Lời hay ý đẹp

Khi bạn làm nhiều hơn những gì bạn được trả công. Cuối cùng, bạn sẽ được trả công nhiều hơn những gì bạn làm.


When you do more than you’re paid for. Eventually, you’ll be paid for more than you do.


Zig Ziglar

 1 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Chính trong kỳ vọng về hạnh phúc mà ta tìm thấy nhiều hạnh phúc. Và cần có lòng can đảm để mong đợi hạnh phúc.

It is in the expectations of happiness that much of happiness is found. And it takes courage to expect happiness.

Earl Nightingale   | Chủ đề: Hạnh phúc, Kỳ vọng

 0 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn vẽ trong tâm trí bức tranh kỳ vọng sáng sủa và hạnh phúc, bạn đã đặt mình vào trạng thái tiếp dẫn tới mục tiêu.

If you paint in your mind a picture of bright and happy expectations, you put yourself into a condition conducive to your goal.

Norman Vincent Peale   | Chủ đề: Suy nghĩ tích cực, Mục tiêu, Hạnh phúc, Kỳ vọng

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy bắt đầu từ nơi bạn đứng. Dùng những gì bạn có trong tay. Làm điều bạn có thể.

Start where you are. Use what you have. Do what you can.

Arthur Ashe   | Chủ đề: Bắt đầu, Khả năng

 1 người thích      Thích

~*~

Chừng nào ta nói: "Được rồi, đây là sự thật đối với tôi, và tôi tin vào nó, và tôi sẵn sàng chiến đấu vì nó, nhưng tôi chấp nhận rằng người khác có những niềm tin khác - vậy hãy để tôi xem kỹ hơn điều họ tin" - chúng ta có thể học hỏi được qua những giao thiệp giữa chúng ta nhờ sự khác biệt, thay vì bất chấp sự khác biệt.

As long as we say: "Alright, it is truth for me, and I believe in it and I am ready to fight for it, but I accept that others have different beliefs - and so let me have a closer look at what they believe" - we can gain from our intercourse thanks to our difference, not despite our difference.

Zygmunt Bauman   | Chủ đề: Khác biệt, Quan điểm, Học hỏi

 0 người thích      Thích

~*~

Hãy trở thành miếng bọt biển hấp thu những thông tin sẽ trợ giúp bạn trên đường đời. Bạn không phải lãng phí năm tháng phạm vào những sai lầm mà người khác đã phạm phải trước đó.

Become a sponge for information that will help you on your way. You don’t have to waste years making the mistakes others have made before.

Earl Nightingale   | Chủ đề: Sai lầm, Kinh nghiệm, Học hỏi

 1 người thích      Thích

~*~

Dòng sông sâu nhất chảy với tiếng ồn nhỏ nhất.

The deepest rivers flow with the least sound.
Altissima quæque flumina minimo sono labuntur.

Quintus Curtius Rufus   | Chủ đề: Khiêm tốn

 4 người thích      Thích

~*~

Hãy giữ những hy vọng lớn và dám làm hết sức vì chúng. Hãy mơ những giấc mơ lớn và dám sống vì chúng. Hãy có những kỳ vọng khổng lồ và tin vào chúng.

Have great hopes and dare to go all out for them. Have great dreams and dare to live them. Have tremendous expectations and believe in them.

Norman Vincent Peale   | Chủ đề: Hy vọng, Kỳ vọng, Giấc mơ

 2 người thích      Thích

~*~

Lựa chọn của bạn sẽ tạo ra tất cả sự khác biệt trong điều mà bạn muốn đạt được.

The choices you make will make all of the difference in what you want to achieve.

L. Tom Perry   | Chủ đề: Khác biệt, Lựa chọn

 0 người thích      Thích

~*~

Chiếc chìa khóa mở ra năng lượng là "Khao khát". Đó cũng là chìa khóa mở ra một cuộc đời lâu dài và thú vị. Nếu ta hy vọng muốn tạo ra bất cứ động lực nào, bất cứ lực lượng thực sự nào trong ta, ta phải phấn chấn.

The key that unlocks energy is ''Desire". It's also the key to a long and interesting life. If we expect to create any drive, any real force within ourselves, we have to get excited.

Earl Nightingale   | Chủ đề: Khát vọng, Động lực

 0 người thích      Thích

~*~

Ký ức giống như những viên đá, thời gian và khoảng cách bào mòn chúng như axit.

Memories are like stones, time and distance erode them like acid.

Ugo Betti   | Chủ đề: Ký ức

 0 người thích      Thích

~*~

Môi trường của ta, thế giới mà ta đang sống và làm việc, là tấm gương phản chiếu những thái độ và kỳ vọng của ta.

Our environment, the world in which we live and work, is a mirror of our attitudes and expectations.

Earl Nightingale   | Chủ đề: Môi trường, Thái độ, Kỳ vọng

 0 người thích      Thích

~*~

Tất cả những gì bạn cần là kế hoạch, lộ trình, và lòng can đảm để kiên trì đi tới đích.

All you need is the plan, the roadmap, and the courage to press on to your destination.

Earl Nightingale   | Chủ đề: Kế hoạch, Can đảm

 1 người thích      Thích

~*~

Nếu có gì thay thế được cho tình yêu thì đó là hồi ức.

If there is any substitute for love, it is memory.

Joseph Brodsky   | Chủ đề: Ký ức, Tình yêu

 0 người thích      Thích

~*~

Người ngu ngốc không học hỏi được gì từ người khôn ngoan, nhưng người khôn ngoan học hỏi được nhiều từ người ngu ngốc.

Fools learn nothing from wise men, but wise men learn much from fools.

Johann Kaspar Lavater   | Chủ đề: Khôn ngoan, Ngu xuẩn, Học hỏi

 1 người thích      Thích

~*~

Cho dù mọi chuyện có vẻ đen tối hoặc thực sự đen tối đến thế nào, hãy nâng cao tầm nhìn và thấy các khả năng; bạn sẽ luôn thấy chúng, bởi chúng luôn ở đó.

No matter how dark things seem to be or actually are, raise your sights and see the possibilities, always see them, for they’re always there.

Norman Vincent Peale   | Chủ đề: Nghịch cảnh, Tầm nhìn, Khả năng

 1 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.