Brian Tracy

(1944) Tác giả viết về chủ đề tự-giúp-bản-thân, chủ tịch công ty Brian Tracy International.

View: 67362      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Brian Tracy

Trang 2 trên 4«1234»

Mỗi phút bạn dùng để lên kế hoạch tiết kiệm cho bạn mười phút thực thi; điều này cho bạn 1000% năng lượng thu lại!

Every minute you spend in planning saves 10 minutes in execution; this gives you a 1,000 percent Return on Energy!

 24 người thích      Thích

~*~

Tất cả những người thành công đều là những người mơ mộng. Họ tưởng tượng tương lai mình sẽ như thế nào, lý tưởng trong mọi khía cạnh, và rồi họ làm việc hàng ngày theo hướng thị kiến xa xôi đó, mục tiêu hay mục đích đó.

All successful people are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.

 23 người thích      Thích

~*~

Đôi khi chúng ta cần phải buông bỏ một số điều trong cuộc sống để có chỗ cho điều tốt đẹp hơn. Hãy căng thẳng ít đi và sống nhiều hơn. Đừng lãng phí năng lượng, khi bạn có cơ hội để hạnh phúc.

Sometimes we need to let go of things in our lives to make room for better things. Stress less and live more. Don't waste your energy, when you have the choice to be happy.

 23 người thích      Thích

~*~

Tôi phát hiện ra rằng tất cả những người thành công mà tôi từng nói chuyện đều có một bước ngoặt, và bước ngoặt đó là khi họ lập một quyết định rõ ràng, cụ thể, dứt khoát rằng họ sẽ không tiếp tục sống như thế này thêm nữa. Một số người lập quyết định đó ở tuổi 15 và một số người lập quyết định đó ở tuổi 50 và phần lớn mọi người chẳng bao giờ lập quyết định đó.

I found that every single successful person I’ve ever spoken to had a turning point and the turning point was where they made a clear, specific, unequivocal decision that they were not going to live like this anymore. Some people make that decision at 15 and some people make it at 50 and most never make it at all.

 20 người thích      Thích

~*~

Người lãnh đạo nghĩ và nói về giải pháp. Người phục tùng nghĩ và nói về vấn đề.

Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems.

 19 người thích      Thích

~*~

Hãy luôn luôn chọn tương lai hơn quá khứ. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?

Always choose the future over the past. What do we do now?

 19 người thích      Thích

~*~

Lòng tự tin của bạn liên hệ trực tiếp tới việc bạn cảm thấy mình tạo ra được bao nhiêu khác biệt cho đời.

Your self-confidence is directly connected to how much you feel you are making a difference in the world.

 18 người thích      Thích

~*~

Quy luật: Học hỏi không ngừng là yêu cầu tối thiểu cho thành công trong mọi lĩnh vực.

Rule: Continuous learning is the minimum requirement for success in any field.

 17 người thích      Thích

~*~

Hãy tuyệt đối rõ ràng về việc mình là người như thế nào và mình đấu tranh vì cái gì. Đừng thỏa hiệp.

Be absolutely clear about who you are and what you stand for. Refuse to compromise.

 17 người thích      Thích

~*~

Lòng tự tôn và tự yêu bản thân đối lập với sợ hãi; bạn càng yêu bản thân, bạn càng ít sợ bất cứ điều gì.

Self-esteem and self-love are the opposites of fear; the more you like yourself, the less you fear anything.

 17 người thích      Thích

~*~

Không ai làm tốt hơn dưới áp lực. Họ chỉ làm nhanh hơn.

Nobody works better under pressure. They just work faster.

 16 người thích      Thích

~*~

Hành động bước lên bước đầu tiên là điều tách biệt giữa người thắng và kẻ thua.

The act of taking the first step is what separates the winners from the losers.

 15 người thích      Thích

~*~

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả con người bạn hiện tại, tất cả mọi thứ bạn có và tất cả những gì bạn sẽ trở thành.

You are fully responsible for everything you are, everything you have and everything you become.

 15 người thích      Thích

~*~

Bạn càng cho đi nhiều lòng tin, càng nhiều lòng tin trở lại với bạn. Bạn càng giúp người khác nhiều, người khác càng muốn giúp bạn nhiều.

The more credit you give away, the more will come back to you. The more you help others, the more they will want to help you.

 14 người thích      Thích

~*~

Trong suốt sự nghiệp của tôi, tôi đã phát hiện và tái phát hiện ra một sự thật đơn giản. Đó là: khả năng tập trung toàn diện vào nhiệm vụ quan trọng nhất, làm tốt nó, và hoàn thành nó dứt điểm, là chìa khóa dẫn tới thành công lớn, thành tựu, sự tôn trọng, danh vọng và hạnh phúc trong cuộc đời.

Throughout my career, I have discovered and rediscovered a simple truth.It is this: the ability to concentrate single-mindedly on your most important task, to do it well and to finish it completely, is the key to great success, achievement, respect, status and happiness in life.

 14 người thích      Thích

~*~

Cơ hội lớn nhất của bạn có lẽ nằm ngay dưới chân bạn, trong công việc, ngành nghề, học vấn, kinh nghiệm hay mối quan tâm hiện tại của bạn.

Your biggest opportunity probably lies under your own feet, in your current job, industry, education, experience or interests.

 12 người thích      Thích

~*~

Những người hạnh phúc nhất trên thế giới là những người cảm thấy cực kỳ tuyệt vời về chính mình, và đây là sản phẩm tự nhiên của việc chấp nhận toàn bộ trách nhiệm về mọi phần trong cuộc đời mình.

The happiest people in the world are those who feel absolutely terrific about themselves, and this is the natural outgrowth of accepting total responsibility for every part of their life.

 12 người thích      Thích

~*~

Thế giới đầy những con người luôn chờ đợi ai đó đến và thúc đẩy họ trở thành con người họ ao ước. Vấn đề là chẳng ai đến cứu.

The world is full of people who are waiting for someone to come along and motivate them to be the kind of people they wish they could be. The problem is that no one is coming to the rescue.

 12 người thích      Thích

~*~

Hãy tìm kiếm điều tốt đẹp trong mọi người và mọi tình huống. Bạn hầu như sẽ luôn luôn tìm thấy.

Look for the good in every person and every situation. You'll almost always find it.

 12 người thích      Thích

~*~

Điều bạn tin tưởng mạnh mẽ trở thành hiện thực của bạn.

Whatever you believe with feeling becomes your reality.

 11 người thích      Thích

~*~

Hãy xây dựng ưu thế thắng lợi; những sự khác biệt nhỏ trong hoạt động có thể dẫn tới những sự khác biệt lớn trong kết quả.

Develop the winning edge; small differences in your performance can lead to large differences in your results.

 11 người thích      Thích

~*~

Điểm khởi đầu cho thành công lớn trong đời bạn bắt đầu khi bạn bắt buộc bản thân chỉ nghĩ và nói về điều bạn muốn và nhất quyết không nghĩ và nói về bất kỳ điều gì bạn không muốn.

The starting point of great success in your life begins, in the simplest terms, when you discipline yourself to think and talk about only the things you want and refuse to think and talk about anything you don't want.

 11 người thích      Thích

~*~

Hãy suy nghĩ trước khi hành động và rồi hành động quả quyết. Vận mệnh ưu ái người can đảm.

Think before you act and then act decisively. Fortune favors the brave.

 11 người thích      Thích

~*~

Con người thường tìm kiếm cách nhanh nhất và dễ nhất để đạt được những điều mình muốn, ngay lập tức, mà không cân nhắc hay cân nhắc rất ít tới hậu quả của những hành vi đó trong dài hạn.

People invariably seek the fastest and easiest way to get the things they want, right now, with little or no concern for the long-term consequences of their behaviors.

 11 người thích      Thích

~*~

Tất cả mọi thay đổi đều bắt đầu từ trong ra ngoài. Tất cả mọi thay đổi đều bắt đầu từ cách nhìn nhận bản thân. Bạn phải trở thành con người mình muốn trở thành từ bên trong trước khi bạn thấy con người ấy thể hiện ra bên ngoài.

All change is from the inner to the outer. All change begins in the self-concept. You must become the person you want to be on the inside before you see the appearance of this person on the outside.

 11 người thích      Thích

~*~

Hãy bỏ tám mươi phần trăm thời gian tập trung vào cơ hội của ngày mai hơn là vấn đề của ngày hôm qua.

Spend eighty percent of your time focusing on the opportunities of tomorrow rather than the problems of yesterday.

 11 người thích      Thích

~*~

Bạn có thể tạo ra lý lẽ ngụy biện, hoặc bạn có thể tạo ra tiến bộ. Lựa chọn là của bạn.

You can make excuses or you can make progress. You choose.

 10 người thích      Thích

~*~

Mọi thứ bạn làm đều được khơi gợi từ hoặc từ khao khát, hoặc từ nỗi sợ.

Everything you do is triggered by an emotion of either desire or fear.

 10 người thích      Thích

~*~

Chất lượng suy nghĩ của bạn được quyết định phần nhiều do chất lượng thông tin mà bạn có về việc đó.

The quality of your thinking is largely determined by the quantity of the information you have with which to work.

 10 người thích      Thích

~*~

Người bình thường làm việc ở mức năm mươi phần trăm hoặc ít hơn so với tiềm năng của họ. Việc của bạn là giải phóng năm mươi phần trăm còn lại.

The average person works at fifty percent or less of their potential. Your job is to unleash that extra fifty percent.

 10 người thích      Thích

~*~

Đừng tưởng tượng ra các giới hạn; hãy quyết định điều gì là đúng và đáng mong muốn trước khi quyết định điều gì là khả thi.

Imagine no limitations; decide what's right and desirable before you decide what's possible.

 9 người thích      Thích

~*~

Quy luật tương ứng nghĩa là thế giới bên ngoài của bạn là tấm gương phản chiếu thế giới bên trong. Thế giới bên ngoài của bạn tương ứng với thế giới bên trong. Thế giới bên ngoài của những mối quan hệ - đặc biệt là quan hệ với con cái và bạn đời - chỉ đơn giản là tương ứng với cách bạn cảm nhận về chính mình, về những gì mình đang làm.

The law of correspondence says your outer world is a mirror of your inner world. Your outer world corresponds to your inner world. Your outer world of your relationships—especially with your children and spouse—simply corresponds to how you feel about yourself, how you’re doing.

 9 người thích      Thích

~*~

Quyết định trở thành, có, và làm điều gì đó vượt lên bình thường dẫn đến phải đối mặt với những khó khăn cũng vượt lên bình thường. Đôi khi tài sản quý giá nhất của bạn chỉ đơn giản là khả năng bền bỉ với nó lâu hơn bất cứ ai khác.

Your decision to be, have and do something out of ordinary entails facing difficulties that are out of the ordinary as well. Sometimes your greatest asset is simply your ability to stay with it longer than anyone else.

 9 người thích      Thích

~*~

Ngày nay, nguồn tài sản lớn nhất của con người nằm ở giữa hai tai.

Today the greatest single source of wealth is between your ears.

 9 người thích      Thích

~*~

Đây là thời gian tuyệt vời để sống. Chưa bao giờ có nhiều khả năng và cơ hội hơn cho bạn để đạt được nhiều mục tiêu hơn ngày hôm nay.

This is a wonderful time to be alive. There have never been more possibilities and opportunities for you to achieve more of your goals than exist today.

 9 người thích      Thích

~*~

Sự xuất sắc/hoàn hảo không phải là đích đến; đó là cuộc hành trình không ngừng nghỉ.

Excellence/Perfection is not a destination; it is a continuous journey that never ends.

 8 người thích      Thích

~*~

Sai lầm lớn nhất ta có thể phạm phải trong đời là nghĩ rằng ta làm việc cho người khác chứ không phải chính bản thân ta.

The biggest mistake we could ever make in our lives is to think we work for anybody but ourselves.

 8 người thích      Thích

~*~

Người có mục tiêu rõ ràng và được viết ra có thể tựu thành trong thời gian ngắn nhiều hơn nhiều người không có chúng có thể tưởng tượng ra được.

People with clear, written goals, accomplish far more in a shorter period of time than people without them could ever imagine.

 8 người thích      Thích

~*~

Hãy xây dựng cho mình thái độ biết ơn, và cảm ơn vì mọi điều xảy ra với bạn, biết rằng mỗi bước tiến lên phía trước đều là một bước hướng đến đạt được điều gì đó lớn hơn và tốt đẹp hơn tình huống hiện tại của bạn.

Develop an attitude of gratitude, and give thanks for everything that happens to you, knowing that every step forward is a step toward achieving something bigger and better than your current situation.

 8 người thích      Thích

~*~

Thái độ kỳ vọng tích cực là dấu hiệu của tính cách vượt trội.

An attitude of positive expectation is the mark of the superior personality.

 8 người thích      Thích

~*~

Trang 2 trên 4«1234»
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Danh ngon - Nguyen Quoc Viet (24/09/2015 12:09:00)

Hay qua hay .Cam on chu trang web. Mba John Viet

 
   

Phản hồi

- Trần Anh Trinh (19/02/2015 08:40:00)

mình là 1 trong những người hâm mộ brain tracy.ông là 1 hình mẫu lí tưởng để mình học hỏi và noi theo.và ước mơ của mình là trở thành new brain tracy.

 
   

Phản hồi

- Trần Anh Trinh (19/02/2015 08:40:00)

mình là 1 trong những người hâm mộ brain tracy.ông là 1 hình mẫu lí tưởng để mình học hỏi và noi theo.và ước mơ của mình là trở thành new brain tracy.

 
   

Phản hồi

Thinh Vuong - Lam Nguyet (12/06/2014 15:34:00)

Ban khong len ke hoach cho chinh minh thi ban se nam trong ke hoach cua nguoi khac.

 
   

Phản hồi

vuot len chinh minh - tran dinh dan (21/04/2014 21:45:00)

Thanh cong ?

 
   

Phản hồi

thay doi de thanh cong - Van Tue (02/01/2014 12:22:00)

Chuc ban Do Van Tuyen dat duoc Uoc Mo cua minh. Ban da co con duong de thuc hien chua? neu co roi thi chuc mung ban, con chua thi tham khao con duong ma toi dang di.

 
   

Phản hồi

bổ ích - Võ Trần Vinh (10/11/2013 19:42:00)

can hoc hoi roi thuc hanh nhieu hon...nhat dinh mot ngay k xa se thanh cong thoi

 
   

Phản hồi

thanks - nguyen vu hao (14/10/2013 11:09:00)

thanks ad

 
   

Phản hồi

- nguyen manh (31/01/2013 15:57:00)

cam on anh admin rat nhieu

 
   

Phản hồi

Cảm ơn Admin rất nhiều! - Nguyễn Nguyên (24/10/2012 21:15:00)

Các Anh/Chị/Các bạn đã làm được một công việc rất hay: đó là truyền cho mọi người một vốn kiến thức xã hội vô cùng bổ ích và thiết thực! Cảm ơn các Anh/Chị/Các bạn rất nhiều!

 
   

Phản hồi

Binh luan - DUC HUY-LY TON (17/06/2012 19:23:00)

Cam on chu nhieu.Cau noi dau tien chau nghi chu nen can nhac

 
   

Phản hồi

Thật hữu ích - Nguyễn văn Thơ (12/06/2012 12:02:00)

Danh ngôn thật hữu ích và thực tế. Cảm ơn tác giả.

 
   

Phản hồi

Dám THÀNH CÔNG - ĐỖ VĂN TUYÊN (21/08/2013 21:11:00)

mình là 1 trong những người hâm mộ brain tracy.ông là 1 hình mẫu lí tưởng để mình hhocj hỏi và noi theo.và ước mơ của mình là trở thành new brain tracy.các bạn hãy cùng giúp mình nha

 
   

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.