A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Chiến thắng


Trang 2 trên 2«12

Con đường được bắt đầu tốt là trận chiến thắng lợi một nửa. Điều quan trọng là bắt tay vào khởi đầu.

A road well begun is the battle half won. The important thing is to make a beginning and get under way.

Soren Kierkegaard3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy nghĩ về điều này, không ai có thể chiến thắng cuộc đua mà mình đã từ bỏ. Bạn không thể chiến thắng cuộc chiến mà bạn đã đầu hàng.

Think about it, no one can win a race in which he had given up. You can’t win a battle for which you have surrendered.

Mary Kay Ash3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến thắng đầu tiên và huy hoàng nhất là chiến thắng bản thân mình.

The first and best victory is to conquer self.

Plato2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không thể chiến thắng một cuộc chiến cũng như không thể chiến thắng động đất.

You can no more win a war than you can win an earthquake.

Jeannette Rankin2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến thắng không phải là tất cả, nhưng mong muốn chiến thắng lại là tất cả.

Winning isn’t everything, but wanting to win is.

Vince Lombardi2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn đứng ở ngã tư đường, hãy chọn làm người chiến thắng, đừng chọn làm nạn nhân.

When you find yourself at a crossroad, choose to be a victor, not a victim.

Jill Morgenthaler2 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai bắt đầu cuộc chơi không quan trọng bằng ai kết thúc cuộc chơi.

It’s not so important who starts the game but who finishes it.

John Wooden2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến thắng yêu cầu tài năng, lặp lại chiến thắng đòi hỏi chí khí.

Winning takes talent, to repeat takes character.

John Wooden2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không phải là nạn nhân. Dù bạn đã phải trải qua chuyện gì, bạn vẫn đang ở đây. Có thể bạn đã bị thử thách, phải chịu thương tổn, bị phản bội, vùi dập và khiến nản lòng, nhưng bạn chưa bị đánh bại bởi bất cứ điều gì. Bạn vẫn đang ở đây! Có thể bạn đã bị trì hoãn nhưng bạn chưa bị phủ nhận. Bạn không phải là nạn nhân, bạn là người chiến thắng. Chiến thắng đã đưa bạn tới nơi này.

You are not a victim. No matter what you have been through, you're still here. You may have been challenged, hurt, betrayed, beaten, and discouraged, but nothing has defeated you. You are still here! You have been delayed but not denied. You are not a victim, you are a victor. You have a history of victory.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi thắng, bạn xứng đáng có bia. Khi thua, bạn cần nó.

On victory, you deserve beer. On defeat, you need it.

Napoleon Bonaparte2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến thắng thuộc về người bền bỉ nhất.

Victory belongs to the most persevering.

Napoleon Bonaparte2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến trường là quang cảnh hỗn loạn không ngừng. Người chiến thắng là người có thể khống chế sự hỗn loạn đó, của của mình và của kẻ địch.

The battlefield is a scene of constant chaos. The winner will be the one who controls that chaos, both his own and the enemies.

Napoleon Bonaparte1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi biết ơn những rắc rối của mình. Khi nhìn lại cuộc đời, tôi nhận ra rằng những chiến thắng lớn nhất của tôi sinh ra từ những rắc rối lớn nhất của tôi.

I am so grateful for my troubles. As I reflect back on my life, I have come to realize that my greatest triumphs have been born of my greatest troubles.

Steve Maraboli1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến thắng không phải lúc nào cũng có nghĩa là đứng thứ nhất. Chiến thắng nghĩa là bạn đã làm được tốt hơn mình từng làm trước đây.

Winning doesn’t always mean being first. Winning means you’re doing better than you’ve done before.

Bonnie Blair1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến thắng rất tuyệt vời, chắc chắn rồi, nhưng nếu bạn thực sự muốn làm được điều gì đó trong đời, bí mật là hãy học được cách thua.

Winning is great, sure, but if you are really going to do something in life, the secret is learning how to lose.

Wilma Rudolph1 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không sinh là người chiến thắng, và bạn không sinh ra là kẻ thua cuộc. Bạn là điều chính mình tạo dựng.

You were not born a winner, and you were not born a loser. You are what you make yourself be.

Lou Holtz1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không tự thấy mình là người thắng, thì bạn không thể hành xử như là người thắng.

If you don’t see yourself as a winner, then you cannot perform as a winner.

Zig Ziglar1 người thíchthích danh ngôn Thích

Những vấn đề của chiến thắng dễ tiếp nhận hơn những vấn đê của bị đánh bại, nhưng chúng không hề ít khó khăn hơn.

The problems of victory are more agreeable than those of defeat, but they are no less difficult.

Winston Churchill1 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn là ai, hay bạn đến từ đâu đều không quan trọng. Khả năng chiến thắng bắt đầu với bạn - luôn luôn là vậy.

It doesn’t matter who you are, where you come from. The ability to triumph begins with you - always.

Oprah Winfrey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho dù bên trong bạn cảm thấy thế nào, hãy luôn luôn biểu hiện như mình là người chiến thắng. Thậm chí dù bạn tụt lại phía sau, một vẻ ngoài được duy trì trông tự tin và trong tầm kiểm soát có thể cho bạn khía cạnh tinh thần có thể dẫn tới chiến thắng.

Regardless of how you feel inside, always try to look like a winner. Even if you’re behind, a sustained look of control and confidence can give you a mental edge that results in victory.

Arthur Ashe1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi chú ý thấy trong mọi chiến dịch tôi từng chiến đấu, có một khoảng thời gian mấu chốt, khoảng 13 đến 15 phút, khi mà thắng bại được quyết định. Tôi tập trung vào khoảng thời gian ấy, và tôi chiến thắng.

I have noticed in every campaign that I have fought-that there is a key segment of time, somewhere between 13 and 15 minutes in which the battle is won or lost. I focus on that segment of time, and I win.

Napoleon Bonaparte0 người thíchthích danh ngôn Thích

Gần như thể là tôi có quyền chiến thắng. Suy nghĩ theo lối đó thường biến thành một kiểu lời tiên tri tự thành.

It was almost as if I had a right to win. Thinking like that often seems to turn into sort of a self-fulfilling prophecy.

Sam Walton0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.