Lời hay ý đẹp

Hy vọng là sức mạnh cho con người lòng tự tin để bước ra và thử.


Hope is the power that gives a person the confidence to step out and try.


Zig Ziglar

 2 người thích      Thích

Danh ngôn vần y

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Không ai sinh ra đã căm ghét người khác bởi vì màu da, xuất thân hay tôn giáo. Con người phải học để hận thù, và nếu họ có thể học được hận thù, họ cũng có thể được dạy biết yêu thương, vì tình yêu thương đến với trái tim con người tự nhiên hơn là thứ tình cảm đối lập với nó.

No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.

Nelson Mandela   | Chủ đề: Hận thù, Yêu thương

 1 người thích      Thích

~*~

Sự đói khát tình yêu thương khó diệt trừ hơn nhiều cơn đói bánh mỳ.

The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread.

Mẹ Teresa   | Chủ đề: Yêu thương

 7 người thích      Thích

~*~

Ai không có sức mạnh để tha thứ cũng không có sức mạnh để yêu thương.

He who is devoid of the power to forgive is devoid of the power to love.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Yêu thương, Tha thứ, Sức mạnh

 7 người thích      Thích

~*~

Tôi biết rằng tình yêu thương cuối cùng chính là câu trả lời duy nhất cho những vấn đề của nhân loại.

I know that love is ultimately the only answer to mankind's problems.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Nhân loại, Yêu thương

 4 người thích      Thích

~*~

Khi kẻ ác mưu mô, người tốt phải lên kế hoạch. Khi kẻ ác thiêu đốt và thả bom, người tốt phải xây dựng và nối kết. Khi kẻ ác gào thét những lời xấu xí căm thù, người tốt phải đổ tâm sức vào sự huy hoàng của yêu thương.

When evil men plot, good men must plan. When evil men burn and bomb, good men must build and bind. When evil men shout ugly words of hatred, good men must commit themselves to the glories of love.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Yêu thương, Thiện ác

 2 người thích      Thích

~*~

Người có tinh thần yếu đuối luôn luôn sợ hãi thay đổi. Anh ta cảm thấy sự an toàn trong hiện trạng, và anh ta có nỗi sợ hãi bệnh hoạn trước cái mới. Với anh ta, sự đau đớn lớn nhất là sự đau đớn của một ý tưởng mới.

The soft-minded man always fears change. He feels security in the status quo, and he has an almost morbid fear of the new. For him, the greatest pain is the pain of a new idea.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Thay đổi, Yếu đuối

 2 người thích      Thích

~*~

Hãy yêu thương ai đó. Chỉ một người thôi. Rồi để tình yêu thương chạm đến hai người. Bổ sung thêm càng nhiều người càng tốt. Rồi bạn sẽ thấy sự khác biệt.

Love somebody. Just one person. And then spread that to two. And as many as you can. You'll see the difference it makes.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Khác biệt, Yêu thương

 3 người thích      Thích

~*~

Trong tất cả mọi hình thức bất bình đẳng, bất bình đẳng về chăm sóc y tế là gây sốc và bất nhân nhất.

Of all the forms of inequality, injustice in health care is the most shocking and inhumane.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Bất công, Y học

 2 người thích      Thích

~*~

Tiền bạc chẳng có giá trị gì nếu nó không thể mua cho bạn cơ hội để yêu thương nhiều hơn.

Money is worth nothing if it can't buy you the opportunity to love more.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Yêu thương, Tiền bạc

 2 người thích      Thích

~*~

Tôi tin rằng mọi sự kiện diễn ra trong đời đều là một cơ hội để lựa chọn tình yêu thương thay vì nỗi sợ hãi.

I believe that every single event in life happens in an opportunity to choose love over fear.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Yêu thương, Sợ hãi

 4 người thích      Thích

~*~

Sức mạnh mà không có tình yêu thương khinh suất và bị lạm dụng, và tình yêu thương mà không có sức mạnh ủy mị và thiếu sức sống.

Power without love is reckless and abusive, and love without power is sentimental and anemic.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Yêu thương, Sức mạnh

 0 người thích      Thích

~*~

Tôi tin rằng sự thật không vũ trang và tình yêu thương vô điều kiện sẽ nói lời cuối cùng trong hiện thực. Đó là vì sao chiến bại tạm thời mà đúng đắn mạnh mẽ hơn chiến thắng mà theo cái ác.

I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word in reality. This is why right, temporarily defeated, is stronger than evil triumphant.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Yêu thương, Sự thật

 0 người thích      Thích

~*~

Khi bạn đặt yêu thương là câu chuyện của đời mình, sẽ không bao giờ có chương truyện cuối, bởi vì di sản tiếp tục. Bạn cho một người mượn ánh sáng của mình, và anh ta hoặc cô ta lại chiếu ánh sáng ấy lên người khác, và người khác, và người khác nữa. Và tôi biết chắc chắn rằng trong đoạn phân tích cuối cùng về cuộc đời ta - khi mà danh sách việc cần làm không còn nữa, khi trò điên cuồng đã chấm dứt, khi những hộp thư của ta trống rỗng - điều duy nhất còn có bất cứ giá trị trường tồn nào là liệu ta đã từng yêu thương người khác không và liệu họ có từng yêu thương ta không.

When you make loving others the story of your life, there’s never a final chapter, because the legacy continues. You lend your light to one person, and he or she shines it on another and another and another. And I know for sure that in the final analysis of our lives - when the to-do lists are no more, when the frenzy is finished, when our e-mail inboxes are empty - the only thing that will have any lasting value is whether we’ve loved others and whether they’ve loved us.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Yêu thương

 1 người thích      Thích

~*~

Chúng ta phải nhận ra rằng điểm cuối mà ta tìm kiếm là một xã hội yên bình với chính nó, một xã hội có thể sống với lương tâm của nó.

We must come to see that the end we seek is a society at peace with itself, a society that can live with its conscience.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Xã hội, Lương tâm, Yên bình

 0 người thích      Thích

~*~

Không thể có sự thất vọng nặng nề nơi không có tình yêu thương sâu sắc.

There can be no deep disappointment where there is not deep love.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Thất vọng, Yêu thương

 2 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.