John Dewey

(20/10/1859 - 01/06/1952)
www.tudiendanhngon.vn - Danh nhân - John Dewey

John Dewey ( - ) là nhà triết học, tâm lý học và nhà cải cách giáo dục người Mỹ với các ý tưởng có ảnh hưởng sâu sắc tới giáo dục và cải cách xã hội. Theo Dewey, giáo dục không chỉ để chuẩn bị cho cuộc sống, mà giáo dục chính là cuộc sống. Ông đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp xây dựng một nền giáo dục dân chủ, vì sự tiến bộ của người học, vì lợi ích to lớn của con người, vì sự phát huy tận độ tài năng, trí tuệ, đạo đức nơi mỗi cá nhân con người, nhằm xây dựng cộng đồng xã hội thực sự tốt đẹp. Tư tưởng triết học và sự nghiệp giáo dục đồ sộ của John Dewey đã bao trùm đời sống trí thức Mỹ, ảnh hưởng to lớn làm thay đổi nền giáo dục Mỹ suốt thế kỷ 20.

Dewey là một trong những người đầu tiên phát triển triết học về chủ nghĩa thực dụng và là một trong những người sáng lập tâm lý học chức năng. Ngoài chủ đề giáo dục, ông còn viết sách về nhiều chủ đề khác như kinh nghiệm, tự nhiên, nghệ thuật, logic, dân chủ và luân lý học. Một cuộc khảo sát về Tâm lý học Tổng quát năm 2002 đã xếp Dewey là nhà tâm lý học được trích dẫn nhiều thứ 93 của thế kỷ 20.


View: 6153      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của John Dewey

Chúng ta không học được từ trải nghiệm... chúng ta học được từ việc suy ngẫm lại về trải nghiệm.

We do not learn from experience... we learn from reflecting on experience.

 17 người thích      Thích

~*~

Nếu chúng ta dạy dỗ học trò của ngày hôm nay như cách chúng ta đã dạy ngày hôm qua, ta cướp đi tương lai của họ.

If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow.

 14 người thích      Thích

~*~

Một xã hội có quá ít người tư duy độc lập dễ bị tổn thương dưới sự khống chế của những kẻ lãnh đạo cơ hội và có vấn đề. Một xã hội muốn tạo ra và duy trì hệ thống xã hội tự do và dân chủ buộc phải tạo ra sự độc lập có trách nhiệm về tư duy ở thế hệ trẻ của nó.

A society with too few independent thinkers is vulnerable to control by disturbed and opportunistic leaders. A society which wants to create and maintain a free and democratic social system must create responsible independence of thought among its young.

 12 người thích      Thích

~*~

Đạt dược kỹ năng chưa phải là kết thúc. Kỹ năng là những thứ cần phải được sử dụng, và sự sử dụng đó là cống hiến của chúng cho cuộc sống chung.

The acquisition of skills is not an end in itself. They are things to be put to use, and that use is their contribution to a common and shared life.

 12 người thích      Thích

~*~

Quá trình giáo dục thực sự nên là quá trình học cách tư duy thông qua việc thực hành trên những vấn đề thực tế.

The real process of education should be the process of learning to think through the application of real problems.

 10 người thích      Thích

~*~

Nền dân chủ phải được sinh ra mới với từng thế hệ, và giáo dục là bà mụ đỡ đầu của nó.

Democracy has to be born anew every generation, and education is its midwife.

 9 người thích      Thích

~*~

Sự tương tác giữa tri thức và kỹ năng với trải nghiệm là chìa khóa của việc học hỏi.

The interaction of knowledge and skills with experience is key to learning.

 9 người thích      Thích

~*~

Thôi thúc thâm sâu nhất trong bản tính của con người là khao khát trở nên quan trọng.

The deepest urge in human nature is the desire to be important.

 9 người thích      Thích

~*~

Chúng ta luôn sống vào thời điểm mình sống và không phải vào lúc nào đó khác, và chỉ qua thu lấy toàn bộ ý nghĩa của từng trải nghiệm hiện tại trong từng khoảng khắc hiện tại mà ta được chuẩn bị để làm cùng điều đó trong tương lai.

We always live at the time we live and not at some other time, and only by extracting at each present time the full meaning of each present experience are we prepared for doing the same thing in the future.

 9 người thích      Thích

~*~

Mỗi tiến bộ lớn trong khoa học đều bắt nguồn từ sự táo bạo trong tưởng tượng.

Every great advance in science has issued from a new audacity of imagination.

 8 người thích      Thích

~*~

Nhu cầu tăng trưởng, phát triển, và thay đổi, là điều cơ bản của cuộc sống.

The need for growth, for development, for change, is fundamental to life.

 8 người thích      Thích

~*~

Hãy cho người học trò điều để làm, chứ không phải điều để học; và đặc tính của hành động là đòi hỏi tư duy; việc học sẽ tự nhiên mang đến kết quả.

Give the pupils something to do, not something to learn; and the doing is of such a nature as to demand thinking; learning naturally results.

 8 người thích      Thích

~*~

Suy nghĩ sáng tạo sẽ cải thiện khi chúng ta liên kết thực tế mới với thực tế cũ, và tất cả thực tế với nhau.

Creative thinking will improve as we relate the new fact to the old and all facts to each other.

 8 người thích      Thích

~*~

Mọi sự học hỏi bắt đầu khi những tư tưởng tiện lợi của ta trở nên không còn phù hợp.

All learning begins when our comfortable ideas turn out to be inadequate.

 7 người thích      Thích

~*~

Thái độ quan trọng nhất có thể xây dựng là ham muốn tiếp tục học hỏi.

The most important attitude that can be formed is that of desire to go on learning.

 7 người thích      Thích

~*~

Điểm đến của một mục tiêu là điểm khởi đầu cho một mục tiêu khác.

Arriving at one goal is the starting point to another.

 7 người thích      Thích

~*~

Cái tôi không phải là thứ sẵn có, mà là thứ liên tục hình thành thông qua lựa chọn hành động.

The self is not something ready-made, but something in continuous formation through choice of action.

 6 người thích      Thích

~*~

Nghệ thuật là hình thức giao tiếp hữu hiệu nhất.

Art is the most effective mode of communications that exists.

 6 người thích      Thích

~*~

Tự tin là sự thẳng thắn và lòng can đảm khi đối diện với những thực tế của cuộc đời.

Confidence is directness and courage in meeting the facts of life.

 6 người thích      Thích

~*~

Chúng ta chỉ suy nghĩ khi chúng ta đối diện với rắc rối.

We only think when we are confronted with problems.

 6 người thích      Thích

~*~

Bản tính con người tồn tại và hoạt động trong một môi trường. Và nó không 'ở trong' môi trường đó như những đồng xu trong hộp, mà như một cái cây vươn lên từ mặt đất dưới ánh mặt trời.

Human nature exists and operates in an environment. And it is not 'in' that environment as coins are in a box, but as a plant is in the sunlight and soil.

 6 người thích      Thích

~*~

Người tốt là người đang hướng đến trở nên tốt đẹp hơn, cho dù mình đã từng thấp hèn trong đạo đức tới bao nhiêu.

The good man is the man who, no matter how morally unworthy he has been, is moving to become better.

 6 người thích      Thích

~*~

Con người sống trong một thế giới đầy những điều phỏng đoán, bí ẩn và không chắc chắn.

Man lives in a world of surmise, of mystery, of uncertainties.

 6 người thích      Thích

~*~

Người ta sống với vô số chuyện xấu đè nặng lên lương tâm, và đôi chút thiện ý trong trái tim.

One lives with so many bad deeds on one's conscience and some good intentions in one's heart.

 5 người thích      Thích

~*~

Giáo dục không phải là chuẩn bị cho cuộc sống; giáo dục chính là cuộc sống.

Education is not preparation for life; education is life itself.

 5 người thích      Thích

~*~

Tìm ra mình phù hợp làm điều gì, và nắm bắt được cơ hội để làm điều đó, là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc.

To find out what one is fitted to do, and to secure an opportunity to do it, is the key to happiness.

 4 người thích      Thích

~*~

Con đường ít kháng cự và ít rắc rối nhất là sự hoen rỉ tinh thần. Cần nỗ lực vất vả để thay đổi những niềm tin cũ.

The path of least resistance and least trouble is a mental rut already made. It requires troublesome work to undertake the alternation of old beliefs.

 4 người thích      Thích

~*~

Bạn hỏi tôi điều gì nằm trong một câu hỏi? Mọi thứ. Đó là sự gây ra phản ứng kích thích hay phủ nhận sự truy vấn. Về bản chất, nó chính là cốt lõi của việc giảng dạy.

What's in a question, you ask? Everything. It is evoking stimulating response or stultifying inquiry. It is, in essence, the very core of teaching.

 4 người thích      Thích

~*~

Trường học nên là "một hình thức thực sự của đời sống xã hội chủ động, thay vì một nơi tách riêng để học các bài học".

The school must be "a genuine form of active community life, instead of a place set apart in which to learn lessons".

 4 người thích      Thích

~*~

Tôi tin rằng giáo dục là phương thức cơ bản của tiến bộ và cải cách xã hội.

I believe that education is the fundamental method of social progress and reform.

 4 người thích      Thích

~*~

Làm sao đứa trẻ có thể học được trở thành một người công dân tự do và có trách nhiệm khi mà chính người thầy của mình bị giới hạn?

How can the child learn to be a free and responsible citizen when the teacher is bound?

 4 người thích      Thích

~*~

Tôi tin rằng vị trí và công việc của người giáo viên ở trường học nên được hiểu theo cơ sở này. Người giáo viên không đến trường để ép buộc những ý tưởng nhất định, hay để hình thành những thói quen nhất định cho đứa trẻ, mà người giáo viên ở đó như là một thành viên của cộng đồng để lựa chọn những ảnh hưởng có thể tác động đến trẻ và trợ giúp trẻ phản ứng lại những ảnh hưởng này theo cách đúng.

I believe that the teacher's place and work in the school is to be interpreted from this same basis. The teacher is not in the school to impose certain ideas or to form certain habits in the child, but is there as a member of the community to select the influences which shall affect the child and to assist him in properly responding to these influences.

 3 người thích      Thích

~*~

Sự thất bại có tính hướng dẫn. Người thực sự suy nghĩ học được từ sự thất bại của mình cũng nhiều như học được từ sự thành công.

Failure is instructive. The person who really thinks learns quite as much from his failures as from his successes.

 3 người thích      Thích

~*~

Có sự khác biệt vô cùng giữa có điều để nói, và phải nói điều gì đó.

There's all the difference in the world between having something to say, and having to say something.

 3 người thích      Thích

~*~

Những lời vô ích của người nói mà không làm cũng giống như bông hoa đẹp và màu mè nhưng không có hương thơm.

Just as a flower which seems beautiful and has color but no perfume, so are the fruitless words of the man who speaks them but does them not.

 3 người thích      Thích

~*~

Giáo dục không phải là việc "nói" và được nói, mà là một quá trình chủ động và mang tính xây dựng.

Education is not an affair of 'telling' and being told, but an active and constructive process.

 3 người thích      Thích

~*~

Trường học nên giữ một vai trò chủ động trong việc định hướng các thay đổi xã hội, và tham gia vào việc xây dựng trật tự xã hội mới.

Schools should take an active part in directing social change, and share in the construction of a new social order.

 3 người thích      Thích

~*~

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.