Brian Tracy

(5/1/1944)
www.tudiendanhngon.vn - Danh nhân - Brian Tracy

Brian Tracy (sinh tại Vancouver, Canada vào ) là một tác giả viết về chủ đề tự-giúp-bản-thân. Ông đã thu nhiều tác phẩm của mình dưới dạng sách thu thanh. Các buổi thuyết trình và thảo luận chủ đề của ông thường về khả năng lãnh đạo, bán hàng, quản lý hữu hiệu và chiến lược kinh doanh. Ông hiện là Chủ tịch của công ty Brian Tracy International, một công ty tài nguyên nhân lực đặt tại Solana Beach, California, với chi nhánh trải khắp nước Mỹ và ba mươi mốt nước khác.


View: 67386      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Brian Tracy

Trang 1 trên 41234»

Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian.

Your greatest asset is your earning ability. Your greatest resource is your time.

 589 người thích      Thích

~*~

Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi, "Tôi được lợi gì?"

Successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking, "What's in it for me?"

 447 người thích      Thích

~*~

Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.

You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.

 413 người thích      Thích

~*~

Tất cả những người đàn ông và phụ nữ thành công đều là những người mơ mộng. Họ mơ mộng về tương lai của họ, lý tưởng trên mọi phương diện, và rồi họ lao động mỗi ngày hướng về viễn cảnh xa xôi ấy, mục tiêu hay cái đích đó.

All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.

 312 người thích      Thích

~*~

Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải những điều chúng ta sợ.

The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear.

 295 người thích      Thích

~*~

Đừng bao giờ nói về mình những điều mình không muốn trở thành hiện thực.

Never say anything about yourself you do not want to come true.

 246 người thích      Thích

~*~

Bạn càng tìm kiếm sự bảo đảm, bạn càng ít có nó. Nhưng bạn càng tìm kiếm cơ hội, bạn càng có thể đạt được sự bảo đảm mà mình muốn.

The more you seek security, the less of it you have. But the more you seek opportunity, the more likely it is that you will achieve the security that you desire.

 223 người thích      Thích

~*~

Bạn từ đâu tới không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là bạn đang đi đâu.

It doesn't matter where you are coming from. All that matters is where you are going.

 190 người thích      Thích

~*~

Món quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho người khác là món quà của tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện.

The greatest gift that you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance.

 180 người thích      Thích

~*~

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó.

Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.

 166 người thích      Thích

~*~

Giao tiếp là một kỹ năng bạn có thể học. Nó cũng giống như đi xe đạp hay tập đánh máy. Nếu bạn sẵn sàng nhọc công vì nó, bạn có thể nhanh chóng cải thiện chất lượng của mọi phần trong cuộc sống của mình.

Communication is a skill that you can learn. It's like riding a bicycle or typing. If you're willing to work at it, you can rapidly improve the quality of every part of your life.

 165 người thích      Thích

~*~

Bạn phải thực hiện rất nhiều, rất nhiều những nỗ lực nhỏ nhoi mà không ai thấy hay tán thưởng trước khi bạn đạt được thành quả đáng giá.

You have to put in many, many, many tiny efforts that nobody sees or appreciates before you achieve anything worthwhile.

 159 người thích      Thích

~*~

Mục tiêu cho phép bạn điều khiển hướng đi của thay đổi theo chiều có lợi cho mình.

Goals allow you to control the direction of change in your favor.

 125 người thích      Thích

~*~

Hãy đầu tư ba phần trăm thu nhập của bạn vào chính bạn (tự phát triển bản thân), để bảo đảm tương lai của mình.

Invest three percent of your income in yourself (self-development) in order to guarantee your future.

 109 người thích      Thích

~*~

Bạn không thể điều khiển những gì xảy đến với mình, nhưng bạn có thể điều khiển thái độ đối với những gì xảy đến với mình, và như vậy, bạn sẽ chi phối sự ngẫu nhiên hơn là để nó chi phối bạn.

You cannot control what happens to you, but you can control your attitude toward what happens to you, and in that, you will be mastering change rather than allowing it to master you.

 103 người thích      Thích

~*~

Không ai sống đủ lâu để học mọi thứ mình cần phải học từ điểm đầu tiên. Để thành công, chúng ta tuyệt đối phải tích cực đi tìm những người đã trả giá để học những điều chúng ta cần nhằm đạt được mục tiêu của mình.

No one lives long enough to learn everything they need to learn starting from scratch. To be successful, we absolutely, positively have to find people who have already paid the price to learn the things that we need to learn to achieve our goals.

 101 người thích      Thích

~*~

Tôi phát hiện ra may mắn có thể dự đoán được khá tốt. Nếu bạn muốn may mắn nhiều hơn, hãy chấp nhận nhiều cơ hội hơn. Hãy chủ động hơn. Xuất hiện nhiều hơn.

I've found that luck is quite predictable. If you want more luck, take more chances. Be more active. Show up more often.

 87 người thích      Thích

~*~

Hãy bước ra khỏi không gian an toàn của mình. Bạn chỉ có thể phát triển nếu bạn sẵn sàng cảm thấy kỳ cục và không thoải mái khi thử điều gì đó mới mẻ.

Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new.

 81 người thích      Thích

~*~

Quyết đoán là một tính cách của những người đàn ông và phụ nữ năng động. Quyết định nào cũng hơn là không có quyết định.

Decisiveness is a characteristic of high-performing men and women. Almost any decision is better than no decision at all.

 81 người thích      Thích

~*~

Về cơ bản, có ba loại người: người không thành công, người thành công trong chốc lát, và người thành công bền vững. Sự khác biệt nằm ở nghị lực.

There are, basically, three kinds of people: the unsuccessful, the temporarily successful, and those who become and remain successful. The difference is character.

 81 người thích      Thích

~*~

Nếu điều bạn đang làm không đưa bạn đi về phía mục tiêu của bạn, thì nó đang đưa bạn xa rời khỏi mục tiêu.

If what you are doing is not moving you towards your goals, then it's moving you away from your goals.

 80 người thích      Thích

~*~

Khả năng hoạt động nhóm quan trọng đến mức bạn gần như không thể vươn tới đỉnh cao khả năng của mình hay kiếm tiền như mình muốn mà không trở nên thông thạo nó.

Teamwork is so important that it is virtually impossible for you to reach the heights of your capabilities or make the money that you want without becoming very good at it.

 73 người thích      Thích

~*~

Hãy luôn cho mà không ghi nhớ và luôn nhận mà không lãng quên.

Always give without remembering and always receive without forgetting.

 61 người thích      Thích

~*~

Bạn sẽ hối tiếc rất nhiều điều trong đời, nhưng bạn sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã quá tốt hay quá công bằng.

You will regret many things in life, but you will never regret being too kind or too fair.

 53 người thích      Thích

~*~

Hầu hết mọi người đạt được thành công lớn nhất khi vượt qua chỉ một bước lên trên điều có vẻ như thất bại lớn nhất của họ.

Most people achieved their greatest success one step beyond what looked like their greatest failure.

 53 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn ghen tị với những người thành công, bạn tạo ra một trường lực lượng tiêu cực đẩy bạn khỏi những điều bạn cần làm để thành công. Nếu bạn khâm phục những người thành công, bạn tạo ra một trường lực lượng tích cực hấp dẫn bạn trở nên ngày càng giống những người bạn muốn giống.

If you envy successful people, you create a negative force field of attraction that repels you from ever doing the things that you need to do to be successful. If you admire successful people, you create a positive force field of attraction that draws you toward becoming more and more like the kinds of people that you want to be like.

 51 người thích      Thích

~*~

Hãy ăn mặc để thành công. Hình ảnh rất quan trọng. Người ta đánh giá bạn theo vẻ bề ngoài.

Dress for success. Image is very important. People judge you by the way you look on the outside.

 42 người thích      Thích

~*~

Yêu thương chỉ lan tỏa qua chia sẻ. Bạn chỉ có thể có nhiều yêu thương hơn cho mình bằng cách trao đi yêu thương.

Love only grows by sharing. You can only have more for yourself by giving it away to others.

 41 người thích      Thích

~*~

Điều kiện tất yếu đầu tiên của thành công là khả năng dồn năng lượng thể xác và tinh thần vào một vấn đề triền miên, không mệt mỏi.

The first requisite for success is the ability to apply your physical and mental energies to one problem incessantly without growing weary.

 38 người thích      Thích

~*~

Thất bại không phải là thứ kéo con người lại; chính nỗi sợ thất bại mới là thứ làm bạn tê liệt.

It is not failure itself that holds people back; it is the fear of failure that paralyzes you.

 34 người thích      Thích

~*~

Hãy luôn tập trung vào cách sử dụng thời gian hữu hiệu nhất. Đây là điều chia tách giữa người thắng và kẻ thua.

Always concentrate on the most valuable use of your time. This is what separates the winners from the losers.

 33 người thích      Thích

~*~

Hãy tránh người tiêu cực bằng mọi cách. Họ là những kẻ phá hủy sự tự tin và lòng kiêu hãnh mạnh mẽ nhất.

Avoid negative people at all costs. They are the greatest destroyers of self confidence and self-esteem.

 31 người thích      Thích

~*~

Người thành công chỉ đơn giản là người có những thói quen thành công.

Successful people are simply those with successful habits.

 30 người thích      Thích

~*~

Thước đo giá trị thực sự của bất cứ người lãnh đạo và quản lý kinh doanh nào là hiệu quả.

The true measure of the value of any business leader and manager is performance.

 29 người thích      Thích

~*~

Có lẽ góc nhìn sâu sắc nhất về thành công là để đạt được thành tựu lớn, bạn phải trở thành con người khác. Những vật chất mà bạn tựu thành hay có được không quan trọng nhiều bằng phẩm chất của con người mà bạn phải trở thành để đạt được tốt hơn bình thường. Sự phát triển kỷ luật tự thân là con đường cao tốc khiến mọi thứ đều trở nên khả thi đối với bạn.

Perhaps the most important insight of all with regard to success is that to achieve greatly, you must become a different person. It is not the material things you accomplish or acquire that matter so much as it is the quality of the person you must become to accomplish well above the average. The development of self-discipline is the high road that makes everything possible for you.

 29 người thích      Thích

~*~

Lạc quan là phẩm chất được cho có liên quan tới thành công và hạnh phúc hơn bất kỳ phẩm chất nào khác.

Optimism is the one quality more associated with success and happiness than any other.

 28 người thích      Thích

~*~

Các mối quan hệ là dấu xác nhận cho người trưởng thành.

Relationships are the hallmark of the mature person.

 27 người thích      Thích

~*~

Cách duy nhất để chiến thắng nỗi sợ là làm điều bạn sợ.

The only way to overcome your fears is to do the thing you fear.

 26 người thích      Thích

~*~

Khi bạn cho phép bản thân bắt đầu mơ những giấc mơ lớn, loại bỏ một cách sáng tạo những hoạt động tiêu tốn quá nhiều thời gian của bạn, và tập trung năng lượng bên trong vào việc làm giảm bớt những điều chính hạn chế bạn, bạn bắt đầu có cảm giác tự tin và mạnh mẽ lạ thường.

When you allow yourself to begin to dream big dreams, creatively abandon the activities that are taking up too much of your time, and focus your inward energies on alleviating your main constraints, you start to feel an incredible sense of power and confidence.

 25 người thích      Thích

~*~

Kỷ luật là điều bạn phải có để kháng cự lại sự cám dỗ của lý lẽ ngụy biện.

Discipline is what you must have to resist the lure of excuses.

 24 người thích      Thích

~*~

Trang 1 trên 41234»
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Danh ngon - Nguyen Quoc Viet (24/09/2015 12:09:00)

Hay qua hay .Cam on chu trang web. Mba John Viet

 
   

Phản hồi

- Trần Anh Trinh (19/02/2015 08:40:00)

mình là 1 trong những người hâm mộ brain tracy.ông là 1 hình mẫu lí tưởng để mình học hỏi và noi theo.và ước mơ của mình là trở thành new brain tracy.

 
   

Phản hồi

- Trần Anh Trinh (19/02/2015 08:40:00)

mình là 1 trong những người hâm mộ brain tracy.ông là 1 hình mẫu lí tưởng để mình học hỏi và noi theo.và ước mơ của mình là trở thành new brain tracy.

 
   

Phản hồi

Thinh Vuong - Lam Nguyet (12/06/2014 15:34:00)

Ban khong len ke hoach cho chinh minh thi ban se nam trong ke hoach cua nguoi khac.

 
   

Phản hồi

vuot len chinh minh - tran dinh dan (21/04/2014 21:45:00)

Thanh cong ?

 
   

Phản hồi

thay doi de thanh cong - Van Tue (02/01/2014 12:22:00)

Chuc ban Do Van Tuyen dat duoc Uoc Mo cua minh. Ban da co con duong de thuc hien chua? neu co roi thi chuc mung ban, con chua thi tham khao con duong ma toi dang di.

 
   

Phản hồi

bổ ích - Võ Trần Vinh (10/11/2013 19:42:00)

can hoc hoi roi thuc hanh nhieu hon...nhat dinh mot ngay k xa se thanh cong thoi

 
   

Phản hồi

thanks - nguyen vu hao (14/10/2013 11:09:00)

thanks ad

 
   

Phản hồi

- nguyen manh (31/01/2013 15:57:00)

cam on anh admin rat nhieu

 
   

Phản hồi

Cảm ơn Admin rất nhiều! - Nguyễn Nguyên (24/10/2012 21:15:00)

Các Anh/Chị/Các bạn đã làm được một công việc rất hay: đó là truyền cho mọi người một vốn kiến thức xã hội vô cùng bổ ích và thiết thực! Cảm ơn các Anh/Chị/Các bạn rất nhiều!

 
   

Phản hồi

Binh luan - DUC HUY-LY TON (17/06/2012 19:23:00)

Cam on chu nhieu.Cau noi dau tien chau nghi chu nen can nhac

 
   

Phản hồi

Thật hữu ích - Nguyễn văn Thơ (12/06/2012 12:02:00)

Danh ngôn thật hữu ích và thực tế. Cảm ơn tác giả.

 
   

Phản hồi

Dám THÀNH CÔNG - ĐỖ VĂN TUYÊN (21/08/2013 21:11:00)

mình là 1 trong những người hâm mộ brain tracy.ông là 1 hình mẫu lí tưởng để mình hhocj hỏi và noi theo.và ước mơ của mình là trở thành new brain tracy.các bạn hãy cùng giúp mình nha

 
   

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.