Ca dao về các quan hệ xã hội

Ca dao Việt Nam - Ai ơi gương vỡ khó hàn...

Ai ơi gương vỡ khó hàn,
Chỉ đứt khó nối, người ngoan khó tìm.

 143 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bạn bè là nghĩa tương tri...

Bạn bè là nghĩa tương tri,
Sao cho sau trước một bề mới nên.

 36 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bạn nghèo thuở trước chớ quên...

Bạn nghèo thuở trước chớ quên,
Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình.

 68 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bộ Binh, Bộ Hộ, Bộ Hình...

Bộ Binh, Bộ Hộ, Bộ Hình,
Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi.
Bộ chi? Bộ xấu, bộ tồi,
Đã ăn hối lộ, còn đòi vú non?

 47 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bổn phận ở với láng giềng...

Bổn phận ở với láng giềng,
Là nơi kề cận ấm êm cửa nhà.
Ăn ở sao cho được thuận hòa,
Đừng tranh hơn thiệt, rầy rà chẳng nên.
Đôi bên là kẻ thân quen,
Trong cơn tắt lửa tối đèn có nhau!

 25 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cây cao thì gió càng lay...

Cây cao thì gió càng lay,
Càng cao danh vọng, càng dày gian nan.

 29 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chim quyên xuống đất cũng quyên...

Chim quyên xuống đất cũng quyên,
Anh hùng lỡ vận cũng nguyên anh hùng.

 18 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cơm ăn chẳng hết thì treo...

Cơm ăn chẳng hết thì treo,
Việc làm chẳng hết thì kêu láng giềng.

 21 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Con ơi nhớ lấy câu này...

Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.

 436 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Con vua thì lại làm vua...

Con vua thì lại làm vua,
Con sãi ở chùa thì quét lá đa.
Bao giờ dân nổi can qua,
Con vua thất thế lại ra quét chùa.

 257 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Con vua thì ở đất vua...

Con vua thì ở đất vua,
Ra đi một bước phải mua đất làng,
Đò dọc phải sợ đò ngang,
Ngụ cư phải sợ dân làng chánh tri.

 115 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cồng cộc bắt cá dưới ao...

Cồng cộc bắt cá dưới ao,
Cha mẹ mày giàu đám giỗ đầu heo.
Cồng cộc bắt cá dưới sông,
Mấy đời cháu ngoại giỗ ông bao giờ.

 11 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Dẫu là lọng cả ngựa cao...

Dẫu là lọng cả ngựa cao,
Cũng nên bước xuống mà chào bạn xưa.

 108 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đừng nài lương giáo khác dòng...

Đừng nài lương giáo khác dòng,
Vốn đều con cháu Lạc Hồng khi xưa.

 17 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Giúp nhau khi đói mới hay...

Giúp nhau khi đói mới hay,
Nói chi bù cặp những ngày ấm no.

 23 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Hỡi cô cắt cỏ đồng mầu...

- Hỡi cô cắt cỏ đồng mầu!
Chăn trâu cho khéo làm giầu cho cha.
- Giàu thì chia bảy chia ba,
Phận em là gái được là bao nhiêu!

 92 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Mẹ cha công đức sinh thành...

Mẹ cha công đức sinh thành,
Ra trường thầy dạy học hành cho hay.

 16 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Mười năm rèn luyện sách đèn...

Mười năm rèn luyện sách đèn,
Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.

 22 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Muốn sang thì bắc cầu Kiều...

Muốn sang thì bắc cầu Kiều,
Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.

 20 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nghèo giữa chợ chẳng ai han hỏi...

Nghèo giữa chợ chẳng ai han hỏi,
Giàu đầu non nhiều kẻ viếng thăm.

 110 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Người trên ở chẳng chính ngôi...

Người trên ở chẳng chính ngôi,
Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào.

 97 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nhà có láng giềng nhà...

Nhà có láng giềng nhà,
Đồng có láng giềng đồng.

 10 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nhiều quan thêm khổ thằng dân...

Nhiều quan thêm khổ thằng dân,
Nhiều giàu thì lại chết trân thằng nghèo.

 100 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Phượng hoàng ở chốn cheo leo...

Phượng hoàng ở chốn cheo leo,
Sa cơ lỡ vận phải theo đàn gà.
Bao giờ gió thuận mưa hòa,
Thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng.

 135 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Quốc kêu réo rắt trên ngàn...

Quốc kêu réo rắt trên ngàn,
Gà rừng táo tác gọi con trên đồi.
Lạnh lùng thay láng giềng ôi,
Láng giềng lạnh ít, sao tôi lạnh nhiều.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Sáo đói thì sáo ăn đa...

Sáo đói thì sáo ăn đa,
Phượng hoàng lúc đói cứt gà cũng ăn.

 137 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Sông sâu còn có kẻ dò...

Sông sâu còn có kẻ dò,
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.

 16 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Trống reo thì mõ cũng reo...

Trống reo thì mõ cũng reo,
Sông khô biển cạn, chiếc thuyền chèo lơ ngơ.
Bạn thương không, nói thiệt ta chờ,
Để chi xuống bút uổng tờ giấy niêm.

 10 người thích  Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.