Lời hay ý đẹp

Không phải mọi sự kiên trì đều có kết quả tốt, có lúc bỏ cuộc không phải vì sợ thất bại mà là phát hiện ra thực sự nó đã mất đi ý nghĩa, từ bỏ là vì tương lai tốt hơn.Luyện yêu - Hoàng Mặc Kỳ

 70 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Lòng can đảm không phải là có sức lực để đi tiếp - đó là đi tiếp khi bạn không còn sức lực.

Courage isn't having the strength to go on - it is going on when you don't have strength.

Napoleon Bonaparte   | Chủ đề: Can đảm, Kiên cường

 61 người thích      Thích

~*~

Bất khả thi là từ chỉ tìm thấy trong từ điển của kẻ ngu xuẩn. Người khôn ngoan tạo ra cơ hội cho bản thân và khiến mọi việc đều có thể.

Impossible is the word found only in a fool's dictionary. Wise people create opportunities for themselves and make everything possible.

Napoleon Bonaparte   | Chủ đề: Khôn ngoan, Cơ hội, Khả năng, Ngu xuẩn

 24 người thích      Thích

~*~

Kẻ ngốc nói về quá khứ, người khôn nói về hiện tại, kẻ khờ nói về tương lai.

The stupid speak of the past, the wise of the present, and fools of the future.

Napoleon Bonaparte   | Chủ đề: Khôn ngoan, Hiện tại, Tương lai, Ngu xuẩn, Quá khứ

 33 người thích      Thích

~*~

Luôn luôn phải có thái độ với bè bạn như thể một ngày kia họ có thể trở thành kẻ thù.

Friends must always be treated as if one day they might be enemies.

Napoleon Bonaparte   | Chủ đề: Kẻ thù, Bạn bè

 2 người thích      Thích

~*~

Hãy hỏi năm nhà kinh tế và bạn sẽ có năm câu trả lời khác nhau - sáu câu, nếu trong đó có một người học trường Harvard.

Ask five economists and you'll get five different answers - six if one went to Harvard.

Edgar Fiedler   | Chủ đề: Kinh tế

 4 người thích      Thích

~*~

Chỉ những người có lòng kiên nhẫn để làm điều đơn giản một cách hoàn hảo mới đạt được kỹ năng để làm điều khó khăn một cách dễ dàng.

Only those who have the patience to do simple things perfectly will acquire the skill to do difficult things easily.

Friedrich Schiller   | Chủ đề: Kiên nhẫn, Kỹ năng, Hoàn hảo, Đơn giản

 3 người thích      Thích

~*~

Hãy để giấc mơ khám phá tâm hồn bạn, cũng như tình yêu thương khám phá trá tim bạn.

Let your dreams explore your soul, just like love explores your heart.

Aranyaa Pattiak   | Chủ đề: Khám phá, Tâm hồn, Yêu thương, Trái tim, Giấc mơ

 4 người thích      Thích

~*~

Bạn bè cho tôi thấy mình có thể làm gì, kẻ thù dạy tôi mình nên làm gì.

Friends show me what I can do, foes teach me what I should do.

Friedrich Schiller   | Chủ đề: Kẻ thù, Bạn bè

 2 người thích      Thích

~*~

Sự thiếu kiên nhẫn là trở ngại lớn đối với thành công; người lỗ mãng làm mọi việc sẽ chẳng thu được gì, hoặc chỉ thu được trái non sẽ chẳng bao giờ chín.

Impatience is a great obstacle to success; he who treats everything with brusqueness gathers nothing, or only immature fruit which will never ripen.

Napoleon Bonaparte   | Chủ đề: Kiên nhẫn, Thành công

 1 người thích      Thích

~*~

Kẻ thù ngã xuống có thể sẽ lại đứng lên, nhưng kẻ thù đã giải hòa được giải quyết hoàn toàn.

A merely fallen enemy may rise again, but the reconciled one is truly vanquished.

Friedrich Schiller   | Chủ đề: Kẻ thù

 2 người thích      Thích

~*~

Sống tốt có nghĩa là có sự kiên cường để quay lại sau những bước lùi mà không trượt xuống vực sâu tuyệt vọng. Điều đó có nghĩa là hiểu được chúng ta sẽ tiếp tục phạm sai lầm.

Being well means having the resilience to rebound after setbacks without spiraling downward into despair. It means understanding we'll continue to make mistakes.

James Drey   | Chủ đề: Sai lầm, Tuyệt vọng, Kiên cường

 4 người thích      Thích

~*~

Tôi học được rằng chìa khóa dẫn đến sự khôn ngoan là khiêm tốn, bởi vì đó là trạng thái cho phép bạn có thể học hỏi và thay đổi.

I have learned that the key to wisdom is humility because that is the condition in which learning can take place and change is possible.

Joseph K. Chan   | Chủ đề: Khôn ngoan, Thay đổi, Khiêm tốn, Học hỏi

 5 người thích      Thích

~*~

Đây là bí mật của trí khôn: Khi bạn khao khát trí khôn như bạn khao khát không khí, bạn sẽ có nó.

That is the secret to wisdom: When you desire wisdom as you have just desired air, then you will have it.

Orok Orokita   | Chủ đề: Khôn ngoan

 1 người thích      Thích

~*~

Biết khi nào hào phóng và khi nào cứng rắn - đó là sự khôn ngoan.

To know when to be generous and when firm - that is wisdom.

Edith Wharton   | Chủ đề: Khôn ngoan, Hào phóng

 1 người thích      Thích

~*~

Cuộc sống là cố vấn thực sự duy nhất; sự khôn ngoan không được lọc qua kinh nghiệm cá nhân không trở thành một phần của đạo đức.

Life is the only real counselor; wisdom unfiltered through personal experience does not become a part of the moral tissue.

Edith Wharton   | Chủ đề: Khôn ngoan, Cuộc sống, Đạo đức, Kinh nghiệm

 2 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.