A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Chiến thắng


Trang 1 trên 212»

Danh ngôn mới

Những chiến thắng không để lại nuối tiếc duy nhất là chiến thắng sự ngu dốt.

Napoleon Bonaparte

 12 người thích      Thích

Chiến trường là quang cảnh hỗn loạn không ngừng. Người chiến thắng là người có thể khống chế sự hỗn loạn đó, của của mình và của kẻ địch.

Napoleon Bonaparte

 4 người thích      Thích

Khi thắng, bạn xứng đáng có bia. Khi thua, bạn cần nó.

Napoleon Bonaparte

 4 người thích      Thích

Vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn.

Satisfaction lies in the effort, not in the attainment, full effort is full victory.

Mahatma Gandhi362 người thíchthích danh ngôn Thích

Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể.

Sooner or later, those who win are those who think they can.

Paul Tournier289 người thíchthích danh ngôn Thích

Để thắng cuộc, bạn cần cả kỹ năng và ý chí.

When it comes to winning, you need the skill and the will.

Frank Tyger192 người thíchthích danh ngôn Thích

Cả thế giới ngập tràn thống khổ. Nó cũng ngập tràn chiến thắng.

All the world is full of suffering. It is also full of overcoming.

Helen Keller170 người thíchthích danh ngôn Thích

Thất bại chỉ là thành công tạm thời bị trì hoãn, chừng nào lòng can đảm còn tôi luyện cho khát vọng. Thói quen kiên định chính là thói quen chiến thắng.

Failure is only postponed success as long as courage 'coaches' ambition. The habit of persistence is the habit of victory.

Herbert Kaufman165 người thíchthích danh ngôn Thích

Anh không thể nói anh hạnh phúc nếu anh không thắng cuộc.

You cannot say that you are happy when you don't win.

Arsene Wenger118 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có vinh dự gì trong chiến thắng chắc chắn, nhưng có thể rút ra được nhiều điều từ sự thua cuộc chắc chắn.

There could be no honor in sure success, but much might be wrested from a sure defeat.

T. E. Lawrence112 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy nhớ rằng bạn không phải lúc nào cũng thắng. Một ngày nào đó, ngay cả người có tài xoay sở nhất cũng nếm mùi thất bại. Nhưng trong trường hợp này, luôn có ngày mai - sau khi bạn đã làm hết sức mình vì thành công của hôm nay.

Remember you will not always win. Some days, the most resourceful individual will taste defeat. But there is, in this case, always tomorrow - after you have done your best to achieve success today.

Maxwell Maltz94 người thíchthích danh ngôn Thích

Tai họa chết người khi bước vào bất cứ cuộc chiến nào mà không có ý định chiến thắng.

It is fatal to enter any war without the will to win it.

Douglas MacArthur89 người thíchthích danh ngôn Thích

Có người thắng, có kẻ thua, và có những người vẫn chưa học được cách để chiến thắng.

There are winners, there are losers and there are people who have not yet learned how to win.

Les Brown86 người thíchthích danh ngôn Thích

Chẳng ai muốn từ bỏ khi đang thua cuộc và chẳng ai muốn từ bỏ khi đang thắng thế.

No one wants to quit when he's losing and no one wants to quit when he's winning.

Richard Strauss83 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong chiến tranh, không có gì thay thế được chiến thắng.

In war, there is no substitute for victory.

Douglas MacArthur82 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu không có kẻ địch, không có cuộc chiến. Nếu không có cuộc chiến, không có chiến thắng, và nếu không có chiến thắng, không có vương miệng.

If there be no enemy there's no fight. If no fight, no victory and if no victory there is no crown.

Thomas Carlyle67 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến thắng bản thân là chiến thắng tốt và cao quý nhất; bị đánh bại bởi bản tính của mình là thất bại tồi tệ và nhục nhã nhất.

To conquer oneself is the best and noblest victory; to be vanquished by one's own nature is the worst and most ignoble defeat.

Plato61 người thíchthích danh ngôn Thích

Đây là nơi bạn sẽ thắng cuộc chiến - trong tâm hồn của chính mình.

This is where you will win the battle - in the playhouse of your mind.

Maxwell Maltz44 người thíchthích danh ngôn Thích

Xung đột càng lớn thì thắng lợi càng vinh quang.

The harder the conflict, the more glorious the triumph.

Thomas Paine40 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy luôn tập trung vào cách sử dụng thời gian hữu hiệu nhất. Đây là điều chia tách giữa người thắng và kẻ thua.

Always concentrate on the most valuable use of your time. This is what separates the winners from the losers.

Brian Tracy33 người thíchthích danh ngôn Thích

Người Thắng luôn là một phần của câu trả lời.
Người Thua luôn là một phần của vấn đề.
Người Thắng luôn có chương trình thực hiện.
Người Thua luôn có lý lẽ ngụy biện.
Người Thắng nói, "Hãy để tôi làm cho bạn."
Người Thua nói, "Đó không phải là việc của tôi."
Người Thắng thấy câu trả lời trong mỗi vấn đề.
Người Thua thấy vấn đề trong mỗi câu trả lời.
Người Thắng thấy mầm xanh gần mỗi hố cát.
Người Thua thấy hai hay ba hố cát gần mỗi mầm xanh.
Người Thắng nói, "Có lẽ khó khăn đấy, nhưng có thể làm được."
Người Thua nói, "Có lẽ sẽ làm được, nhưng quá khó khăn."
Hãy làm Người Thắng.

The Winner is always part of the answer.
The Loser is always part of the problem.
The Winner always has a program.
The Loser always has an excuse.
The Winner says, "Let me do it for you."
The Loser says, "That's not my job."
The Winner sees an answer for every problem.
The Loser sees a problem for every answer.
The Winner sees a green near every sand trap.
The Loser sees two or three sand traps near every green.
The Winner says, "It may be difficult but it's possible."
The Loser says, "It might be possible but it's too difficult."
Be a Winner.

Vince Lombardi32 người thíchthích danh ngôn Thích

Tinh thần, ý chí để chiến thắng, và ý chí để vượt trội là những điều bền vững. Những phẩm chất ấy quan trọng hơn các sự kiện diễn ra nhiều.

The spirit, the will to win, and the will to excel are the things that endure. These qualities are so much more important than the events that occur.

Vince Lombardi30 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi cho người vượt qua được dục vọng của mình can đảm hơn người đánh bại được kẻ thù, bởi chiến thắng khó khăn nhất là chiến thắng bản thân mình.

I count him braver who overcomes his desires than him who conquers his enemies, for the hardest victory is over self.

Aristotle30 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người chiến thắng dành được thắng lợi trong đời bởi trước đó họ đã chiến thắng cuộc chiến trong tâm tưởng.

Winners win in life because they win the battle in their mind first!

Tony Gaskins20 người thíchthích danh ngôn Thích

Có một phẩm chất mà người ta phải sở hữu để chiến thắng, và đó là tính xác định của mục đích, sự hiểu rõ mình muốn gì, và khao khát cháy bỏng để đạt được điều mình muốn.

There is one quality which one must possess to win, and that is definiteness of purpose, the knowledge of what one wants, and a burning desire to possess it.

Napoleon Hill16 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn sinh ra để chiến thắng, nhưng để chiến thắng, bạn phải có kế hoạch để chiến thắng, chuẩn bị để chiến thắng, và kỳ vọng chiến thắng.

You were born to win, but to be a winner you must plan to win, prepare to win, and expect to win.

Zig Ziglar16 người thíchthích danh ngôn Thích

Người không chịu ngừng đấu tranh luôn luôn có thể chiến thắng.

Victory is always possible for the person who refuses to stop fighting.

Napoleon Hill15 người thíchthích danh ngôn Thích

Người trẻ tuổi yêu vinh dự và chiến thắng hơn tiền bạc.

Youth loves honor and victory more than money.

Aristotle15 người thíchthích danh ngôn Thích

Những trận chiến của cuộc đời không phải lúc nào cũng đến với những người mạnh nhất hay nhanh nhất. Nhưng không sớm thì muộn, người chiến thắng là người nghĩ mình có thể chiến thắng.

Life's battles don't always go to the stronger or faster man. But sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can.

Vince Lombardi12 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu chiến thắng không phải là tất cả, tại sao người ta lại phải ghi lại số bàn thắng?

If winning isn't everything, why do they keep score?

Vince Lombardi12 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn tranh cãi và gây hấn và phủ nhận người khác, bạn có thể đôi lúc giành được chiến thắng; nhưng đó chỉ là chiến thắng rỗng tuếch bởi bạn sẽ không bao giờ có được thiện ý của đối thủ.

If you argue and rankle and contradict, you may achieve a victory sometimes; but it will be an empty victory because you will never get your opponent's good will.

Dale Carnegie12 người thíchthích danh ngôn Thích

Ý chí để chiến thắng là quan trọng, nhưng còn quan trọng hơn là ý chí để chuẩn bị.

The will to succeed is important, but what's more important is the will to prepare.

Bobby Knight12 người thíchthích danh ngôn Thích

Những chiến thắng không để lại nuối tiếc duy nhất là chiến thắng sự ngu dốt.

The only victories which leave no regret are those which are gained over ignorance.

Napoleon Bonaparte12 người thíchthích danh ngôn Thích

Với lý do chính nghĩa, kẻ yếu sẽ chiến thắng kẻ mạnh.

In a just cause the weak will beat the strong.

Sophocles11 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin rằng thời khắc huy hoàng nhất của bất cứ ai, sự thỏa nguyện lớn lao nhất đối với tất cả những gì anh ta coi trọng, là khoảng khắc khi anh ta đã đổ hết tâm sức vào một mục đích tốt và nằm kiệt sức trên chiến trường - thắng lợi.

I firmly believe that any man's finest hour, the greatest fulfillment of all that he holds dear, is that moment when he has worked his heart out in a good cause and lies exhausted on the field of battle - victorious.

Vince Lombardi11 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn đi tiếp dù trở ngại có là gì đi nữa. Bạn chỉ đơn giản là từ chối bỏ cuộc - và khi con đường trở nên khắc nghiệt, bạn lại càng cứng rắn hơn. Và, bạn chiến thắng.

You carry on no matter what are the obstacles. You simply refuse to give up - and, when the going gets tough, you get tougher. And, you win.

Vince Lombardi11 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả con người đều sợ hãi, nhưng người can đảm dằn nỗi sợ xuống và tiến lên phía trước, đôi lúc hướng về cái chết, nhưng luôn luôn đi tới chiến thắng.

All men have fears, but the brave put down their fears and go forward, sometimes to death, but always to victory.

Dale Carnegie10 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến thắng thuộc về người bền bỉ nhất.

Victory belongs to the most persevering.

Napoleon Bonaparte10 người thíchthích danh ngôn Thích

Thắng lợi không phải là luôn luôn chiến thắng... mà là đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

Victory is not always winning the battle... but rising every time you fall.

Napoleon Bonaparte9 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không thể chiến thắng một cuộc tranh cãi. Bạn không thể, bởi nếu bạn thua nghĩa là bạn thua; mà nếu bạn thắng, bạn cũng vẫn thua.

You can't win an argument. You can't because if you lose it, you lose it; and if you win it, you lose it.

Dale Carnegie9 người thíchthích danh ngôn Thích

Sau mỗi chiến thắng đều có rất nhiều lần thử.

In every triumph there's a lot of try.

Frank Tyger8 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu ta thắng, sẽ không ai quan tâm. Nếu ta thua, sẽ chẳng còn ai quan tâm.

If we win, nobody will care. If we lose, there will be nobody to care.

Winston Churchill7 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai bắt đầu cuộc chơi không quan trọng bằng ai kết thúc cuộc chơi.

It’s not so important who starts the game but who finishes it.

John Wooden7 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến thắng yêu cầu tài năng, lặp lại chiến thắng đòi hỏi chí khí.

Winning takes talent, to repeat takes character.

John Wooden7 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn hạnh phúc vì làm điều mình yêu thích, bạn đã thắng cuộc rồi.

When you are happy doing what you love, you’ve already won.

Jack Canfield6 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi chắc chắn một điều này, rằng bạn chỉ phải chịu đựng để chinh phục. Bạn chỉ phải bền bỉ để cứu bản thân, và cứu tất cả những ai dựa vào mình. Bạn chỉ phải tiếp tục đi, và ở cuối đường, dù đường dài hay ngắn, chiến thắng và vinh dự đang chờ bạn.

Sure I am of this, that you have only to endure to conquer. You have only to persevere to save yourselves, and to save all those who rely upon you. You have only to go right on, and at the end of the road, be it short or long, victory and honor will be found.

Winston Churchill6 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới này không phải người đúng là người thắng, mà kẻ thắng là kẻ đúng.

Luyện yêu - Hoàng Mặc Kỳ6 người thíchthích danh ngôn Thích

Bởi khi con người bị cuốn sâu vào điều đúng và sẵn lòng hy sinh vì nó, không có điểm dừng nào thiếu đi chiến thắng.

For when people get caught up with that which is right and they are willing to sacrifice for it, there is no stopping point short of victory.

Martin Luther King Jr.6 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người thắng cuộc có thói quen điều khiển kỳ vọng tích cực của chính mình theo chiều sự kiện.

Winners make a habit of manufacturing their own positive expectations in advance of the event.

Brian Tracy5 người thíchthích danh ngôn Thích

Người thắng cuộc là những người có thói quen làm những điều mà kẻ thua cuộc không thích làm.

Winners are those people who make a habit of doing the things losers are uncomfortable doing.

Ed Foreman5 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ bỏ cuộc không bao giờ thắng lợi, và người thắng chẳng bao giờ bỏ cuộc.

A quitter never wins and a winner never quits.

Napoleon Hill5 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có thể sẽ phải đánh một trận chiến nhiều hơn một lần để có thể chiến thắng.

You may have to fight a battle more than once to win it.

Margaret Thatcher4 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người thích kẻ khác nhiều hơn nhiều khi họ tơi tả vì bất hạnh nặng nề hơn là khi họ chiến thắng.

One likes people much better when they're battered down by a prodigious siege of misfortune than when they triumph.

Virginia Woolf4 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.