Erich Fromm

(23/3/1900 - 18/3/1980)
www.tudiendanhngon.vn - Danh nhân - Erich Fromm

Erich Segligmann Fromm ( - ) là nhà phân tâm học, tâm lý học xã hội, triết gia theo chủ nghĩa nhân văn và người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ người Đức.

Ông ủng hộ Thuyết phê phán của trường phái Frankfurt. Qua phân tích những nguyên tắc của phân tâm học trong việc khắc phục những vấn nạn văn hóa, Fromm tin rằng có thể có một "xã hội lành mạnh" được cân bằng về mặt tâm lý. Fromm không đồng ý với Sigmund Freud đối với quan điểm phủ nhận ảnh hưởng của xã hội tới nhân cách, tuy nhiên ông cho rằng những bài phê bình tranh luận của mình về phân tâm học Freud không phải để thay thế nó mà là để làm giàu thêm nó, giải phóng nó khỏi thuyết libido hạn hẹp.

Fromm từng có thời gian hoạt động chính trị. Ông tham gia Đảng Xã hội Mỹ vào giữa những năm 1950. Ngoài ra ông còn là một trong những người sáng lập nên tổ chức SANE, tổ chức tìm kiếm một chính sách hạt nhân lành mạnh. Ông có nhiều hoạt động ủng hộ hòa bình như hoạt động chống lại chạy đua vũ trang hạt nhân hay sự tham gia của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.


View: 20808      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Erich Fromm

Trang 1 trên 212»

Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng.

Mother's love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved.

 376 người thích      Thích

~*~

Những người ích kỷ không có khả năng yêu người khác, nhưng họ cũng không có khả năng yêu chính bản thân mình.

Selfish persons are incapable of loving others, but they are not capable of loving themselves either.

 246 người thích      Thích

~*~

Nếu một người chỉ yêu một người khác và thờ ơ với tất cả những người còn lại, tình yêu của anh ta không phải là tình yêu mà là sự gắn bó cộng sinh, hay là sự duy ngã độc tôn được khuếch đại.

If a person loves only one other person and is indifferent to all others, his love is not love but a symbiotic attachment, or an enlarged egotism.

 230 người thích      Thích

~*~

Tham vọng là cái hố không đáy làm kiệt sức con người trong nỗ lực bất tận tìm cách thỏa mãn nhu cầu mà không bao giờ chạm tới được sự thỏa mãn.

Greed is a bottomless pit which exhausts the person in an endless effort to satisfy the need without ever reaching satisfaction.

 229 người thích      Thích

~*~

Chúng ta càng leo lên nấc thang xã hội, bản tính xấu xa càng đeo mặt nạ dày hơn.

As we ascend the social ladder, viciousness wears a thicker mask.

 216 người thích      Thích

~*~

Người giàu có không phải là người có nhiều, mà là người cho nhiều.

Not he who has much is rich, but he who gives much.

 199 người thích      Thích

~*~

Sự sáng tạo đòi hỏi phải có can đảm để buông tay khỏi những điều chắc chắn.

Creativity requires the courage to let go of certainties.

 194 người thích      Thích

~*~

Tình yêu chưa trưởng thành nói: "Anh yêu em vì anh cần em." Tình yêu trưởng thành nói: "Anh cần em vì anh yêu em."

Immature love says: 'I love you because I need you.' Mature love says 'I need you because I love you.'

 165 người thích      Thích

~*~

Hầu hết mọi người chết trước khi thực sự được sinh thành. Sự sáng tạo có nghĩa là được sinh thành trước khi chết.

Most people die before they are fully born. Creativeness means to be born before one dies.

 164 người thích      Thích

~*~

Không thể có tự do thật sự mà không có tự do vấp ngã.

There can be no real freedom without the freedom to fail.

 154 người thích      Thích

~*~

Có lẽ chẳng có hiện tượng nào chứa nhiều cảm xúc tiêu cực như sự phẫn nộ vì đạo đức, nó cho phép ghen tị được hoành hành dưới vỏ bọc của đức hạnh.

There is perhaps no phenomenon which contains so much destructive feeling as moral indignation, which permits envy or to be acted out under the guise of virtue.

 149 người thích      Thích

~*~

Mối quan hệ giữa mẹ và con đầy nghịch lý, và theo một cách hiểu nào đó, rất bi thảm. Nó đòi hỏi tình yêu vô cùng lớn lao của người mẹ, nhưng cũng chính tình yêu này phải giúp đứa con trưởng thành rời xa người mẹ và trở nên độc lập hoàn toàn.

The mother-child relationship is paradoxical and, in a sense, tragic. It requires the most intense love on the mother's side, yet this very love must help the child grow away from the mother, and to become fully independent.

 137 người thích      Thích

~*~

Khả năng thấy bối rối trước sự vật sự việc là tiền đề cho mọi sáng tạo, dù là nghệ thuật hay khoa học.

The capacity to be puzzled is the premise of all creation, be it in art or in science.

 118 người thích      Thích

~*~

Nhiệm vụ chính của con người trong cuộc sống là tự sinh thành chính mình, trở thành những gì mình có tiềm năng. Sản phẩm quan trọng nhất cho nỗ lực đó là tính cách của anh ta.

Man's main task in life is to give birth to himself, to become what he potentially is. The most important product of his effort is his own personality.

 92 người thích      Thích

~*~

Nhiệm vụ tinh thần mà con người có thể và phải đặt ra cho chính mình không phải là cảm thấy an toàn mà là có thể chấp nhận sự bất an.

The psychic task which a person can and must set for himself is not to feel secure, but to be able to tolerate insecurity.

 84 người thích      Thích

~*~

Mối nguy hiểm của quá khứ là con người bị biến thành nô lệ. Mối nguy hiểm của tương lai là con người có thể trở thành rô bốt.

The danger of the past was that men became slaves. The danger of the future is that man may become robots.

 78 người thích      Thích

~*~

Chỉ người trung thành với chính mình mới có thể trung thành với người khác.

Only the person who has faith in himself is able to be faithful to others.

 76 người thích      Thích

~*~

Con người là động vật duy nhất mà sự tồn tại của chính mình là một vấn đề phải đi tìm lời giải.

Man is the only animal for whom his own existence is a problem which he has to solve.

 76 người thích      Thích

~*~

Tại sao xã hội lại chỉ cảm thấy phải có trách nhiệm với sự giáo dục của trẻ nhỏ mà không phải sự giáo dục của tất cả người lớn ở mọi độ tuổi?

Why should society feel responsible only for the education of children, and not for the education of all adults of every age?

 70 người thích      Thích

~*~

Nếu tôi là những gì tôi có và nếu tôi đánh mất những gì tôi có thì tôi sẽ là ai?

If I am what I have and if I lose what I have who then am I?

 63 người thích      Thích

~*~

Nhà cách mạng thành công trở thành chính khách, còn không thành công thì trở thành tội phạm.

The successful revolutionary is a statesman, the unsuccessful one a criminal.

 56 người thích      Thích

~*~

Chẳng có hoạt động nào hay sự nghiệp nào lại bắt đầu với nhiều hy vọng và mong chờ đến thế, mà lại thường thất bại như là tình yêu.

There is hardly any activity, any enterprise, which is started out with such tremendous hopes and expectations, and yet which fails so regularly, as love.

 56 người thích      Thích

~*~

Cuộc đời chỉ có một ý nghĩa: đó chính là sống.

There is only one meaning of life: the act of living itself.

 55 người thích      Thích

~*~

Con người thường chết trước khi thực sự sinh thành.

Man always dies before he is fully born.

 54 người thích      Thích

~*~

Cũng như tình yêu là định hướng chỉ dẫn tới mọi điều và không phù hợp với giới hạn của một điều, tài năng của con người phải ôm trọn cả thế giới mà con người phải đối đầu.

Just as love is an orientation which refers to all objects and is incompatible with the restriction to one object, so is reason a human faculty which must embrace the whole of the world with which man is confronted.

 53 người thích      Thích

~*~

Phải chết cay đắng tới sầu thảm, nhưng nghĩ tới việc phải chết mà chưa kịp sống thì không thể chịu nổi.

To die is poignantly bitter, but the idea of having to die without having lived is unbearable.

 50 người thích      Thích

~*~

Cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì ngoài ý nghĩa mà con người tự tạo ra cho cuộc đời mình bằng cách phát huy sức mạnh của bản thân.

There is no meaning to life except the meaning man gives his life by the unfolding of his powers.

 48 người thích      Thích

~*~

Tình yêu là sự hòa hợp với ai đó, hoặc cái gì đó, bên ngoài bản thân dưới điều kiện phải giữ sự tách biệt và toàn vẹn của cái tôi.

Love is union with somebody, or something, outside oneself, under the condition of retaining the separateness and integrity of one's own self.

 46 người thích      Thích

~*~

Những người thực sự giàu sang chỉ có thể là những người không muốn nhiều hơn những gì mình có.

The only truly affluent are those who do not want more than they have.

 44 người thích      Thích

~*~

Trong tình yêu có nghịch lý là hai cá thể trở thành một mà vẫn là hai cá thể.

In love the paradox occurs that two beings become one and yet remain two.

 39 người thích      Thích

~*~

Cả giấc mơ và truyền thuyết đều là những cách liên lạc quan trọng giữa chúng ta và chính bản thân chúng ta. Nếu chúng ta không hiểu ngôn ngữ chúng được viết, chúng ta bỏ lỡ những điều chúng ta hiểu và tự nhắc bản thân trong những lúc chúng ta không quá bận rộn tìm cách chi phối thế giới bên ngoài.

Both dreams and myths are important communications from ourselves to ourselves. If we do not understand the language in which they are written, we miss a great deal of what we know and tell ourselves in those hours when we are not busy manipulating the outside world.

 38 người thích      Thích

~*~

Tình yêu là câu trả lời sáng suốt và thích đáng duy nhất cho vấn đề về sự tồn tại của con người.

Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence.

 38 người thích      Thích

~*~

Tình yêu thường chẳng là gì hơn ngoài một cuộc trao đổi thuận lợi giữa hai người mà đạt được phần lớn những gì họ có thể mong đợi nếu cân nhắc tới giá trị của họ trên thị trường tính cách.

Love is often nothing but a favorable exchange between two people who get the most of what they can expect, considering their value on the personality market.

 37 người thích      Thích

~*~

Sự minh mẫn chỉ là thứ nằm trong khung tham chiếu của tư duy theo thói quen.

Sanity is only that which is within the frame of reference of conventional thought.

 34 người thích      Thích

~*~

Tình yêu của người mẹ là sự bình yên. Không cần phải đạt được nó, không cần phải xứng đáng.

Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved.

 31 người thích      Thích

~*~

Ai nói được liệu một khoảng khắc hạnh phúc yêu thương hay niềm vui được hít thở khí trời hay đi dạo dưới ánh nắng rực rỡ và ngửi mùi không khí tươi mát lại không xứng đáng với tất cả những đau khổ và nỗ lực của đời người.

Who will tell whether one happy moment of love or the joy of breathing or walking on a bright morning and smelling the fresh air, is not worth all the suffering and effort which life implies.

 30 người thích      Thích

~*~

Người tầm thường mà nắm quyền lực phi thường mới là mối nguy hiểm chính cho nhân loại chứ không phải là kẻ ác ôn hay tàn bạo.

The ordinary man with extraordinary power is the chief danger for mankind - not the fiend or the sadist.

 29 người thích      Thích

~*~

Tất cả chúng ta đều mơ; chúng ta không hiểu giấc mơ của mình, vậy mà chúng ta lại cư xử như thể chẳng có gì lạ lùng đang diễn ra trong đầu óc chúng ta khi ngủ, lạ lùng ít nhất khi so sánh với phương cách hoạt động lí trí và mục đích của đầu óc ta khi thức.

We all dream; we do not understand our dreams, yet we act as if nothing strange goes on in our sleep minds, strange at least by comparison with the logical, purposeful doings of our minds when we are awake.

 27 người thích      Thích

~*~

Chúng ta sống trong một thế giới đầy sự vật, và mối liên kết duy nhất với chúng là chúng ta biết cách chi phối hay sử dụng chúng.

We live in a world of things, and our only connection with them is that we know how to manipulate or to consume them.

 27 người thích      Thích

~*~

Uy quyền không phải là một phẩm chất mà con người "có", hiểu theo nghĩa như anh ta sở hữu tài sản hay khả năng của cơ thể. Uy quyền đề cập tới mối quan hệ giữa các cá nhân mà trong đó người này nhìn lên người kia như một ai đó ưu việt hơn so với mình.

Authority is not a quality one person "has," in the sense that he has property or physical qualities. Authority refers to an interpersonal relation in which one person looks upon another as somebody superior to him.

 26 người thích      Thích

~*~

Trang 1 trên 212»
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

- bù tọt (10/03/2014 16:14:00)

câu: Người tầm thường với quyền lực phi thường mới là mối nguy hiểm chính cho nhân loại chứ không phải là kẻ ác ôn hay tàn bạo. The ordinary man with extraordinary power is the chief danger for mankind - not the fiend or the sadist. Theo tôi nên dịch là "Người tầm thường mà nắm quyền lực phi thường..." thì rõ nghĩa hơn

 
   

Phản hồi

Cảm ơn bạn - Kal_Kally (25/05/2015 10:54:00)

Cảm ơn bạn!

 
   

love ... - Hang Pham (04/05/2012 17:13:00)

ai đó giải thích giùm mình câu này nhé: mmature love says: 'I love you because I need you.' Mature love says 'I need you because I love you.'. Thanks.

 
   

Phản hồi

Yêu thương trưởng thành là ban cho vào bao bọc - Long (27/01/2014 13:45:00)

tình yêu thương lớn là tình yêu thương quan tâm và ban cho người khác, tình yêu thương chưa trưởng thành là tình yêu thương đòi hỏi ở người khác. (có thể hiểu ở Mẹ và con vậy, con cái luôn cần Mẹ, còn Mẹ thì yêu thương con cái chân thật, nhưng mẹ không "cần" con cái cho mình điều gì mà chỉ cần chính bản thân con thôi)

 
   

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.