Hán học danh ngôn về số mệnh

Việc gắng sức cũng không thể làm được, đó chính là số mệnh. Gặp cơ hội cũng không bằng có số mệnh, có tài trí cũng không bằng có phúc. Họa không thể tránh, phúc không thể cầu lại được.

凡不可著力處,便是命也。會不如命,智不如福。禍不可以免,福不可再求。
Phàm bất khả trước lực xứ, tiện thị mệnh dã. Hội bất như mệnh, trí bất như phúc. Họa bất khả dĩ miễn, phúc bất khả tái cầu.

Minh Tâm Bảo Giám

 24 người thích      Thích

~*~

Không biết mệnh trời thì không thể làm người quân tử. Không biết lễ thì không thể tự lập thân. Không biết chữ tín thì không hiểu được người.

不知命,无以为君子也;不知礼,无以立也;不知信,无以知人也。
Bất tri mệnh, vô dĩ vi quân tử dã; Bất tri lễ, vô dĩ lập dã; Bất tri tín, vô dĩ tri nhân dã.

Khổng Tử

 18 người thích      Thích

~*~

Việc người ta làm hoặc có khiến mới làm, việc thôi không làm hoặc có ai ngăn không làm, làm hay không làm không phải tại người ta mà nên được. Một hớp uống một miếng ăn cũng là việc có định trước, muôn sự đều đã chia định, muôn sự chẳng phải do người mưu tính mà nên, cả một đời người số mạng đều đã được an bài trước.

行或使之,止或尼之,行止非人所能也。一飲一啄,事皆前定。萬事分已定,浮生空自忙。萬事不由人計較,一生都是命安排。
Hành hoặc sử chi, chỉ hoặc ni chi, hành chỉ phi nhân sở năng dã. Nhất ẩm nhất trác, sự giai tiền định. Vạn sự phân dĩ định, phù sinh không tự mang. Vạn sự bất do nhân kế giảo, nhất sinh đô thị mệnh an bài.

Mạnh Tử

 12 người thích      Thích

~*~

Sống chết có mạng, giàu sang tại trời.

死生有命,富貴在天。
Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên.

Tử Hạ

 9 người thích      Thích

~*~

Phú quí là cạm của trời, bần tiện là trường học của trời, hoạn nạn là roi vọt của trời.

Tạ Mai Trang

 7 người thích      Thích

~*~

Tất cả do số mệnh, chút đỉnh chẳng do người.

大家都是命,半點不由人。
Đại gia đô thị mệnh, bán điểm bất do nhơn.

Tăng Quảng Hiền Văn

 7 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.