A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Kết thúc


Con đường phía trước còn dài không phải lý do để đi chậm lại. Còn nhiều việc để làm không phải lý do để thấy nản lòng. Đó là lý do để bắt đầu, để trưởng thành, để tìm những con đường mới, để đi vào bên trong và khám phá sức mạnh, sự tận tụy, lòng quyết tâm và tính kỷ luật. Con đường phía trước còn dài và gian khó, và tràn đầy cơ hội ở từng ngã rẽ. Hãy bắt đầu điều cần bắt đầu. Hãy kết thúc điều cần kết thúc. Bước lên đường. Vững bước trên đường. Ngay lúc này bạn ở đoạn đầu của cuộc hành trình. Thật là một nơi tuyệt diệu! Cứ tưởng tượng tất cả những điều bạn sẽ học, tất cả những người bạn sẽ gặp, tất cả những trải nghiệm bạn sẽ có. Hãy thấy biết ơn rằng con đường dài và đầy thử thách, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời có thể cho bạn.

Just because the road ahead is long, is no reason to slow down. Just because there is much work to be done, is no reason to get discouraged. It is a reason to get started, to grow, to find new ways, to reach within yourself and discover strength, commitment, determination, discipline. The road ahead is long, and difficult, and filled with opportunity at every turn. Start what needs starting. Finish what needs finishing. Get on the road. Stay on the road. Get on with the work. Right now you’re at the beginning of the journey. What a great place to be! Just imagine all the things you’ll learn, all the people you’ll meet, all the experiences you’ll have. Be thankful that the road is long and challenging, because that is where you’ll find the best that life has to offer.

Khuyết danh388 người thíchthích danh ngôn Thích

Ánh sáng cuối đường hầm chỉ là ánh sáng của một con tàu đang lao tới.

The light at the end of the tunnel is just the light of an oncoming train.

Robert Lowell57 người thíchthích danh ngôn Thích

Chưa chấm hết chừng nào chưa kết thúc.

It ain't over till it's over.

Yogi Berra37 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn muốn một kết thúc hạnh phúc, điều đó phụ thuộc, dĩ nhiên, vào nơi bạn ngừng câu chuyện của mình.

If you want a happy ending, that depends, of course, on where you stop your story.

Orson Welles22 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi bắt đầu mới đều đến từ kết thúc của một bắt đầu nào đó khác.

Every new beginning comes from some other beginning's end.

Seneca22 người thíchthích danh ngôn Thích

Vạn vật đều có gốc có ngọn, sự việc đều có đầu có cuối, biết được cái gì có trước có sau thì đã gần với cái đạo rồi.

物有本末,事有終始,知所先後,則近道矣。
Vật hữu bổn mạt, sự hữu chung thủy, tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hĩ.

Lễ Ký18 người thíchthích danh ngôn Thích

Bắt đầu thường đáng sợ, kết thúc thường buồn thương, nhưng điều ở giữa mới quan trọng. Vậy nên khi bạn đứng ở điểm khởi đầu, hãy cho hy vọng có cơ hội bay lên. Và nó sẽ làm như vậy.

Beginnings are scary, endings are usually sad, but it's what's in the middle that counts. So, when you find yourself at the beginning, just give hope a chance to float up. And it will.

Steven Rogers16 người thíchthích danh ngôn Thích

Bởi những lời của năm ngoái thuộc về ngôn ngữ của năm ngoái
Và những lời của năm mới chờ đợi giọng nói khác.
Và kết thúc chính là bước khởi đầu.

For last year's words belong to last year's language
And next year's words await another voice.
And to make an end is to make a beginning.

T. S. Eliot14 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có kết thúc thực sự. Đó chỉ là nơi mà bạn ngừng câu chuyện.

There is no real ending. It’s just the place where you stop the story.

Frank Herbert12 người thíchthích danh ngôn Thích

Và tuyết đến sau ngọn lửa, và ngay cả loài rồng cũng phải gặp kết thúc của mình.

So comes snow after fire, and even dragons have their endings.

Tolkien9 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta không thể trở lại từ đầu, nhưng ta có thể bắt đầu bây giờ và tạo ra kết thúc mới.

We cannot start over, but we can begin now and make a new ending.

Zig Ziglar8 người thíchthích danh ngôn Thích

Kết thúc là khởi đầu, và bạn vẫn tiếp tục.

The end is in the beginning and yet you go on.

Samuel Beckett6 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái kết được chứa đựng trong sự khởi đầu.

The end was contained in the beginning.

George Orwell4 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn bắt đầu ở đâu không quan trọng bằng việc bạn kết thúc ở đâu.

Where you start is not as important as where you finish.

Zig Ziglar3 người thíchthích danh ngôn Thích

Khởi đầu tốt đẹp chỉ là điều tốt khi đi kèm với kết thúc tốt đẹp.

A strong beginning is a good thing only when coupled with a strong finish.

Mary Kay Ash2 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi ngày đều là một cơ hội để tạo ra kết thúc có hậu mới.

Every day is an opportunity to a make a new happy ending.

Jonathan Swift2 người thíchthích danh ngôn Thích

Có những kết thúc tạo ra không gian cho khởi đầu mới. Hãy buông bỏ và đón nhận.

Some endings create space for new beginnings. Release and receive.

Dr. Thema1 người thíchthích danh ngôn Thích

Thứ ta gọi là khởi đầu thường chính là kết thúc. Và kết thúc chính là khởi đầu. Kết thúc là nơi từ đó ta bắt đầu.

What we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a beginning. The end is where we start from.

T. S. Eliot1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.