Lời hay ý đẹp

Đường ra tốt nhất luôn là đường đi xuyên.


The best way out is always through.


Robert Frost

 3 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Thấy sợ hãi là một chuyện. Để nỗi sợ nắm lấy đuôi và quăng quật bạn lại là một chuyện khác.

To fear is one thing. To let fear grab you by the tail and swing you around is another.

Katherine Paterson   | Chủ đề: Sợ hãi

 2 người thích      Thích

~*~

Nỗi sợ hãi là hàng rào cao nhất.

Fear is the highest fence.

Dudley Nichols   | Chủ đề: Trở ngại, Sợ hãi

 1 người thích      Thích

~*~

Một cảm xúc bất biến của người thấp kém là nỗi sợ hãi - nỗi sợ điều chưa biết, điều phức tạp, điều không thể giải thích. Điều anh ta muốn hơn mọi thứ khác là sự an toàn.

The one permanent emotion of the inferior man is fear - fear of the unknown, the complex, the inexplicable. What he wants above everything else is safety.

Henry Louis Mencken   | Chủ đề: Thấp kém, An toàn, Sợ hãi

 2 người thích      Thích

~*~

Hãy giữ nỗi sợ hãi lại cho bản thân, nhưng hãy chia sẻ lòng can đảm với người khác.

Keep your fears to yourself but share your courage with others.

Robert Louis Stevenson   | Chủ đề: Chia sẻ, Can đảm, Sợ hãi

 3 người thích      Thích

~*~

Trong cuộc đời không có gì đáng phải sợ hãi. Chỉ có đáng để được thấu hiểu.

Nothing in life is to be feared. It is only to be understood.

Marie Curie   | Chủ đề: Sợ hãi, Thấu hiểu

 5 người thích      Thích

~*~

Bạn ngăn trở giấc mơ khi bạn cho phép nỗi sợ hãi bành trướng hơn niềm tin.

You block your dream when you allow your fear to grow bigger than your faith.

Mary Manin Morrissey   | Chủ đề: Niềm tin, Sợ hãi, Giấc mơ

 2 người thích      Thích

~*~

Hoặc bạn là cái bóng của số phận, hoặc bạn là mặt trời của số phận, tùy thuộc vào việc bạn quay hướng nào.

You are fate's shadow or fate's sun, depending on which way you turn.

Terri Guillemets   | Chủ đề: Số phận, Thái độ

 3 người thích      Thích

~*~

Số phận giống như một nhà hàng lạ lùng và không nổi danh, đầy những bồi bàn kỳ quặc cứ phục vụ bạn những thứ bạn chẳng bao giờ yêu cầu và không phải bao giờ cũng thích.

Fate is like a strange, unpopular restaurant, filled with odd waiters who bring you things you never asked for and don't always like.

Lemony Snicket   | Chủ đề: Số phận

 3 người thích      Thích

~*~

Thành công và thất bại dường như được phân bổ cho con người qua những vì sao chiếu mệnh. Nhưng con người giữ sức mạnh để luồn lách, để đấu tranh với những vì sao chiếu mệnh của mình, hoặc chống lại chúng, và trong cả vũ trụ này, vận động duy nhất thú vị chính là sự luồn lách ấy.

Failure and success seem to have been allotted to men by their stars. But they retain the power of wriggling, of fighting with their star or against it, and in the whole universe the only really interesting movement is this wriggle.

E. M. Forester   | Chủ đề: Số phận, Đấu tranh

 1 người thích      Thích

~*~

Cuộc sống giống như một ván bài. Quân bài được chia cho bạn do định mệnh quyết định; cách bạn chơi là ý chí tự do.

Life is like a game of cards. The hand that is dealt you represents determinism; the way you play it is free will.

Jawaharal Nehru   | Chủ đề: Số phận, Ý chí, Cuộc sống

 5 người thích      Thích

~*~

Vận mệnh không cốt ở sự tình cờ; nó cốt ở lựa chọn. Nó không phải là thứ chờ đợi sẽ có, nó là thứ cần phải đạt được.

Destiny is not a matter of chance; it is a matter of choice. It is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved.

William Jennings Bryan   | Chủ đề: Số phận, Lựa chọn

 2 người thích      Thích

~*~

Người từ chối trách nhiệm của suy nghĩ và lý lẽ chỉ có thể tồn tại như là ký sinh trùng bám vào suy nghĩ của người khác.

Men who reject the responsibility of thought and reason can only exist as parasites on the thinking of others.

Ayn Rand   | Chủ đề: Suy nghĩ, Lí lẽ, Trách nhiệm

 0 người thích      Thích

~*~

Mong sao những lựa chọn của bạn phản chiếu hy vọng chứ không phải nỗi sợ hãi.

May your choices reflect your hopes, not your fears.

Nelson Mandela   | Chủ đề: Hy vọng, Lựa chọn, Sợ hãi

 4 người thích      Thích

~*~

Vận mệnh thiên vị người can đảm.

Fortune favors the brave.

Publius Terence   | Chủ đề: Số phận, Can đảm

 6 người thích      Thích

~*~

Thành công không phải là không bao giờ làm hỏng việc, mà là không bao giờ phạm lại một sai lầm lần thứ hai.

Success does not consist in never making blunders, but in never making the same one a second time.

Josh Billings   | Chủ đề: Sai lầm, Thành công

 2 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.