A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự viết lách


Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết.

Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.

John Adams944 người thíchthích danh ngôn Thích

Cầm bút là bước vào cuộc chiến.

To hold a pen is to be at war.

Voltaire200 người thíchthích danh ngôn Thích

Người viết văn giống như mèo, bởi họ là những sinh vật kín đáo, dễ thương và thông thái. Và mèo giống người viết văn cũng bởi vì những lý do tương tự.

Authors like cats because they are such quiet, lovable, wise creatures, and cats like authors for the same reasons.

Robertson Davies192 người thíchthích danh ngôn Thích

Người nghệ sĩ không có thời gian để nghe các nhà phê bình. Người muốn trở thành nhà văn đọc phê bình, người muốn viết không có thời gian để đọc phê bình.

The artist doesn't have time to listen to the critics. The ones who want to be writers read the reviews, the ones who want to write don't have the time to read reviews.

William Faulkner124 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có may mắn trong sáng tác. Không có chỗ cho những trò lừa gạt. Điều tốt nhất anh có thể viết là con người tốt nhất của anh.

Nothing goes by luck in composition. It allows of no tricks. The best you can write will be the best you are.

Henry David Thoreau96 người thíchthích danh ngôn Thích

Viết là công việc nặng nhọc đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng Lười biếng.

Writing is a dreadful labor, yet not so dreadful as Idleness.

Thomas Carlyle75 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi xin đưa ra một lời khuyên, hy vọng mình không tỏ ra xấc xược. Hãy viết đi: hãy viết điều bạn đang cảm thấy. Đôi khi nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong đau khổ.

May I make a suggestion, hoping it is not an impertinence? Write it down: write down what you feel. It is sometimes a wonderful help in misery.

Robertson Davies69 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho dù tài năng bẩm sinh của một người có cao đến đâu, ta không thể học tất cả nghệ thuật viết cùng một lúc.

However great a man's natural talent may be, the act of writing cannot be learned all at once.

Jean Jacques Rousseau60 người thíchthích danh ngôn Thích

Viết văn thì phải coi trọng văn, coi trọng và cố gắng bao nhiêu đều không thừa. Giá trị của một cuốn sách không chỉ ở nội dung của nó mà một phần không nhỏ còn ở lời văn.

Phạm Văn Đồng53 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu tôi không viết để trút sạch tư tưởng của mình, tôi sẽ phát điên mất.

If I don't write to empty my mind, I go mad.

Lord Byron48 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi khi tôi tìm ra thứ gì đáng kể, tôi nghĩ nghĩa vụ của mình là phải viết khám phá đó ra giấy, để tất cả những người sáng suốt có thể biết tin.

Whenever I found out anything remarkable, I have thought it my duty to put down my discovery on paper, so that all ingenious people might be informed thereof.

Antonie van Leeuwenhoek34 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi nghĩ viết là một căn bệnh. Bạn không thể dừng lại được.

I think all writing is a disease. You can't stop it.

William Carlos Williams29 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ ai có may mắn sinh ra là một nhân vật có thể cười nhạo thậm chí cả cái chết. Bởi vì một nhân vật sẽ không bao giờ chết! Con người sẽ chết, người viết, công cụ của sáng tạo: nhưng điều anh ta tạo ra sẽ không bao giờ chết!

Whoever has the luck to be born a character can laugh even at death. Because a character will never die! A man will die, a writer, the instrument of creation: but what he has created will never die!

Luigi Pirandello28 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngòi bút có uy lực hơn cả lưỡi gươm.

The pen is mightier than the sword.

Edward Bulwer Lytton27 người thíchthích danh ngôn Thích

Tính chân thực trong mọi tác phẩm của trí tưởng tượng: điêu khắc, hội họa và tiểu thuyết đều hoàn toàn chỉ nằm trong tưởng tượng; người nghệ sĩ không bao giờ tìm cách miêu tả sự thật hiển nhiên mà miêu tả hình ảnh sự thật được lý tưởng hóa.

The real truthfulness of all works of imagination, sculpture, painting, and written fiction, is so purely in the imagination, that the artist never seeks to represent positive truth, but the idealized image of a truth.

Edward Bulwer Lytton26 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngồi xuống viết mới vô nghĩa làm sao khi anh còn chưa đứng lên để sống.

How vain it is to sit down to write when you have not stood up to live.

Henry David Thoreau26 người thíchthích danh ngôn Thích

Viết lách chính là hội hoạ của phát ngôn.

L'écriture est la peinture de la voix.

Voltaire26 người thíchthích danh ngôn Thích

Người viết văn có sức mạnh hiếm hoi ít ai khác có: Chúng ta có thể gây buồn chán cho người khác ngay cả lâu sau khi ta qua đời.

Writers have a rare power not given to anyone else: we can bore people long after we are dead.

Sinclair Lewis23 người thíchthích danh ngôn Thích

Không thể làm nản lòng người viết văn chân chính - họ chẳng quan tâm bạn nói gì, họ sẽ vẫn viết.

It is impossible to discourage the real writers - they don't give a damn what you say, they're going to write.

Sinclair Lewis23 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi đã luôn viết chỉ cho bản thân mình - để làm rõ với mình, để hiểu bên trong nội tâm chuyện gì đang thực sự xảy ra.

I have always written only for myself - to clarify things, to clarify things with myself, to understand in an inner way what is actually happening.

Herta Müller22 người thíchthích danh ngôn Thích

Là người viết, bạn không nên phán xét, mà nên thấu hiểu.

As a writer, you should not judge, you should understand.

Ernest Hemingway21 người thíchthích danh ngôn Thích

Để có thể viết về cuộc đời, đầu tiên bạn phải sống nó đã.

In order to write about life first you must live it.

Ernest Hemingway17 người thíchthích danh ngôn Thích

Để viết tốt, hãy thể hiện ý mình như người thường, nhưng suy nghĩ như người uyên bác.

To write well, express yourself like the common people, but think like a wise man.

Aristotle13 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà văn truyện giả tưởng sống trong sự sợ hãi. Mỗi ngày đều đòi hỏi những ý tưởng mới, và anh ta chẳng bao giờ dám chắc mình có bắt kịp điều đó hay không.

A writer of fiction lives in fear. Each new day demands new ideas and he can never be sure whether he is going to come up with them or not.

Roald Dahl11 người thíchthích danh ngôn Thích

Viết giống như tình dục. Đầu tiên bạn làm vì tình yêu, rồi bạn làm vì bạn bè, và rồi bạn làm vì tiền.

Writing is like sex. First you do it for love, then you do it for your friends, and then you do it for money.

Virginia Woolf9 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn biết tôi viết chậm. Đây chủ yếu là bởi tôi chẳng bao giờ thỏa mãn chừng nào còn chưa nói nhiều nhất có thể bằng ít ngôn từ, và viết ngắn gọn tốn nhiều thời gian hơn nhiều viết dài dòng.

You know that I write slowly. This is chiefly because I am never satisfied until I have said as much as possible in a few words, and writing briefly takes far more time than writing at length.

Carl Friedrich Gauss8 người thíchthích danh ngôn Thích

Không chỉ đơn giản là viết xuống ngôn từ, viết là một quá trình kỷ luật tự thân mà bạn phải học được trước khi bạn gọi mình là nhà văn.

You see, more than a simple matter of putting down words, writing is a process of self-discipline you must learn before you can call yourself a writer.

Harper Lee7 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi tôi viết, tôi viết vì có một việc cần phải được làm. Tôi không nghĩ người viết nên can thiệp quá nhiều vào tác phẩm của bản thân. Anh ta nên để tác phẩm tự viết chính nó.

When I write, I write because a thing has to be done. I don't think a writer should meddle too much with his own work. He should let the work write itself.

Jorge Luis Borges7 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều không thể nói ra có thể được viết xuống. Bởi viết là hành động câm lặng, sự lao động từ cái đầu tới bàn tay.

What can't be said can be written. Because writing is a silent act, a labor from the head to the hand.

Herta Müller7 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy lấp đầy trang giấy với hơi thở của con tim.

Fill your paper with the breathings of your heart.

William Wordsworth7 người thíchthích danh ngôn Thích

Người viết có thể tiến bộ như một con người, hay có thể thụt lùi. ... Sự tò mò, phản ứng của anh ta với cuộc đời không thể biến mất. Điều chí tử là thu mình, trở nên ít quan tâm hơn, ít đồng cảm hơn, khô héo tới mức bản thân cuộc đời mất đi phẩm vị, và lòng nhiệt tình đối với sự thấu hiểu con người biến thành mệt mỏi và chán ghét.

The writer can grow as a person or he can shrink. ... His curiosity, his reaction to life must not diminish. The fatal thing is to shrink, to be interested in less, sympathetic to less, desiccating to the point where life itself loses its flavor, and one’s passion for human understanding changes to weariness and distaste.

Norman Mailer7 người thíchthích danh ngôn Thích

Biết bao nhiêu lần người ta dùng bút viết hay bút vẽ bởi vì người ta không thể bóp cò súng?

How many times have people used a pen or paintbrush because they couldn’t pull the trigger?

Virginia Woolf5 người thíchthích danh ngôn Thích

Cách để viết hay là sống hết mình.

The way to write well is to live intensely.

Virginia Woolf5 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật viết là nghệ thuật phát hiện ra bạn tin vào điều gì.

The art of writing is the art of discovering what you believe.

Gustave Flaubert5 người thíchthích danh ngôn Thích

Thậm chí dù bạn không có gì để viết, hãy viết để nói ra điều đó.

Even if you have nothing to write, write and say so.

Marcus Tullius Cicero5 người thíchthích danh ngôn Thích

Viết lách có thể tàn phá cơ thể bạn. Bạn ngồi trên ghế hàng giờ và đổ tận lòng dạ để viết được vài chữ.

Writing can wreck your body. You sit there on the chair hour after hour and sweat your guts out to get a few words.

Norman Mailer5 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu người ta không thể viết tốt, người ta không thể nghĩ tốt, và nếu người ta không thể nghĩ tốt, kẻ khác sẽ suy nghĩ thay phần họ.

If people cannot write well, they cannot think well, and if they cannot think well, others will do their thinking for them.

George Orwell4 người thíchthích danh ngôn Thích

Bản thân chuyện viết lách không biết nó trông như thế nào khi người ta đang thực hiện nó, chỉ biết khi nó kết thúc mà thôi.

Writing itself does not know what it looks like while one is doing it, only when it's finished.

Herta Müller4 người thíchthích danh ngôn Thích

Rốt cuộc thì tất cả mọi người, hay nói đúng hơn, tất cả những ai cầm bút viết đều thích sống bên trong bản thân để có thể nói lên điều gì ở bên trong mình. Đó là vì sao người viết văn có hai đất nước, một là nơi họ thuộc về, và một là nơi họ thực sự sống. Đất nước thứ hai đầy lãng mạn, và tách rời khỏi họ, nó không có thực, nhưng nó thực sự ở đó.

After all everybody, that is, everybody who writes is interested in living inside themselves in order to tell what is inside themselves. That is why writers have to have two countries, the one where they belong and the one in which they live really. The second one is romantic, is is separate from themselves, it is not real but it is really there.

Gertrude Stein4 người thíchthích danh ngôn Thích

Với tôi, viết và đọc đồng nghĩa với sự tồn tại.

Writing and reading is to me synonymous with existing.

Gertrude Stein4 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ khi bạn mở mạch máu và đổ chút máu lên trang giấy, bạn mới có thể thiết lập liên hệ với độc giả. Nếu bạn không tin vào các nhân vật hay câu chuyện mà bạn đang viết với tất cả trí tuệ, tâm lực và ý chí, nếu bạn không cảm thấy vui vẻ và hứng thú khi đang viết, thì bạn chỉ đang lãng phí một tờ giấy trắng tốt mà thôi, thậm chí dù sách có bán được, bởi có các cách khác mà người viết văn có thể kiếm được tiền ngoài viết những câu chuyện chán và giả tạo.

It is only when you open your veins and bleed onto the page a little that you establish contact with your reader. If you do not believe in the characters or the story you are doing at that moment with all your mind, strength, and will, if you don't feel joy and excitement while writing it, then you're wasting good white paper, even if it sells, because there are other ways in which a writer can bring in the rent money besides writing bad or phony stories.

Paul Gallico3 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi bí mật tâm hồn của người viết văn, mọi trải nghiệm trong đời anh ta, mọi phẩm chất của tâm trí anh ta đều nằm phần lớn trong các tác phẩm anh ta viết.

Every secret of a writer's soul, every experience of his life, every quality of his mind is written large in his works.

Virginia Woolf3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà văn tốt thường xuyên chạm vào cuộc đời. Nhà văn tầm thường vội vã lướt tay qua cuộc đời. Nhà văn tồi tệ cưỡng hiếp đời và bỏ lại đời cho ruồi bâu.

The good writers touch life often. The mediocre ones run a quick hand over her. The bad ones rape her and leave her for the flies.

Ray Bradbury3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không thể là một nhà văn giả tưởng nghiêm túc trừ phi bạn tin vào câu chuyện mình đang kể.

You can't be a serious writer of fiction unless you believe the story you are telling.

Norman Mailer2 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật sung sướng khi viết. Không còn là bản thân mà đến một vũ trụ hoàn toàn chỉ do bạn sáng tạo ra.

It’s a delicious thing to write. To be no longer yourself but to move in an entire universe of your own creating.

Gustave Flaubert2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.