Winston Churchill

(30/11/1874 - 24/01/1965)
www.tudiendanhngon.vn - Danh nhân - Winston Churchill

Winston Churchill ( - ) là chính trị gia, sĩ quan và tác giả người Anh, từng là Thủ tướng Anh từ năm 1940 tới 1945, và từ 1951 tới 1955. Khi là Thủ tướng Anh, ông đã lãnh đạo nước Anh đi tới chiến thắng trong Thế chiến II. Ông được coi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20 với vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền dân chủ tự do trước sự lan rộng của chủ nghĩa phát xít. Ngoài ra, ông còn được biết đến là một nhà cải cách xã hội, và một tác gia xuất sắc. Bên cạnh nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Garter, Huân chương Công lao, Huân chương Companions of Honour, Huân chương Quân địa phương, Viện sĩ Hội Hoàng gia..., ông đã nhận được giải Nobel Văn học năm 1953, và là người đầu tiên được vinh danh là Công dân danh dự của Hoa Kỳ.


View: 25649      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của co Winston Churchill

Trang 1 trên 212»

Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

 726 người thích      Thích

~*~

Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hiểm nguy, còn kẻ bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội.

The optimist sees opportunity in every danger; the pessimist sees danger in every opportunity.

 78 người thích      Thích

~*~

Sự gọn gàng là một đức hạnh, sự cân đối thường là một yếu tố của cái đẹp.

Tidiness is a virtue, symmetry is often a constituent of beauty.

 33 người thích      Thích

~*~

Ta sống bằng thứ ta thu được, nhưng ta tạo ra cuộc đời bằng thứ ta cho đi.

We make a living by what we get, but we make a life by what we give.

 32 người thích      Thích

~*~

Thành công bao gồm việc đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt huyết.

Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.

 31 người thích      Thích

~*~

Những người dân khỏe mạnh là tài sản lớn nhất của bất cứ quốc gia nào.

Healthy citizens are the greatest asset any country can have.

 22 người thích      Thích

~*~

Cái giá của sự vĩ đại là trách nhiệm.

The price of greatness is responsibility.

 21 người thích      Thích

~*~

Người suy nghĩ tích cực thấy được thứ vô hình, cảm nhận được thứ không thể sờ nắm, và đạt được điều bất khả thi.

The positive thinker sees the invisible, feels the intangible, and achieves the impossible.

 19 người thích      Thích

~*~

Bạn sẽ không bao giờ đi được đến hết đường nếu bạn dừng chân để ném đá vào mọi con chó sủa.

You will never get to the end of the journey if you stop to shy a stone at every dog that barks.

 18 người thích      Thích

~*~

Đây không phải là thời gian để thanh nhàn và thoải mái. Đây là thời gian để dấn thân và chịu đựng.

This is no time for ease and comfort. It is time to dare and endure.

 18 người thích      Thích

~*~

Mọi điều lớn lao đều đơn giản, và nhiều điều có thể được thể hiện chỉ bằng một danh từ: tự do, công lý, danh dự, bổn phận, khoan dung, hy vọng.

All the great things are simple, and many can be expressed in a single word: freedom, justice, honor, duty, mercy, hope.

 17 người thích      Thích

~*~

Sống có nghĩa lý gì, nếu không phải để đấu tranh vì những lý do cao thượng, và khiến thế giới rối ren này trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho những người sẽ sống trong đó sau khi chúng ta ra đi?

What is the use of living, if it be not to strive for noble causes and to make this muddled world a better place for those who will live in it after we are gone?

 15 người thích      Thích

~*~

Đừng đầu hàng, đừng đầu hàng, đừng bao giờ, đừng bao giờ - trong bất cứ việc gì, quan trọng hay nhỏ bé, lớn lao hay tủn mủn - đừng đầu hàng trừ khi vì bị thuyết phục bởi lẽ phải và danh dự.

Never give in, never give in, never, never, never, never—in nothing, great or small, large or petty—never give in except to convictions of honor and good sense.

 14 người thích      Thích

~*~

Lời nói dối đi nửa vòng trái đất trước khi sự thật kịp mặc quần.

A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on.

 14 người thích      Thích

~*~

Để thực sự hạnh phúc và an toàn, người ta phải có ít nhất hai hoặc ba sở thích, và tất cả chúng đều phải chân thực.

To be really happy and really safe, one ought to have at least two or three hobbies, and they must all be real.

 13 người thích      Thích

~*~

Khẩu vị của tôi đơn giản lắm: tôi dễ dàng thỏa mãn với thứ tốt nhất.

My tastes are simple: I am easily satisfied with the best.

 13 người thích      Thích

~*~

Bạn có kẻ thù ư? Tốt. Điều đó có nghĩa là bạn đã đứng lên vì thứ gì đó, vào lúc nào đó trong đời.

You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life.

 12 người thích      Thích

~*~

Tất cả lịch sử thế giới được tóm gọn trong sự thực rằng khi quốc gia hùng mạnh, họ không phải lúc nào cũng công chính, và khi muốn công chính, họ thường không còn hùng mạnh.

The whole history of the world is summed up in the fact that when nations are strong they are not always just, and when they wish to be just, they are often no longer strong.

 11 người thích      Thích

~*~

Hãy học lịch sử, hãy học lịch sử. Trong lịch sử có tất cả những bí mật của tài trị quốc.

Study history, study history. In history lies all the secrets of statecraft.

 10 người thích      Thích

~*~

Tôi luôn luôn sẵn sàng học hỏi, dù không phải lúc nào tôi cũng thích bị dạy dỗ.

Personally, I'm always ready to learn, although I do not always like being taught.

 10 người thích      Thích

~*~

Thành tựu rực rỡ nhất của tôi là khả năng thuyết phục vợ tôi gả cho tôi.

My most brilliant achievement was my ability to be able to persuade my wife to marry me.

 10 người thích      Thích

~*~

Nỗ lực không ngừng - chứ không phải sức mạnh hay trí tuệ - là chìa khóa để mở ra tiềm năng.

Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential.

 10 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn đang đi qua địa ngục, hãy bước tiếp đi.

If you’re going through hell, keep going.

 10 người thích      Thích

~*~

Người ta phải chính trực trước khi hào phóng.

One ought to be just before one is generous.

 9 người thích      Thích

~*~

Không gì khiến một người trở nên xác đáng hơn là thư viện.

Nothing makes a man more reverent than a library.

 9 người thích      Thích

~*~

Người ta luôn đo tình bạn bằng việc nó xuất hiện trong thời tiết xấu như thế nào.

One always measures friendships by how they show up in bad weather.

 9 người thích      Thích

~*~

Lòng can đảm là thứ cần để đứng dậy và lên tiếng. Lòng can đảm cũng là thứ cần để ngồi xuống và lắng nghe.

Courage is what it takes to stand up and speak. Courage is also what it takes to sit down and listen.

 9 người thích      Thích

~*~

Bạn sẽ phạm phải đủ loại sai lầm; nhưng chừng nào bạn còn rộng lượng và chân thực, và dữ dội, bạn không thể làm thế giới tổn thương, thậm chí dù là làm nó phiền não.

You will make all kinds of mistakes; but as long as you are generous and true, and also fierce, you cannot hurt the world or even seriously distress her.

 9 người thích      Thích

~*~

Bài học lớn nhất trong đời là biết rằng thậm chí ngay cả kẻ ngu xuẩn đôi khi cũng đúng.

The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes.

 9 người thích      Thích

~*~

Diều bay cao nhờ chống lại gió, chứ không phải với gió.

Kites rise highest against the wind, not with it.

 9 người thích      Thích

~*~

Nếu ta bắt đầu cuộc tranh cãi giữa quá khứ và hiện tại, ta sẽ phát hiện mình đã đánh mất tương lai.

If we open a quarrel between past and present, we shall find that we have lost the future.

 9 người thích      Thích

~*~

Đừng bao giờ nhượng bộ. Đừng bao giờ nhượng bộ. Đừng bao giờ, đừng bao giờ nhượng bộ - trong bất cứ chuyện gì, dù vĩ đại hay nhỏ bé, lớn lao hay tầm thường - đừng bao giờ nhượng bộ, trừ khi bị thuyết phục bởi đức hạnh và lẽ phải. Đừng bao giờ thỏa hiệp trước thế lực. Đừng bao giờ khuất phục trước sức mạnh tưởng chừng áp đảo của kẻ địch.

Never give in. Never give in. Never, never, never, never—in nothing, great or small, large or petty - never give in, except to convictions of honour and good sense. Never yield to force. Never yield to the apparently overwhelming might of the enemy.

 8 người thích      Thích

~*~

Làm chủ được khó khăn là chiến thắng được cơ hội.

Difficulties mastered are opportunities won.

 8 người thích      Thích

~*~

Không có truyền thống, nghệ thuật là bầy cừu không có người chăn. Không có đổi mới, đó là con cừu chết.

Without tradition, art is a flock of sheep without a shepherd. Without innovation, it is a corpse.

 8 người thích      Thích

~*~

Về tôi, tôi là người lạc quan - là bất cứ cái gì khác đều không có vẻ hữu ích mấy.

For myself I am an optimist — it does not seem to be much use being anything else.

 8 người thích      Thích

~*~

Hãy cho chúng tôi công cụ, và chúng tôi sẽ làm xong việc.

Give us the tools, and we will finish the job.

 8 người thích      Thích

~*~

Chúng tôi có nhiều nỗi lo lắng, và nỗi này dập tắt nỗi kia.

We have a lot of anxieties, and one cancels out another.

 7 người thích      Thích

~*~

Nếu ta thắng, sẽ không ai quan tâm. Nếu ta thua, sẽ chẳng còn ai quan tâm.

If we win, nobody will care. If we lose, there will be nobody to care.

 7 người thích      Thích

~*~

Tiến bộ là thay đổi, vậy nên để hoàn hảo nghĩa là phải thay đổi thường xuyên.

To improve is to change, so to be perfect is to have changed often.

 7 người thích      Thích

~*~

Thói xấu cố hữu của chủ nghĩa tư bản là sự phân chia không đều điều sung sướng; thói xấu cố hữu của chủ nghĩa xã hội là sự phân chia đều nỗi bất hạnh.

The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.

 7 người thích      Thích

~*~

Trang 1 trên 212»
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.