Lời hay ý đẹp

Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, hãy thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn. Điều hôm nay làm bạn tổn thương sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn vào ngày mai.


When life changes to be harder, change yourself to be stronger. What hurts you today, makes you stronger tomorrow.


Khuyết danh

 2 người thích      Thích

Danh ngôn vần y

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Sự tha thứ là hình thái cuối cùng của tình yêu thương.

Forgiveness is the final form of love.

Reinhold Niebuhr   | Chủ đề: Yêu thương, Tha thứ

 0 người thích      Thích

~*~

Yêu thương, giống như lời cầu nguyện, vừa là sức mạnh vừa là quá trình. Nó có thể chữa lành. Nó sáng tạo.

Loving, like prayer, is a power as well as a process. It's curative. It is creative.

Zona Gale   | Chủ đề: Yêu thương

 0 người thích      Thích

~*~

Ở giữa trung tâm của bất bạo lực là nguyên tắc của yêu thương.

At the center of non-violence stands the principle of love.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Yêu thương, Bất bạo lực

 3 người thích      Thích

~*~

Mọi thứ đáng giá trong đời đến với ta đều miễn phí - tinh thần, tâm hồn, thân thể, hy vọng, giấc mơ, trí tuệ, tình yêu của ta đối với gia đình và bạn bè và đất nước. Tất cả những tài sản vô giá ấy đều miễn phí.

Everything that’s really worthwhile in life comes to us free – our minds, our souls, our bodies, our hopes, our dreams, our intelligence, our love of family and friends and country. All of these priceless possessions are free.

Earl Nightingale   | Chủ đề: Trí tuệ, Hy vọng, Tâm hồn, Yêu thương, Giấc mơ

 1 người thích      Thích

~*~

Luôn luôn có sự bình yên nhất định trong việc làm bản thân mình, con người chân chính của mình.

There is always a certain peace in being what one is, in being that completely.

Ugo Betti   | Chủ đề: Yên bình, Yêu bản thân

 1 người thích      Thích

~*~

Nếu yêu thương có bất cứ ý nghĩa gì, thì đó là chìa tay ra cho người ta không thể yêu thương.

If love means anything at all it means extending your hand to the unlovable.

Quentin Crisp   | Chủ đề: Giúp đỡ, Yêu thương

 6 người thích      Thích

~*~

Sự lạc quan khi áp dụng vào cuộc sống sẽ đem lại sức mạnh và sự bình yên trong nội tâm.

Optimism when applied to your life develops strength and peace within you.

Norman Vincent Peale   | Chủ đề: Lạc quan, Suy nghĩ tích cực, Nội tâm, Yên bình, Sức mạnh

 2 người thích      Thích

~*~

Con người sai lầm khi nghĩ mình có thể vừa là ké bóc lột bất nhân trong sự nghiệp của mình, và vừa là người chồng, hay người cha giàu tình yêu thương ở nhà.

Men err when they think they can be inhuman exploiters in their business life, and loving husbands and fathers at home.

Smiley Blanton   | Chủ đề: Yêu thương

 9 người thích      Thích

~*~

Tình yêu thương luôn là biện pháp để chữa lành mọi vết thương. Và con đường dẫn đến tình yêu thương là sự tha thứ. Tha thứ hòa tan oán ghét.

Love is always the answer to healing of any sort. And the pathway to love is forgiveness. Forgiveness dissolves resentment.

Louise Hay   | Chủ đề: Tổn thương, Hận thù, Yêu thương, Tha thứ

 14 người thích      Thích

~*~

Vũ trụ chẳng bao giờ phán xét hay chỉ trích ta. Vũ trụ chỉ chấp nhận ta với những giá trị đích thực của mình. Rồi nó ánh xạ lại những niềm tin của ta trong cuộc đời mình. Nếu tôi muốn tin rằng cuộc đời này thật cô đơn và không ai yêu thương tôi, thì đó là điều mà tôi sẽ tìm thấy trong thế giới của mình. Tuy nhiên, nếu tôi sẵn lòng buông niềm tin ấy và khẳng định với mình rằng "Tình yêu thương ở mọi nơi, tôi yêu mọi người và tôi đáng được yêu," và giữ chắc lời khẳng định ấy, rồi lặp lại nó thường xuyên, thì nó sẽ trở thành đúng với tôi. Thế rồi, những người có tình yêu thương sẽ đi vào cuộc đời tôi, những người đang ở sẵn trong đời tôi sẽ càng quý mến tôi hơn, và tôi sẽ thấy mình dễ dàng bày tỏ tình yêu thương với người khác.

The universal power never judges or criticizes us. It only accepts us at our own value. Then it reflects our beliefs in our lives. If I want to believe that life is lonely and that nobody loves me, then that is what I will find in my world. However, if I am willing to release that belief and to affirm for myself that “Love is everywhere, and I am loving and lovable,” and to hold on to that new affirmation and to repeat it often, then it will become true for me. Now, loving people will come into my life, the people already in my life will become more loving to me, and I will find myself easily expressing love to others.

Louise Hay   | Chủ đề: Suy nghĩ tích cực, Yêu thương, Niềm tin

 4 người thích      Thích

~*~

Tình yêu thương không bao giờ ở bên ngoài ta; tình yêu thương ở bên trong ta.

Love is never outside ourselves; love is within us.

Louise Hay   | Chủ đề: Yêu thương

 2 người thích      Thích

~*~

Hãy mạnh mẽ đến mức không gì có thể làm xao động sự bình trong tâm hồn bạn. Hãy nói về sức khỏe, hạnh phúc và sự thịnh vượng với bất cứ ai bạn gặp. Hãy khiến tất cả cả bạn bè bạn cảm thấy có điều gì đó đặc biệt ở họ. Hãy nhìn vào mặt tốt đẹp ở mọi thứ. Hãy chỉ nghĩ về điều tốt nhất, và nhiệt tình về thành công của người khác như cách bạn nhiệt tình về thành công của chính mình.

Be so strong that nothing can disturb your peace of mind. Talk health, happiness, and prosperity to every person you meet. Make all your friends feel there is something special in them. Look at the sunny side of everything. Think only the best, be as enthusiastic about the success of others as you are about your own.

Norman Vincent Peale   | Chủ đề: Suy nghĩ tích cực, Hạnh phúc, Yên bình, Thành công

 0 người thích      Thích

~*~

Tình yêu thương là sức mạnh chữa lành lớn nhất mà tôi biết. Tình yêu thương thậm chí có thể chữa lành những ký ức sâu sắc và đau đớn nhất vì tình yêu thương mang đến ánh sáng của sự thấu hiểu tới những góc tăm tối nhất trong trái tim và tâm hồn ta.

Love is the greatest healing power I know. Love can heal even the deepest and most painful memories because love brings the light of understanding to the darkest corners of our hearts and minds.

Louise Hay   | Chủ đề: Yêu thương, Thấu hiểu

 2 người thích      Thích

~*~

Khi ta tạo ra sự yên bình, hài hòa và cân bằng trong tâm hồn, ta sẽ tìm thấy chúng trong đời mình.

When we create peace and harmony and balance in our minds, we will find it in our lives.

Louise Hay   | Chủ đề: Cân bằng, Tâm hồn, Yên bình

 1 người thích      Thích

~*~

Hàng năm trời yêu thương bị quên đi chỉ trong một phút căm hận.

Years of love have been forgotten, in the hatred of a minute.

Edgar Allan Poe   | Chủ đề: Hận thù, Yêu thương

 4 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.