A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự nguy hiểm


Tôi ưa tự do với nguy hiểm hơn là hòa bình trong nô dịch.

I prefer liberty with danger than peace with slavery.

Jean Jacques Rousseau211 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự đảm bảo chỉ là mê tín mà thôi. Nó không tồn tại trong tự nhiên, loài người nói chung cũng không trải nghiệm nó. Lảng tránh nguy hiểm về lâu dài không an toàn hơn nhảy thẳng vào nguy hiểm. Cuộc sống hoặc là một cuộc phiêu lưu táo bạo, hoặc chẳng là gì cả.

Security is mostly a superstition. It does not exist in nature, nor do the children of men as a whole experience it. Avoiding danger is no safer in the long run than outright exposure. Life is either a daring adventure, or nothing.

Helen Keller204 người thíchthích danh ngôn Thích

Rất nguy hiểm khi đúng về những vấn đề mà chính quyền hiện tại cho là sai.

It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong.

Voltaire170 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống có thể huy hoàng và choáng ngợp -- đó là bi kịch. Không có cái đẹp, tình yêu hay nguy hiểm, sống hẳn sẽ thật dễ dàng.

Life can be magnificent and overwhelming -- that is the whole tragedy. Without beauty, love, or danger it would almost be easy to live.

Albert Camus134 người thíchthích danh ngôn Thích

Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hiểm nguy, còn kẻ bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội.

The optimist sees opportunity in every danger; the pessimist sees danger in every opportunity.

Winston Churchill78 người thíchthích danh ngôn Thích

Đọc, cô độc và biếng nhác, một cuộc đời êm ái và tĩnh tại, làm tình với phụ nữ và người trẻ tuổi, có những con đường nguy hiểm cho một thanh niên, và chúng luôn luôn dẫn anh ta vào nguy hiểm.

Reading, solitude, idleness, a soft and sedentary life, intercourse with women and young people, these are perilous paths for a young man, and these lead him constantly into danger.

Jean Jacques Rousseau73 người thíchthích danh ngôn Thích

Nguy hiểm chính trong đời là bạn có thể đã quá thận trọng.

The chief danger in life is that you may take too many precautions.

Alfred Adler64 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta đừng cầu xin sẽ được che chở khỏi nguy hiểm, mà hãy cầu xin có thể can đảm đối đầu.

Let us not pray to be sheltered from dangers but to be fearless when facing them.

Rabindranath Tagore54 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có vũ khí nguy hiểm, chỉ có những con người nguy hiểm.

There are no dangerous weapons; there are only dangerous men.

Robert A Heinlein37 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy để nỗi sợ hãi trước nguy hiểm trở thành động lực để ngăn chặn nó; người không biết sợ khiến nguy hiểm có được lợi thế.

Let the fear of danger be a spur to prevent it; he that fears not, gives advantage to the danger.

Francis Quarles36 người thíchthích danh ngôn Thích

Nguy hiểm sinh ra ngay từ khi sự sống bắt đầu.

As soon as there is life there is danger.

Ralph Waldo Emerson32 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật rằng, để có thể làm bất cứ thứ gì đáng làm trên thế giới này, chúng ta không thể chỉ đứng yên run rẩy và nghĩ về sự lạnh lẽo và nguy hiểm. Chúng ta phải xông tới và giành giật, dùng hết sức của mình.

The fact is, that to do anything in the world worth doing, we must not stand back shivering and thinking of the cold and danger, but jump in and scramble through as well as we can.

Robert Cushing30 người thíchthích danh ngôn Thích

Luôn luôn có nguy hiểm cho những ai sợ hãi.

There is always danger for those who are afraid.

George Bernard Shaw21 người thíchthích danh ngôn Thích

Những điều lớn lao chẳng bao giờ đạt được mà không kinh qua nguy hiểm.

Never was anything great achieved without danger.

Niccolo Machiavelli21 người thíchthích danh ngôn Thích

Người đàn ông thực sự muốn hai thứ: nguy hiểm và chơi đùa. Bởi thế, anh ta muốn phụ nữ, món đồ chơi nguy hiểm nhất.

The true man wants two things: danger and play. For that reason he wants woman, as the most dangerous plaything.

Friedrich Nietzsche19 người thíchthích danh ngôn Thích

Con thạch sùng khi gặp nguy hiểm tuyệt đối không phí sức dây dưa, lập tức đứt đuôi tháo chạy. Nhưng thứ thật sự dày vò có lẽ là quá trình mọc lại cái đuôi ấy.

33 ngày thất tình - Bào Kình Kình13 người thíchthích danh ngôn Thích

Mối hiểm họa chung thống nhất thậm chí ngay cả những kẻ thù truyền kiếp nhất.

A common danger unites even the bitterest enemies.

Aristotle12 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta không thể xóa đi nguy hiểm, nhưng chúng ta có thể xóa đi nỗi sợ. Chúng ta không được hạ thấp sự sống bằng việc đứng choáng ngợp nhìn cái chết.

We cannot banish dangers, but we can banish fears. We must not demean life by standing in awe of death.

David Sarnoff12 người thíchthích danh ngôn Thích

Một chút chân thành là điều nguy hiểm, và nhiều chân thành tuyệt đối là nguy hiểm chết người.

A little sincerity is a dangerous thing, and a great deal of it is absolutely fatal.

Oscar Wilde10 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng can đảm là gì? Lòng can đảm là sự sẵn lòng chấp nhận mạo hiểm sẽ thất bại... Tôi thấy chỉ có một mối nguy hiểm trong đời, và đó đúng thực là mối nguy hiểm lớn. Bạn có thể lập quá nhiều sự phòng ngừa.

What is courage? Courage is the willingness to risk failure...There is only one danger I find in life, and that, indeed, is a real one. You may take too many precautions.

Alfred Adler8 người thíchthích danh ngôn Thích

Người nguy hiểm là người chỉ có một ý tưởng, bởi anh ta sẽ chiến đấu và chết vì nó.

The dangerous man is the one who has only one idea, because then he'll fight and die for it.

Francis Crick7 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong giai đoạn đầu tiên của đời người, mối nguy hiểm lớn nhất là không dám mạo hiểm.

During the first period of a man's life the greatest danger is not to take the risk.

Soren Kierkegaard5 người thíchthích danh ngôn Thích

Một ý tưởng mà không nguy hiểm thì chẳng đáng được gọi là ý tưởng.

An idea that is not dangerous is unworthy of being called an idea at all.

Oscar Wilde4 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự nguy hiểm chẳng bao giờ đi nghỉ.

Danger never takes a vacation.

Khuyết danh4 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu xét đến việc mọi thứ đều nguy hiểm đến thế nào, chẳng có gì thực sự đáng sợ.

Considering how dangerous everything is, nothing is really very frightening.

Gertrude Stein4 người thíchthích danh ngôn Thích

Người sáng suốt không lên tiếng trong thời kỳ nguy hiểm.

Wise men say nothing in dangerous times.

Aesop3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính ý tưởng, chứ không phải các mối quan tâm được trao ý tưởng, là nguy hiểm vì thiện hoặc ác.

It is ideas, not vested interests, which are dangerous for good or evil.

John Maynard Keynes2 người thíchthích danh ngôn Thích

Vinh dự nên đi ở nơi mà cái chết và nguy hiểm đi.

Honours should go where death and danger go.

Winston Churchill2 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi thứ cực hạn đều nguy hiểm.

All extremes are dangerous.

Virginia Woolf0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.