A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự lịch sự


Những người lịch sự nhất là những người tình tồi tệ nhất.

The best mannered people make the most absurd lovers.

Denis Diderot207 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự nhã nhặn chỉ là lớp vỏ ngoài mỏng manh của tính ích kỷ chung.

Courtesy is only a thin veneer on the general selfishness.

Balzac154 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đối xử với ai cũng lịch sự, thậm chí kể cả trước người thô lỗ với bạn. Không phải bởi vì họ tử tế, mà bởi vì bạn là người tử tế.

Treat everyone with politeness, even those who are rude to you. Not because they are nice, but because you are.

Khuyết danh24 người thíchthích danh ngôn Thích

Người đàn ông hào hoa thực sự sẽ lịch sự trước một cô nhóc cũng như trước một người phụ nữ.

A real gentleman is as polite to a little girl as to a woman.

Louisa May Alcott24 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho dù bạn là ai, và bạn đang ở đâu, bạn luôn luôn là người sai nếu bạn tỏ ra thô lỗ.

Whoever one is, and wherever one is, one is always in the wrong if one is rude.

Maurice Baring19 người thíchthích danh ngôn Thích

Quay lưng rồi hãy là người lịch sự, khi chia tay nhất định nhớ mỉm cười. Vì biết đâu, lần chia xa này sẽ trở thành vĩnh viễn.

Khuyết danh15 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có thể ép buộc mình tỏ ra lịch sự, hạnh phúc và nhiệt tình với bất cứ ai bạn gặp. Sau khi bạn buộc mình làm thế một thời gian ngắn... nó trở thành thói quen.

You can literally force yourself to be courteous, happy and enthusiastic with every person you meet. After you have forced yourself to be so for a short period of time... the habit takes over.

Zig Ziglar13 người thíchthích danh ngôn Thích

Người tử tế với bạn, nhưng thô lỗ với người bồi bàn, thì không phải là người tử tế.

A person who is nice to you, but rude to the waiter, is not a nice person.

Dave Barry13 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trong những thắng lợi to lớn nhất bạn có thể đạt được trước ai đó là đánh bại anh ta về tính lịch sự.

One of the greatest victories you can gain over someone is to beat him at politeness.

Josh Billings12 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự lịch sự đối với bản tính con người cũng như hơi ấm đối với sáp.

Politeness is to human nature what warmth is to wax.

Arthur Schopenhauer12 người thíchthích danh ngôn Thích

Sẽ sáng suốt khi tỏ ra lịch sự; vì vậy, thật ngu ngốc khi thô lỗ. Việc tạo ra kẻ thù bằng sự bất lịch sự không cần thiết và cố ý cũng điên rồ như tự châm lửa đốt nhà mình. Vì sự lịch sự giống như thẻ đánh bạc - một loại tiền giả công khai, và thật ngớ ngẩn nếu keo kiệt giữ nó.

It is a wise thing to be polite; consequently, it is a stupid thing to be rude. To make enemies by unnecessary and willful incivility, is just as insane a proceeding as to set your house on fire. For politeness is like a counter - an avowedly false coin, with which it is foolish to be stingy.

Arthur Schopenhauer11 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy lịch sự với tất cả, nhưng chỉ thân mật với ít người.

Be polite to all, but intimate with few.

Thomas Jefferson9 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.