A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự cám dỗ


Điều cấm đoán có sức mê hoặc đến nỗi khiến nó hấp dẫn không tả nổi.

There is a charm about the forbidden that makes it unspeakably desirable.

Mark Twain211 người thíchthích danh ngôn Thích

Có vài cách bảo vệ tốt chống lại sự cám dỗ, nhưng cách chắc chắn nhất là sự hèn nhát.

There are several good protections against temptation, but the surest is cowardice.

Mark Twain118 người thíchthích danh ngôn Thích

Có những sự quyến rũ chỉ nên đứng từ xa mà ngắm.

There are charms made only for distant admiration.

Samuel Johnson51 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta đạt được sức mạnh của cám dỗ mà ta kháng cự.

We gain the strength of the temptation we resist.

Ralph Waldo Emerson38 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính là bản tính tự nhiên khi ta đắm mình vào ảo ảnh của hy vọng. Chúng ta dễ nhắm mắt lại trước mỹ nhân ngư, cho đến khi bị nàng quyến rũ đi vào cõi chết.

It is natural to indulge in the illusions of hope. We are apt to shut our eyes to that siren until she allures us to our death.

Gertrude Stein18 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự cám dỗ, không giống như thời cơ, luôn cho bạn nhiều cơ hội thứ hai.

Temptations, unlike opportunities, will always give you many second chances.

Orlando Aloysius Battista17 người thíchthích danh ngôn Thích

Cơ hội có thể chỉ gõ cửa một lần, nhưng sự cám dỗ thì bám dính lấy chuông cửa.

Opportunity may knock only once, but temptation leans on the doorbell.

Khuyết danh10 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu chúng ta không muốn sự cám dỗ đi theo, chúng ta không nên hành xử như là mình có quan tâm. Người ta không ngã xuống vách đứng nếu chẳng bao giờ tới gần nó.

If we don't want temptation to follow us, we shouldn't act as if we are interested. No one ever fell over a precipice who never went near one.

Richard L Evans10 người thíchthích danh ngôn Thích

Những gì cấm đoán thường kín đáo quyến rũ.

Things forbidden have a secret charm.

Tacitus9 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng cắn miếng mồi lạc thú, chừng nào bạn chưa biết chắc rằng không có lưỡi câu bên dưới.

Do not bite at the bait of pleasure, till you know there is no hook beneath it.

Thomas Jefferson8 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người phải tự giác, bên ngoài nhiều cám dỗ như vậy, then chốt vẫn là phải ở tự bản thân mình.

Ai hiểu được lòng em - Lục Xu7 người thíchthích danh ngôn Thích

Không cám dỗ nào có thể hấp dẫn được con người trừ phi trong trái tim anh ta đã có sẵn thứ có khả năng phản ứng lại cám dỗ.

No temptation can gravitate to a man unless there is that is his heart which is capable of responding to it.

James Allen6 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng lo lắng về việc tránh cám dỗ. Cùng với tuổi tác, rồi nó sẽ tránh bạn.

Do not worry about avoiding temptation. As you grow older it will avoid you.

Joey Adams4 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu đôi cánh bướm tìm thấy đường đến vầng sáng ngọt ngào hấp dẫn nó, đó chỉ là bởi nó không biết rằng lửa có thể sẽ thiêu trụi nó.

If the butterfly wings its way to the sweet light that attracts it, it's only becasue it doesn't know that the fire can consume it.

Giordano Bruno2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cơ hội có thể chỉ gõ cửa một lần, nhưng sự cám dỗ thì bám nghiến trên chuông cửa.

Opportunity may knock only once but temptation leans on the door bell.

Oprah Winfrey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Và cám dỗ đi tìm đóa hoa hồng không có gai luôn luôn không ở cách xa và luôn luôn khó mà kháng cự.

And the enticement to seek a rose without thorns is never far away and always difficult to resist.

Zygmunt Bauman1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.