Lời hay ý đẹp

Vũ khí tốt nhất chống lại những bùn nhơ của cuộc đời là lòng can đảm, tính ngoan cường và sự kiên nhẫn. Lòng can đảm cho ta sức mạnh, tính ngoan cường khiến ta vui, và sự kiên nhẫn mang đến bình yên.


The best weapons against the infamies of life are courage, wilfulness and patience. Courage strenthens, wilfulness is fun and patience provides tranquility.


Hermann Hesse

 28 người thích      Thích

Danh ngôn vần r

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Cuộc sống của chúng ta chỉ cải thiện khi ta nắm lấy cơ hội - và rủi ro đầu tiên và khó khăn nhất mà ta có thể chấp nhận là thành thật với chính mình.

Our lives improve only when we take chances - and the first and most difficult risk we can take is to be honest with ourselves.

Walter Anderson   | Chủ đề: Cơ hội, Rủi ro, Cuộc sống, Bản thân

 11 người thích      Thích

~*~

Hãy chấp nhận những rủi ro được tính toán kỹ.
Điều đó khá khác biệt với việc hấp tấp làm liều.

Take calculated risks.
That is quite different from being rash.

George S. Patton   | Chủ đề: Rủi ro, Hấp tấp

 4 người thích      Thích

~*~

Không làm gì cả cũng ẩn chứa nhiều rủi ro như có làm gì đó.

There's as much risk in doing nothing as in doing something.

Trammell Crow   | Chủ đề: Rủi ro

 2 người thích      Thích

~*~

Hạnh phúc là một sự rủi ro. Nếu bạn không hề sợ hãi chút nào thì bạn đang đi nhầm hướng.

Happiness is a risk. If you’re not a little scared, then you’re not doing it right.

Sarah Addison Allen   | Chủ đề: Rủi ro, Hạnh phúc

 6 người thích      Thích

~*~

Bạn không tập trung vào rủi ro. Bạn tập trung vào kết quả. Không rủi ro nào lớn tới mức ngăn cản bạn hoàn thành công việc phải làm.

You don't concentrate on risks. You concentrate on results. No risk is too great to prevent the necessary job from getting done.

Chuck Yeager   | Chủ đề: Rủi ro

 5 người thích      Thích

~*~

Rủi ro đến từ việc không biết mình đang làm gì.

Risk comes from not knowing what you're doing.

Warren Buffett   | Chủ đề: Rủi ro

 11 người thích      Thích

~*~

Thường thì sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại không nằm ở việc ai có khả năng hay ý tưởng tốt hơn, mà ở lòng can đảm để đánh cược cho ý tưởng của mình, để chấp nhận rủi ro đã được tính kỹ, và hành động.

Often the difference between a successful man and a failure is not one's better abilities or ideas, but the courage that one has to bet on his ideas, to take a calculated risk, and to act.

Maxwell Maltz   | Chủ đề: Thất bại, Rủi ro, Mạo hiểm, Hành động, Ý tưởng, Thành công

 61 người thích      Thích

~*~

Chúng ta phải có lòng can đảm để đặt cược cho ý tưởng của mình, chấp nhận nguy cơ đã được tính toán, và hành động. Cuộc sống mỗi ngày đòi hỏi lòng can đảm, để đời hiệu quả và mang lại hạnh phúc.

We must have courage to bet on our ideas, to take the calculated risk, and to act. Everyday living requires courage if life is to be effective and bring happiness.

Maxwell Maltz   | Chủ đề: Rủi ro, Can đảm, Ý tưởng

 18 người thích      Thích

~*~

Cười là mạo hiểm tỏ ra ngu xuẩn.
Khóc là mạo hiểm tỏ ra ướt át.
Vươn tay ra là mạo hiểm bị liên lụy.
Thể hiện cảm xúc là mạo hiểm để lộ con người thực sự của mình.
Đặt ý tưởng và giấc mơ ra trước đám đông là mạo hiểm sẽ đánh mất chúng.
Yêu là mạo hiểm sẽ không được đáp lại.
Hy vọng là mạo hiểm đớn đau.
Thử là mạo hiểm thất bại.
Nhưng phải chấp nhận rủi ro, bởi mối nguy lớn nhất trong đời là chẳng dám mạo hiểm điều gì.

To laugh is to risk appearing a fool.
To weep is to risk appearing sentimental.
To reach out to another is to risk involvement.
To expose feelings is to risk exposing your true self.
To place your ideas and dreams before a crowd is to risk their loss.
To love is to risk not being loved in return.
To hope is to risk pain.
To try is to risk failure.
But risks must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing.

William Arthur Ward   | Chủ đề: Rủi ro, Mạo hiểm

 28 người thích      Thích

~*~

Người không mạo hiểm điều gì, không làm gì, không có gì, chẳng là gì.
Anh ta có thể tránh được đau buồn và thống khổ,
Nhưng anh ta không thể học hỏi, cảm nhận, thay đổi, trưởng thành hay thực sự sống.
Bị xiềng xích bởi sự khuất phục, anh ta là kẻ nô lệ đã từ bỏ tất cả tự do.
Chỉ người dám mạo hiểm mới có tự do.

The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing.
He may avoid suffering and sorrow,
But he cannot learn, feel, change, grow or live.
Chained by his servitude he is a slave who has forfeited all freedom.
Only a person who risks is free.

William Arthur Ward   | Chủ đề: Trải nghiệm, Tự do, Rủi ro, Mạo hiểm

 107 người thích      Thích

~*~

Yêu là chịu rủi ro không được đáp lại. Hy vọng là chịu rủi ro sẽ đau khổ. Thử là chịu rủi ro thất bại, nhưng phải chấp nhận rủi ro vì rủi ro lớn nhất trong đời là không dám mạo hiểm.

To love is to risk not being loved in return. To hope is to risk pain. To try is to risk failure, but risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing.

Khuyết danh   | Chủ đề: Rủi ro, Mạo hiểm, Hy vọng, Tình yêu, Thử thách

 318 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.