Ca dao về Địa danh, thắng cảnh, con người miền Trung

Trang 1 trên 71234567»
Ca dao Việt Nam - A Man núi ngất tầng cao...

A Man núi ngất tầng cao
Ngó về chợ Giã nao nao can tràng
Núi ngăn sao thấy được nàng
Nhớ ai mặt võ mày vàng nhớ ai?

 332 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai đưa anh đến chốn này...

Ai đưa anh đến chốn này,
Dưới kia là biển trên này Giồng Trôm.

 88 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai giàu bằng bà Món Bãi Ngao...

Ai giàu bằng bà Món Bãi Ngao,
Lâm cơ thất vận xuống ao mò còng.

 43 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn...

Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn,
Nhớ Lê Thái Tổ chặn đường quân Minh.

 246 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai lên Phú Mỡ, Cây Dừng...

Ai lên Phú Mỡ, Cây Dừng,
Ghé chợ Kỳ Lộ nghỉ chân đôi ngày.
Tới đây thì ở lại đây,
Núi non dầu mặc, người dày nghĩa nhơn.

 39 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai lên Suối Cối, Đồng Dài...

Ai lên Suối Cối, Đồng Dài,
Tìm ai lặn lội mệt hoài khổ thân.
Tìm ai thì mặc tìm ai,
Cần chi để ý cho hoài nhọc công!

 35 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai lên ta nhắn với mình...

Ai lên ta nhắn với mình,
Đừng quên ngãi cũ, đừng khinh ta nghèo.
Đường xa rú rậm cheo leo,
Nhớ khi ăn đọt cùng trèo Ba Xanh.

 69 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai mà có tấm quần manh...

Ai mà có tấm quần manh,
Thì về đồng Bạch theo anh ngày rày.
Đồng Bạch bông tốt đài sây,
Khổ công chăm sóc ta may áo quần.

 155 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai ơi bưng bát cơm đầy...

Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Đồng Cam xây dựng nhớ ngày năm xưa.
Gian nan, cực nhọc, bấy giờ…
Công ơn biết mấy cho vừa đừng quên.

 21 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai ơi về với sông Hinh...

Ai ơi về với sông Hinh,
Đất màu lắm cá, lình xình làm chi?

 24 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai qua Bình Định đang trưa...

Ai qua Bình Định đang trưa,
Dừng chân uống bát nước dừa Tam Quan.
Ai về ăn ổi Đình Quang,
Ăn ớt Vĩnh Thạnh, ăn măng Truông Dài.

 150 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai về Bình Định mà coi...

Ai về Bình Định mà coi,
Con gái Bình Định bỏ roi, đi quyền.

 189 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai về Cổ Lũy cô thôn...

Ai về Cổ Lũy cô thôn,
Nước sông Trà Khúc sóng dồn tung tăng.

 133 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai về Cổ Lũy xóm Câu...

Ai về Cổ Lũy xóm Câu,
Nhớ mua đôi chiếu rước dâu về làng.

 124 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai về ghé lại quê tôi...

Ai về ghé lại quê tôi,
Hương Cần nón, quýt một thời nổi danh.

 102 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai về Hồng Lộc thì về...

Ai về Hồng Lộc thì về
Ăn cơm cá bàu Nậy, uống nước chè khe Yên.

 140 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai về Kẻ Yến thì về ...

Ai về Kẻ Yến thì về
Có cá bàu Nậy, có chè Khe Yên.

 112 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - An Dân, Xuân Thọ chia hai...

An Dân, Xuân Thọ chia hai,
Chỉ vì cái đảnh Xuân Đài làm ranh.

 118 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - An Hành năm bữa một phiên...

An Hành năm bữa một phiên,
Gặp cô bán bún nên duyên vợ chồng.

 41 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - An Khê nổi tiếng Hòn Bình...

An Khê nổi tiếng Hòn Bình,
Ngày xưa Nguyễn Huệ ẩn binh chốn này.

 50 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - An Nhơn có núi Mò O...

An Nhơnnúi Mò O,
Có chùa Thập Tháp, có đò Trường Thi.

 36 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - An Nhơn thắng cảnh nhiều nơi...

An Nhơn thắng cảnh nhiều nơi,
Có chùa Ông Đá nơi này Phương Danh.
Nhạn về Cân, Cỏ nhạn ơi,
Nhạn nhớ lấy lời chim yến Phương Mai.

 54 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - An Phú có nếp dẻo dai...

An Phú có nếp dẻo dai,
Muốn về An Phú không ai cho về.

 38 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - An Phú đất xấu người đông...

An Phú đất xấu người đông,
Ai về An Phú làm công cả ngày.

 33 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ăn tôm thì nhớ chợ Gành...

Ăn tôm thì nhớ chợ Gành,
Ăn tương thì nhớ đậu nành Trung Lương.

 16 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh chèo thuyền ra biển...

Anh chèo thuyền ra biển,
Anh câu con cá diễn ba gang,
Đem lên Hòn Gió thăm nàng,
Bệnh tình mau mạnh, kết đàng nghĩa nhân.

 28 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh hỏi em cột phướn ai trồng...

- Anh hỏi em cột phướn ai trồng,
Đá Bia ai dựng, Gành Rồng ai xây?
- Cột phướn ông Tề Thiên trồng,
Đá Bia trời dựng, Gành Rồng trời xây.

 16 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh ngồi đầm Ô ngó vô cửa Mỹ...

Anh ngồi đầm Ô ngó vô cửa Mỹ
Thấy miệng em cười mủ mỉ mà thương
Ngọn trầu bò dưới đất là ngọn trầu lương
Hồi này mới biết nẫu không thương ta rồi
Đêm năm canh không ngủ mãi ngồi
Bởi chưng thương bạn bồi hồi lá gan.

 31 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh Sơn phủ bạc thiếp hòe...

Anh Sơn phủ bạc thiếp hòe,
Gió Nam Đàn thổi, Liễu về với xuân.

 55 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về Bình Định thăm cha...

Anh về Bình Định thăm cha,
Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hoà thăm em.

 115 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về Bình Định thăm nhà...

Anh về Bình Định thăm nhà,
Tháng hai trở lại tháng ba cưới nàng.
Cưới nàng đôi nón Gò Găng,
Xấp lãnh An Thái một khăn trầu nguồn.

 43 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về Đập Đá đưa đò...

Anh về Đập Đá đưa đò,
Trước đưa quan khách, sau dò ý em.

 43 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về Ðập Ðá quê cha...

Anh về Ðập Ðá quê cha,
Gò Găng quê mẹ, Phú Đa quê nàng.

 21 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về Đập Đá, Gò Găng...

Anh về Đập Đá, Gò Găng,
Cùng em kéo sợi dưới trăng chung tình.

 16 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về Đập Đá, Gò Găng...

Anh về Đập Đá, Gò Găng,
Để em kéo vải sáng trăng một mình.

 34 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về Đồng Cọ mà chi...

Anh về Đồng Cọ mà chi,
Nước giếng thì đục, đường đi thì sình.

 13 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về dưới Giá hồi hôm...

Anh về dưới Giá hồi hôm,
Gánh phân rải ruộng, gió nồm bay lên.

 84 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về dưới Yến mây che...

Anh về dưới Yến mây che,
Biểu em ở lại đừng nghe nơi nào.

 14 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về làm rể Cào Cào...

Anh về làm rể Cào Cào,
Ăn cơm bắp đắp dọn rào khom lưng.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về làm rể dưới Đăng...

Anh về làm rể dưới Đăng,
Bỏ em kéo vải sáng trăng một mình.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về làm rể dưới Đăng...

Anh về làm rể dưới Đăng,
Ăn cơm bát bịt, tôm rằn kho tiêu.

 8 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về Mỹ Á chi lâu...

Anh về Mỹ Á chi lâu,
Để em ôm chiếc thuyền câu một mình.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về ngoài Yến tạ lăng...

Anh về ngoài Yến tạ lăng,
Bỏ em kéo vải sáng trăng một mình.

 10 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về ở trỏng Ma Liên...

Anh về ở trỏng Ma Liên,
Anh nhớ ra liền kẻo để em trông.

 5 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về Thọ Vức...

Anh về Thọ Vức
Bứt củ roi mây
Lùa trâu xuống ruộng anh cày
Đôi ta cày cấy đợi ngày ấm no.

 55 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ba Bông nước chảy ba bề...

Ba Bông nước chảy ba bề,
Anh lê sông Cái, em về sông Con.

 34 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ba Đồn là chợ xưa nay...

Ba Đồn là chợ xưa nay,
Tụ nhân, tụ hóa mười ngày một phiên.
Phố phường Nam, Khách hai bên,
Khi đông cũng phải vài nghìn người ta.

 20 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ba Đồn là đất Châu Ô...

Ba Đồn là đất Châu Ô
Một đoàn con gái chạy vô thăm chồng
Gặp trộ mưa dâng
Đường trơn, gánh nặng
Mặt trời đã lặn
Đèo Ngang chưa trèo.
Hòn đá cheo leo
Chân trèo, chân trượt
Hỏi O gánh nước
Hỏi chú chăn trâu
Ba Đồn quân lính đóng đâu?

 17 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ba Đồn là đất Ô châu...

Ba Đồn là đất Ô châu,
Ai đi đến đó quảy bầu về không.
Ba Đồn là đất châu Ô,
Ai đi đến đó quảy bồ về không.

 15 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ba Đồn một tháng sáu lần...

Ba Đồn một tháng sáu lần,
Chợ phiên tụ điểm xa gần bán mua.

 13 người thích  Thích

Trang 1 trên 71234567»

Chú thích

(*) An Nhơn: Thị xã nằm phía đông tỉnh Bình Định, là vùng đồng bằng do phù sa của các sông Đập Đá, Tây An, Gò Chàm, An Trường... bồi đắp.

(*) An Phú: Làng An Phú Hạ, thuộc xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, là nơi có gạo nếp thơm ngon, nổi tiếng.

(*) An Thái: Ngôi làng thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Làng có nghề dệt lụa và nghề làm bún song thần.

(*) Anh Sơn: Phủ Anh Sơn cũ, nay là huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống hát phường vải.

(*) Ba Đồn: Ba Đồn nằm sát bờ sông Gianh, nay là thị trấn của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

(*) Ba Xanh: Là đoạn đường đèo vượt qua dãy Bồ Bồ từ huyện Yên Thành lên huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

(*) Bãi Ngao: Tên địa danh thuộc xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Có tên như vậy vì ở đây rất nhiều nghêu sò, đặc biệt là sò huyết.

(*) Phương Mai: Bán đảo nhỏ nằm phía đông Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Nơi đây hội tụ nhiều danh lam thắng đẹp, với địa hình là một vùng núi thấp có nhiều ngọn nhấp nhô, trông xa xa như đầu một con rồng. Tận cùng phía nam của bán đảo là một lưỡi nhọn có hình dạng mũi mác với nhiều hốc đá hiểm trở cũng là nơi chim Yến thường kéo về làm tổ, sinh sôi và nảy nở.

(*) Bát bịt: Chén bát sứ có bịt một vành hợp kim nhỏ màu đồng sáng nơi miệng, xưa chỉ gia đình quyền quý mới có.

(*) Trường Thi: Bến đò gần Trường Thi thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, xưa kia là nơi đưa đón các sĩ tử và khách qua lại.

(*) Biện Thượng: Một làng cổ thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá, đời Đồng Khánh vì kị huý đổi là Bồng Sơn. Làng có nhà và mộ Trịnh Kiểm, là người mở đầu sự nghiệp nắm quyền của họ Trịnh thời Hậu Lê.

(*) Bình Định: Một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, hàng trăm năm trước từng là cái nôi của võ cổ truyền Việt Nam.

(*) Cây Dừng: Một làng dân tộc thuộc xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Cây Dừng có nhiều con suối đá chất chồng lồi lõm quanh co, mùa mưa trở ngại cho việc đi lai.

(*) Thôn Cổ Lũy: Nằm cách trung tâm TP Quảng Ngãi khoảng 10km về hướng Đông, thuộc Nghĩa Phú, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Cổ Lũy cô thôn nổi tiếng gắn liền với địa danh núi và sông Phú Thọ. Hai địa danh này là thắng cảnh đã nổi tiếng từ xa xưa với quần thể đá Granit nhiều hình dáng, ngọn núi thấp cùng bóng dừa bao quanh đổ bóng xuống dòng sông phẳng lặng như một bức tranh sơn thủy hữu tình. 

(*) An Hành: Chợ An Hành thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

(*) Chợ Ba Đồn: Chợ Ba Đồn thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, là một trong những chợ cổ nhất của tỉnh này, bề dày lịch sử hàng mấy thế kỷ, xuất hiện từ ngày có ba cái đồn do quân Trịnh lập nên. Ban đầu, cho là nơi quân lính đến gặp gỡ vui chơi, trao đổi mua bán, nhiều khi cũng là dịp để thao binh, luyện tướng…. Thân nhân của nhiều binh lính từ đất Bắc cũng lội suối, băng đèo tìm đến Ba Đồn để gặp gỡ, thăm nuôi chồng con, anh em. Từ một chợ nhỏ của một vùng quê, chợ dần dần đã biến thành một chợ lớn nổi tiếng khắp dải đất miền Trung. Chợ Ba Đồn hàng hóa phong phú và đa dạng, xưa mỗi tháng họp ba phiên vào các ngày mùng sáu, mười sáu, hai sáu âm lịch và chỉ họp một ngày thì tan; nay chợ có sáu phiên vào các ngày 1, 11, 21 và 6, 16, 26 âm lịch.

(*) Chợ Dã: Chợ nằm ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

(*) Chợ Gành: Thuộc thôn Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Chợ họp chín phiên vào những ngày âm lịch có số 3, 7 và 10, tháng thiếu phiên họp ngày 29.

(*) Chợ Giã: Nằm ở thôn Xuân Phu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

(*) Chợ Kỳ Lộ: Thuộc xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Chợ nằm sát đường số 6 đi từ La Hai đến Phú Mỡ, họp mỗi tháng chín phiên, là trung tâm giao lưu trao đổi thổ sản giữa miền núi, đồng bằng và duyên hải.

(*) Ông Đá: Còn gọi là chùa Nhạn Sơn, thuộc thôn Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn 23km về phía Tây Bắc. Dân địa phương thường hay gọi là chùa ông Đỏ ông Đen, vì trong chùa có hai pho tượng đá lớn, một sơn đen, một sơn đỏ, là tác phẩm điêu khắc Chăm thế kỷ XIII.

(*) Thập Tháp: Chùa Thập Tháp Di Đà là ngôi tổ đình danh tiếng vào bậc nhất ở miền Trung, do Thiền sư Nguyên Thiều lập vào thế kỷ 17. Chùa tọa lạc ở phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Năm 1683, chùa đã dùng gạch đá của 10 ngôi tháp đổ dựng lên ngôi chùa. Chùa đã được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia.

(*) Cân: Đảo Hòn Cân thuộc vùng biển Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

(*) Cỏ: Đảo Hòn Cỏ thuộc vùng biển Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

(*) Đầm Ô Loan: Đầm nước lợ thuộc huyện Tuy An, nằm chính giữa và thuộc địa phận các xã An Cư, An Hiệp, An Hòa, An Hải, An Ninh, An Thạch, thị trấn Chí Thạnh. Đầm rộng khoảng 1.200 ha. Đứng trên đèo Quán Cau nhìn xuống, Ô Loan giống như con phượng đang xòe cánh, còn trên bản đồ, Ô Loan giống như con thiên nga đang thong thả bay. Nơi đây có món đặc sản là sò huyết.

(*) Đập Đá: Phường Đập Đá thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, nằm bên bờ sông Đập Đá (một nhánh của sông Kôn). Cái tên bắt nguồn do xưa kia đây là vùng sông nước với sông Kôn, sông Đập Đá và nhiều nhánh chằng chịt. Cư dân phải đắp đập bổi để canh tác, gọi là đập Thạch Yển, sau là đập Thạch Đề tức Đập Đá vì chỗ này sông rộng, có bến đá ong nổi tự nhiên rất đẹp.

(*) Đập Đồng Cam: Thượng nguồn Sông Ba, Đà Rằng đầu thế kỷ XX có xây dựng đập Đồng Cam. Đây là một công trình quy mô, lấy nước Sông Ba tưới cho hai vạn hecta đồng lúa Tuy Hòa.

(*) An Khê: Con đèo núi dài và nguy hiểm nhất trên tuyến quốc lộ 19, nằm trên vùng ranh giới huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xưa là vùng Tây Sơn thượng đạo, nơi Nguyễn Huệ dấy binh khởi nghĩa phù Lê diệt Trịnh.

(*) Xuân Đài: Hoặc Sơn Đài, tên một ngọn đèo nay thuộc xã Xuân Thọ 2, Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, là ranh giới tự nhiên giữa xã An Dân (huyện Tuy An) và xã Xuân Thọ (huyện Sông Cầu) trước đây.

(*) Định Quang: Địa danh nay là một thôn thuộc xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

(*) Đồng Bạch: Thuộc xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

(*) Đồng Cào Cào: Thuộc thôn Phước Hậu, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, có đất đai xấu, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, ngày trước sản phẩm chính là bắp. Người ta dùng "đá đập" đập vỡ các hạt bắp, sàng dừng thành những mảnh nhỏ bằng hạt gạo, nấu chung với gạo, gọi là cơm bắp.

(*) Đồng Cọ: Là một vùng trũng ở xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, một thời đường sá đi lại lầy lội quanh năm. Mùa đông mưa gió lê thê, mưa dai dẳng từ ngày này sang ngày khác, gọi là mưa Đồng Cọ.

(*) Đồng Dài: Địa danh nay thuộc huyện Đồng Xuân, một huyện miền núi Tây Bắc của tỉnh Phú Yên.

(*) Gành Rồng: Một mũi đá nằm trong vịnh Vân Phong, thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

(*) Gò Găng: Làng thuộc xã Thuận Chính, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, có nghề làm nón ngựa thường được gọi là nón Gò Găng.

(*) Giồng Trôm: Huyện thuộc tỉnh Bến Tre, nơi đồng ruộng phì nhiêu, là vựa thóc của tỉnh Bến Tre.

(*) Hòn Yến: Hòn Yến Tên một đảo đá cao nằm ngoài khơi xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ngày xưa nơi đây có rất nhiều chim yến đến làm tổ, nên có tên gọi như vậy. Hiện nay Hòn Yến được xem là một thắng cảnh độc đáo của Phú Yên.

(*) Hương Cần: làng thuộc xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quýt Hương Cần thơm ngon nổi tiếng, ngày xưa từng là đặc sản tiến vua.

(*) Kẻ Yến: Làng Hồng Yến thuộc xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

(*) Khánh Hòa: Một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. Khánh Hòa có bờ biển dài hơn 200 km và gần 200 hòn đảo lớn nhỏ cùng nhiều vịnh biển đẹp như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh... Với khí hậu ôn hòa, thiên nhiên nhiều cảnh đẹp, và có nhiều di tích lịch sử văn hóa, Khánh Hòa đã trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của Việt Nam.

(*) Lê Thái Tổ: Tên thật là Lê Lợi, là vị hoàng đế đầu tiên của triều Hậu Lê. Ông khởi xướng khởi nghĩa Lam Sơn, tự xương là Bình Định Vương, chiến đấu chống lại sự xâm chiếm của quân đội nhà Minh từ năm 1418 cho đến lúc đánh đuổi hoàn toàn quân Minh ra khỏi Đại Việt vào năm 1428. Ông được coi là vị vua huyền thoại của Đại Việt không chỉ bởi tài năng quân sự, mà còn bởi tài cai trị, đã lãnh đạo người dân Đại Việt xây dựng và tái thiết lại một đất nước điêu tàn khi bị quân đội nhà Minh phá hủy mọi thứ.

(*) Long Thủy: Ngôi làng nằm sát biển có tên cũ là Mỹ Á, trước thuộc xã An Phú, huyện Tuy An, nay thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Làng nổi tiếng có dừa xiêm uống nước rất ngọt, mát. Vườn dừa Long Thuỷ rợp bóng mát, quanh năm che phủ cả thôn.

(*) Ma Liên: Một làng biển thuộc thôn Mỹ Quang, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Tại đây có Chợ Ma Liên, nay là chợ Mỹ Quang. Chợ họp hàng tháng vào các ngày mùng 1, 11, 21 và mùng 6, 16, 26 âm lịch. Tương truyền xưa thường hay có ma trà trộn vào chợ.

(*) Nam Đàn: Huyện thuộc tỉnh Nghệ An, là nơi sản xuất tương ngon nổi tiếng.

(*) Núi A Man: Ngọn núi cao thuộc xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, có nhiều khe dốc, nơi có chùa cổ Châu Lâm Tự.

(*) Núi Đá Bia: Tên chữ là Thạch Bi Sơn, dân gian gọi là Núi Ông, là ngọn núi cao nhất trong khối núi Đại Lãnh thuộc dãy núi Đèo Cả, hiện ở xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, phía Nam tỉnh Phú Yên. Núi nổi tiếng vì tảng đá bia khổng lồ cao khoảng 80 m trên đỉnh núi mà cách xa vẫn có thể nhìn thấy. Tương truyền vào năm 1471, khi thân chinh cầm quân tấn công Chămpa, Lê Thánh Tông dừng tại chân núi, cho quân lính trèo lên khắc tên, ghi rõ cương vực Đại Việt (Việt Nam ngày nay) tại nơi này. Vì thế, núi được gọi là núi Đá Bia.

(*) Hòn Bình: Một ngọn núi ở đèo An Khê nhìn về phía Đông, được gọi là núi ông Bình (chỉ Nguyễn Huệ, cách gọi khác đi để che mắt nhà Nguyễn). Đứng trên ngọn núi cao này, nghĩa quân có thể quan sát đến tận vùng hạ đạo, bờ biển Quy Nhơn.

(*) Hòn Gió: Một ngọn núi nằm ở xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

(*) Lam Sơn: Còn gọi là núi Chàm, thuộc xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đây là nơi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa chống quân Minh.

(*) Núi Mò O: Núi thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

(*) Nguyễn Huệ: Quang Trung Hoàng đế hay Bắc Bình Vương hoặc Tây Sơn Thái Tổ, tên thật là Nguyễn Huệ, sau đổi tên là Nguyễn Quang Bình, là vị hoàng đế thứ hai của Nhà Tây Sơn, sau khi Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc thoái vị và nhường ngôi cho ông. Quang Trung không những là một trong những vị tướng lĩnh quân sự xuất sắc mà còn là nhà cai trị tài giỏi, đưa ra nhiều cải cách kinh tế, xã hội nổi bật trong lịch sử Việt Nam.

(*) Ô Châu: Người xưa quan niệm Ô châu ác địa (Ô châu là đất dữ, đất độc). Người miền Trung cũng hay dùng lối nói “Đồ Ô châu ác địa” để chỉ người dữ, người ác.

(*) Phú Đa: Làng thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

(*) Phú Mỡ: Một xã vùng núi thuộc huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

(*) Phú Yên: Một tỉnh ven biển thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, có đồng bằng Tuy Hòa, được xem là vựa lúa của miền Trung.

(*) Phương Danh: Một ngôi làng thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

(*) Sông Con: Con sông chảy qua địa phận xã Định Hải, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

(*) Đập Đá: Sông Đập Đá, một nhánh của sông Kôn, chảy qua địa phận Bình Định.

(*) Sông Hinh: Một phụ lưu cấp 1 phía hữu ngạn của sông Đà Rằng. Sông chảy qua huyện M'Drăk, tỉnh Đắk Lắk và huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

(*) Sông Trà Khúc: Con sông lớn nhất ở tỉnh Quảng Ngãi, phát nguồn từ núi Đắc Tơ Rôn với đỉnh cao 2.350 m do hợp nước của bốn con sông lớn là sông Rhe, sông Xà Lò (Selo), sông Rinh (Drinh), sông Tang (Ong).

(*) Suối Cối: Một thôn thuộc xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Sản phẩm chính là thuốc lá và mía.

(*) Tam Quan: Một thị trấn thuộc huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định. Thị trấn nằm ở phía Bắc Hoài Nhơn, là trung tâm kinh tế, văn hoá phía Bắc Hoài Nhơn. Tam Quan đặc trưng với rừng dừa bạt ngàn, với các đặc sản như mè xửng, bánh trán nước dừa, bún...

(*) Thọ Vức: Một thôn thuộc xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tên xưa là Thanh Vực, sau đổi là Thọ Vực và quen gọi Thọ Vức. Đây là vùng cận sơn, gần giáp chân núi đường qua huyện Tuy An lên huyện Sơn Hòa.

(*) Truông Dài: Địa danh nay thuộc địa phận xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

(*) Vĩnh Thạch: Một huyện nằm ở phía Tây tỉnh Bình Định.

(*) An Dân: Một xã thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

(*) Xuân Thọ: Một xã thuộc Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

(*) Đăng: Xóm ven biển nay thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đây là làng chài chuyên sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản. Đời sống dân chúng khá giả, nhiều gia đình giàu có.

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.