Ca dao về cuộc đời, số phận

Trang 1 trên 212»
Ca dao Việt Nam - Ai ai cũng có duyên phần...

Ai ai cũng có duyên phần,
Bon chen mặc kẻ, tảo tần thây ai.

 64 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai làm cái phận em nghèo...

Ai làm cái phận em nghèo,
Kém ăn, kém nói, kém điều khôn ngoan.
Bởi chưng chẳng có bạc vàng,
Cho nên em phải nhường khôn cho người.

 152 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai mà lấy thúng úp voi...

Ai mà lấy thúng úp voi,
Úp sao cho khỏi lòi vòi, lòi đuôi?

 117 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ăn nhanh, đi chậm, hay cười...

Ăn nhanh, đi chậm, hay cười,
Hay mua đồ cũ là người Việt Nam.

 21 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ăn rươi chịu bão cho cam...

Ăn rươi chịu bão cho cam
Không ăn chịu bão, thế gian cũng nhiều.

 107 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ba đồng một mớ đàn ông...

Ba đồng một mớ đàn ông,
Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha.
Ba trăm một mụ đàn bà,
Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi.

 31 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bần gie, bần ngã, bần quỳ...

Bần gie, bần ngã, bần quỳ,
Cảm thương thân phận chia li thêm buồn.

 15 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Buôn bấc rồi lại buôn dầu...

Buôn bấc rồi lại buôn dầu,
Buôn nhiễu đội đầu, buôn nhẫn lồng tay.
Sầu về một tiết tháng giêng,
May áo cổ kiềng người mặc cho ai.
Sầu về một tiết tháng hai,
Bông chửa ra đài người đã hái hoa.
Sầu về một tiết tháng ba,
Mưa héo ruộng cà nắng cháy ruộng dưa.
Sầu về một tiết tháng tư,
Con mắt lừ đừ cơm chẳng buồn ăn.
Sầu về một tiết tháng năm,
Chưa đặt mình nằm gà gáy sang canh.

 7 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Buồn rầu, buồn rỉ, buồn nỉ, buồn non...

Buồn rầu, buồn rỉ, buồn nỉ, buồn non,
Buồn vì một nỗi sớm con muộn chồng.

 22 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Buồn từ trong dạ buồn ra...

Buồn từ trong dạ buồn ra,
Buồn anh ở bạc, buồn cha mẹ nghèo.

 19 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Buồn về một tiết tháng giêng...

Buồn về một tiết tháng giêng,
May áo cổ kiềng người mặc cho ai.
Buồn về một tiết tháng hai,
Bông chửa ra đài người đã hái hoa.
Buồn về một tiết tháng ba,
Con mắt la đà trong dạ tương tư.
Buồn về một tiết tháng tư,
Con mắt lừ đừ cơm chả buồn ăn.
Buồn về một tiết tháng năm,
Chưa đặt mình nằm gà gáy chim kêu.
Buồn về tiết tháng sáu này,
Chồng cày vợ cấy chân chim đầy đồng,
Bấy giờ công lại hoàn công.

 12 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cái vòng danh lợi cong cong...

Cái vòng danh lợi cong cong,
Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào.
Cá trong lờ đỏ hỏe con mắt,
Cá ngoài lờ ngúc ngắc muốn vô.
Tung tăng như cá trong lờ,
Trong không ra được, ngoài ngờ là vui.

 26 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chết thời cơm nếp thịt gà...

Chết thời cơm nếp thịt gà,
Sống thời xin bát nước cà không cho.

 19 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Có phúc thì mới có lông...

Có phúc thì mới có lông,
Người nào vô phúc sạch lông làu làu.

 10 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Có tiền chán vạn người hầu...

Có tiền chán vạn người hầu,
Có bấc có dầu, chán vạn người khêu.

 13 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Con cò mắc rò mà chết...

Con cò mắc rò mà chết,
Con quạ mua nếp làm chay,
Con cu đánh trống ba ngày,
Chào mào đội mũ làm tầy đọc văn.
Láng giềng chạy đến lăng xăng,
Mua ba thước vải đội khăn cho cò.

 10 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Con quạ ăn dưa, bắt con cò phơi nắng...

Con quạ ăn dưa, bắt con cò phơi nắng,
Nghĩ chuyện đời, cò trắng quạ đen.
Con quạ mà biết mình đen,
Nó đâu có dám mon men tới cò.

 13 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đàn ông không râu bất nghì...

Đàn ông không râu bất nghì,
Đàn bà không vú lấy gì nuôi con.

 5 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đêm qua ra đứng bờ ao...

Đêm qua ra đứng bờ ao,
Trông cá: cá lặn; trông sao: sao mờ.
Buồn trông con nhện chăng tơ,
Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai?
Buồn trông chênh chếch sao Mai,
Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ?

 13 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đời cha đi hái hoa người...

Đời cha đi hái hoa người,
Đời con phải trả nợ đời thay cha.

 19 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đói lòng ăn quả khổ qua...

Đói lòng ăn quả khổ qua,
Nuốt vô thì đắng, nhả ra bạn cười.

 19 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đời xưa kén những con dòng...

Đời xưa kén những con dòng,
Đời nay ấm cật no lòng thì thôi.

 20 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đời xưa quả báo còn chầy...

Đời xưa quả báo còn chầy,
Đời nay quả báo một dây nhãn tiền.

 8 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đời xưa quả báo còn chầy...

Đời xưa quả báo còn chầy,
Đời nay quả báo thấy ngay nhãn tiền.

 21 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đời xưa trả oán còn lâu...

Đời xưa trả oán còn lâu,
Đời nay trả oán bất câu giờ nào.

 16 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đồng tiền không phấn không hồ...

Đồng tiền không phấn không hồ,
Sao mà khéo điểm khéo tô mặt người.

 29 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Dừa xanh trên bến Sông Cầu...

Dừa xanh trên bến Sông Cầu,
Dừa bao nhiêu trái, dạ em sầu bấy nhiêu.

 14 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đục nước thì mới béo cò...

Đục nước thì mới béo cò,
Trong như giá ngọc cò mò vào đâu?

 19 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Gánh cực mà đổ lên non...

Gánh cực mà đổ lên non,
Còng lưng mà chạy cực còn theo sau.

 145 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Khổ chi phận em cha chả là cam phận khổ...

Khổ chi phận em cha chả là cam phận khổ,
Lên non đốn củi, đụng chỗ đốn rồi!
Xuống sông gánh nước,
Đụng chỗ cát bồi, khe khô!

 93 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Làng ta phong cảnh hữu tình...

Làng ta phong cảnh hữu tình,
Dân cư đông đúc như hình con long.
Nhờ trời hạ kế sang đông,
Làm nghề cày cấy vun trồng tốt tươi.
Vụ năm cho đến vụ mười,
Trong làng kẻ gái người trai đua nghề.
Trời ra, gắng; trời lặn, về;
Ngày ngày, tháng tháng, nghiệp nghề truân chiên.
Dưới dân họ, trên quan viên,
Công binh giữ mực cầm quyền cho hay.
Bây giờ gặp phải hội này,
Khi trời hạn hán, khi nay mưa dầm,
Khi trời gió bão ầm ầm,
Đồng điền lúa thóc mười phần được ba.
Lấy gì đăng nạp nữa mà,
Lấy gì công việc nước nhà cho đang!
Lấy gì sưu thuế phép thường,
Lấy gì bổ trợ, đong lường, làm ăn!
Trời làm khổ cực hại dân,
Trời làm mất mát có phần nào chăng...

 110 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Lúc khôn thì đã nên già...

Lúc khôn thì đã nên già,
Lúc biết ăn bớt đã ra lão làng.

 23 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Lúc khôn thì tuổi đã già...

Lúc khôn thì tuổi đã già,
Lúc biết ăn cà đã rụng mất răng.

 15 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Mấy ai ở đặng chính tâm...

Mấy ai ở đặng chính tâm,
Nắng to giúp nón, mưa dầm giúp tơi.
Mấy ai biết nghĩ sự đời,
Nhớ nơi nghèo khổ, quên nơi sang giàu!

 10 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Mùa đông môi xám như chì...

Mùa đông môi xám như chì,
Mùa hè dạ sậm khác gì hòn than.
Áo manh che trận gió hàn,
Đầu trần nắng lửa mưa chan dãi dầu.
Ối mẹ đâu, ối cha đâu,
Đi đâu mà bắt con hầu người ta.
Tưởng tình nghĩa mẹ, công cha,
Chưa đền chút đỉnh xót xa dạ này.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ngày đêm trông bóng trăng tàn...

Ngày đêm trông bóng trăng tàn,
Muốn riêng với nguyệt mà than một lời.

 10 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nước giữa dòng chê trong chê đục...

Nước giữa dòng chê trong chê đục,
Vũng trâu đầm hì hục khen ngon.

 6 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Sáng trăng suông em tưởng tối trời...

Sáng trăng suông em tưởng tối trời,
Em ngồi em ngó cái sự đời em ra.
Sự đời như cái lá đa,
Đen như mõm chó chém cha sự đời.

 12 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Sáo đói thì sáo ăn đa...

Sáo đói thì sáo ăn đa,
Phượng hoàng lúc đói cứt gà cũng ăn.

 137 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Số nghèo làm chẳng nên giàu...

Số nghèo làm chẳng nên giàu,
Thức khuya dậy sớm cho đau xương sườn.

 8 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà...

Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà,
Trong ba việc ấy thật là khó thay.

 10 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Thân em như chiếc nón cời...

Thân em như chiếc nón cời,
Bung vành đứt đoác, chịu đời nắng mưa.

 7 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Thân em như lúa nếp tơ...

Thân em như lúa nếp tơ,
Xanh cây tốt rễ, phởn phơ phơi màu.

 14 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Thân em như tấm lụa đào...

Thân em như tấm lụa đào,
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.

 11 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Thế gian còn dại chửa khôn...

Thế gian còn dại chửa khôn,
Sống mặc áo rách chết chôn áo lành.

 14 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Thương thay thân phận con tằm...

Thương thay thân phận con tằm,
Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ.
Thương thay lũ kiến tí tí,
Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi.
Thương thay hạc lánh đường mây,
Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi.
Thương thay con cuốc giữa trời,
Dầu kêu ra máu có người nào nghe.

 2 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Trai ba mươi tuổi đang xinh...

Trai ba mươi tuổi đang xinh,
Gái ba mươi tuổi như hình mắm nêm.

 8 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Trai ba mươi tuổi đang xoan...

Trai ba mươi tuổi đang xoan,
Gái ba mươi tuổi đã toan phận già.

 7 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Trăng kia còn có đêm rằm...

Trăng kia còn có đêm rằm,
Thấu chăng kiếp thợ tối tăm một đời.

 17 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Trâu bò ở với nhau chia nhau phần cỏ...

Trâu bò ở với nhau chia nhau phần cỏ,
Người ở với nhau như chó với mèo.

 7 người thích  Thích

Trang 1 trên 212»

Chú thích

(*) Sông Cầu: Thị xã nằm ở ven biển cực bắc của tỉnh Phú Yên. Nơi đây có chiều dài đường bờ biển lớn nhất tỉnh, với nhiều danh thắng như Vịnh Xuân Đài, Đầm Cù Mông, Vịnh Hòa, Bãi Tràm, Bãi Bàu...

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.