Lời hay ý đẹp

Rơi lệ cũng cần có dũng khí, cho nên thời điểm làm người ta khóc, lưu lại nước mắt nhất định phải thật đáng giá.Thích - Cảnh Hành

 8 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Sự oán ghét giống như tự uống thuốc độc, rồi hy vọng nó sẽ giết chết kẻ thù.

Resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies.

Nelson Mandela   | Chủ đề: Kẻ thù, Hận thù

 2 người thích      Thích

~*~

Sự việc luôn luôn có vẻ như bất khả thi, cho tới khi nó được thực hiện.

It always seems impossible until it's done.

Nelson Mandela   | Chủ đề: Khả năng

 0 người thích      Thích

~*~

Trí khôn là sự tóm tắt của quá khứ, nhưng cái đẹp là lời hứa hẹn của tương lai.

Wisdom is the abstract of the past, but beauty is the promise of the future.

Oliver Wendell Holmes, Sr.   | Chủ đề: Khôn ngoan, Tương lai, Cái đẹp, Quá khứ

 2 người thích      Thích

~*~

Khoa học nghiên cứu; tôn giáo làm sáng tỏ. Khoa học cho con người kiến thức, thứ là sức mạnh; tôn giáo cho con người trí khôn, thứ là sự kiểm soát. Khoa học xử lý chủ yếu với dữ kiện thực tế; tôn giáo xử lý chủ yếu với giá trị. Khoa học và tôn giáo không đối địch nhau.

Science investigates; religion interprets. Science gives man knowledge, which is power; religion gives man wisdom, which is control. Science deals mainly with facts; religion deals mainly with values. The two are not rivals.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Khoa học, Tôn giáo

 1 người thích      Thích

~*~

Hầu hết con người chết trước khi tắt thở, - chết bởi tất cả những khát khao trần tục, vậy nên hơi thở cuối cùng chỉ là chiếc khóa trên cánh cửa của tòa nhà đã hoang vắng.

Most persons have died before they expire, - died to all earthly longings, so that the last breath is only, as it were, the locking of the door of the already deserted mansion.

Oliver Wendell Holmes, Sr.   | Chủ đề: Cái chết, Khát vọng

 0 người thích      Thích

~*~

Khoa học là món đồ đạc cao cấp nhất cho phòng trên của con người, nếu anh ta hiểu lẽ thường ở tầng dưới.

Science is a first-rate piece of furniture for a man's upper chamber, if he has common sense on the ground-floor.

Oliver Wendell Holmes, Sr.   | Chủ đề: Khoa học

 1 người thích      Thích

~*~

Ký ức là tấm lưới; người ta thấy nó đầy cá khi nhấc nó lên khỏi suối; nhưng cả tá dặm nước đã chảy qua nó mà không lưu lại vết.

Memory is a net; one finds it full of fish when he takes it from the brook; but a dozen miles of water have run through it without sticking.

Oliver Wendell Holmes, Sr.   | Chủ đề: Ký ức

 0 người thích      Thích

~*~

Hãy đi theo bản năng của mình. Đó là nơi trí khôn chân chính thể hiện bản thân.

Follow your instincts. That's where true wisdom manifests itself.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Khôn ngoan, Bản năng

 0 người thích      Thích

~*~

Hãy yêu thương ai đó. Chỉ một người thôi. Rồi để tình yêu thương chạm đến hai người. Bổ sung thêm càng nhiều người càng tốt. Rồi bạn sẽ thấy sự khác biệt.

Love somebody. Just one person. And then spread that to two. And as many as you can. You'll see the difference it makes.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Khác biệt, Yêu thương

 3 người thích      Thích

~*~

Những người bị đàn áp không thể bị đàn áp mãi mãi. Khao khát tự do cuối cùng sẽ tự thể hiện bản thân.

Oppressed people cannot remain oppressed forever. The yearning for freedom eventually manifests itself.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Áp bức, Tự do, Khát vọng

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy hiểu rằng quyền lựa chọn con đường của riêng mình là một đặc quyền thiêng liêng. Hãy sử dụng nó. Hãy đắm mình trong các khả năng.

Understand that the right to choose your own path is a sacred privilege. Use it. Dwell in possibility.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Đường đời, Khả năng, Lựa chọn

 0 người thích      Thích

~*~

Tôi không bị mắc kẹt với niềm tin rằng thử thách xuất hiện để níu chân ta lại. Tôi hào hứng với niềm tin rằng thử thách xuất hiện để giúp ta tiến về phía trước - và đó là sự khác biệt. Đó là sự khác biệt duy nhất giữa những người đang sống một cuộc đời nhiệt huyết, đáng tự hào và những người cảm thấy buồn bã hay những người già đi và cảm thấy mình không biết mình đang làm gì nữa.

I’m not stuck in this belief that challenges are given to us to hold us back. I am lifted up by the belief that challenges are here to help us move forwards - and that is the difference. That is the only difference between people who are living a passionate, proud life and people who feel sad or people who get older and feel like they don’t know what they’re doing anymore.

Claire Wineland   | Chủ đề: Khác biệt, Niềm tin, Thử thách

 0 người thích      Thích

~*~

Không có thời gian để đau khổ vì hoa hồng khi mà khu rừng đang cháy.

No time to grieve for roses when the forests are burning.

Zbigniew Herbert   | Chủ đề: Khẩn cấp

 0 người thích      Thích

~*~

Cách nghĩ của người khác về ta phụ thuộc lớn vào điều họ kỳ vọng ở ta.

Other people's ideas of us are dependent largely on what they've hoped for.

Zelda Fitzgerald   | Chủ đề: Kỳ vọng

 1 người thích      Thích

~*~

Kinh nghiệm dạy bạn cách làm những điều bạn không bao giờ muốn làm lại nữa.

Experience teaches you how to do things you never want to do again.

Zelda Fitzgerald   | Chủ đề: Kinh nghiệm

 0 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.