A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Cải cách


Cải cách không vui sướng mà đau đớn; không ai có thể thay đổi chính mình mà không trải qua đau khổ và vất vả, quốc gia lại càng không thể.

Reform is not pleasant, but grievous; no person can reform themselves without suffering and hard work, how much less a nation.

Thomas Carlyle12 người thíchthích danh ngôn Thích

Giáo dục dẫn tới sự khai sáng. Sự khai sáng mở đường cho thấu hiểu. Thấu hiểu báo trước cải cách.

Education leads to enlightenment. Enlightenment opens the way to empathy. Empathy foreshadows reform.

Derrick A. Bell11 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy cải cách khi bạn đang ở tình trạng tốt đẹp nhất và trước khi bắt đầu suy thoái. Tới khi trời mưa mới sửa mái nhà là quá muộn.

Reform when you are in your best shape and before the downturn sets in. It will be too late to fix the roof once it starts raining. Borrow an umbrella while the sun is still shining.

Jack Ma4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin rằng giáo dục là phương thức cơ bản của tiến bộ và cải cách xã hội.

I believe that education is the fundamental method of social progress and reform.

John Dewey4 người thíchthích danh ngôn Thích

Một quốc gia không có biện pháp để cải cách là một quốc gia không có biện pháp để sống sót.

A nation without the means of reform is without the means of survival.

Edmund Burke3 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi phong trào cải cách đều có những thành phần cực đoan.

Every reform movement has a lunatic fringe.

Theodore Roosevelt3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu không có ai phản đối, chứng tỏ đó là một cải cách tồi.

Tony Blair2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.