Ca dao về Tình yêu đôi lứa

Trang 1 trên 6123456»
Ca dao Việt Nam - A Man núi ngất tầng cao...

A Man núi ngất tầng cao
Ngó về chợ Giã nao nao can tràng
Núi ngăn sao thấy được nàng
Nhớ ai mặt võ mày vàng nhớ ai?

 332 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai ai cũng có duyên phần...

Ai ai cũng có duyên phần,
Bon chen mặc kẻ, tảo tần thây ai.

 201 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai bày luật lệ làm chi...

Ai bày luật lệ làm chi,
Để đôi con dì chẳng lấy được nhau.

 140 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai biểu thương mà anh không nói...

Ai biểu thương mà anh không nói
Đến bây giờ còn trách lỗi cho nhau
Hai nhà có cách xa đâu
An Vinh, An Thái còn câu hẹn hò
Dòng sông chung một con đò
Sao anh tiếc của chẳng đưa đồ hỏi xin.

 99 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai đi đâu đấy hỡi ai...

Ai đi đâu đấy hỡi ai,
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm.

 208 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai đi muôn dặm non sông...

Ai đi muôn dặm non sông,
Để ai chất chứa sầu đong vơi đầy.

 193 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai làm cho đó bỏ đăng...

Ai làm cho đó bỏ đăng,
Cho lê quên lựu, cho trăng quên đèn.

 42 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai làm cho đó xa đây...

Ai làm cho đó xa đây,
Cho chim chèo bẻo xa cây măng vòi.
Anh ơi nghĩ lại mà coi,
Tấm lòng em ở gương soi nào bằng.
Em đừng than ngắn thở dài,
Nghĩa em anh giữ nào phai tấc lòng.
Đôi ta đã tạc chữ đồng,
Tử sinh, sinh tử một lòng có nhau.

 143 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai lên ta nhắn với mình...

Ai lên ta nhắn với mình,
Đừng quên ngãi cũ, đừng khinh ta nghèo.
Đường xa rú rậm cheo leo,
Nhớ khi ăn đọt cùng trèo Ba Xanh.

 69 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai mà thấy khó nẫu dong...

Ai mà thấy khó nẫu dong,
Anh đây thấy khó, anh mong (kết) đạo hằng.

 24 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai ngờ ra dạ bạc đen...

Ai ngờ ra dạ bạc đen,
Say bên nhan sắc bỏ bên ngãi tình.
Để cho em vò võ một mình,
Tương tư khắc khoải, bệnh thất tình đầy vơi?
Trách thân mà lại giận trời...

 109 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai ơi trẻ mãi ru mà...

Ai ơi trẻ mãi ru mà,
Càng đắn đo lắm, càng già mất duyên.

 109 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai về ai ở mặc ai...

Ai về ai ở mặc ai,
Thiếp như sầu đượm thắp hoài năm canh.

 26 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai về ai ở mặc ai...

Ai về ai ở mặc ai,
Áo dà ở lại đến mai sẽ về.

 19 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai về nhắn hỏi cô Ba...

Ai về nhắn hỏi cô Ba:
Năm nay mười tám hay là đôi mươi?
Để ta so tuổi hai người,
Thử xem có được tốt đôi chăng là?

 128 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ân tình chưa đặng bao lâu...

Ân tình chưa đặng bao lâu,
Tằm sao lại bỏ nghĩa dâu hỡi tằm.

 78 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ăn trầu chọn lấy cau khô...

Ăn trầu chọn lấy cau khô
Trèo lên Ba Dội có cô bán hàng
Cô bán hàng lòng cô buồn bã
Bóng xế chiều bóng ngả về tây
Đợi cô ba bảy hai mốt năm nay.

 79 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ăn trầu chọn lấy cau khô...

Ăn trầu chọn lấy cau khô,
Trèo lên Ba Dội có cô bán hàng.
Cô bán hàng lòng cô buồn bã,
Bóng xế chiều bóng ngả về tây,
Đợi cô ba bẩy hai mốt năm nay.

 83 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh cầm sào cho giỏi...

Anh cầm sào cho giỏi,
Anh bỏ ống dọi cho thông,
Chàng ơi, thuyền lướt giữa dòng,
Tố dông ai mược tố, đững có dông bỏ nàng.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh chê thao anh mặc lụa tơ tằm...

Anh chê thao anh mặc lụa tơ tằm,
Anh xa em không lựa tháng không rằm mà xa.

 19 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh chèo thuyền ra biển...

Anh chèo thuyền ra biển,
Anh câu con cá diễn ba gang,
Đem lên Hòn Gió thăm nàng,
Bệnh tình mau mạnh, kết đàng nghĩa nhân.

 28 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh có thương em thì thương cho trót...

Anh có thương em thì thương cho trót,
Có trục trặc thì trục trặc cho luôn.
Đừng làm theo thói ghe buồm,
Nay về, mai ở cho buồn dạ em.

 140 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh đâu phải mê bông quế...

Anh đâu phải mê bông quế,
Mà bỏ phế cái bông lài,
Quế thơm ban ngày, lài ngát ban đêm.

 16 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh đây quyết câu cua...

Anh đây quyết câu cua,
Dù ai câu rắn, câu rùa mặc ai.

 19 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh đi đường ấy xa xa...

Anh đi đường ấy xa xa,
Để em ôm bóng trăng tà năm canh.
Nước non một gánh chung tình.
Nhớ ai, ai có nhớ mình hay chăng?

 14 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh đi lọng lụa ba bông...

Anh đi lọng lụa ba bông,
Bỏ em cấy mướn giữa đồng nắng trưa.

 19 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh đi lúa chửa chia vè...

Anh đi lúa chửa chia vè,
Anh về lúa đã chín hoe cả đồng.

 53 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh đi ngang cầu sắt...

Anh đi ngang cầu sắt,
Anh nắm tay em thật chắc,
Miệng hỏi gắt chung tình,
Bướm xa bông tai nhụy, anh xa mình tại ai?
Cây oằn vì bởi trái sai,
Anh xa em vì bởi bà mai ít lời.

 24 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh đi ngang nhà nhỏ...

Anh đi ngang nhà nhỏ,
Thấy đôi liễu đỏ,
Chữ thọ phết vàng,
Hai tay anh nâng lấy gươm vàng,
Thác thì chịu thác, chứ buông nàng anh không buông.

 18 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh đi trên đường Ba Vát...

Anh đi trên đường Ba Vát,
Anh đạp cát, cát nhỏ,
Anh đạp cỏ, cỏ mòn,
Yêu nhau thời độ trăng tròn,
Bây giờ trăng khuyết vẫn còn yêu nhau.

 31 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh đi về miệt vườn xa...

- Anh đi về miệt vườn xa,
Chỉ đi đôi bữa, hay là đi luôn?
Đi đâu đừng để em buồn,
Chi bằng ở lại, sớm hôm sum vầy.
- Anh đi không chóng thì chầy,
Đừng ngờ anh bỏ, nói vầy đau nhau.

 7 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh đừng chê em áo rách quần phèn...

Anh đừng chê em áo rách quần phèn,
Anh không coi bụi hẹ nó rã bèn còn thơm,
Dế kêu sầu dưới đống phân rơm,
Từ năm nay anh ở vậy giữ danh thơm đợi mình.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh hít cái bông bưởi anh còn hửi cái bông cam...

Anh hít cái bông bưởi anh còn hửi cái bông cam,
Anh thích nấm tràm, anh lại ham nấm mối.

 17 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh muốn trông, anh lên Ba Dội anh trông...

Anh muốn trông, anh lên Ba Dội anh trông,
Một Dội anh ngồi, hai Dội anh trông.
Trống thu không ba hồi điểm chỉ,
Anh ngồi anh nghỉ, thở ngắn, than dài.
Trúc nhớ mai, thuyền quyên nhớ khách,
Quan nhớ ngựa bạch, bóng lại nhớ câu.
Anh nhớ em đây biết bao giờ được,
Đạo vợ chồng chẳng trước thời sau,
Trăm năm xin chớ quên nhau.

 72 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh ngồi đầm Ô ngó vô cửa Mỹ...

Anh ngồi đầm Ô ngó vô cửa Mỹ
Thấy miệng em cười mủ mỉ mà thương
Ngọn trầu bò dưới đất là ngọn trầu lương
Hồi này mới biết nẫu không thương ta rồi
Đêm năm canh không ngủ mãi ngồi
Bởi chưng thương bạn bồi hồi lá gan.

 31 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh như bát nước nóng để mạn thuyền...

Anh như bát nước nóng để mạn thuyền,
Bát nước chưa nguội, lời nguyền đã phai.

 16 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh như con nhạn bơ phờ...

Anh như con nhạn bơ phờ,
Sớm ăn, tối đậu bơ vơ một mình.
Anh nói với em sơn cùng thủy tận,
Anh nói với em nguyệt khuyết sao băng.
Đôi ta như rồng lượn trong trăng,
Dẫu xa nhau đi nữa vẫn khăng khăng đợi chờ.

 15 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh như nút, em như khuy...

Anh như nút, em như khuy,
Như mây với núi, biệt ly không đành.

 25 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh ơi muôn dặm đường xa...

Anh ơi muôn dặm đường xa,
Để em ôm bóng trăng tà năm canh!

 22 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh ơi! có nhớ thuở cùng thề...

Anh ơi! có nhớ thuở cùng thề,
Cầm dao lá liễu dựa kề tóc mai.
Chữ đề vô đá lâu phai,
Nằm đêm nghĩ lại thử ai bạc tình?

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh tham ba chốn bốn quê...

Anh tham ba chốn bốn quê,
Anh phụ lời thề anh cực tấm thân.

 14 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh thương em bất luận xấu xinh...

Anh thương em bất luận xấu xinh,
Lá giang nấu với cua kình cũng ngon.

 15 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh thương em chí quyết thương hoài...

Anh thương em chí quyết thương hoài,
Bảng treo mặc bảng, thơ bài mặc thơ.

 13 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh thương em phải thương cho trót...

Anh thương em phải thương cho trót,
Anh không bỏ sót cái nghĩa chung tình,
Anh thương em thì anh để dạ
chứ gái đa tình chắc em chẳng thương anh.

 7 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh thương em từ thuở tóc bỏ lòng thòng...

Anh thương em từ thuở tóc bỏ lòng thòng,
Đến bây giờ một ngọn ba bốn vòng cũng thương.

 13 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về Bình Định chi lâu...

Anh về Bình Định chi lâu,
Bỏ em kéo vải, hát dâu một mình!

 34 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về Bình Định chi lâu...

Anh về Bình Định chi lâu,
Chiều chiều em đứng vườn dâu ngó chừng.
Hai hàng nước mắt rưng rưng,
Chàng xa, thiếp cách, giậm chân kêu trời!

 29 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về bỏ áo lại đây...

- Anh về bỏ áo lại đây,
Đêm khuya em đắp gió Tây lạnh lùng.
- Lạnh lùng anh đắp áo cho,
Đành chi lòng giận dày vò năm canh.

 10 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về Bồ Địch, Giếng Vuông...

Anh về Bồ Địch, Giếng Vuông,
No cơm, ấm chiếu luông tuồng bỏ em.

 42 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về Đập Đá đưa đò...

Anh về Đập Đá đưa đò,
Trước đưa quan khách, sau dò ý em.

 43 người thích  Thích

Trang 1 trên 6123456»

Chú thích

(*) An Thái: Ngôi làng thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Làng có nghề dệt lụa và nghề làm bún song thần.

(*) An Vinh: Ngôi làng thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Cùng với làng An thái dùng chung dòng nước sông Côn, trai giỏi võ nghệ, gái xinh đẹp đảm đang, được phản ánh qua câu thành ngữ: Trai An Thái, gái An Vinh.

(*) Ba Vát: Một làng thuộc xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

(*) Ba Xanh: Là đoạn đường đèo vượt qua dãy Bồ Bồ từ huyện Yên Thành lên huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

(*) Bình Định: Một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, hàng trăm năm trước từng là cái nôi của võ cổ truyền Việt Nam.

(*) Bồ Địch: Ngôi làng thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, là nơi sản xuất nhiều chiếu cói và mành tre.

(*) Chợ Giã: Nằm ở thôn Xuân Phu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

(*) Đầm Ô Loan: Đầm nước lợ thuộc huyện Tuy An, nằm chính giữa và thuộc địa phận các xã An Cư, An Hiệp, An Hòa, An Hải, An Ninh, An Thạch, thị trấn Chí Thạnh. Đầm rộng khoảng 1.200 ha. Đứng trên đèo Quán Cau nhìn xuống, Ô Loan giống như con phượng đang xòe cánh, còn trên bản đồ, Ô Loan giống như con thiên nga đang thong thả bay. Nơi đây có món đặc sản là sò huyết.

(*) Ba Dội: Tức đèo Tam Điệp, tổ hợp đèo trên núi Tam Điệp ở ranh giới tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa, Việt Nam. Đèo Ba Dội là tên Nôm của đèo Tam Điệp, xuất hiện trong thơ Hồ Xuân Hương, trong tiếng Việt cổ có nghĩa là ba đợt, ba lớp.

(*) Giếng Vuông: Ngôi làng thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, là nơi sản xuất nhiều chiếu cói và mành tre.

(*) Long Thủy: Ngôi làng nằm sát biển có tên cũ là Mỹ Á, trước thuộc xã An Phú, huyện Tuy An, nay thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Làng nổi tiếng có dừa xiêm uống nước rất ngọt, mát. Vườn dừa Long Thuỷ rợp bóng mát, quanh năm che phủ cả thôn.

(*) Núi A Man: Ngọn núi cao thuộc xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, có nhiều khe dốc, nơi có chùa cổ Châu Lâm Tự.

(*) Hòn Gió: Một ngọn núi nằm ở xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

(*) Đập Đá: Sông Đập Đá, một nhánh của sông Kôn, chảy qua địa phận Bình Định.

(*) Trống thu không: Tiếng chiêng, trống báo hiệu vào lúc gần tối để đóng cửa thành hay cửa chùa.

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.