Lời hay ý đẹp

Mọi bức tường đều là một cánh cửa.


Every wall is a door.


Ralph Waldo Emerson

 86 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Khi con người bị từ chối quyền được sống cuộc đời mà anh ta tin tưởng, anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài trở thành kẻ sống ngoài vòng pháp luật.

When a man is denied the right to live the life he believes in, he has no choice but to become an outlaw.

Nelson Mandela   | Chủ đề: Quyền, Niềm tin

 1 người thích      Thích

~*~

Tự do có thể bị đe dọa bởi sự lạm dụng tự do cũng như bởi sự lạm dụng quyền lực.

Liberty may be endangered by the abuses of liberty as well as by the abuses of power.

James Madison   | Chủ đề: Tự do, Quyền lực, Lạm dụng

 1 người thích      Thích

~*~

Sự thật là với tất cả những người nắm quyền, ta đều không nên tin tưởng.

The truth is that all men having power ought to be mistrusted.

James Madison   | Chủ đề: Quyền lực, Tin tưởng

 1 người thích      Thích

~*~

Đừng chấp nhận mối quan hệ không cho phép bạn là chính bản thân mình.

Don’t settle for a relationship that won’t let you be yourself.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Bản thân, Quan hệ

 1 người thích      Thích

~*~

Trí khôn là sự tóm tắt của quá khứ, nhưng cái đẹp là lời hứa hẹn của tương lai.

Wisdom is the abstract of the past, but beauty is the promise of the future.

Oliver Wendell Holmes, Sr.   | Chủ đề: Khôn ngoan, Tương lai, Cái đẹp, Quá khứ

 2 người thích      Thích

~*~

Quyền bị trì hoãn là quyền bị từ chối.

A right delayed is a right denied.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Quyền

 1 người thích      Thích

~*~

Cho dù chuyện gì xảy ra với bạn trong quá khứ, nó cũng không có sức mạnh chi phối khoảng khắc hiện tại, bởi vì cuộc sống là lúc này đây.

Whatever has happened to you in your past has no power over this present moment, because life is now.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Hiện tại, Quá khứ

 2 người thích      Thích

~*~

Tôi không tin vào thất bại. Đó không phải là thất bại nếu bạn hưởng thụ quá trình.

I don’t believe in failure. It’s not failure if you enjoy the process.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Quá trình, Thất bại

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy chỉ lập những quyết định củng cố hình ảnh bản thân, lòng tự tôn, và giá trị bản thân.

Only make decisions that support your self-image, self-esteem, and self-worth.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Tự trọng, Quyết định

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy bước ra khỏi quá khứ đang níu kéo bạn lại. Hãy bước vào câu chuyện mới mà bạn háo hức muốn tạo ra.

Step out of the history that is holding you back. Step into the new story you are willing to create.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Quá khứ

 1 người thích      Thích

~*~

Không gì cho người đang sợ hãi nhiều can đảm hơn là nỗi sợ của kẻ khác.

Nothing gives a fearful man more courage than another's fear.

Umberto Eco   | Chủ đề: Quan điểm, Sợ hãi

 0 người thích      Thích

~*~

Rõ ràng rằng báo chí dẫn đường quan điểm của người đọc.

It is obvious that the newspaper produces the opinion of the readers.

Umberto Eco   | Chủ đề: Quan điểm, Báo chí

 0 người thích      Thích

~*~

Hiện tại là quả trứng được quá khứ đẻ ra và chứa đựng trong lớp vỏ của nó tương lai.

The present was an egg laid by the past that had the future inside its shell.

Zora Neale Hurston   | Chủ đề: Hiện tại, Tương lai, Quá khứ

 1 người thích      Thích

~*~

Sách là một món quà mà bạn có thể mở hết lần này đến lần khác.

A book is a present that you can open again and again.

Norman Vincent Peale   | Chủ đề: Sách, Quà tặng

 3 người thích      Thích

~*~

Người khôn ngoan quyết định chậm rãi nhưng tuân thủ theo những quyết định đó.

A wise person decides slowly but abides by these decisions.

Arthur Ashe   | Chủ đề: Khôn ngoan, Quyết định

 0 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.