A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Kiếm sống


Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian.

Your greatest asset is your earning ability. Your greatest resource is your time.

Brian Tracy589 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật khó mà suy nghĩ cao cả khi người ta chỉ nghĩ tới việc kiếm sống.

It is too difficult to think nobly when one thinks only of earning a living.

Jean Jacques Rousseau73 người thíchthích danh ngôn Thích

Kiếm nhiều hết sức có thể. Tiết kiệm nhiều hết sức có thể. Đầu tư nhiều hết sức có thể. Cho đi nhiều hết sức có thể.

Earn as much as you can. Save as much as you can. Invest as much as you can. Give as much as you can.

John Wesley70 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi biết tôi không đủ mạnh mẽ để xẻ mình ra thành người kiếm sống và người sáng tác.

I know that I haven't powers enough to divide myself into one who earns and one who creates.

Tillie Olsen46 người thíchthích danh ngôn Thích

Cách trị nhà cốt ở hòa, cách mưu sinh cốt ở chăm.

Chu Hy30 người thíchthích danh ngôn Thích

Có thu nhập bất biến thì tốt hơn là chỉ được yêu quý.

It is better to have a permanent income than to be fascinating.

Oscar Wilde8 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng để việc kiếm sống ngăn cản bạn có được cuộc sống.

Don’t let making a living prevent you from making a life.

John Wooden7 người thíchthích danh ngôn Thích

Để kiếm được nhiều hơn bạn phải học nhiều hơn.

To earn more, you must learn more.

Brian Tracy6 người thíchthích danh ngôn Thích

Những đồng xu không rơi xuống từ thiên đường. Chúng phải được kiếm ở chốn phàm trần này.

Pennies do not come from heaven. They have to be earned here on earth.

Margaret Thatcher5 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải bạn kiếm được bao nhiêu, mà bạn sử dụng cái kiếm được như thế nào mới quyết định đẳng cấp.

It isn't what you earn but how spend it that fixes your class.

Sinclair Lewis4 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có hai lựa chọn: Bạn có thể kiếm sống, hoặc bạn có thể hoạch định cuộc sống.

You have two choices: You can make a living, or you can design a life.

Jim Rohn4 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không học hỏi trong khi đang kiếm tiền, bạn tự lừa mình mất đi phần tốt hơn trong thu nhập.

If you are not learning while you’re earning, you are cheating yourself out of the better portion of your compensation.

Napoleon Hill3 người thíchthích danh ngôn Thích

Có những người đã học được cách kiếm sống tốt, nhưng họ lại chưa học được cách sống tốt.

Some people have learned to earn well but they haven't learned to live well.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.