Lời hay ý đẹp

Nếu có bao giờ tôi tìm được những phát kiến giá trị, đó là nhờ chú tâm kiên trì hơn là nhờ bất cứ tài năng nào khác.


If I have ever made any valuable discoveries, it has been due more to patient attention, than to any other talent.


Isaac Newton

 158 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Đừng để điều bạn không thể làm xen ngang vào điều bạn có thể làm.

Do not let what you cannot do interfere with what you can do.

John Wooden   | Chủ đề: Khả năng

 0 người thích      Thích

~*~

Hầu hết những mối đe dọa mà ta phải đối mặt đến từ sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ. Chúng ta sẽ không ngừng bước tiến bộ lại, hay đảo ngược sự tiến bộ, vậy nên ta phải nhận ra mối nguy hiểm và khống chế chúng. Tôi là người lạc quan, và tôi tin chúng ta có thể.

Most of the threats we face come from the progress we’ve made in science and technology. We are not going to stop making progress, or reverse it, so we must recognize the dangers and control them. I’m an optimist, and I believe we can.

Stephen Hawking   | Chủ đề: Công nghệ, Khoa học, Tiến bộ

 0 người thích      Thích

~*~

Lỗ đen không đen như vẫn được miêu tả. Chúng không phải là nhà tù vĩnh cửu như người ta thường nghĩ. Vật chất có thể thoát ra khỏi lỗ đen ra ngoài và có thể là vào một vũ trụ khác. Vậy nên nếu bạn cảm thấy như mình đang ở trong một lỗ đen - đừng bỏ cuộc - vẫn có đường ra.

Black holes ain’t as black as they are painted. They are not the eternal prisons they were once thought. Things can get out of a black hole both on the outside and possibly to another universe. So if you feel you are in a black hole, don’t give up - there’s a way out.

Stephen Hawking   | Chủ đề: Bỏ cuộc, Tuyệt vọng, Kiên cường

 0 người thích      Thích

~*~

Đừng bao giờ nhẫm lẫn việc một người không thể thực hiện được gì đó với việc chuyện đó không thể thực hiện được.

Never confuse someone else's inability to do something with its inability to be done.

Steve Maraboli   | Chủ đề: Khả năng

 2 người thích      Thích

~*~

Chúng ta không ngừng khám phá, và ở cuối tất cả những cuộc khám phá, ta sẽ đến nơi ta bắt đầu, và lần đầu tiên nhận thức được nơi ấy.

We shall not cease from exploration, and the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time.

T. S. Eliot   | Chủ đề: Khám phá

 1 người thích      Thích

~*~

Thứ ta gọi là khởi đầu thường chính là kết thúc. Và kết thúc chính là khởi đầu. Kết thúc là nơi từ đó ta bắt đầu.

What we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a beginning. The end is where we start from.

T. S. Eliot   | Chủ đề: Bắt đầu, Kết thúc

 1 người thích      Thích

~*~

7 Chướng ngại vật để vượt qua:
1 - Sự dốt nát.
2 - Sự thiếu kiên nhẫn.
3 - Sự lẫn lộn.
4 - Sự trì hoãn.
5 - Cơn giận dữ.
6 - Nỗi sợ hãi.
7 - Sự nghi ngờ.

The 7 Obstacles to overcome:
1 - Ignorance.
2 - Impatience.
3 - Confusion.
4 - Procrastination.
5 - Anger.
6 - Fear.
7 - Doubt.

Khuyết danh   | Chủ đề: Kiên nhẫn, Giận dữ, Trì hoãn, Dốt nát, Sợ hãi

 1 người thích      Thích

~*~

Đừng để việc kiếm sống ngăn cản bạn có được cuộc sống.

Don’t let making a living prevent you from making a life.

John Wooden   | Chủ đề: Kiếm sống

 1 người thích      Thích

~*~

Khi kỳ vọng của một người giảm xuống không, người ấy thực lòng trân quý mọi thứ mình hiện có.

When one's expectations are reduced to zero, one really appreciates everything one does have.

Stephen Hawking   | Chủ đề: Trân trọng hiện tại, Kỳ vọng

 0 người thích      Thích

~*~

Có những kết thúc tạo ra không gian cho khởi đầu mới. Hãy buông bỏ và đón nhận.

Some endings create space for new beginnings. Release and receive.

Dr. Thema   | Chủ đề: Bắt đầu, Buông tay, Kết thúc

 1 người thích      Thích

~*~

Giữa người với người, khoảng cách ngắn nhất là IQ, khoảng cách xa lớn nhất là kiên trì.

Khuyết danh   | Chủ đề: Kiên trì

 0 người thích      Thích

~*~

Không có cái gọi là "bán hàng kiểu cứng rắn" và "bán hàng kiểu mềm dẻo", chỉ có "bán hàng kiểu thông minh" và "bán hàng kiểu ngu xuẩn".

There's no such thing as 'hard sell' and 'soft sell.' There's only 'smart sell' and 'stupid sell.'

Leo Burnett   | Chủ đề: Kinh doanh, Quảng cáo

 0 người thích      Thích

~*~

Một công ty mà ở nơi đó người ta sợ lên tiếng, sợ khác biệt, sợ bạo dạn và dám độc đáo, là đang đóng nắp quan tài của chính mình.

A company in which anyone is afraid to speak up, to differ, to be daring and original, is closing the coffin door on itself.

Leo Burnett   | Chủ đề: Kinh doanh

 0 người thích      Thích

~*~

Sản phẩm được làm ra trong nhà máy, nhưng nhãn hiệu được tạo ra trong tâm trí.

Products are made in the factory, but brands are created in the mind.

Leo Burnett   | Chủ đề: Kinh doanh

 0 người thích      Thích

~*~

Những ý tưởng sáng tạo bừng nở nhất trong môi trường có chút tinh thần vui vẻ. Không ai kinh doanh vì để cho vui, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể có niềm vui trong kinh doanh.

Creative ideas flourish best in a shop which preserves some spirit of fun. Nobody is in business for fun, but that does not mean there cannot be fun in business.

Leo Burnett   | Chủ đề: Kinh doanh, Sáng tạo

 0 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.