Lời hay ý đẹp

Điều tốt đẹp đến với những ai tin tưởng, điều tốt đẹp hơn đến với những ai kiên trì, và điều tốt đẹp nhất đến với những ai không bỏ cuộc.


Good things come to those who believe, better things come to those who are patient and the best things come to those who don’t give up.


Zig Ziglar

 5 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Sự thiếu kiên nhẫn là trở ngại lớn đối với thành công; người lỗ mãng làm mọi việc sẽ chẳng thu được gì, hoặc chỉ thu được trái non sẽ chẳng bao giờ chín.

Impatience is a great obstacle to success; he who treats everything with brusqueness gathers nothing, or only immature fruit which will never ripen.

Napoleon Bonaparte   | Chủ đề: Kiên nhẫn, Thành công

 1 người thích      Thích

~*~

Kẻ thù ngã xuống có thể sẽ lại đứng lên, nhưng kẻ thù đã giải hòa được giải quyết hoàn toàn.

A merely fallen enemy may rise again, but the reconciled one is truly vanquished.

Friedrich Schiller   | Chủ đề: Kẻ thù

 1 người thích      Thích

~*~

Sống tốt có nghĩa là có sự kiên cường để quay lại sau những bước lùi mà không trượt xuống vực sâu tuyệt vọng. Điều đó có nghĩa là hiểu được chúng ta sẽ tiếp tục phạm sai lầm.

Being well means having the resilience to rebound after setbacks without spiraling downward into despair. It means understanding we'll continue to make mistakes.

James Drey   | Chủ đề: Sai lầm, Tuyệt vọng, Kiên cường

 1 người thích      Thích

~*~

Tôi học được rằng chìa khóa dẫn đến sự khôn ngoan là khiêm tốn, bởi vì đó là trạng thái cho phép bạn có thể học hỏi và thay đổi.

I have learned that the key to wisdom is humility because that is the condition in which learning can take place and change is possible.

Joseph K. Chan   | Chủ đề: Khôn ngoan, Thay đổi, Khiêm tốn, Học hỏi

 2 người thích      Thích

~*~

Đây là bí mật của trí khôn: Khi bạn khao khát trí khôn như bạn khao khát không khí, bạn sẽ có nó.

That is the secret to wisdom: When you desire wisdom as you have just desired air, then you will have it.

Orok Orokita   | Chủ đề: Khôn ngoan

 1 người thích      Thích

~*~

Biết khi nào hào phóng và khi nào cứng rắn - đó là sự khôn ngoan.

To know when to be generous and when firm - that is wisdom.

Edith Wharton   | Chủ đề: Khôn ngoan, Hào phóng

 1 người thích      Thích

~*~

Cuộc sống là cố vấn thực sự duy nhất; sự khôn ngoan không được lọc qua kinh nghiệm cá nhân không trở thành một phần của đạo đức.

Life is the only real counselor; wisdom unfiltered through personal experience does not become a part of the moral tissue.

Edith Wharton   | Chủ đề: Khôn ngoan, Cuộc sống, Đạo đức, Kinh nghiệm

 2 người thích      Thích

~*~

Không có nghiên cứu khoa học nào quan trọng đối với con người hơn là nghiên cứu về bộ não của chính anh ta. Toàn bộ cách nhìn của ta về vũ trụ phụ thuộc vào nó. 

There is no scientific study more vital to man than the study of his own brain. Our entire view of the universe depends on it.

Francis Crick   | Chủ đề: Khoa học

 0 người thích      Thích

~*~

Bất cứ khi nào bạn cho phép bản thân nghĩ điều mà người khác, sự vật, điều kiện hay hoàn cảnh gợi ý, bạn không đi theo điều mình muốn nghĩ. Bạn không đi theo khát vọng của bản thân mà chỉ là theo khát vọng vay mượn. Hãy sử dụng trí tưởng tượng của mình để quyết định mình muốn nghĩ, hay muốn làm gì.

Whenever you permit yourself to think what persons, things, conditions, or circumstances may suggest, you are not following what you want to think. You are not following your own desires but borrowed desires. Use your imagination in determining what you want to think or do.

Christian D. Larson   | Chủ đề: Khát vọng, Suy nghĩ, Bản thân

 1 người thích      Thích

~*~

Một nhà khoa học giỏi coi trọng sự phê bình gần như là cao hơn tình bạn: không, trong tình bạn, sự phê bình là tầm cao và thước đo của tình bạn.

A good scientist values criticism almost higher than friendship: no, in science criticism is the height and measure of friendship.

Francis Crick   | Chủ đề: Phê bình, Tình bạn, Khoa học

 3 người thích      Thích

~*~

Với người khôn, cuộc sống là vấn đề; với kẻ khờ, cuộc sống là giải pháp.

To the wise, life is a problem; to the fool, a solution.

Marcus Aurelius   | Chủ đề: Khôn ngoan, Cuộc sống

 0 người thích      Thích

~*~

Hãy khoan dung với người khác và nghiêm khắc với bản thân.

Be tolerant with others and strict with yourself.

Marcus Aurelius   | Chủ đề: Khoan dung, Kỷ luật

 2 người thích      Thích

~*~

Một trong những lý do chính khiến nhiều người không đạt được điều họ muốn là vì họ không biết chắc chắn mình muốn gì, hoặc vì họ thay đổi mong muốn gần như mỗi ngày. Hãy biết bạn muốn gì và tiếp tục mong muốn điều đó. Bạn sẽ có được nó nếu bạn kết hợp khao khát với niềm tin. Sức mạnh của khát vọng khi kết hợp với niềm tin sẽ trở thành bất khả chiến bại.

One of the principal reasons why so many fail to get what they want is because they do not definitely know what they want, or because they change their wants almost every day. Know what you want and continue to want it. You will get it if you combine desire with faith. The power of desire when combined with faith becomes invincible.

Christian D. Larson   | Chủ đề: Ước mong, Khát vọng, Niềm tin

 2 người thích      Thích

~*~

Hãy giống như vách đá không ngừng đón sóng vỗ, nhưng vẫn luôn đứng vững và làm dịu cơn thịnh nộ của biển cả xung quanh.

Be like the cliff against which the waves continually break; but it stands firm and tames the fury of the water around it.

Marcus Aurelius   | Chủ đề: Kiên cường

 1 người thích      Thích

~*~

Hạnh phúc của người muốn nổi danh phụ thuộc vào người khác; hạnh phúc của người đi tìm lạc thú dao động theo tâm trạng không thể tự mình kiểm soát; nhưng hạnh phúc của người khôn kết trái từ những hành động tự do của chính mình.

The happiness of those who want to be popular depends on others; the happiness of those who seek pleasure fluctuates with moods outside their control; but the happiness of the wise grows out of their own free acts.

Marcus Aurelius   | Chủ đề: Khôn ngoan, Hạnh phúc, Danh tiếng, Lạc thú

 2 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.