Robert A Heinlein

(7/7/1907 – 8/5/1988)
www.tudiendanhngon.vn - Danh nhân - Robert A Heinlein

Robert Anson Heinlein () là nhà văn khoa học viễn tưởng Mỹ. Thường được coi là "nhà văn gạo cội trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng", ông là một trong những tác giả nổi tiếng nhất, có ảnh hưởng nhất, và cũng gây nhiều tranh cãi nhất trong thể loại này.

Ông đã lập ra một chuẩn mực cao đối với sự hợp lý về khoa học kỹ thuật trong văn học và góp phần thúc đẩy chất lượng chung của thể loại khoa học viễn tưởng. Ông là nhà văn khoa học viễn tưởng đầu tiên thu hút được sự chú ý của công chúng, đặc biệt trên những tạp chí chính thống như tờ "The Saturday Evening Post - Chiều thứ Bảy" vào cuối những năm 1940. Ông cũng là một trong những tiểu thuyết gia thành công đầu tiên của thể loại khoa học viễn tưởng trong thời hiện đại.


View: 12082      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Robert A Heinlein

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.

Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.

 354 người thích      Thích

~*~

Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng.

Don't handicap your children by making their lives easy.

 315 người thích      Thích

~*~

Lòng tốt thiếu đi sự khôn khéo luôn luôn chẳng khác gì cái ác.

Goodness without wisdom always accomplishes evil.

 190 người thích      Thích

~*~

Cầu mong bạn sẽ sống lâu chừng nào bạn muốn và yêu lâu chừng nào bạn sống.

May you live as long as you wish and love as long as you live.

 187 người thích      Thích

~*~

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều tôi làm.

I am free, no matter what rules surround me. If I find them tolerable, I tolerate them; if I find them too obnoxious, I break them. I am free because I know that I alone am morally responsible for everything I do.

 161 người thích      Thích

~*~

Làm mẹ là một thái độ sống, không chỉ là mối liên hệ về sinh học.

Being a mother is an attitude, not a biological relation.

 97 người thích      Thích

~*~

Ghen tuông là căn bệnh, tình yêu là khỏe mạnh. Tâm hồn non nớt thường nhầm lẫn hai trạng thái này, hoặc cho rằng tình yêu càng lớn, ghen tuông càng mạnh - thực ra, chúng gần như không tương thích; cảm xúc này thường không để lại chỗ cho cảm xúc kia.

Jealousy is a disease, love is a healthy condition. The immature mind often mistakes one for the other, or assumes that the greater the love, the greater the jealousy - in fact, they are almost incompatible; one emotion hardly leaves room for the other.

 85 người thích      Thích

~*~

Phụ nữ và mèo sẽ làm như họ muốn, còn đàn ông và chó tốt nhất nên bình tĩnh và quen với điều đó đi.

Women and cats will do as they please, and men and dogs should relax and get used to the idea.

 81 người thích      Thích

~*~

Chúa tạo ra đàn ông để thử thách linh hồn phụ nữ.

God created men to test the souls of women.

 77 người thích      Thích

~*~

Tội lỗi chỉ nằm trong việc làm tổn thương người khác một cách không cần thiết. Tất cả những "tội lỗi" khác đều chỉ do con người tưởng tượng hão ra.

Sin lies only in hurting others unnecessarily. All other "sins" are invented nonsense.

 74 người thích      Thích

~*~

Sự mỉa mai tối thượng của cuộc đời là chẳng ai thoát khỏi nó mà còn sống.

The supreme irony of life is that hardly anyone gets out of it alive.

 72 người thích      Thích

~*~

Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ - và cũng không có tương lai.

A generation which ignores history has no past — and no future.

 70 người thích      Thích

~*~

Tôi đã phát hiện ra tại sao người ta lại cười. Họ cười bởi đời đầy những thương đau... bởi đó là cách duy nhất để trái tim ngừng đau đớn.

I've found out why people laugh. They laugh because it hurts so much . . . because it's the only thing that'll make it stop hurting.

 69 người thích      Thích

~*~

Hãy sống và học hỏi, nếu không bạn không thể sống lâu.

Live and learn, or you don't live long.

 62 người thích      Thích

~*~

Sự ngu xuẩn không thể được chữa trị. Sự ngu xuẩn là tội tử hình chung duy nhất; hình phạt là cái chết. Không thể kháng án, và bản án được tự động thi hành, không hề khoan thứ.

Stupidity cannot be cured. Stupidity is the only universal capital crime; the sentence is death. There is no appeal, and execution is carried out automatically and without pity.

 61 người thích      Thích

~*~

Hãy nghe đây, con trai. Hầu hết phụ nữ đều nông cạn và trẻ con. Nhưng tầm phạm vi của họ lớn hơn ta. Người can đảm can đảm hơn. Người tốt tốt đẹp hơn - và nếu nói về vấn đề đó, kẻ ác cũng ác độc hơn.

Listen, son. Most women are damn fools and children. But they've got more range then we've got. The brave ones are braver, the good ones are better — and the vile ones are viler, for that matter.

 59 người thích      Thích

~*~

Khi không có mục tiêu được xác định rõ ràng, chúng ta trung thành tới mức lạ lùng với những việc tủn mủn thường ngày cho tới khi cuối cùng chúng ta trở thành nô lệ cho chúng.

In the absence of clearly-defined goals, we become strangely loyal to performing daily trivia until ultimately we become enslaved by it.

 57 người thích      Thích

~*~

Tình dục, cho dù nó là gì đi nữa, là một kỹ năng thể thao. Bạn càng thực hành nhiều, bạn càng có thể làm nhiều, bạn càng muốn nhiều, bạn càng có nhiều khoái cảm, nó càng ít khiến bạn mất sức.

Sex, whatever else it is, is an athletic skill. The more you practice, the more you can, the more you want to, the more you enjoy it, the less it tires you.

 54 người thích      Thích

~*~

Cách bạn đối xử với mèo ở nơi trần thế quyết định vị trí của bạn trên Thiên đường.

How you behave toward cats here below determines your status in Heaven.

 50 người thích      Thích

~*~

Không người phụ nữ nào già đi qua tuổi mười tám trong trái tim mình.

No woman ever ages beyond eighteen in her heart.

 41 người thích      Thích

~*~

Không có vũ khí nguy hiểm, chỉ có những con người nguy hiểm.

There are no dangerous weapons; there are only dangerous men.

 37 người thích      Thích

~*~

Đừng bao giờ thử đọ sự bướng bỉnh với một con mèo.

Never try to outstubborn a cat.

 34 người thích      Thích

~*~

Một trong những niềm vui lành mạnh nhất, chắc chắn nhất và hào phóng nhất trong đời là vui mừng vì vận may của người khác.

One of the sanest, surest, and most generous joys of life comes from being happy over the good fortune of others.

 30 người thích      Thích

~*~

Tôi không thấy xúc phạm đâu. Sự xúc phạm cũng như món đồ uống; nó chỉ có ảnh hưởng khi nó được chấp nhận. Và lòng kiêu hãnh là món hành lý quá nặng cho cuộc hành trình của tôi.

I was not offended, my love. An insult is like a drink; it affects one only if accepted. And pride is too heavy baggage for my journey...

 29 người thích      Thích

~*~

Sự dũng cảm là của nỗi sợ. Người không biết sợ sẽ không thể can đảm [Anh ta cũng là kẻ ngu xuẩn].

Courage is the complement of fear. A man who is fearless cannot be courageous [He is also a fool.].

 24 người thích      Thích

~*~

Sự giấu diếm là nguyên tắc cơ bản của mọi nền chuyên chế. Không phải vũ lực mà là sự giấu diếm và kiểm duyệt. Khi bất cứ chính quyền hay nhà thờ nào nói với người dân của mình, "Anh không được đọc thứ này, anh không được biết thứ này," kết quả cuối cùng là sự chuyên quyền và đàn áp, cho dù động cơ có cao quý đến thế nào. Chẳng cần bao nhiêu vũ lực để khống chế một người đã bị lừa dối theo cách này; ngược lại, không thứ vũ lực nào có thể khống chế một người tự do, người với tâm trí tự do. Không, không phải giá tra tấn mà cũng không phải bom nguyên tử, không gì có thể. Bạn không thể chinh phục một người tự do; cùng lắm bạn cũng chỉ có thể giết anh ta.

Secrecy is the keystone to all tyranny. Not force, but secrecy and censorship. When any government or church for that matter, undertakes to say to its subjects, "This you may not read, this you must not know," the end result is tyranny and oppression, no matter how holy the motives. Mighty little force is needed to control a man who has been hoodwinked in this fashion; contrariwise, no amount of force can control a free man, whose mind is free. No, not the rack nor the atomic bomb, not anything. You can't conquer a free man; the most you can do is kill him.

 22 người thích      Thích

~*~

Tôi đến, tôi thấy, nàng chinh phục.
Câu La tinh gốc dường như đã bị bóp méo rồi.

I came, I saw, she conquered.
The original Latin seems to have been garbled.

 21 người thích      Thích

~*~

Đừng trở thành người bi quan; người bi quan thường đúng nhiều hơn người lạc quan, nhưng người lạc quan vui vẻ hơn - vả cả hai đều không thể ngăn được dòng sự kiện đang ập tới.

Don't ever become a pessimist; a pessimist is correct oftener than an optimist, but an optimist has more fun--and neither can stop the march of events.

 21 người thích      Thích

~*~

Hãy đứng về một bên! Luôn luôn đứng về một bên! Đôi khi bạn lựa chọn sai lầm - nhưng người không chịu đứng về bên nào thì luôn luôn sai lầm.

Take sides! Always take sides! You will sometimes be wrong - but the man who refuses to take sides must always be wrong.

 21 người thích      Thích

~*~

Khi con châu chấu cố gắng đá xe, người ta có thể thán phục sự dũng cảm của nó, nhưng không phải sự phán đoán của nó.

If a grasshopper tries to fight a lawnmower, one may admire his courage but not his judgement.

 18 người thích      Thích

~*~

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Quá đúng - Luận Đỗ (10/07/2015 11:18:00)

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn. Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.

 
   

Phản hồi

Cảm ơn - Trang Eine (09/12/2013 23:37:00)

Trang web này thật sự rất hay và bổ ích

 
   

Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.