A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sáng tạo


Trang 1 trên 212»

Sự đơn điệu và cô độc của một cuộc sống yên lặng kích thích trí sáng tạo.

The monotony and solitude of a quiet life stimulates the creative mind.

Albert Einstein1604 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn về tuổi trẻ, danh ngôn về tài năng, danh ngôn về sáng tạo, danh ngôn về tuổi tác, danh ngôn Sophia Loren

Có dòng suối của tuổi trẻ: nó ở trong tâm trí bạn, tài năng của bạn, sự sáng tạo bạn mang đến cho đời và cuộc sống của những người bạn yêu. Khi bạn học được cách lấy nước từ nguồn này, bạn sẽ thực sự đánh bại tuổi tác.

There is a fountain of youth: it is your mind, your talents, the creativity you bring to your life and the lives of people you love. When you learn to tap this source, you will truly have defeated age.

Sophia Loren412 người thíchthích danh ngôn Thích

Chọn con đường đối lập với lối mòn và bạn gần như sẽ luôn làm tốt.

Take the course opposite to custom and you will almost always do well.

Jean Jacques Rousseau310 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có văn hóa và thứ tự do tương đối nó gợi lên, xã hội ngay cả khi hoàn hảo cũng chỉ là rừng rậm. Vì vậy mọi sáng tạo đích thực đều là món quà gửi tới tương lai.

Without culture, and the relative freedom it implies, society, even when perfect, is but a jungle. This is why any authentic creation is a gift to the future.

Albert Camus280 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta không lười biếng chỉ vì người ta chăm chú. Có lao động vô hình và lao động hữu hình. Suy tưởng là cần cù, nghỉ ngợi là thực hiện. Khoanh tay vẫn là làm việc và siết chặt tay vẫn là hành động. Đôi mắt ngước lên Thiên đường là sáng tạo.

One is not idle because one is absorbed. There is both visible and invisible labor. To contemplate is to toil, to think is to do. The crossed arms work, the clasped hands act. The eyes upturned to Heaven are an act of creation.

Victor Hugo254 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự sáng tạo đòi hỏi phải có can đảm để buông tay khỏi những điều chắc chắn.

Creativity requires the courage to let go of certainties.

Erich Fromm194 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái chết thực sự là lời chúc phúc lớn lao dành cho nhân loại, không có nó không thể có sự tiến bộ. Những người bất tử sẽ không chỉ ngăn trở và làm thối chí người trẻ tuổi, họ còn thiếu đi sự kích thích cần thiết để sáng tạo.

Death is really a great blessing for humanity, without it there could be no real progress. People who lived for ever would not only hamper and discourage the young, but they would themselves lack sufficient stimulus to be creative.

Alfred Adler193 người thíchthích danh ngôn Thích

Sáng tạo chỉ là việc kết nối các vấn đề. Khi bạn hỏi những người giàu tính sáng tạo về cách họ làm điều gì đó, họ cảm thấy hơi gượng gập bởi họ thực sự không làm gì, họ chỉ thấy một số việc. Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn theo thời gian. Đó là bởi vì họ có thể kết nối những kinh nghiệm mình có và tổng hợp thành những thứ mới. Và lý do khiến họ có thể làm điều đó là họ có nhiều kinh nghiệm hơn hoặc họ đã suy nghĩ nhiều về kinh nghiệm của mình hơn người khác.

Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn’t really do it, they just saw something. It seemed obvious to them after a while. That’s because they were able to connect experiences they’ve had and synthesize new things. And the reason they were able to do that was that they’ve had more experiences or they have thought more about their experiences than other people.

Steve Jobs169 người thíchthích danh ngôn Thích

Hầu hết mọi người chết trước khi thực sự được sinh thành. Sự sáng tạo có nghĩa là được sinh thành trước khi chết.

Most people die before they are fully born. Creativeness means to be born before one dies.

Erich Fromm164 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn được đưa giấy có dòng kẻ, hãy viết bằng mặt còn lại.

If they give you lined paper, write the other way.

William Carlos Williams142 người thíchthích danh ngôn Thích

Khả năng thấy bối rối trước sự vật sự việc là tiền đề cho mọi sáng tạo, dù là nghệ thuật hay khoa học.

The capacity to be puzzled is the premise of all creation, be it in art or in science.

Erich Fromm118 người thíchthích danh ngôn Thích

Sáng tạo là suy nghĩ một cách hiệu quả hơn.

Creativity is to think more efficiently.

Pierre Reverdy109 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi con người muốn làm cái máy có thể đi, anh ta tạo ra bánh xe, chẳng có gì giống như một cái chân. Và như vậy, anh ta đã theo chủ nghĩa siêu thực mà không biết điều đó.

When man wanted to make a machine that would walk he created the wheel, which does not resemble a leg. In doing this, he was practicing surrealism without knowing it.

Guillaume Apollinaire89 người thíchthích danh ngôn Thích

Sáng tạo là cho phép chính mình phạm sai lầm. Nghệ thuật là biết được sai lầm nào nên giữ lại.

Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep.

Scott Adams73 người thíchthích danh ngôn Thích

Giá trị của sáng tạo không phải là sự mới mẻ; đó là sự thành thật.

The merit of originality is not novelty; it is sincerity.

Thomas Carlyle69 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ ai yêu thích âm nhạc hơn tiếng ồn, niềm vui hơn lạc thú, tâm hồn hơn vàng bạc, công việc sáng tạo hơn chuyện kinh doanh, đam mê hơn trò khờ dại, không tìm thấy mái nhà trong thế giới tầm thường của chúng ta.

Whoever wants music instead of noise, joy instead of pleasure, soul instead of gold, creative work instead of business, passion instead of foolery, finds no home in this trivial world of ours.

Hermann Hesse67 người thíchthích danh ngôn Thích

Để sống một cuộc đời sáng tạo, chúng ta phải để mất nỗi sợ hãi sẽ làm sai.

To live a creative life, we must lose our fear of being wrong.

Khuyết danh65 người thíchthích danh ngôn Thích

Trí tưởng tượng không trở nên lớn lao cho tới khi con người, với lòng can đảm và sức mạnh, sử dụng nó để sáng tạo.

Imagination does not become great until human beings, given the courage and the strength, use it to create.

Maria Montessori52 người thíchthích danh ngôn Thích

Sung sướng không phải ở chỗ hưởng thụ mà chính là ở chỗ sáng tạo.

Tố Hữu42 người thíchthích danh ngôn Thích

Đống bừa bãi sáng tạo vẫn tốt hơn sự gọn gàng nhàn rỗi.

A creative mess is better than idle tidiness.

Michael J. Fox42 người thíchthích danh ngôn Thích

Sáng tạo là khả năng nhìn ra những mối liên quan ở nơi tưởng chừng không có.

Creativity is the ability to see relationships where none exist.

Thomas Disch37 người thíchthích danh ngôn Thích

Công việc sáng tạo là loại lao động tuyệt vời, cực kỳ nặng nề, và vô cùng sung sướng.

Khuyết danh34 người thíchthích danh ngôn Thích

Để phát minh, bạn cần một trí tưởng tượng tốt và một đống phế thải.

To invent, you need a good imagination and a pile of junk.

Thomas Edison30 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn đau khổ, sức sáng tạo của bạn là lớn nhất - bạn phải đổ tất cả năng lượng của mình vào thứ khác để không nghĩ tới nỗi đau. Sự thỏa mãn là kẻ sát nhân đối với sáng tạo, nhưng đừng lo - tôi rất có khả năng khiến mình bất mãn.

When you're heartbroken, you're at your most creative - you have to channel all your energies into something else to not think about it. Contentment is a creativity killer, but don't worry - I'm very capable of making myself discontented.

Florence Welch29 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có sáng tạo, không thể có niềm vui thật sự, không có sự sáng tạo nào lại gắn liền với sợ hãi, với đau khổ, với lương tâm cắn rứt và với nỗi xấu hổ ngượng ngùng.

Khuyết danh27 người thíchthích danh ngôn Thích

Trường học làm cùn tư duy, phá hủy tiềm năng về sự sáng tạo thực sự.

Classes will dull your mind, destroy the potential for authentic creativity.

John Forbes Nash24 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng chỉ luôn mù quáng theo hướng dẫn và các chỉ dẫn từng ước; bạn luôn có thể phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Don't always blindly follow guidance and step-by-step instructions; you might run into something interesting.

Georg Cantor18 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi chưa bao giờ hoàn thiện phát minh nào mà tôi không nghĩ về cách nó có thể hữu ích cho người khác... Tôi tìm hiểu thế giới cần gì, rồi tôi phát minh.

I never perfected an invention that I did not think about in terms of the service it might give others... I find out what the world needs, then I proceed to invent.

Thomas Edison18 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ có 3 màu sắc chính, 10 con số và 7 nốt nhạc; điều ta làm với chúng mới quan trọng.

There are only 3 colors, 10 digits, and 7 notes; its what we do with them that’s important.

Jim Rohn16 người thíchthích danh ngôn Thích

Sáng tạo là tài năng của tuổi trẻ, cũng như phán đoán là tài năng của tuổi già.

Invention is the talent of youth, as judgment is of age.

Jonathan Swift14 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghỉ ngơi. Tỉnh người. Làm mới. Chơi vui. Ca hát. Cười đùa. Tận hưởng. Tha thứ. Khiêu vũ. Yêu thương. Ôm ấp. Chia sẻ. Hôn nhau. Sáng tạo. Khám phá. Hy vọng. Lắng nghe. Bạo dạn. Tin tưởng. Mơ mộng. Học hỏi. Ngay HÔM NAY!

Relax. Refresh. Renew. Play. Sing. Laugh. Enjoy. Forgive. Dance. Love. Hug. Share. Kiss. Create. Explore. Hope. Listen. Dare. Trust. Dream. Learn. TODAY!

Steve Maraboli11 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn cần phải có ý tưởng mình định làm gì, nhưng đó nên là ý tưởng mơ hồ.

You have to have an idea of what you are going to do, but it should be a vague idea.

Pablo Picasso10 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi hành động sáng tạo đầu tiên đều là một hành động hủy diệt.

Every act of creation is first an act of destruction.

Pablo Picasso10 người thíchthích danh ngôn Thích

Một số họa sĩ biến mặt trời thành một điểm vàng, những họa sĩ khác lại biến điểm vàng thành mặt trời.

Some painters transform the sun into a yellow spot, others transform a yellow spot into the sun.

Pablo Picasso10 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn bắt đầu với một bức chân dung và đi tìm hình thái tinh khiết, hình khối rõ ràng, qua sự loại trừ liên tiếp, bạn không tránh khỏi đi đến quả trứng. Cũng giống như thế, bắt đầu với một quả trứng và đi theo cùng quá trình đó tiến hành ngược lại, bạn đi đến bức chân dung.

When you start with a portrait and search for a pure form, a clear volume, through successive eliminations, you arrive inevitably at the egg. Likewise, starting with the egg and following the same process in reverse, one finishes with the portrait.

Pablo Picasso10 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có tự do lựa chọn, không có sự sáng tạo. Không có sự sáng tạo, không có cuộc sống.

Without freedom of choice, there is no creativity. Without creativity, there is no life.

Benjamin Spock10 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật kỳ lạ cách mà sức mạnh sáng tạo lập tức biến cả vũ trụ trở nên trật tự.

Odd how the creative power at once brings the whole universe to order.

Virginia Woolf9 người thíchthích danh ngôn Thích

Định nghĩa có nghĩa là giới hạn.

To define is to limit.

Oscar Wilde9 người thíchthích danh ngôn Thích

Suy nghĩ sáng tạo sẽ cải thiện khi chúng ta liên kết thực tế mới với thực tế cũ, và tất cả thực tế với nhau.

Creative thinking will improve as we relate the new fact to the old and all facts to each other.

John Dewey8 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta thấy điều đang có và hỏi tại sao. Tôi thấy điều có thể có và hỏi tại sao không.

Others have seen what is and asked why. I have seen what could be and asked why not.

Pablo Picasso8 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi có thể thấy có mối quan hệ giữa không suy nghĩ theo lối thông thường và tư duy sáng tạo. Tôi hẳn đã không thể có các ý tưởng khoa học tốt nếu tôi suy nghĩ nhiều hơn theo lối thông thường.

I can see there's a connection between not following normal thinking and doing creative thinking. I wouldn't have had good scientific ideas if I had thought more normally.

John Forbes Nash8 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi bắt đầu với một ý tưởng, rồi nó trở thành thứ gì đó khác.

I begin with an idea and then it becomes something else.

Pablo Picasso7 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta đều sinh ra là trẻ con - mẹo là làm sao vẫn giữ mình như thế.

We are all born children - the trick is remaining one.

Pablo Picasso6 người thíchthích danh ngôn Thích

Người biết dùng kỹ năng và trí tưởng tượng mang tính xây dựng của mình để nghĩ xem mình có thể cho nhiều như thế nào với một đô la, thay vì việc mình có thể cho ít thế nào với một đô la, thường sẽ thành công.

The man who will use his skill and constructive imagination to see how much he can give for a dollar, instead of how little he can give for a dollar, is bound to succeed.

Henry Ford6 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy bỏ qua sự khôn ngoan theo lẽ thường. Nếu ai cũng đi theo một hướng, có khả năng cao là bạn sẽ làm nên trò trống bằng cách đi đúng theo hướng ngược lại.

Ignore the conventional wisdom. If everybody else is doing it one way, there’s a good chance you can find your niche by going in exactly the opposite direction.

Sam Walton6 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người có sức sáng tạo được truyền động lực bởi khao khát đạt được thành tựu, không phải bởi khao khát muốn đánh bại người khác.

A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others.

Ayn Rand5 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người thành đạt tiếp cận phần sáng tạo trong trí óc họ và hỏi, "Liệu mình có thể nhìn vấn đề này theo cách nhìn gì khác? Liệu mình có thể xử lý quyết định này như thế nào khác? Liệu mình còn có những khả năng nào khác ở đây?"

Successful people engage that creative part of their minds and ask, "Well, I wonder how else I can look at this problem? I wonder how else I could deal with this decision? I wonder what other possibilities I have there?"

Jim Rohn5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả con người đều được sinh ra với tiềm năng sáng tạo như nhau. Hầu hết con người lãng phí tiềm năng của mình cho cả triệu thứ thừa thãi. Tôi dùng tiềm năng của tôi cho một thứ và chỉ một thứ duy nhất: nghệ thuật của tôi.

All human beings are born with the same creative potential. Most people squander theirs away on a million superfluous things. I expend mine on one thing and one thing only: my art.

Pablo Picasso5 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi thứ đều là phép màu. Con người không tan biến trong bồn tắm như một khối đường, đó là phép màu.

Everything is a miracle. It is a miracle that one does not dissolve in one’s bath like a lump of sugar.

Pablo Picasso5 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không biết phải làm gì, thì thực ra có cơ hội để làm điều gì đó mới mẻ. Chừng nào bạn biết rõ việc mình làm, sẽ chẳng có điều gì thú vị mấy xảy ra.

If you don’t know what to do, there’s actually a chance of doing something new. As long as you know what you’re doing, nothing much of interest is going to happen.

Philip Glass4 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.