Sam Walton

(29/03/1918 - 05/04/1992)
www.tudiendanhngon.vn - Danh nhân - Sam Walton

Samuel Walton ( -


View: 4615      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Sam Walton

Một người tìm kiếm vinh quang sẽ chẳng đạt được bao nhiêu thành tựu.

One person seeking glory doesn’t accomplish very much.

 12 người thích      Thích

~*~

Chúng tôi đều làm việc cùng nhau; đó là bí mật.

We're all working together; that's the secret.

 10 người thích      Thích

~*~

Bạn có thể tạo ra được điều tích cực từ điều không tích cực nhất nếu bạn nỗ lực đủ nhiều.

You can make a positive out of the most negative if you work at it hard enough.

 8 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn không lắng nghe khách hàng của mình, người khác sẽ làm điều đó.

If you don’t listen to your customers, someone else will.

 8 người thích      Thích

~*~

Từ lâu tôi đã học được rằng thể hiện cái tôi trước công chúng chắc chắn không phải là cách để xây dựng một tổ chức hiệu quả.

I learned a long time ago that exercising your ego in public is definitely not the way to build an effective organization.

 6 người thích      Thích

~*~

Không gì có thể thay thế tốt cho một vài lời khen khéo chọn, đúng lúc và chân thành. Chúng hoàn toàn miễn phí - và đáng giá cả gia tài.

Nothing else can quite substitute for a few well-chosen, well-timed, sincere words of praise. They’re absolutely free - and worth a fortune.

 6 người thích      Thích

~*~

Hãy bỏ qua sự khôn ngoan theo lẽ thường. Nếu ai cũng đi theo một hướng, có khả năng cao là bạn sẽ làm nên trò trống bằng cách đi đúng theo hướng ngược lại.

Ignore the conventional wisdom. If everybody else is doing it one way, there’s a good chance you can find your niche by going in exactly the opposite direction.

 6 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn chọn người thiếu kinh nghiệm và chưa rõ cách làm nhưng có mong muốn thực sự và sẵn sàng làm tận sức để hoàn thành công việc, anh ta sẽ bù đắp được điều mình thiếu. Và thực tế cho thấy điều này mười lần thì đúng chín lần.

If you take someone who lacks the experience and the know-how but has the real desire and the willingness to work his tail off to get the job done, he’ll make up for what he lacks. And that proved true nine times out of ten.

 5 người thích      Thích

~*~

Chỉ có một người chủ. Khách hàng. Và anh ta có thể đuổi việc tất cả mọi người trong công ty từ chủ tịch trở xuống, chỉ đơn giản bằng cách sử dụng tiền của mình vào chỗ khác.

There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else.

 4 người thích      Thích

~*~

Tôi buộc phải tự mình đứng dậy, và chấp nhận hiện thực, làm lại một lần nữa, chỉ là lần này làm tốt hơn.

I had to pick myself up and get on with it, do it all over again, only even better this time.

 4 người thích      Thích

~*~

Hãy bơi ngược dòng. Hãy đi ngược lại. Hãy bỏ qua sự khôn ngoan theo lẽ thường.

Swim upstream. Go the other way. Ignore the conventional wisdom.

 4 người thích      Thích

~*~

Khi ai đó phạm lỗi - dù là tôi hay bất cứ ai khác - chúng tôi nói về nó, thừa nhận nó, và cố gắng tìm ra cách để sửa chữa nó, rồi chuyển sang việc ngày hôm sau.

When somebody made a mistake - whether it was myself or anybody else - we talked about it, admitted it, tried to figure out how to correct it, and then moved on to the next day’s work.

 4 người thích      Thích

~*~

Hãy khống chế chi phí của mình tốt hơn đối thủ. Đây là chỗ bạn luôn có thể tìm thấy lợi thế cạnh tranh.

Control your expenses better than your competition. This is where you can always find the competitive advantage.

 3 người thích      Thích

~*~

Tiền vốn không hiếm. Tầm nhìn mới hiếm.

Capital isn’t scarce. Vision is.

 3 người thích      Thích

~*~

Hãy thả lỏng, và mọi người xung quanh bạn sẽ thả lỏng.

Loosen up, and everybody around you will loosen up.

 3 người thích      Thích

~*~

Kỳ vọng cao là chìa khóa cho mọi chuyện.

High expectations are the key to everything.

 3 người thích      Thích

~*~

Hãy vượt qua kỳ vọng của khách hàng. Nếu bạn làm vậy, họ sẽ không ngừng quay trở lại. Hãy cho họ điều họ muốn - và thêm một chút nữa.

Exceed your customer's expectations. If you do, they'll come back over and over. Give them what they want - and a little more.

 3 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn yêu công việc của mình, bạn sẽ nỗ lực mỗi ngày để làm tốt nhất sức mình có thể, và chẳng bao lâu, mọi người quanh bạn sẽ nhiễm sự nhiệt huyết của bạn - giống như cơn sốt.

If you love your work, you’ll be out there every day trying to do it the best you possibly can, and pretty soon everybody around will catch the passion from you - like a fever.

 3 người thích      Thích

~*~

Các nhà lãnh đạo xuất chúng bỏ công để tăng lòng tự tin của nhân sự dưới quyền mình. Khi người ta tin tưởng ở bản thân, những điều họ có thể làm được rất đáng kinh ngạc.

Outstanding leaders go out of their way to boost the self-esteem of their personnel. If people believe in themselves, it's amazing what they can accomplish.

 3 người thích      Thích

~*~

Hãy ăn mừng thành công. Hãy tìm ra điểm gì khôi hài trong thất bại.

Celebrate your successes. Find some humor in your failures.

 3 người thích      Thích

~*~

Ý tưởng hay đến từ mọi nơi nếu bạn chịu nghe và chịu tìm kiếm chúng. Bạn không bao giờ biết được ai sẽ là người có ý tưởng hay.

Great ideas come from everywhere if you just listen and look for them. You never know who’s going to have a great idea.

 2 người thích      Thích

~*~

Hầu hết những gì tôi đã làm, tôi học được từ người khác.

Most everything I’ve done, I’ve copied from somebody else.

 2 người thích      Thích

~*~

Phần lớn chúng ta không sáng tạo ra ý tưởng. Chúng ta lấy những ý tưởng hay nhất từ người khác.

Most of us don't invent ideas. We take the best ideas from someone else.

 2 người thích      Thích

~*~

Tất cả chúng ta đều thu được lợi ích từ việc được chỉnh lại đúng - nếu chúng ta được chỉnh lại đúng theo cách tích cực.

All of us profit from being corrected - if we're corrected in a positive way.

 2 người thích      Thích

~*~

Bạn không thể cứ tiếp tục làm thứ đã từng hữu ích một thời, mọi thứ quanh bạn đều đang thay đổi. Để thành công, hãy đón đầu thay đổi.

You can't just keep doing what works one time, everything around you is changing. To succeed, stay out in front of change.

 1 người thích      Thích

~*~

Gần như thể là tôi có quyền chiến thắng. Suy nghĩ theo lối đó thường biến thành một kiểu lời tiên tri tự thành.

It was almost as if I had a right to win. Thinking like that often seems to turn into sort of a self-fulfilling prophecy.

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy tìm ra điều tốt nhất ở mọi thứ và biến nó thành phù hợp với nhu cầu của mình.

Take the best out of everything and adapt it to your needs.

 1 người thích      Thích

~*~

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.