A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Nhân quả


Tương lai được mua bằng hiện tại.

The future is purchased by the present.

Samuel Johnson398 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ngồi trong bóng râm ngày hôm nay là nhờ đã trồng cây từ lâu về trước.

Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.

Les Brown240 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả.

Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect.

Ralph Waldo Emerson216 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh nhân - Danh ngôn Khuyết danh - Cuộc sống là tiếng vọng. <br />
Điều bạn gửi đi quay trở về. <br

Cuộc sống là tiếng vọng.
Điều bạn gửi đi quay trở về.
Điều bạn gieo trồng bạn sẽ gặt hái.
Điều bạn cho bạn sẽ nhận lại.
Điều bạn thấy ở người khác tồn tại trong chính bạn.

Life is an echo.
What you send out comes back.
What you sow you reap.
What you give you get.
What you see in others exists in you.

Khuyết danh215 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành động làm nên ta, hoặc làm hỏng ta, chúng ta là kết quả hành vi của bản thân.

Our acts make or mar us, we are the children of our own deeds.

Victor Hugo147 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người biết điều họ làm; thường họ biết tại sao mình làm điều mình làm; nhưng điều họ không biết là điều họ làm gây ra điều gì.

People know what they do; frequently they know why they do what they do; but what they don't know is what what they do does.

Michel Foucault116 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi người nhận được từ cuộc đời những gì mà mình đã bỏ vào đó.

A persons gets out of life what he or she puts in it.

Khuyết danh115 người thíchthích danh ngôn Thích

Một người chỉ có lý do để hối tiếc khi anh ta gieo hạt và không ai gặt.

A man has cause for regret only when he sows and no one reaps.

Charles Goodyear103 người thíchthích danh ngôn Thích

Nguyên nhân và hệ quả là hai mặt của một vấn đề.

Cause and effect are two sides of one fact.

Ralph Waldo Emerson86 người thíchthích danh ngôn Thích

Cha làm điều chẳng lành, con không chịu thế được, con làm điều chẳng lành, cha không chịu thế được. Làm lành tự được phước, làm dữ tự mang họa.

Đạo Phật83 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ ngủ trên giường hồng ăn năn giữa thảm gai.

And he repents in thorns that sleeps in beds of roses.

Francis Quarles56 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống cũng giống như trò chơi boomerang. Sớm hay muộn rồi những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta với sự chính xác đến không ngờ.

The game of life is a game of boomerangs. Our thoughts, deeds and words return to us sooner or later with astounding accuracy.

Florence Scovel Shinn44 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành động tốt đem lại quả tốt. Hành động xấu đem lại quả xấu. Đừng kỳ vọng thánh thần, chư thiên, những kẻ khuất mày khuất mặt sẽ bảo vệ bạn. Cũng đừng tin tưởng ngày tốt, ngày xấu. Đó là những điều không thật. Bạn sẽ luôn luôn chờ đợi ngày tốt, giờ tốt, tháng tốt, năm tốt, vị thần này, vị thánh nọ. Tin tưởng vào những điều đó chỉ đem lại đau khổ cho bạn mà thôi. Hãy nhìn vào hành động và lời nói của bạn, nhìn vào nghiệp của bạn. Làm lành bạn sẽ gặt quả vui, làm ác bạn sẽ mang quả khổ.

Good act bring good result, bad actions bring bad result. Don't expect the gods to do thing for you, or the angles and guardian deities to protect you, or the auspicious days to help you. These things aren't true. Don’t believe in them. If you believe in them , you will suffer. You will always be waiting for the right day, the right month, the right year, the angles or the guardian deities. You'll only suffer that way. Look into your own actions and speech, into your own kamma. Doing good, you inherit goodness, doing bad you inherit badness.

Ajahn Chah39 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi hành động của chúng ta đều có khả năng gây ra đau khổ, và mọi điều chúng ta làm đều có hệ quả với tiếng vang vượt xa những gì ta có thể tưởng tượng ra. Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên hành động. Nó có nghĩa là chúng ta nên hành động cẩn thận. Mọi chuyện đều có ý nghĩa.

Every single act we do has the potential of causing pain, and every single thing we do has consequences that echo way beyond what we can imagine. It doesn't mean we shouldn't act. It means we should act carefully. Everything matters.

Sylvia Boorstein37 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta nên nghiêm túc suy nghĩ trước khi đóng sập cửa, trước khi đốt cầu, trước khi cưa gãy cành cây mà ta đang ngồi ở trên.

We should think seriously before we slam doors, before we burn bridges, before we saw off the limb on which we find ourselves sitting.

Richard L Evans33 người thíchthích danh ngôn Thích

Việc lành làm hôm trước, sinh phúc lạc bữa sau.

Ngạn ngữ Ấn Độ28 người thíchthích danh ngôn Thích

Độ lượng to lớn bao nhiêu thì phúc trạch cũng to bấy nhiêu. Có mưu sâu độc bao nhiêu thì tai vạ cũng sâu độc bấy nhiêu.

Khuyết danh28 người thíchthích danh ngôn Thích

Gieo hạt không khó như gặp hái.

Sowing is not as difficult as reaping.

Johann Wolfgang von Goethe28 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành thiện gặt quả thiện
Hành ác gặt quả ác
Đã gieo hạt giống nào
Người phải gặt quả nấy...

Theo Tương Ưng Bộ kinh ~ Tỳ Kheo Pháp Thông dịch27 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ ác người sợ trời không sợ, người hiền người khinh trời chẳng khinh.

人惡人怕天不怕,人善人欺天不欺。
Nhân ác nhân phạ thiên bất phạ, nhân thiện nhân khi thiên bất khi.

Tăng Quảng Hiền Văn25 người thíchthích danh ngôn Thích

Cứ làm việc tốt phần mình, trời sẽ cho các thứ khác.

Khuyết danh24 người thíchthích danh ngôn Thích

Trời làm nên tai họa còn có thể tránh được, tự mình làm nên tai họa, thì không thể sống được.

Khuyết danh21 người thíchthích danh ngôn Thích

Thấy tai vạ mà hay làm lành, thời tai vạ không đến nữa.

Thuyết Uyển15 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người thường tìm kiếm cách nhanh nhất và dễ nhất để đạt được những điều mình muốn, ngay lập tức, mà không cân nhắc hay cân nhắc rất ít tới hậu quả của những hành vi đó trong dài hạn.

People invariably seek the fastest and easiest way to get the things they want, right now, with little or no concern for the long-term consequences of their behaviors.

Brian Tracy11 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán giận.

因果不曾亏欠过我们什么,所以请不要抱怨。

Phật học Trung Hoa10 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành thiện gặp quả thiện
Hành ác gặt quả ác
Ðã gieo hạt giống nào
Người phải gặt quả nấy...

Theo Tương Ưng Bộ kinh - Tỳ Kheo Pháp Thông dịch9 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi thứ xảy ra đều xảy ra bởi nó nên như vậy, và nếu bạn quan sát đủ kỹ lưỡng, bạn sẽ thấy rõ điều này.

Everything that happens happens as it should, and if you observe carefully, you will find this to be so.

Marcus Aurelius2 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta không thể chỉ sống vì mình. Hàng ngàn sợi chỉ kết nối ta với đồng loại; và giữa những sợi chỉ ấy, những sợi tình cảm, hành động của ta trở thành nguyên nhân, và chúng quay lại với ta là hệ quả.

We cannot live only for ourselves. A thousand fibers connect us with our fellow men; and among those fibers, as sympathetic threads, our actions run as causes, and they come back to us as effects.

Herman Melville1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.