Ca dao về Lao động, sản xuất

Trang 1 trên 212»
Ca dao Việt Nam - Ai mà có tấm quần manh...

Ai mà có tấm quần manh,
Thì về đồng Bạch theo anh ngày rày.
Đồng Bạch bông tốt đài sây,
Khổ công chăm sóc ta may áo quần.

 152 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai ơi nhớ lấy lời này...

Ai ơi nhớ lấy lời này:
Tằm nuôi ba lứa, ruộng cày ba năm.
Nhờ trời hoà cốc phong đăng,
Cấy lúa lúa tốt, nuôi tằm tằm tươi.
Được thua dù có tại trời,
Chớ thấy sóng cả mà rời tay co.

 26 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh ơi! Cố chí canh nông...

Anh ơi! Cố chí canh nông,
Chín phần ta cũng dự trong tám phần.
Hay gì để ruộng mà ngăn,
Làm ruộng lấy lúa, chăn tằm lấy tơ.
Tằm có lứa, ruộng có mùa,
Chăm làm, trời cũng đền bù có khi...

 260 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về dưới Giá hồi hôm...

Anh về dưới Giá hồi hôm,
Gánh phân rải ruộng, gió nồm bay lên.

 84 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về Thọ Vức...

Anh về Thọ Vức
Bứt củ roi mây
Lùa trâu xuống ruộng anh cày
Đôi ta cày cấy đợi ngày ấm no.

 55 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bắc thần đã mọc xê xê...

Bắc thần đã mọc xê xê,
Chị em thức dậy lo nghề đi buôn.

 77 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bao giờ cho hết tháng ba...

Bao giờ cho hết tháng ba,
Bồ nông no ấm ở nhà nghỉ ngơi.

 70 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bao giờ đom đóm bay ra...

Bao giờ đom đóm bay ra,
Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng.

 63 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Buồn tình thúng lủng sàng hư...

Buồn tình thúng lủng sàng hư,
Mãn mùa tính lại không dư đồng nào.

 40 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ca dao Việt Nam...

Gió đông là chồng lúa chiêm,
Gió bắc là duyên lúa mùa.

 247 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cày đồng đang buổi ban trưa...

Cày đồng đang buổi ban trưa,
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hột, đắng cay muôn phần!

 207 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cha chết mẹ chết không lo...

Cha chết mẹ chết không lo,
Hỏi thăm nam lò thổi dịu hay săn.

 157 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chẳng lo bán ế chợ ròng...

Chẳng lo bán ế chợ ròng,
Khách năng qua lại, đói lòng phải mua.

 38 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chẳng tham lắm ruộng nhiều trâu...

Chẳng tham lắm ruộng nhiều trâu,
Tham vì ông lão tốt râu mà hiền.

 8 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chợ đang đông em không toan liệu...

Chợ đang đông em không toan liệu,
Chợ tan rồi em bán chịu không ai mua.

 28 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cô Hai buôn bán tảo tần...

Cô Hai buôn bán tảo tần,
Cô Ba chạy chợ chỗ gần chỗ xa.

 36 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cô kia đi đường này với ta...

Cô kia đi đường này với ta,
Trồng đậu, đậu tốt; trồng cà, cà sai.
Cô kia đi đường ấy với ai,
Trồng bông, bông héo; trồng khoai, khoai hà!

 44 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Có phân thì lúa mới xanh...

Có phân thì lúa mới xanh,
Có bộ quần áo mới ra anh học trò.

 27 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Có trăng thì phụ lồng đèn...

Có trăng thì phụ lồng đèn,
Ba mươi mồng một đi tìm lấy trăng.

 31 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Con cò bay bổng bay la...

Con cò bay bổng bay la,
Bay từ của miếu bay ra cánh đồng.
Cha sinh mẹ đẻ tay không,
Cho nên bay khắp tây đông kiếm mồi.
Trước là nuôi cái thân tôi,
Sau nuôi đàn trẻ nuôi đời cò con.

 71 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Con cò lặn lội bờ sông...

Con cò lặn lội bờ sông,
Mẹ đi tưới nước cho bông có đài.
Trông trời, trông nước, trông mây,
Trông cho lúa chín, hột sây nặng nhành,
Trông cho rau muống mau xanh,
Để mẹ nấu một bát canh đậm đà,
Mát lòng sau bữa rau cà,
Cho con mau lớn, việc nhà con lo.

 67 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy...

Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy,
Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi.

 41 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Con ơi nhớ lấy lời cha...

Con ơi nhớ lấy lời cha,
Mồng năm tháng chín thật là bão rươi.
Bao giờ cho đến tháng mười,
Thì con vào lộng ra khơi mặc lòng.

 32 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Của đời cha mẹ để cho...

Của đời cha mẹ để cho,
Làm không, ăn có, của kho cũng rồi.
Muốn no thì phải chăm làm,
Một hạt thóc vàng, chín hạt mồ hôi.

 40 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cực lòng thiếp lắm chàng ơi...

Cực lòng thiếp lắm chàng ơi,
Kiếm nơi khuất tịch, thiếp ngồi thở than.
Than vì cây lúa lá vàng,
Nước đâu mà tưới nó hoàn như xưa.
Trông trời chẳng thấy trời mưa,
Lan khô huệ héo, khổ chưa hỡi trời.

 18 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đêm qua kẻ trộm vào nhà...

Đêm qua kẻ trộm vào nhà,
Làm thinh chợp mắt để mà mất trâu.
Nằm đây chớ chẳng ngủ đâu,
Thức mà giữ lấy con trâu con bò.
Nằm đây nào đã ngủ cho,
Thức mà giữ lấy con bò con trâu.

 23 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đêm qua kẻ trộm vào nhà...

Đêm qua kẻ trộm vào nhà,
Làm thinh chợp mắt để mà mất trâu.
Nằm đây chớ chẳng ngủ đâu,
Thức mà giữ lấy con trâu con bò.
Nằm đây nào đã ngủ cho,
Thức mà giữ lấy con bò con trâu.

 5 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đi buôn không lỗ thì lời...

Đi buôn không lỗ thì lời,
Đi ra cho biết mặt trời mặt trăng.

 55 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đói thì đầu gối phải bò...

Đói thì đầu gối phải bò,
Cái chân hay chạy, cái giò hay đi.

 43 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đồn rằng cấy lũ thì vui...

Đồn rằng cấy lũ thì vui,
Ta rủ được người ta bán lợn đi.
Quan năm, quan tám ngại chi,
Dù đắt dù rẻ quản chi đồng tiền.
Nồi đồng đem gửi láng giềng,
Nồi đất để đó, chẳng phiền chẳng sao!
Cổng thì rấp chông, rấp rào,
Đêm khuya thanh vắng ai vào chi đây.
Còn một con khuyển nhà nầy,
Nếu đem đi gửi nó hay trở về.
Hay là làm thịt quách đi,
Gói mo luộc kỹ đem đi ăn đường!

 29 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Được mùa lúa, úa mùa cau...

Được mùa lúa, úa mùa cau,
Được mùa cau, đau mùa lúa.

 43 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Em là con gái đồng chiêm...

Em là con gái đồng chiêm,
Gieo mạ cấy lúa, lại thêm trồng màu.
Ươm tơ, dệt vải nhuộm màu,
May áo bền chắc theo trâu cày bừa

 134 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Em là con gái nhà nông...

Em là con gái nhà nông,
Thấy anh gánh lúa vừa mừng vừa thương.
Mồ hôi ướt đẫm trán lưng,
Hỏi anh có mệt gánh giùm cho anh.
Mời anh bát nước chè xanh,
Thi nhau ta gánh cho nhanh bạn cùng.

 32 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Em là con gái xứ Nam...

Em là con gái xứ Nam
Chăm nghề đi cấy, sang làm xứ Đông
Đồn rằng xứ Bắc cao công
Trốn cha, trốn mẹ, trốn chồng mà đi.

 155 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Hễ ăn thì vóc, hễ học thì quen...

Hễ ăn thì vóc, hễ học thì quen,
Dẫu họ chê vụng, tập rèn cũng phải hay.

 26 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Hơi đâu cãi vã mếch lòng...

Hơi đâu cãi vã mếch lòng,
Trâu ăn ngoài đồng no bụng trâu thôi.

 24 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Kể chi trời rét đồng sâu...

Kể chi trời rét đồng sâu,
Có chồng có vợ rủ nhau đi bừa.
Bây giờ trời đã hồ trưa,
Chồng vác lấy cày, vợ dắt lấy trâu.
Một đoàn chồng trước vợ sau,
Trời rét mặc rét, đồng sâu mặc đồng.

 128 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Khó như nghề ruộng em theo...

Khó như nghề ruộng em theo,
Giàu như nghề biển hết chèo hết ăn.

 23 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Khó thay công việc nhà quê...

Khó thay công việc nhà quê,
Quanh năm khó nhọc dám hề khoan thai.
Tháng chạp thì mắc trồng khoai,
Tháng giêng trồng đậu tháng hai trồng cà.
Tháng ba cày vỡ ruộng ra,
Tháng tư bắc mạ thuận hòa mọi nơi.
Tháng năm gặt hái vừa rồi,
Bước sang tháng sáu lúa trôi đầy đồng.
Nhà nhà vợ vợ chồng chồng,
Đi làm ngoài đồng sá kể sớm trưa.
Tháng sáu tháng bảy khi vừa,
Vun trồng giống lúa bỏ chừa cỏ tranh.
Tháng tám lúa giỗ đã đành,
Tháng mười cắt hái cho nhanh kịp người.
Khó khăn làm mấy tháng trời,
Lại còn mưa nắng thất thời khổ trông.
Cắt rồi nộp thuế nhà công,
Từ rày mới được yên lòng ấm no.

 29 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Khó thay công việc nhà quê...

Khó thay công việc nhà quê,
Quanh năm khó nhọc, dám hề khoan thai.
Tháng chạp thì mắc trồng khoai,
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà,
Tháng ba cày bở ruộng ra,
Tháng tư bắc mạ, thuận hòa mọi nơi,
Tháng năm gặt hái vừa rồi,
Bước sang tháng sáu, nước trôi đầy đồng.
Nhà nhà vợ vợ chồng chồng,
Đi làm ngoài đồng, sá kể sớm trưa...
Tháng sáu, tháng bảy, khi vừa,
Vun trồng giống lúa, bỏ chừa cỏ tranh.
Tháng tám lúa giỗ đã đành,
Tháng mười cắt hái cho nhanh kịp người.
Khó khăn làm mấy tháng trời,
Lại còn mưa nắng thất thời khổ trông!
Cắt rồi nộp thuế nhà công!
Từ rày mới được yên lòng ấm no.

 161 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Lao xao gà gáy rạng ngày...

Lao xao gà gáy rạng ngày,
Vai vác cái cày, tay dắt con trâu.
Bước chân xuống cánh đồng sâu,
Mắt nhắm mắt mở đuổi trâu đi cày.
Ai ơi! Bưng bát cơm đầy,
Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Lúa chiêm nép ở đầu bờ...

Lúa chiêm nép ở đầu bờ,
Hễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên.

 179 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Lúa khô nước cạn ai ơi...

Lúa khô nước cạn ai ơi,
Rủ nhau tát nước, chờ trời còn lâu.

 33 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Mạ non bắt trẻ cấy biền...

Mạ non bắt trẻ cấy biền,
Thương em đứt ruột, chạy tiền không ra.

 24 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Mặt trời tang tảng rạng đông...

Mặt trời tang tảng rạng đông,
Chàng ơi! Trở dậy ra đồng kẻo trưa.
Phận hèn bao quản nắng mưa,
Cày sâu bừa kỹ, được mùa có khi...

 140 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Mẹ em làm lụng đảm đang...

Mẹ em làm lụng đảm đang,
Chăm lo đồng ruộng giần sàng giã xay,
Chi tiêu mọi việc hàng ngày,
Cả nhà no đủ là tay tảo tần.

 21 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Mẹ ơi đừng có âu sầu...

Mẹ ơi đừng có âu sầu,
Quay tơ đánh ống làm giàu mấy hơi!

 17 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Miền Đông thì được hoa màu...

Miền Đông thì được hoa màu
Miền Chải tôm cá, miền Cầu cửi canh
Mở chợ may vá thông hành
Miền cuối buôn bán, tập tành xưa nay.

 16 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Muốn no thì phải chăm làm...

Muốn no thì phải chăm làm,
Một hột thóc vàng, chín hột mồ hôi.

 184 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nàng về buôn bán cho ngoan...

Nàng về buôn bán cho ngoan,
Để anh giã giấy kiếm quan tiền dài.

 7 người thích  Thích

Trang 1 trên 212»

Chú thích

(*) Chợ Dã: Chợ nằm ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

(*) Đồng Bạch: Thuộc xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

(*) Nam lò: Hướng gió rất quan trong đối với ngư dân miền duyên hải, để quyết định đi biển hay ở nhà

(*) Thọ Vức: Một thôn thuộc xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tên xưa là Thanh Vực, sau đổi là Thọ Vực và quen gọi Thọ Vức. Đây là vùng cận sơn, gần giáp chân núi đường qua huyện Tuy An lên huyện Sơn Hòa.

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.