Brian Tracy

(1944) Tác giả viết về chủ đề tự-giúp-bản-thân, chủ tịch công ty Brian Tracy International.

View: 67381      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Brian Tracy

Trang 3 trên 4«1234»

Tài sản giá trị nhất của bạn có thể là sự sẵn lòng bền bỉ hơn bất cứ ai khác.

Your most valuable asset can be your willingness to persist longer than anyone else.

 8 người thích      Thích

~*~

Đi trước bất cứ thành tựu lớn nào cũng là nhiều khó khăn và nhiều bài học; những thành tựu lớn không thể đạt được nếu thiếu đi chúng.

Any great achievement is preceded by many difficulties and many lessons; great achievements are not possible without them.

 7 người thích      Thích

~*~

Bạn càng nghĩ tốt, bạn càng lập quyết định tốt. Bạn càng lập quyết định tốt, bạn càng hành động tốt. Bạn càng hành động tốt, bạn càng có kết quả tốt.

The better you think, the better decisions you make. The better decisions you make, the better actions you take. The better actions you take, the better results you get.

 7 người thích      Thích

~*~

Chúng ta luôn luôn có xu hướng lấp đầy kỳ vọng của ta về bản thân mình.

We will always tend to fulfill our own expectation of ourselves.

 7 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn muốn đạt được những điều đáng giá trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp, bạn phải trở thành một người đáng giá qua tự phát triển bản thân.

If you wish to achieve worthwhile things in your personal and career life, you must become a worthwhile person in your own self-development.

 7 người thích      Thích

~*~

Những người suy ngẫm lâu dài về cuộc sống và sự nghiệp thường luôn luôn lập các quyết định tốt hơn về thời gian và hoạt động của mình hơn những người suy nghĩ rất ít về tương lai.

People who take a long view of their lives and careers always seem to make much better decisions about their time and activities than people who give very little thought to the future.

 7 người thích      Thích

~*~

Khả năng rèn luyện bản thân trì hoãn sự hài lòng trong ngắn hạn để tận hưởng những phần thưởng lớn hơn trong dài hạn, là điều kiện tiên quyết không thể thiếu của thành công.

The ability to discipline yourself to delay gratification in the short term in order to enjoy greater rewards in the long term, is the indispensable prerequisite for success.

 6 người thích      Thích

~*~

Sự thực là năng suất của bạn bắt đầu giảm xuống sau tám hoặc chín giờ làm việc. Vì lí do này, làm việc lâu trong đêm, dù đôi khi cần thiết, có nghĩa là thường thì bạn sẽ tiêu tốn càng nhiều thời gian để tạo ra hiệu quả càng ít đi. Bạn càng mệt mỏi, chất lương công việc của bạn càng kém và bạn càng phạm phải nhiều sai lầm. Đến một lúc nào đó, bạn chạm phải "bức tường" và chỉ đơn giản là không thể tiếp tục được nữa, giống như thỏi pin đã cạn.

The fact is that your productivity begins to decline after eight or nine hours of work. For this reason, working long hours into the night, although it is sometimes necessary, means that you are usually producing less and less in more and more time. The more tired you become, the worse the quality of your work will be and the more mistakes you will make. At a certain point, you can reach “the wall” and simply be unable to continue, like a battery that is run down.

 6 người thích      Thích

~*~

Để kiếm được nhiều hơn bạn phải học nhiều hơn.

To earn more, you must learn more.

 6 người thích      Thích

~*~

Hầu như tất cả căng thẳng, trầm cảm, lo lắng và thất vọng, trong cả cuộc sống và công việc, đều đến từ việc làm điều gì đó trong khi bạn tin và coi trọng một điều hoàn toàn khác.

Almost all stress, tension, anxiety, and frustration, both in life and in work, comes from doing one thing while you believe and value something completely different.

 6 người thích      Thích

~*~

Tương lai thuộc về những con người ưu tú. Nó thuộc về những người rất, rất thành thạo việc mình làm. Nó không thuộc về những người chỉ có ý định hay ho.

The future belongs to the competent. It belongs to those who are very, very good at what they do. It does not belong to the well-meaning.

 6 người thích      Thích

~*~

Cam kết mục tiêu ra giấy làm tăng khả năng đạt được chúng lên một nghìn phần trăm.

Committing your goals to paper increases the likelihood of your achieving them by one thousand percent.

 6 người thích      Thích

~*~

Để thực sự hạnh phúc và thỏa mãn, bạn phải làm việc hướng đến đạt được điều gì đó to tát hơn bản thân mình, và điều đó tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời, hay trong công việc của người khác.

To be truly happy and fulfilled, you must be working toward accomplishing something that is bigger than yourself, and that makes a difference in the life or work of others.

 6 người thích      Thích

~*~

Hãy luyện tập Nguyên tắc vàng số 1 của Quản lý trong mọi điều bạn làm. Hãy quản lý người khác theo cách mà bạn muốn được quản lý.

Practice Golden-Rule 1 of Management in everything you do. Manage others the way you would like to be managed.

 6 người thích      Thích

~*~

Cuộc sống còn nhiều mặt hơn là chỉ sống nhanh hơn.

There is more to life than just increasing its speed.

 6 người thích      Thích

~*~

Bạn ở nơi hiện tại và là con người hiện tại bởi chính bản thân bạn. Tất cả những gì đang là bạn ngày hôm nay, hay sẽ là bạn trong tương lai, đều phụ thuộc vào bạn. Cuộc sống của bạn ngày hôm nay là tổng kết quả của những lựa chọn, quyết định và hành động bạn đã có cho tới thời điểm này. Bạn có thể tạo ra tương lai của chính mình bằng cách thay đổi hành vi.

You are where you are and what you are because of yourself. Everything you are today, or ever will be in the future, is up to you. Your life today is the sum total result of your choices, decisions and actions up to this point. You can create your own future by changing your behaviors. You can make new choices and decisions that are more consistent with the person you want to be and the things you want to accomplish with your life.

 6 người thích      Thích

~*~

Vấn đề lớn nhất trong đời sống con người là nỗi sợ hãi. Chính nỗi sợ hãi cướp đi hạnh phúc. Chính nỗi sợ hãi khiến ta chấp nhận thấp hơn nhiều điều ta có khả năng. Chính nỗi sợ hãi là nguồn gốc của những cảm xúc tiêu cực, bất hạnh và các rắc rối trong quan hệ giữa người với người.

The greatest problem of human life is fear. It is fear that robs us of happiness. It is fear that causes us to settle for far less than we are capable of. It is fear that is the root cause of negative emotions, unhappiness and problems in human relationships.

 5 người thích      Thích

~*~

Chỉ qua chấp nhận những thử thách dường như vượt khỏi khả năng vào thời điểm hiện tại mà bạn có thể phát triển chắc chắn hơn về hướng các vì sao.

Only by contending with challenges that seem to be beyond your strength to handle at the moment you can grow more surely toward the stars.

 5 người thích      Thích

~*~

Cuộc sống giống như khóa mã số; mục tiêu của bạn là đi tìm những con số đúng, theo cách sắp xếp đúng, để bạn có thể có bất cứ điều gì mình muốn.

Life is like a combination lock; your goal is to find the right numbers, in the right order, so you can have anything you want.

 5 người thích      Thích

~*~

Những người thắng cuộc có thói quen điều khiển kỳ vọng tích cực của chính mình theo chiều sự kiện.

Winners make a habit of manufacturing their own positive expectations in advance of the event.

 5 người thích      Thích

~*~

Cũng như xe hơi sẽ chạy êm và cần ít năng lượng để chạy nhanh hơn và xa hơn khi các bánh xe được sắp xếp cân xứng hoàn hảo, bạn cũng hoạt động tốt hơn khi suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc, mục tiêu và giá trị của bạn cân xứng với nhau.

Just as your car runs more smoothly and requires less energy to go faster and farther when the wheels are in perfect alignment, you perform better when your thoughts, feelings, emotions, goals, and values are in balance.

 5 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn dạy con cái cảm thấy rằng chúng có thể đạt được bất kỳ mục tiêu hay nhiệm vụ nào chúng quyết tâm, bạn sẽ là một bậc phụ huynh thành công và bạn đã cho con cái lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

If you raise your children to feel that they can accomplish any goal or task they decide upon, you will have succeeded as a parent and you will have given your children the greatest of all blessings.

 5 người thích      Thích

~*~

Luật Thúc đẩy Hiệu quả nêu rằng "Không bao giờ có đủ thời gian để làm tất cả mọi chuyện, nhưng luôn có đủ thời gian để làm chuyện quan trọng nhất."

The law of Forced Efficiency says that "There is never enough time to do everything, but there is always enough time to do the most important thing.

 5 người thích      Thích

~*~

Một trong những đặc điểm của những con người ưu tú là họ không bao giờ so sánh mình với người khác. Họ chỉ so sánh mình với bản thân mình và với những thành tựu trong quá khứ và những tiềm năng trong tương lai.

One of the marks of excellent people is that they never compare themselves with others. They only compare themselves with themselves and with their past accomplishments and future potential.

 5 người thích      Thích

~*~

Tất cả mục tiêu đều có thể đạt được nếu bạn chia chúng thành đủ các phần nhỏ hơn.

Any goal can be achieved if you break it down into enough small parts.

 5 người thích      Thích

~*~

Hãy biến cuộc đời của bạn thành tác phẩm bậc thầy; đừng tưởng tượng ra bất kỳ giới hạn nào cho điều bạn có thể trở thành, có thể có, hay có thể làm.

Make your life a masterpiece; imagine no limitations on what you can be, have or do.

 5 người thích      Thích

~*~

Tiềm năng của người bình thường giống như một đại dương bao la chưa được khai phá, một lục địa mới chưa được phát hiện, một thế giới của những khả năng chờ đợi được giải phóng và định hướng về điều tốt đẹp lớn lao nào đó.

The potential of the average person is like a huge ocean unsailed, a new continent unexplored, a world of possibilities waiting to be released and channeled toward some great good.

 5 người thích      Thích

~*~

Một người bình thường xây dựng được thói quen tạo thứ tự ưu tiên rõ ràng và hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng nhanh chóng sẽ chạy được hàng vòng xung quanh một người tài ba nói rất nhiều và lập nhiều kế hoạch tuyệt diệu nhưng làm được rất ít.

An average person who develops the habit of setting clear priorities and getting important tasks completed quickly will run circles around a genius who talks a lot and makes wonderful plans but gets very little done.

 5 người thích      Thích

~*~

Một trong những sự sử dụng thời gian tồi tệ nhất là làm rất tốt điều gì đó đáng lẽ ra chẳng cần làm.

One of the very worst uses of time is to do something very well that need not to be done at all.

 5 người thích      Thích

~*~

Những nhiệm vụ giá trị nhất bạn có thể làm mỗi ngày thường là những nhiệm vụ khó khăn và phức tạp nhất. Nhưng phần thưởng sau khi hoàn thành những nhiệm vụ đó một cách hiệu quả có thể rất lớn.

The most valuable tasks you can do each day are often the hardest and most complex. But the payoff and rewards for completing these tasks efficiently can be tremendous.

 4 người thích      Thích

~*~

Mục tiêu của bạn càng lớn và càng rõ ràng, bạn càng phấn khích về việc đạt được nó. Bạn càng nghĩ nhiều về mục tiêu, động lực và khát khao nội tâm để đạt được nó lại càng lớn.

Goals are the fuel in the furnace of achievement. The bigger your goals and the clearer they are, the more excited you become about achieving them. The more you think about your goals, the greater becomes your inner drive and desire to accomplish them. Mục tiêu là xăng dầu trong chiếc lò thành tựu.

 4 người thích      Thích

~*~

Rèn luyện bản thân làm điều mình biết là đúng và quan trọng, dù khó khăn, là con đường cao tốc dẫn đến lòng kiêu hãnh, sự tự tôn, và sự thỏa nguyện.

Disciplining yourself to do what you know is right and importance, although difficult, is the highroad to pride, self-esteem, and personal satisfaction.

 4 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn kỳ vọng thành công, bạn cuối cùng sẽ thành công. Nếu bạn kỳ vọng hạnh phúc và được biết đến, bạn sẽ hạnh phúc và được biết đến. Nếu bạn kỳ vọng mình khỏe mạnh và phát đạt, đó là điều sẽ xảy ra... Hãy luôn nghĩ và nói tích cực về tương lai. Hãy bắt đầu mọi buổi sáng bằng cách nói: "Tôi tin điều gì đó tuyệt vời đang đến với tôi ngày hôm nay." Và rồi trong suốt cả ngày, hãy mong chờ điều tốt nhất.

If you expect to be successful, you will eventually be successful. If you expect to be happy and popular, you will be happy and popular. If you expect to be healthy and prosperous, that is what will happen... Always think and talk positively about the future. Start every morning by saying: 'I believe something wonderful is going to happen to me today.' Then, throughout the day, expect the best.

 4 người thích      Thích

~*~

Hãy đọc một giờ mỗi ngày về lĩnh vực bạn đã lựa chọn. Điều này tương đương khoảng một cuốn sách mỗi tuần, năm mươi cuốn sách mỗi năm, và sẽ đảm bảo cho thành công của bạn.

Read an hour every day in your chosen field. This works out to about one book per week, fifty books per year, and will guarantee your success.

 4 người thích      Thích

~*~

Ý tưởng là một loại phương tiện di chuyển, một chiếc xe mà bạn có thể sử dụng để đưa bạn từ bất cứ nơi nào bạn đang ở đến bất cứ nơi nào bạn muốn đi.

Ideas are a mode of transportation, a vehicle that you can use to take yourself from wherever you are to wherever you want to go.

 4 người thích      Thích

~*~

Mọi bước nhảy vọt trong đời đều đến sau một quyết định rõ ràng nào đó.

Every great leap forward in your life comes after you have made a clear decision of some kind.

 4 người thích      Thích

~*~

Tài lãnh đạo là khả năng gợi ra được kết quả vượt trội từ những người bình thường.

Leadership is the ability to elicit extraordinary performance from ordinary people.

 4 người thích      Thích

~*~

Những người phát triển được khả năng luôn luôn tìm thấy tri thức mới và tốt hơn để áp dụng trong công việc và cuộc sống sẽ là những người kinh bang tế thế trong tương lai không hạn định.

Those people who develop the ability to continuously acquire new and better forms of knowledge that they can apply to their work and to their lives will be the movers and shakers in our society for the indefinite future.

 4 người thích      Thích

~*~

Quy luật: Quan trọng là chất lượng thời gian ở nơi làm việc và quan trọng là số lượng thời gian ở nhà.

Rule: It is the quality of time at work that counts and the quantity of time at home that matters.

 4 người thích      Thích

~*~

Đừng bao giờ phàn nàn, đừng bao giờ biện giải. Hãy kháng cự thôi thúc tự phòng vệ hay biện hộ.

Never complain, never explain. Resist the temptation to defend yourself or make excuses.

 3 người thích      Thích

~*~

Trang 3 trên 4«1234»
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Danh ngon - Nguyen Quoc Viet (24/09/2015 12:09:00)

Hay qua hay .Cam on chu trang web. Mba John Viet

 
   

Phản hồi

- Trần Anh Trinh (19/02/2015 08:40:00)

mình là 1 trong những người hâm mộ brain tracy.ông là 1 hình mẫu lí tưởng để mình học hỏi và noi theo.và ước mơ của mình là trở thành new brain tracy.

 
   

Phản hồi

- Trần Anh Trinh (19/02/2015 08:40:00)

mình là 1 trong những người hâm mộ brain tracy.ông là 1 hình mẫu lí tưởng để mình học hỏi và noi theo.và ước mơ của mình là trở thành new brain tracy.

 
   

Phản hồi

Thinh Vuong - Lam Nguyet (12/06/2014 15:34:00)

Ban khong len ke hoach cho chinh minh thi ban se nam trong ke hoach cua nguoi khac.

 
   

Phản hồi

vuot len chinh minh - tran dinh dan (21/04/2014 21:45:00)

Thanh cong ?

 
   

Phản hồi

thay doi de thanh cong - Van Tue (02/01/2014 12:22:00)

Chuc ban Do Van Tuyen dat duoc Uoc Mo cua minh. Ban da co con duong de thuc hien chua? neu co roi thi chuc mung ban, con chua thi tham khao con duong ma toi dang di.

 
   

Phản hồi

bổ ích - Võ Trần Vinh (10/11/2013 19:42:00)

can hoc hoi roi thuc hanh nhieu hon...nhat dinh mot ngay k xa se thanh cong thoi

 
   

Phản hồi

thanks - nguyen vu hao (14/10/2013 11:09:00)

thanks ad

 
   

Phản hồi

- nguyen manh (31/01/2013 15:57:00)

cam on anh admin rat nhieu

 
   

Phản hồi

Cảm ơn Admin rất nhiều! - Nguyễn Nguyên (24/10/2012 21:15:00)

Các Anh/Chị/Các bạn đã làm được một công việc rất hay: đó là truyền cho mọi người một vốn kiến thức xã hội vô cùng bổ ích và thiết thực! Cảm ơn các Anh/Chị/Các bạn rất nhiều!

 
   

Phản hồi

Binh luan - DUC HUY-LY TON (17/06/2012 19:23:00)

Cam on chu nhieu.Cau noi dau tien chau nghi chu nen can nhac

 
   

Phản hồi

Thật hữu ích - Nguyễn văn Thơ (12/06/2012 12:02:00)

Danh ngôn thật hữu ích và thực tế. Cảm ơn tác giả.

 
   

Phản hồi

Dám THÀNH CÔNG - ĐỖ VĂN TUYÊN (21/08/2013 21:11:00)

mình là 1 trong những người hâm mộ brain tracy.ông là 1 hình mẫu lí tưởng để mình hhocj hỏi và noi theo.và ước mơ của mình là trở thành new brain tracy.các bạn hãy cùng giúp mình nha

 
   

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.