công Chămpa, Lê Thánh Tông dừng tại chân núi, cho quân lính trèo lên khắc tên, ghi rõ cương vực Đại Việt (Việt Nam ngày nay) tại nơi này. Vì thế, núi được gọi là núi Đá Bia.

(*) Núi Sơn Chà: Một núi nhỏ, cây cối thưa và thấp, nằm trong đồng bằng Sông Cái, thuộc xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

(*) Sông Bờ: Còn gọi sông Đà, là phụ lưu lớn nhất của sông Hồng, bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chảy theo hướng tây bắc - đông nam, tới Việt Nam chảy qua các tỉnh Tây Bắc là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, nhập với sông Hồng ở "ngã ba sông" (Việt Trì, Phú Thọ).

(*) Sông Gâm: Sông Gâm, còn gọi là sông Gầm, là một phụ lưu của sông Lô bắt nguồn từ Quảng Tây, Trung Quốc chảy vào miền Bắc Việt Nam. Sông Gâm đổ vào sông Lô ở làng Cửa Sông, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, cách 10 km về phía bắc thành phố Tuyên Quang.

(*) Sông Mã: Sông Mã là một con sông của Việt Nam và Lào có chiều dài 512 km, chủ yếu chảy giữa vùng rừng núi và trung du. Phù sa sông Mã là nguồn chủ yếu tạo nên đồng bằng Thanh Hóa lớn thứ ba ở Việt Nam.

(*) Sông Thao: Dòng chính của sông Hồng, bắt nguồn từ Nguy Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, vào Việt Nam ở tỉnh Lào Cai, chảy đến ngã ba Hạc ở Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thì hợp lưu với sông Đà và sông Lô. Tại Việt Nam, sông chảy qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ.

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.