A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Ngôn ngữ


Biết ngôn ngữ thứ hai là sở hữu linh hồn thứ hai.

To have another language is to possess a second soul.

Charlemagne77 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngôn ngữ là y phục của tư duy.

Language is the dress of thought.

Samuel Johnson60 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu người Roman bắt buộc phải học Latin, họ sẽ không bao giờ có đủ thời gian để đi chinh phục thế giới.

If the Romans had been obliged to learn Latin, they would never have found time to conquer the world.

Heinrich Heine38 người thíchthích danh ngôn Thích

Vẻ đẹp của ngôn ngữ là kính cẩn mà ôn hòa.

言語之美,穆穆皇皇。
Ngôn ngữ chi mĩ, mục mục hoàng hoàng.

Lễ Ký33 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngôn ngữ của âm nhạc là ngôn ngữ chung của tất cả mọi thế hệ và mọi dân tộc; ai cũng hiểu được nó, bởi nó được hiểu bằng trái tim.

The language of music is common to all generations and nations; it is understood by everybody, since it is understood with the heart.

Gioachino Rossini32 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là một loại ngôn ngữ hài hòa.

Music is a kind of harmonious language.

Gioachino Rossini23 người thíchthích danh ngôn Thích

Người không biết chút nào về ngoại ngữ chẳng biết gì về ngôn ngữ của chính mình.

Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own.

Johann Wolfgang von Goethe18 người thíchthích danh ngôn Thích

Với nhà văn, chỉ có một hình thức ái quốc tồn tại: thái độ của anh ta với ngôn ngữ.

For a writer, only one form of patriotism exists: his attitude toward language.

Joseph Brodsky15 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngôn ngữ cuối cùng lại là thứ cấm kị. Bị quên lãng, bị kìm chế, bị đè nén. Chúng ta trò chuyện với chính mình hoặc với người xa lạ. Ngôn ngữ không tài nào vượt qua nổi rào cản thời gian. Chỉ có đau khổ mới đủ sức vượt qua mọi thứ vĩnh hằng.

Đảo Tường Vy - An Ni Bảo Bối7 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngôn ngữ là rượu trên môi.

Language is wine upon the lips.

Virginia Woolf7 người thíchthích danh ngôn Thích

Nụ cười là ngôn ngữ của yêu thương.

Smiles are the language of love.

David Hare7 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngôn ngữ phải là tạo phẩm chung của thi sĩ và người lao động chân tay.

Language ought to be the joint creation of poets and manual workers.

George Orwell6 người thíchthích danh ngôn Thích

Thi ca không phải là vấn đề cảm xúc, nó là vấn đề ngôn ngữ. Thi ca là ngôn ngữ tạo ra cảm xúc.

Poetry is not a matter of feelings, it is a matter of language. It is language which creates feelings.

Umberto Eco4 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn nói với một người bằng ngôn ngữ mà anh ta hiểu, điều bạn nói sẽ đi được vào đầu đối phương. Nếu bạn nói với người đó bằng ngôn ngữ của anh ta, điều bạn nói sẽ đi tới con tim.

If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.

Nelson Mandela3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu tư duy làm ngôn ngữ đồi bại, thì ngôn ngữ cũng có thể làm đồi bại tư duy.

But if thought corrupts language, language can also corrupt thought.

George Orwell3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tâm thật quý nhất là sáng suốt, trung hậu, tướng mạo quý nhất là chính đại, ngôn ngữ quý nhất là giản dị, và chân thật.

Khuyết danh3 người thíchthích danh ngôn Thích

Toán học là một ngôn ngữ trong sáng - ngôn ngữ của khoa học. Nó là độc nhất vô nhị trong các ngôn ngữ vì khả năng cho phép cách thể hiện chính xác cho mỗi ý nghĩ hay khái niệm có thể sắp xếp hệ thống.

Mathematics is pure language - the language of science. It is unique among languages in its ability to provide precise expression for every thought or concept that can be formulated in its terms.

Alfred Adler3 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngôn ngữ chính trị được tạo ra để khiến những lời dối trá nghe đúng thật, những kẻ sát nhân tỏ ra đáng kính trọng, và khiến gió có vẻ như rắn chắc.

Political language is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind.

George Orwell3 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều bạn nghe thấy phụ thuộc vào bạn tập trung tai của mình như thế nào. Ta không nói về việc tạo ra một ngôn ngữ mới, mà đúng hơn là tạo ra những cách nhìn mới về một ngôn ngữ đã tồn tại sẵn.

What you hear depends on how you focus your ear. We're not talking about inventing a new language, but rather inventing new perceptions of existing languages.

Philip Glass3 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngôn ngữ mới khác biệt với cuộc sống làm sao. Tôi phải làm thế nào mới khiến chúng vừa vặn với nhau? Tôi kết nối chúng thế nào đây?

Language is so different from life. How am I supposed to fit the one into the other? How can I bring them together?

Herta Müller3 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.