Lời hay ý đẹp

Cứng quá thì dễ gẫy, càng kiên cường càng dễ bị bẻ gẫy.Phượng tù Hoàng - Thiên Y Hữu Phong

 4 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Điều này chưa bao giờ ngừng làm tôi kinh ngạc: chúng ta đều yêu bản thân mình hơn người khác, nhưng lại quan tâm đến quan điểm của người khác hơn của chính mình.

It never ceases to amaze me: we all love ourselves more than other people but care more about their opinion than our own.

Marcus Aurelius   | Chủ đề: Quan điểm

 0 người thích      Thích

~*~

Chúng ta ai cũng có thể cầm cự với tất cả các cuộc chiến của một ngày. Nhưng khi ta chất thêm gánh nặng của hai ngày không thể kiểm soát được, ngày hôm qua và ngày mai, ta bị áp đảo.

We can all fight the battles of just one day. It is when we add the burdens of two uncontrollable days, yesterday and tomorrow, that we get overwhelmed.

Steve Maraboli   | Chủ đề: Tương lai, Quá khứ

 2 người thích      Thích

~*~

Quảng cáo là nói với người khác, "Đây là điều chúng tôi có. Đây là điều nó sẽ mang đến cho bạn. Đây là cách để có được nó."

Advertising says to people, 'Here's what we've got. Here's what it will do for you. Here's how to get it.'

Leo Burnett   | Chủ đề: Quảng cáo

 0 người thích      Thích

~*~

Cuộc hành trình đẹp tươi của ngày hôm nay chỉ có thể bắt đầu khi ta buông ngày hôm qua.

The beautiful journey of today can only begin when we learn to let go of yesterday.

Steve Maraboli   | Chủ đề: Hiện tại, Buông tay, Quá khứ

 2 người thích      Thích

~*~

Không tính đến vấn đề đạo đức, hiện thực chứng mih sự không trung thực trong quảng cáo rất không mang lại lợi lộc.

Regardless of the moral issue, dishonesty in advertising has proved very unprofitable.

Leo Burnett   | Chủ đề: Quảng cáo

 0 người thích      Thích

~*~

Không có quảng cáo nào thành công vĩnh viễn.

There is no such thing as a permanent advertising success.

Leo Burnett   | Chủ đề: Quảng cáo

 0 người thích      Thích

~*~

Theo quan điểm của tôi điều lớn lao nhất có thể đạt được trong quảng cáo là sự đáng tin cậy, và không gì đáng tin hơn chính bản thân sản phẩm.

The greatest thing to be achieved in advertising, in my opinion, is believability, and nothing is more believable than the product itself.

Leo Burnett   | Chủ đề: Quảng cáo

 0 người thích      Thích

~*~

Một quảng cáo tốt là cuộc kết hôn hạnh phúc giữa ngôn từ và hình ảnh, không phải cuộc thi đấu giữa chúng.

Good advertising is a happy wedding of words and pictures, not a contest between them.

Leo Burnett   | Chủ đề: Quảng cáo

 0 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn không được chú ý, bạn sẽ không có gì cả. Bạn cần phải được chú ý. Nhưng nghệ thuật là thu hút sự chú ý một cách tự nhiên, không la hét hay làm trò mẹo.

If you don't get noticed, you don't have anything. You just have to be noticed, but the art is in getting noticed naturally, without screaming or without tricks.

Leo Burnett   | Chủ đề: Quảng cáo

 0 người thích      Thích

~*~

Bí mật của tất cả sự độc đáo hữu hiệu trong quảng cáo không phải là việc tạo ra ngôn từ và hình ảnh mới và phức tạp, mà là đặt những từ và hình ảnh quen thuộc vào mối quan hệ mới.

The secret of all effective originality in advertising is not the creation of new and tricky words and pictures, but one of putting familiar words and pictures into new relationships.

Leo Burnett   | Chủ đề: Quảng cáo

 0 người thích      Thích

~*~

Ngày hôm nay là ngày duy nhất. Ngày hôm qua đã đi xa rồi.

Today is the only day. Yesterday’s gone.

John Wooden   | Chủ đề: Hiện tại, Trân trọng hiện tại, Quá khứ

 0 người thích      Thích

~*~

Không có cái gọi là "bán hàng kiểu cứng rắn" và "bán hàng kiểu mềm dẻo", chỉ có "bán hàng kiểu thông minh" và "bán hàng kiểu ngu xuẩn".

There's no such thing as 'hard sell' and 'soft sell.' There's only 'smart sell' and 'stupid sell.'

Leo Burnett   | Chủ đề: Kinh doanh, Quảng cáo

 0 người thích      Thích

~*~

Chúng ta muốn khách hàng nói, "Đúng là một sản phẩm đỉnh cao", thay vì nói, "Đó đúng là một quảng cáo đỉnh cao".

We want consumers to say, 'That's a hell of a product' instead of, 'That's a hell of an ad.'

Leo Burnett   | Chủ đề: Quảng cáo

 1 người thích      Thích

~*~

Tôi đã học được rằng bạn không thể có một quảng cáo tốt mà không có một khách hàng tốt, rằng bạn không thể giữ được khách hàng tốt mà không có quảng cáo tốt, và sẽ không khách hàng nào chịu đón nhận quảng cáo tốt hơn điều mà anh ta hiểu hay thấy ưa thích.

I have learned that you can’t have good advertising without a good client, that you can’t keep a good client without good advertising, and no client will ever buy better advertising than he understands or has an appetite for.

Leo Burnett   | Chủ đề: Quảng cáo

 0 người thích      Thích

~*~

Quảng cáo là khả năng cảm nhận, diễn giải... để đưa nhịp tim đập của một đơn vị kinh doanh truyền tải thành chữ, giấy và mực.

Advertising is the ability to sense, interpret... to put the very heart throbs of a business into type, paper and ink.

Leo Burnett   | Chủ đề: Quảng cáo

 0 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.