Hán học danh ngôn về ngôn từ, lời nói

Lời nói mà giản dị, vừa phải, thì ta ít khi hối, mà người ít khi oán.

Viên Thị Thế Phạm

 75 người thích      Thích

~*~

Người xưa thận trọng lời nói, sợ sẽ xấu hổ nếu nói mà làm không được.

古者言之不出,耻躬之不逮也。
Cổ giả ngôn chi bất xuất, sỉ cung chi bất đãi dã.

Khổng Tử

 43 người thích      Thích

~*~

Vẻ đẹp của ngôn ngữ là kính cẩn mà ôn hòa.

言語之美,穆穆皇皇。
Ngôn ngữ chi mĩ, mục mục hoàng hoàng.

Lễ Ký

 32 người thích      Thích

~*~

Lời hay làm người ấm hơn vải lụa, lời dở hại người hơn gươm đao.

Tuân Tử

 18 người thích      Thích

~*~

Suốt đời làm việc phải, một câu bạc ác đủ đổ đi tất cả.

Khổng Tử

 18 người thích      Thích

~*~

Ai mà vâng liều, hứa liều, tất nhiên ít khi giữ được đúng.

Lão Tử

 12 người thích      Thích

~*~

Ban ngày chớ nói chuyện người, ban đêm chớ nói chuyện ma.

Cổ Ngạn

 11 người thích      Thích

~*~

Người quân tử nói ra một lời mà người ta cho mình là khôn, hay không khôn, cho nên không thể không thận trọng lời nói.

君子一言以为知,一言以为不知,言不可不慎也。
Quân tử nhất ngôn dĩ vị trí, nhất ngôn dĩ vi bất tri, ngôn bất khả thận dã.

Tử Cống

 11 người thích      Thích

~*~

Người xưa thận trọng lời nói, sợ sẽ xấu hổ nếu nói mà làm không được.

古者言之不出,耻躬之不逮也。Cổ giả ngôn chi bất xuất, sỉ cung chi bất đãi dã.

Khổng Tử

 9 người thích      Thích

~*~

Giận bốc lên nóng hơn lửa; lưỡi nói ra sắc hơn gươm.

Hoàng Hiến

 8 người thích      Thích

~*~

Quân tử lấy ngôn ngữ mà giáo hóa người, và lấy hành động của mình làm gương để ngăn cấm người. Vì vậy ngôn ngữ phải suy nghĩ kỹ trước sau, hành động phải xét kỹ những chỗ sai sót, như vậy ắt dân sẽ cẩn trọng ở ngôn ngữ và nghiêm túc ở hành động.

君子道人以言而禁人以行,故言必虑其所终,而行必稽其所敝,则民谨于言而慎于行。
Quân tử đạo nhân dĩ ngôn nhi cấm nhân dĩ hành, cố ngôn tất lự kì sở chung, nhi hành tất kê kì sở tệ, tắc dân cẩn vu ngôn nhi thận vu hành.

Khổng Tử

 7 người thích      Thích

~*~

Trước hết, thực hành lời mình nói, sau mới nói ra.

先行其言而后从之 先行其言而后从之。
Tiên hành kì ngôn, nhi hậu tòng chi.

Khổng Tử

 6 người thích      Thích

~*~

Tâm thuật quý nhất là quang minh, trung hậu; dung mạo quý nhất là chính đại, lão thành (1); ngôn ngữ quý nhất là giản dị, chân thật.
(1) Lão thành: Từng trải.

Lã Khôn

 4 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.