Lời hay ý đẹp

Năm tháng làm làn da ta nhăn nheo, nhưng thiếu đi lòng nhiệt huyết có thể làm tâm hồn ta nhăn nheo.


The years wrinkle our skin, but lack of enthusiasm wrinkles our soul.


Socrates

 2 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Cuộc sống là một hoạt động thực hiện hướng về phía trước. Con người sống hướng về tương lai, bởi sự sống cốt ở vận động, ở trong mỗi cuộc đời của mỗi cá nhân tự tạo lập chính mình.

Life is an operation which is done in a forward direction. One lives toward the future, because to live consists inexorably in doing, in each individual life making itself.

Jose Ortega y Gasset   | Chủ đề: Vận động, Cuộc sống, Tương lai

 1 người thích      Thích

~*~

Vận may là từ mà kẻ chua chát dạy cho kẻ dốt nát.

Luck is a word the bitter teach to the ignorant.

Steve Maraboli   | Chủ đề: Dốt nát, Vận may

 1 người thích      Thích

~*~

Ý nghĩa của cuộc sống không ở ngoài ia mà nằm giữa hai tai ta. Theo nhiều cách, điều này khiến ta là đấng sáng tạo.

The meaning in life is not out there but inbetween our ears. In many ways this makes us the lords of creation.

Stephen Hawking   | Chủ đề: Vô thần, Ý nghĩa, Cuộc sống

 2 người thích      Thích

~*~

Nếu Vũ trụ có điểm khởi đầu, ta có thể nghĩ vũ trụ có đấng sáng tạo. Nhưng nếu Vũ trụ thực sự hoàn toàn độc lập, nó sẽ chẳng có điểm khởi đầu hay kết thúc, nó chỉ tồn tại mà thôi. Vậy còn vị trí nào cho đấng sáng tạo?

So long as the Universe had a beginning, we could suppose it had a creator. But if the Universe is really completely self-contained, it would have neither beginning or end, it would simply be. What place then for a creator?

Stephen Hawking   | Chủ đề: Vũ trụ, Vô thần

 2 người thích      Thích

~*~

Người ta không thể chứng minh Chúa trời không tồn tại. Nhưng khoa học khiến Chúa trở nên không cần thiết. Quy luật vật lý có thể giải thích vũ trụ mà không cần đấng sáng tạo.

One can't prove that God doesn't exist. But science makes God unnecessary. The laws of physics can explain the universe without the need for a creator.

Stephen Hawking   | Chủ đề: Vô thần, Khoa học

 2 người thích      Thích

~*~

Cuộc sống giống như đi xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải luôn chuyển động.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

Albert Einstein   | Chủ đề: Vận động, Cuộc sống

 3 người thích      Thích

~*~

Chúa đã làm gì trước sự sáng thế thiêng liêng? Có phải ngài bận chuẩn bị địa ngục cho người dám hỏi những câu hỏi kiểu đó hay không?

What was God doing before the divine creation? Was he preparing hell for people who asked such questions?

Stephen Hawking   | Chủ đề: Vô thần

 1 người thích      Thích

~*~

Đặt câu hỏi ai hay điều gì tạo ra vũ trụ thì cũng hợp lý thôi, nhưng nếu câu trả lời là Chúa trời, thì câu hỏi chỉ là đã ánh xạ sang vấn đề ai tạo ra Chúa trời.

It is reasonable to ask who or what created the universe, but if the answer is God, then the question has merely been deflected to that of who created God.

Stephen Hawking   | Chủ đề: Vũ trụ, Vô thần

 3 người thích      Thích

~*~

Khi người ta hỏi tôi liệu có phải Chúa trời tạo ra vũ trụ không, tôi bảo họ rằng bản thân câu hỏi đã là vô nghĩa. Thời gian không tồn tại trước Big Bang, nên không có thời gian để Chúa trời tạo ra vũ trụ. Nó giống như hỏi đường tới rìa của trái đất; Trái đất là hình cầu; nó không có rìa; vậy nên đi tìm rìa Trái đất là một chuyện vô ích. Mỗi chúng ta đều tự do tin điều gì mình muốn, và quan điểm của tôi về cách giải thích đơn giản nhất là: không có Chúa trời. Không ai tạo ra vũ trụ, và không ai điều khiển vận mệnh của ta. Điều này dẫn tôi tới nhận thức rằng; có lẽ không có thiên đường, và không có thế giới bên kia. Chúng ta chỉ có cuộc đời này để thưởng thức kết cấu mênh mang của vũ trụ, và bởi vậy, tôi cực kỳ biết ơn.

When people ask me if a god created the universe, I tell them that the question itself makes no sense. Time didn’t exist before the big bang, so there is no time for god to make the universe in. It’s like asking directions to the edge of the earth; The Earth is a sphere; it doesn’t have an edge; so looking for it is a futile exercise. We are each free to believe what we want, and it’s my view that the simplest explanation is; there is no god. No one created our universe, and no one directs our fate. This leads me to a profound realization; There is probably no heaven, and no afterlife either. We have this one life to appreciate the grand design of the universe, and for that I am extremely grateful.

Stephen Hawking   | Chủ đề: Vũ trụ, Vô thần

 2 người thích      Thích

~*~

Mục đích của văn học là biến máu thành mực.

The purpose of literature is to turn blood into ink.

T. S. Eliot   | Chủ đề: Văn học

 5 người thích      Thích

~*~

Nếu hôm qua bạn ngã, hôm nay hãy đứng lên.

If you fell down yesterday, stand up today.

H. G. Wells   | Chủ đề: Vấp ngã

 3 người thích      Thích

~*~

Đừng đánh giá tôi qua thành công của tôi, hãy đánh giá tôi bởi số lần mà tôi vấp ngã và đứng dậy.

Do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell down and got back up again.

Nelson Mandela   | Chủ đề: Vấp ngã, Thành công

 2 người thích      Thích

~*~

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Nelson Mandela   | Chủ đề: Vũ khí, Thế giới, Thay đổi, Giáo dục

 11 người thích      Thích

~*~

Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không nằm ở việc không bao giờ vấp ngã, mà nằm ở việc đứng dậy sau mỗi lần vất ngã.

The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.

Nelson Mandela   | Chủ đề: Vấp ngã, Vinh quang

 3 người thích      Thích

~*~

Mỗi cú vấp không nhất thiết là một cú ngã, và mỗi cú ngã không nhất thiết là một thất bại.

Every stumble is not a fall, and every fall does not mean failure.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Thất bại, Vấp ngã

 5 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.