Michel Foucault

(15/10/1926 – 25/6/1984)
www.tudiendanhngon.vn - Danh nhân - Michel Foucault

Michel Foucault ( - ) là triết gia, nhà lý luận xã hội, nhà ngữ văn và nhà phê bình văn học người Pháp. Các học thuyết của ông đề cập tới mối quan hệ giữa quyền lực và tri thức, và cách chúng được sử dụng như một hình thức kiểm soát xã hội qua các thể chế xã hội.

Foucault thường được nhắc đến như là một nhà triết học hậu cấu trúc luận và hậu hiện đại, tư tưởng của ông có tầm ảnh hưởng rộng lớn không chỉ trong triết học mà còn trong các ngành khoa học nhân văn và xã hội.


View: 7492      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Michel Foucault

Con người biết điều họ làm; thường họ biết tại sao mình làm điều mình làm; nhưng điều họ không biết là điều họ làm gây ra điều gì.

People know what they do; frequently they know why they do what they do; but what they don't know is what what they do does.

 116 người thích      Thích

~*~

Tôi không cảm thấy cần biết chính xác tôi là ai. Điều thú vị chính trong cuộc sống và trong công việc là trở thành con người khác với khởi điểm của ta.

I don't feel that it is necessary to know exactly what I am. The main interest in life and work is to become someone else that you were not in the beginning.

 73 người thích      Thích

~*~

Tự do lương tâm gây ra nhiều nguy hiểm hơn chính quyền và sự chuyên quyền.

Freedom of conscience entails more dangers than authority and despotism.

 52 người thích      Thích

~*~

Người trí thức bị loại bỏ và ngược đãi chính lúc sự thật phơi bày hiển nhiên, khi bị cấm nói rằng hoàng đế không mặc quần áo.

The intellectual was rejected and persecuted at the precise moment when the facts became incontrovertible, when it was forbidden to say that the emperor had no clothes.

 27 người thích      Thích

~*~

Công việc của một nhà trí thức không phải là đúc nặn quyết tâm chính trị của người khác; mà là qua phân tích mình làm trong lĩnh vực của mình, tái kiểm tra các bằng chứng và giải định, xáo động những lối mòn trong làm việc và suy nghĩ, xua tan những sự quen thuộc theo tập quán, đánh giá lại các luật lệ và thể chế, và tham gia vào sự hình thành quyết tâm chính trị (nơi anh ta đóng vai trò là công dân).

The work of an intellectual is not to mould the political will of others; it is, through the analyses that he does in his own field, to re-examine evidence and assumptions, to shake up habitual ways of working and thinking, to dissipate conventional familiarities, to re-evaluate rules and institutions and to participate in the formation of a political will (where he has his role as citizen to play).

 27 người thích      Thích

~*~

Điều khiến tôi ngạc nhiên là trong xã hội của chúng ta, nghệ thuật đã trở thành một thứ chỉ liên quan tới sự vật mà không phải là cá nhân, hay cuộc sống. Nghệ thuật đó là thứ được đặc trưng hay được xây dựng bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng cuộc đời của con người lại không thể là một tác phẩm nghệ thuật sao? Tại sao cái đèn hay ngôi nhà lại có thể là một tạo vật nghệ thuật, nhưng không phải cuộc đời của chúng ta?

What strikes me is the fact that in our society, art has become something which is related only to objects and not to individuals, or to life. That art is something which is specialized or which is done by experts who are artists. But couldn't everyone's life become a work of art? Why should the lamp or the house be an art object, but not our life?

 25 người thích      Thích

~*~

Nhiệm vụ chính trị thực sự trong một xã hội như của chúng ta là phê bình hoạt động của các thể chế tỏ ra vừa trung lập vừa độc lập, chỉ trích và công kích làm sao để bóc trần thứ bạo lực chính trị luôn được che dấu thực hiện qua chúng, để ta có thể chiến đấu chống lại chúng.

The real political task in a society such as ours is to criticize the workings of institutions that appear to be both neutral and independent, to criticize and attack them in such a manner that the political violence that has always exercised itself obscurely through them will be unmasked, so that one can fight against them.

 21 người thích      Thích

~*~

Quyền lực không phải là một thể chế, hay một cấu trúc; cũng không phải là sức mạnh trời phú cho ta; nó là cái tên được gắn cho một hoàn cảnh chiến lược phức tạp trong một xã hội cụ thể.

Power is not an institution, and not a structure; neither is it a certain strength we are endowed with; it is the name that one attributes to a complex strategical situation in a particular society.

 15 người thích      Thích

~*~

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Hỏi về sách Foucault - Trần M Hào (30/06/2011 13:32:00)

Mình rất quan tâm đến triết gia Pháp này - Foucault. bạn có thể chỉ giúp mình ở đâu có tác phẩm của Foucault (bản tiếng Việt)? Chân thành cảm ơn bạn!

 
   

Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.