A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự cường điệu


Sự cường điệu là thứ luôn đi đôi với sự vĩ đại.

Exaggeration, the inseparable companion of greatness.

Voltaire38 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta thổi phồng cả hạnh phúc và bất hạnh. Chúng ta chẳng bao giờ thảm hại hay hạnh phúc tới mức như chúng ta nói.

We exaggerate misfortune and happiness alike. We are never as bad off or as happy as we say we are.

Balzac17 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ cường điệu khuyết điểm của mình, bạn bè sẽ làm điều đó cho bạn.

Never exaggerate your faults, your friends will attend to that.

Bob Edwards15 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự phóng đại có mối quan hệ máu mủ với lừa dối, và đáng trách cũng gần như vậy.

Exaggeration is a blood relation to falsehood and nearly as blamable.

Hosea Ballou6 người thíchthích danh ngôn Thích

Tài hùng biện sai là cường điệu; tài hùng biện đúng là nhấn mạnh.

False eloquence is exaggeration; true eloquence is emphasis.

William R. Alger4 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người có khuynh hướng thổi phồng mọi thứ - trừ sai lầm của chính mình.

Man is inclined to exaggerate almost everything - except his own mistakes.

Khuyết danh4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy học cách thừa nhận lỗi lầm của mình trước khi ai đó thổi phồng câu chuyện.

Learn to admit your mistakes before someone exaggerates the story.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì khiến con cá to hơn việc nó gần như bị bắt được.

Nothing makes a fish bigger than almost being caught.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn thêm vào sự thật, bạn trừ khỏi nó.

If you add to the truth, you subtract from it.

Talmud (tác phẩm tri thức Do Thái)1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cường điệu là sự thật đánh mất bình tĩnh.

Exaggeration is truth that has lost its temper.

Khalil Gibran1 người thíchthích danh ngôn Thích

Phóng đại là một nhánh của dối trá.

Exaggeration is a branch of lying.

Baltasar Gracian1 người thíchthích danh ngôn Thích

Có một số người thiết tha với sự phóng đại tới mức họ không thể nói lên sự thật mà không nói dối.

There are some people so addicted to exaggeration that they can't tell the truth without lying.

Josh Billings0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.