Lời hay ý đẹp

Nếu có bao giờ tôi tìm được những phát kiến giá trị, đó là nhờ chú tâm kiên trì hơn là nhờ bất cứ tài năng nào khác.


If I have ever made any valuable discoveries, it has been due more to patient attention, than to any other talent.


Isaac Newton

 149 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Thành công vĩnh viễn hơn khi bạn đạt được nó mà không vi phạm những nguyên tắc của mình.

Success is more permanent when you achieve it without destroying your principles.

Walter Cronkite   | Chủ đề: Nguyên tắc, Thành công

 1 người thích      Thích

~*~

Nếu tôi không thể làm những điều lớn lao, tôi có thể làm những điều nhỏ nhặt theo cách lớn lao.

If I cannot do great things, I can do small things in a great way.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Nhỏ nhặt

 1 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn không thể bay thì hãy chạy, nếu bạn không thể chạy thì hãy đi, nếu bạn không thể đi thì hãy bò, nhưng cho dù bạn làm thế nào bạn cũng phải tiếp tục tiến về phía trước.

If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Nỗ lực

 1 người thích      Thích

~*~

Cố gắng, cố gắng hết mình. Suy nghĩ, suy nghĩ sâu sắc. Tin tưởng, tin tưởng toàn tâm.

Try, really try. Think, really think. Believe, really believe.

Norman Vincent Peale   | Chủ đề: Nỗ lực, Suy nghĩ, Niềm tin

 1 người thích      Thích

~*~

Một cá nhân chưa hề bắt đầu sống cho tới khi anh ta có thể vượt lên trên những hạn chế của cá nhân để đi tới những mối lo rộng hơn của toàn nhân loại.

An individual has not started living until he can rise above the narrow confines of his individualistic concerns to the broader concerns of all humanity.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Bác ái, Nhân loại

 0 người thích      Thích

~*~

Khi con người ngừng tin vào Chúa trời, không phải là họ không còn tin vào gì nữa: họ tin vào mọi thứ.

When men stop believing in God, it isn't that they then believe in nothing: they believe in everything.

Umberto Eco   | Chủ đề: Niềm tin

 1 người thích      Thích

~*~

Có bốn loại: đần độn, khờ dại, ngu si, và điên cuồng. Bình thường là sự hỗn hợp cân bằng của cả bốn loại đó.

There are four types: the cretin, the imbecile, the stupid and the mad. Normality is a balanced mixture of all four.

Umberto Eco   | Chủ đề: Điên rồ, Ngu xuẩn, Bình thường

 1 người thích      Thích

~*~

Có gì đó trong sự nghèo đói bốc mùi như cái chết.

There is something about poverty that smells like death.

Zora Neale Hurston   | Chủ đề: Nghèo khó

 0 người thích      Thích

~*~

Tự do của bất cứ xã hội nào tỷ lệ thuận với lượng tiếng cười của nó.

The freedom of any society varies proportionately with the volume of its laughter.

Zero Mostel   | Chủ đề: Tự do, Xã hội, Nụ cười

 1 người thích      Thích

~*~

Tôi đón nhận cả điều tốt đẹp và điều tồi tệ, và tôi cố gắng đối mặt cả hai với tất cả sự bình tĩnh và tự trọng mà tôi có thể.

I take the good with the bad, and I try to face them both with as much calm and dignity as I can muster.

Arthur Ashe   | Chủ đề: Nghịch cảnh, Bình tĩnh, Tự trọng, Kiên cường

 1 người thích      Thích

~*~

Lòng nhiệt huyết tạo ra sức đẩy giúp bạn vượt qua trở ngại và đóng góp đáng kể vào mọi chuyện bạn làm.

Enthusiasm releases the drive to carry you over obstacles and adds significance to all you do.

Norman Vincent Peale   | Chủ đề: Trở ngại, Nhiệt huyết

 1 người thích      Thích

~*~

Những người bốc cháy lên với ý tưởng nhiệt huyết và cho phép nó chỉ đường và chi phối tư duy sẽ thấy những thế giới mới mở ra trước mắt. Chừng nào lòng nhiệt huyết còn tồn tại, cơ hội mới cũng thế.

Those who are fired with an enthusiastic idea and who allow it to take hold and dominate their thoughts find that new worlds open for them. As long as enthusiasm holds out, so will new opportunities.

Norman Vincent Peale   | Chủ đề: Cơ hội, Nhiệt huyết

 0 người thích      Thích

~*~

Tôi biết tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ bản thân nếu tôi chọn sống mà không có mục đích nhân đức, mà không cố gắng giúp đỡ những người nghèo khổ và bất hạnh, mà không nhận ra rằng có lẽ niềm vui tinh thuần nhất trong đời đến từ việc nỗ lực giúp đỡ người khác.

I know I could never forgive myself if I elected to live without humane purpose, without trying to help the poor and unfortunate, without recognizing that perhaps the purest joy in life comes with trying to help others.

Arthur Ashe   | Chủ đề: Vị tha, Giúp đỡ, Niềm vui

 2 người thích      Thích

~*~

Tại sao tôi lại viết sách? Tại sao tôi lại suy nghĩ? Tại sao tôi lại nhiệt huyết? Bởi vì mọi chuyện có thể khác đi, mọi chuyện có thể tốt hơn.

Why do I write books? Why do I think? Why should I be passionate? Because things could be different, they could be made better.

Zygmunt Bauman   | Chủ đề: Nhiệt huyết

 1 người thích      Thích

~*~

Sự nhiệt tình là yếu tố sống còn trong thành công cá nhân.

Enthusiasm is a vital element in individual success.

Conrad Hilton   | Chủ đề: Nhiệt tình, Thành công

 1 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.