A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sở thích


Người ta hiếm khi thành công nếu không làm điều mình thấy vui thích.

People rarely succeed unless they have fun in what they are doing.

Dale Carnegie285 người thíchthích danh ngôn Thích

Sáu sai lầm mà nhân loại cứ mãi phạm phải qua hàng thế kỷ: Tin rằng lợi ích cá nhân đạt được qua việc nghiền nát lợi ích của người khác; Lo lắng về những điều không thể thay đổi hay sửa chữa; Khăng khăng một việc là bất khả thì vì chúng ta không thể làm được nó; Từ chối bỏ qua những sở thích tủn mủn; Bỏ bê sự phát triển và tinh lọc tâm hồn; Cố gắng lôi kéo người khác tin và sống như bản thân mình.

Six mistakes mankind keeps making century after century: Believing that personal gain is made by crushing others; Worrying about things that cannot be changed or corrected; Insisting that a thing is impossible because we cannot accomplish it; Refusing to set aside trivial preferences; Neglecting development and refinement of the mind; Attempting to compel others to believe and live as we do.

Marcus Tullius Cicero41 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn căm ghét điều gì? Điều đó nói lên con người bạn.

What do you despise? By this are you truly known.

Frank Herbert34 người thíchthích danh ngôn Thích

Được làm những điều bạn thích, đó là tự do. Thích được những điều bạn làm, đó là hạnh phúc.

Khuyết danh24 người thíchthích danh ngôn Thích

Để thực sự hạnh phúc và an toàn, người ta phải có ít nhất hai hoặc ba sở thích, và tất cả chúng đều phải chân thực.

To be really happy and really safe, one ought to have at least two or three hobbies, and they must all be real.

Winston Churchill13 người thíchthích danh ngôn Thích

Thích những điều mà người ghét, ghét những điều mà người thích, gọi là trái ngược hẳn với tính người, tai họa ắt đến với mình.

好人之所恶,恶人之所好,是谓拂人之性,灾必逮夫身。
Hảo nhân chi sở ác, ác nhân chi sở hảo, thị vị phất nhân chi tính, tai tất đãi phu thân.

Lễ Ký10 người thíchthích danh ngôn Thích

Có ba sự ưa thích có ích, có ba sự ưa thích có hại. Thích dùng lễ nhạc để điều tiết đời sống, thích khen chỗ hay của người, thích có nhiều bạn hiền, ba cái đó có ích. Thích kiêu sa, dâm lạc, thích bừa bãi phóng túng, thích yến tiệc vui chơi, ba cái đó có hại.

益者三乐,损者三乐。乐节礼乐,乐道人之善,乐多贤友,益矣。乐骄乐,乐佚游,乐晏乐,损矣。
Ích giả tam lạc, tổn giả tam lạc. Lạc tiết lễ nhạc, lạc đạo nhân chi hỉ. Lạc đa hiền hữu, ích hĩ. Lạc kiêu nhạc, lạc dật du, lạc yến lạc, tổn hĩ.

Khổng Tử9 người thíchthích danh ngôn Thích

Yêu việc mình làm và cảm thấy việc mình làm quan trọng - còn gì có thể vui sướng hơn thế?

To love what you do and feel that it matters - how could anything be more fun?

Katharine Graham6 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ có việc nào người ta thực sự muốn làm thì mới có thể làm tốt được.

Khuyết danh4 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không thích điều mình làm, khó xảy ra chuyện người khác sẽ thích, vậy nên hãy đảm bảo là công việc mình đang làm khiến mình vui thích.

If you don't like what you're doing, it's unlikely anyone else will either, so be sure you are happy with your own work first.

Billy Wilder4 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ cần thích, cái gì cũng không thành vấn đề, còn nếu đã không thích, cái gì cũng đều chướng mắt.

Quả nhân có bệnh - Tuỳ Vũ Nhi An3 người thíchthích danh ngôn Thích

Thành công trong hình thái cao quý nhất cần đến sự bình yên tâm hồn, sự tận hưởng và hạnh phúc chỉ đến với người đã tìm thấy công việc mà mình yêu thích nhất.

Success in its highest and noblest form calls for peace of mind and enjoyment and happiness which come only to the man who has found the work that he likes best.

Napoleon Hill3 người thíchthích danh ngôn Thích

Sở thích không nhất định phải là những thứ hữu hình, ví dụ, lợi dụng thời gian nghỉ ngơi để làm tình nguyện hoặc làm thiện, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, như giặt quần áo, dọn dẹp vệ sinh,... đây không phải là sự tìm kiếm bên ngoài mà là sự cống hiến để bản thân tìm thấy sự thỏa mãn trong nội tâm. Khi nuôi dưỡng được sở thích giúp đỡ người khác cũng sẽ có ích cho sự tìm kiếm bình yên trong trái tim mình.

Thích Thánh Nghiêm2 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai có thể thành công trong ngành nghề mà mình không yêu thích.

No man can succeed in a line of endeavor which he does not like.

Napoleon Hill1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.