A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Hiện thực


Trang 1 trên 212»
Danh ngôn cuộc sống, danh ngôn về kinh nghiệm, danh ngôn về hy vọng, danh ngôn về hiện tại, danh ngôn về bản thân

Bốn ý tưởng hay cho cuộc sống:
   Nhìn lại phía sau & Có kinh nghiệm!
   Nhìn lên phía trước & Thấy hy vọng!
   Nhìn ra xung quanh & Tìm được thực tại!
   Nhìn vào bên trong & Tìm thấy chính mình!

Four beautiful thoughts of life:
   Look back & Get experience!
   Look forward & See hope!
   Look around & Find reality!
   Look within & Find yourself.

Khuyết danh611 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu thực tế không vừa với học thuyết, hãy thay đổi thực tế.

If the facts don't fit the theory, change the facts.

Albert Einstein524 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp; bởi cái đẹp là hiện thực giản đơn được nhìn qua con mắt yêu thương.

All things are perceived in the light of charity, and hence under the aspect of beauty; for beauty is simply reality seen with the eyes of love.

Evelyn Underhill430 người thíchthích danh ngôn Thích

Giấc mơ bạn mơ một mình chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ bạn mơ cùng người khác là hiện thực.

A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.

John Lennon211 người thíchthích danh ngôn Thích

Quy luật của toán học càng liên hệ tới thực tế càng không chắc chắn, và càng chắc chắn thì càng ít liên hệ tới thực tế.

As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain, and as far as they are certain, they do not refer to reality.

Albert Einstein199 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới hiện thực có giới hạn; thế giới tưởng tượng là vô hạn.

The world of reality has its limits; the world of imagination is boundless.

Jean Jacques Rousseau148 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuối cùng văn chương cũng chính là nghề mộc. Anh đều làm việc với hiện thực, một vật liệu cũng cứng như gỗ.

Ultimately, literature is nothing but carpentry. With both you are working with reality, a material just as hard as wood.

Gabriel Garcia Marquez142 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn biết bạn đang yêu khi bạn không thể ngủ bởi vì hiện thực cuối cùng cũng tốt đẹp hơn giấc mơ.

You know you're in love when you can't fall asleep because reality is finally better than your dreams.

Dr Seuss122 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng để quan điểm của người khác về bạn trở thành hiện thực của bạn.

Don't let someone else's opinion of you become your reality.

Les Brown107 người thíchthích danh ngôn Thích

Hiện thực để lại nhiều điều cho trí tưởng tượng.

Reality leaves a lot to the imagination.

John Lennon99 người thíchthích danh ngôn Thích

Hiện thực chỉ là ảo tưởng, mặc dầu đó là thứ ảo tưởng dai dẳng.

Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one.

Albert Einstein96 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu anh tin rằng buồn tủi hay lo lắng đủ nhiều sẽ có thể thay đổi quá khứ hay tương lai, anh đang sống trên một hành tinh khác với một hệ thống hiện thực khác.

If you believe that feeling bad or worrying long enough will change a past or future event, then you are residing on another planet with a different reality system.

William James82 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ hiện thực nào ngày hôm nay, bất cứ thứ gì bạn chạm và vào tin tưởng, rồi ngày mai sẽ trở thành ảo tưởng, như hiện thực của hôm qua.

Whatever is a reality today, whatever you touch and believe in and that seems real for you today, is going to be - like the reality of yesterday - an illusion tomorrow.

Luigi Pirandello74 người thíchthích danh ngôn Thích

Anh ngước lên mặt trăng và ngã vào rãnh nước.

You gazed at the moon and fell in the gutter.

Thomas Fuller64 người thíchthích danh ngôn Thích

Niềm tin tạo ra hiện thực.

Belief creates the actual fact.

William James63 người thíchthích danh ngôn Thích

Hiện thực - Ước mơ = Động vật
Hiện thực + Ước mơ = Tim đau (thường được gọi là Chủ nghĩa lý tưởng)
Hiện thực + Hài hước = Quan điểm hiện thực (hay còn gọi là Chủ nghĩa bảo thủ)
Ước mơ - Hài hước = Cuồng tín
Ước mơ + Hài hước = Ảo mộng
Hiện thực + Ước mơ + Hài hước = Sự khôn ngoan

Reality - Dreams = Animal Being
Reality + Dreams = A Heart-Ache (usually called Idealism)
Reality + Humor = Realism (also called Conservatism)
Dreams - Humor = Fanaticism
Dreams + Humor = Fantasy
Reality + Dreams + Humor = Wisdom

Lâm Ngữ Đường62 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có trách nhiệm biến giấc mơ của mình thành hiện thực.

You take on the responsibility for making your dream a reality.

Les Brown60 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới ít khi là những gì ta trông thấy; với con người, tầm nhìn giới hạn, và hiện thực giống như mơ trong khi giấc mơ lại tưởng như hiện thực.

The world is seldom what it seems; to man, who dimly sees, realities appear as dreams, and dreams realities.

Samuel Johnson55 người thíchthích danh ngôn Thích

Thành công hay thất bại phụ thuộc nhiều vào thái độ hơn là vào năng lực. Những người thành công hành động như thể họ đã thành đạt, hay đang thưởng thức điều gì đó. Không lâu sau, nó trở thành hiện thực. Hành động, quan sát, cảm thấy thành công, hành xử theo điều đó, và bạn sẽ kinh ngạc vì kết quả tích cực.

Success or failure depends more upon attitude than upon capacity. Successful men act as though they have accomplished or are enjoying something. Soon it becomes a reality. Act, look, feel successful, conduct yourself accordingly, and you will be amazed at the positive results.

William James45 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật trong triết học có nghĩa là khái niệm và hiện thực bên ngoài phù hợp với nhau.

Truth in philosophy means that concept and external reality correspond.

Hegel44 người thíchthích danh ngôn Thích

Và người muốn vươn tới những vì sao thường vấp phải cọng rơm.

And he that strives to touch the stars, Oft stumbles at a straw.

Edmund Spenser41 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ bên trong bạn mới tồn tại hiện thực mà bạn khao khát. Tôi không thể cho bạn thứ gì mà không có sẵn bên trong bản thân bạn. Tôi không thể mở cửa triển lãm tranh nào cho bạn ngoài chính tâm hồn bạn.

Only within yourself exists the other reality for which you long. I can give you nothing that has not already its being within yourself. I can throw open to you no picture gallery but your own soul.

Hermann Hesse31 người thíchthích danh ngôn Thích

Dù có người nói toàn bộ cuộc đời trọn vẹn chẳng là gì khác ngoài một giấc mơ và thế giới vật lý chẳng là gì khác ngoài ảo ảnh, tôi nghĩ giấc mơ hay ảo ảnh này đủ thực, nếu biết dùng tốt lý trí chúng ta sẽ không bao giờ bị nó lừa gạt.

Although the whole of this life were said to be nothing but a dream and the physical world nothing but a phantasm, I should call this dream or phantasm real enough, if, using reason well, we were never deceived by it.

Gottfried Wilhelm Leibniz30 người thíchthích danh ngôn Thích

Trí tưởng tượng là vũ khí trong cuộc chiến chống lại hiện thực.

Imagination is the one weapon in the war against reality.

Jules de Gaultier29 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi hiện thực không phù hợp với lý luận, hãy ném lý luận đi.

When the fact doesn't meet the theory then let go the theory.

Agatha Christie27 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta có nghệ thuật để ta không bị hiện thực giết chết.

We have art so that we shall not die of reality.

Friedrich Nietzsche27 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta chỉ có thể rút ra lý lẽ từ hiện thực; chúng ta có thể đặt lý lẽ trên thực tế chứ không thể trên khả năng.

We can only reason from what is; we can reason on actualities, but not on possibilities.

Thomas Paine26 người thíchthích danh ngôn Thích

Hiện thực không thể tìm thấy ở đâu ngoài một nguồn duy nhất, bởi mối liên hệ nối mọi thứ với nhau.

Reality cannot be found except in One single source, because of the interconnection of all things with one another.

Gottfried Wilhelm Leibniz21 người thíchthích danh ngôn Thích

Trái tim bạn sẽ tan vỡ vì đau khổ nếu bạn buộc nó phải sống trong thế giới mộng tưởng phù du của tương lai thay vì hiện thực vĩnh hằng của ngày hôm nay.

Your heart will be shattered by sorrow if you force it to live in tomorrow's ephemeral imagination - world instead of in today's eternal reality - now.

Sri Chinmoy21 người thíchthích danh ngôn Thích

Dù chỉ mình sự cảm thông thì không thể thay đổi được hiện thực, nhưng nó có thể khiến ta chịu đựng hiện thực dễ dàng hơn.

Though sympathy alone can't alter facts, it can help to make them more bearable.

Bram Stoker19 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức hạnh không thể tách rời khỏi hiện thực mà không trở thành nguồn gốc của xấu xa.

Virtue cannot separate itself from reality without becoming a principle of evil.

Albert Camus19 người thíchthích danh ngôn Thích

Siêu thực có ảnh hưởng lớn với tôi vì tôi nhận ra những hình ảnh trong đầu tôi không điên. Siêu thực với tôi là hiện thực.

Surrealism had a great effect on me because then I realised that the imagery in my mind wasn't insanity. Surrealism to me is reality.

John Lennon19 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhưng trong thực thể đơn giản, ảnh hưởng của một đơn tử lên một đơn tử khác chỉ là lý tưởng.

But in simple substances the influence of one monad over another is ideal only.

Gottfried Wilhelm Leibniz19 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có nghệ thuật, sự thô bạo của hiện thực sẽ khiến thế giới này không thể chịu nổi.

Without art, the crudeness of reality would make the world unbearable.

George Bernard Shaw17 người thíchthích danh ngôn Thích

Ít người có trí tưởng tượng cho hiện thực.

Few people have the imagination for reality.

Johann Wolfgang von Goethe17 người thíchthích danh ngôn Thích

Hiện thực có thể bị đánh bại nếu trí tưởng tượng đủ nhiều.

Reality can be beaten with enough imagination.

Mark Twain17 người thíchthích danh ngôn Thích

Vai trò của người lãnh đạo là chống lại hiện thực, và rồi trao đi hy vọng.

The leader's role is to define reality, then give hope.

Napoleon Bonaparte15 người thíchthích danh ngôn Thích

Những thanh niên của thế hệ tôi, thèm khát cuộc đời, lãng quên trong thân thể và tâm hồn hy vọng về tương lai cho tới khi hiện thực dạy họ rằng ngày mai không phải điều họ đã mơ mộng, và họ phát hiện ra hoài niệm.

The adolescents of my generation, greedy for life, forgot in body and soul about their hopes for the future until reality taught them that tomorrow was not what they had dreamed, and they discovered nostalgia.

Gabriel Garcia Marquez11 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều bạn tin tưởng mạnh mẽ trở thành hiện thực của bạn.

Whatever you believe with feeling becomes your reality.

Brian Tracy11 người thíchthích danh ngôn Thích

Trí tưởng tượng là vũ khí duy nhất trong cuộc chiến chống lại hiện thực.

Imagination is the only weapon in the war against reality.

Lewis Carroll9 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật ở bên ngoài to lớn quá, mạnh mẽ quá, ăn hiếp hẳn cuộc đời tưởng tượng, hiện hình bằng giấy trắng mực đen…

Từ sao Hỏa đến La Mã - Tiểu Hài Tử Ta Đến Đây9 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có thể trốn tránh hiện thực, nhưng bạn không thể trốn tránh hậu quả của việc trốn tránh hiện thực.

You can avoid reality, but you cannot avoid the consequences of avoiding reality.

Ayn Rand8 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi chẳng điên cuồng về hiện thực lắm, nhưng đó là nơi duy nhất có được bữa ăn ngon.

I'm not crazy about reality, but it's still the only place to get a decent meal.

Groucho Marx8 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu muốn chịu đựng nổi hiện thực, mỗi chúng ta đều phải nuôi dưỡng một hoặc hai mộng tưởng.

If we are to make reality endurable, we must all nourish a fantasy or two.

Marcel Proust6 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu là một ví dụ điển hình cho thấy hiện thực có ý nghĩa ít đến thế nào đối với chúng ta.

Love is a striking example of how little reality means to us.

Marcel Proust5 người thíchthích danh ngôn Thích

Thỏa thuận của bạn với hiện thực định hình cuộc đời bạn.

Your agreement with reality defines your life.

Steve Maraboli5 người thíchthích danh ngôn Thích

Quan điểm của bạn không phải là hiện thực của tôi.

Your opinion is not my reality.

Steve Maraboli5 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn cũng không nên trông chờ quá nhiều vào hiện thực như bạn cảm thấy nó hôm nay, bởi giống như hôm qua, nó có thể trở thành ảo ảnh cho bạn vào ngày mai.

You too must not count too much on your reality as you feel it today, since like yesterday, it may prove an illusion for you tomorrow.

Luigi Pirandello5 người thíchthích danh ngôn Thích

Lợi ích của du lịch là cân bằng sự tưởng tượng và hiện thực, và thay vì suy nghĩ mọi thứ như thế nào thì tận mắt chứng kiến chúng.

The use of traveling is to regulate imagination with reality, and instead of thinking of how things may be, see them as they are.

Samuel Johnson5 người thíchthích danh ngôn Thích

Trực giác là kinh nghiệm tích tụ trong vô thức hình thành phán đoán trong hiện thực.

Intuition is unconscious accumulated experience informing judgement in real time.

Alain de Botton5 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.