William James

(11/1/1842 – 26/8/1910)
www.tudiendanhngon.vn - Danh nhân - William James

William James () là nhà tâm lý học và triết gia người Mỹ. Ông là học giả đầu tiên giảng dạy khóa tâm lý học ở Mỹ. Ông viết những cuốn sách có ảnh hưởng lớn tới khoa học tâm lý, tâm lý học giảng dạy, tâm lý học trải nghiệm tôn giáo và chủ nghĩa thần bí, cũng như tâm lý học về chủ nghĩa thực dụng thời kỳ đầu. Ông là anh của nhà văn Henry James và tác giả nhật ký Alice James.

William James được nhiều người coi là một trong những triết gia sâu sắc và truyền cảm hứng nhất của Mỹ, cũng như một trong ba người theo chủ nghĩa thực dụng nổi tiếng (giữa Charles Sanders Peirce và John Dewey). Tránh sự chặt chẽ về logic điển hình của chủ nghĩa duy lý Châu Âu, ông xây dựng một nền tảng tâm lý học chứng đựng nhiều ẩn ý triết học và triết học được làm phong phú bởi kinh nghiệm về tâm lý học. Học thuyết của ông về bản ngã, và quan điểm của ông rằng niềm tin của con người hướng tới những hành động có ý thức đã tạo ra các vấn đề cần tới sự hỗ trợ của triết học. Từ đó, ông phát triển nhận thức luận cho chủ nghĩa thực dụng, cân nhắc ý nghĩa của ý tưởng và bản chất của niềm tin không trên cơ sở trừu tượng mà trên sự khác biệt thực tế mà chúng tạo ra trong cuộc sống của con người.

Ông theo đuổi học thuyết này trong nhiều lĩnh vực như tôn giáo, siêu hình học, triết học xã hội, tự do và các giá trị đạo đức. Sự đóng góp của ông trong các lĩnh vực đó bao gồm những phản biện chống lại các quan điểm triết học truyền thống trên các vấn đề như tự do và sự quyết tâm, sự tương ứng và sự chặt chẽ, thuyết nhị nguyên và chủ nghĩa duy vật, cũng như phân tích sâu sắc về nhận thức hiện tượng luận về bản ngã và ý thức. Ông đã thiết lập một hệ thống triết học lớn trong tư tưởng phương Tây, cho dù ông không sống đủ lâu để hoàn thiện tất cả các khía cạnh của nó.


View: 38574      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của William James

Trang 1 trên 212»

Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc – chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười.

We don't laugh because we're happy - we're happy because we laugh.

 590 người thích      Thích

~*~

Hãy tin rằng đời đáng sống, và niềm tin của bạn sẽ giúp thiết lập sự thực đó.

Believe that life is worth living and your belief will help create the fact.

 330 người thích      Thích

~*~

Thế giới tưởng chừng như thật điên rồ mà chúng ta đang chứng kiến là kết quả của một hệ niềm tin không hoạt động. Để nhìn thế giới khác đi, chúng ta phải sẵn lòng thay đổi hệ niềm tin của mình, để quá khứ trôi qua, mở rộng nhận thức về hiện tại và làm tan chảy nỗi sợ hãi trong tâm tưởng.

The world we see that seems so insane is the result of a belief system that is not working. To perceive the world differently, we must be willing to change our belief system, let the past slip away, expand our sense of now, and dissolve the fear in our minds.

 307 người thích      Thích

~*~

Bất cứ khi nào bạn xung đột với ai đó, có một yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt giữa hủy hoại mối quan hệ và làm nó trở nên sâu sắc hơn. Yếu tố đó là thái độ.

Whenever you're in conflict with someone, there is one factor that can make the difference between damaging your relationship and deepening it. That factor is attitude.

 289 người thích      Thích

~*~

Hãy hành động như thể bạn tạo được sự khác biệt. Đúng đấy.

Act as if what you do makes a difference. It does.

 259 người thích      Thích

~*~

Con người có thể thay đổi cuộc đời mình bằng cách thay đổi thái độ của mình.

Human beings can alter their lives by altering their attitudes of mind.

 249 người thích      Thích

~*~

Luôn luôn, ở bất cứ đâu, và đối với bất cứ ai, thật sai lầm khi tin vào bất cứ thứ gì khi không đủ bằng chứng.

It is wrong always, everywhere, and for everyone, to believe anything upon insufficient evidence.

 184 người thích      Thích

~*~

Tại sao chúng ta lại nên nghĩ về những điều tươi đẹp? Bởi vì suy nghĩ quyết định cuộc đời. Có một thói quen chung là oán trách môi trường xung quanh. Môi trường điều chỉnh cuộc đời nhưng không điều khiển cuộc đời. Linh hồn mạnh hơn những gì quanh nó.

Why should we think upon things that are lovely? Because thinking determines life. It is a common habit to blame life upon the environment. Environment modifies life but does not govern life. The soul is stronger than its surroundings.

 168 người thích      Thích

~*~

Sự bi quan dẫn tới sự yếu đuối, lạc quan dẫn tới sức mạnh.

Pessimism leads to weakness, optimism to power.

 164 người thích      Thích

~*~

Con người được sinh vào cuộc đời ngắn ngủi này, nơi điều tốt đẹp nhất là tình bạn và sự thân tình... và thế nhưng họ bỏ mặc tình bạn và sự thân tình không được chăm sóc, bỏ mặc chúng tự sinh trưởng ven đường, hy vọng chúng "ở lại" chỉ nhờ quán tính.

Human beings are born into this little span of life of which the best thing is its friendships and intimacies … and yet they leave their friendships and intimacies with no cultivation, to grow as they will by the roadside, expecting them to "keep" by force of mere inertia.

 158 người thích      Thích

~*~

Chính thái độ của chúng ta khi bắt đầu một việc khó khăn sẽ ảnh hưởng lên kết quả thành công nhiều hơn bất cứ điều gì khác.

It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome.

 156 người thích      Thích

~*~

Chúng ta ai cũng sẵn sàng tàn nhẫn cho một động cơ nào đó. Điểm khác biệt giữa người tốt và người xấu nằm ở sự lựa chọn động cơ.

We are all ready to be savage in some cause. The difference between a good man and a bad one is the choice of the cause.

 153 người thích      Thích

~*~

Không gì mệt mỏi hơn cứ mãi lơ lửng với một công việc chưa hoàn thành.

Nothing is so fatiguing as the eternal hanging on of an uncompleted task.

 150 người thích      Thích

~*~

Nghệ thuật thông thái là nghệ thuật biết phải bỏ qua cái gì.

The art of being wise is the art of knowing what to overlook.

 143 người thích      Thích

~*~

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.

Action may not bring happiness but there is no happiness without action.

 126 người thích      Thích

~*~

Làm thế nào để có, để giữ, và để tìm lại hạnh phúc thực ra đối với hầu hết người đời ở mọi thời đại là động lực bí mật của tất cả những gì họ làm, và tất cả những gì họ sẵn sàng chịu đựng.

How to gain, how to keep, how to recover happiness is in fact for most men at all times the secret motive of all they do, and of all they are willing to endure.

 117 người thích      Thích

~*~

Giá như giới trẻ nhận ra họ sẽ sớm trở thành một mớ thói quen di động nhanh như thế nào, họ sẽ cẩn thận hơn trong hành động của mình khi vẫn còn là chất dẻo.

Could the young but realize how soon they will become mere walking bundles of habits, they would give more heed to their conduct while in the plastic state.

 117 người thích      Thích

~*~

Nguyên lý sâu xa nhất trong bản tính con người là sự khao khát được tán thưởng.

The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated.

 94 người thích      Thích

~*~

Cuộc đời có đáng sống không? Tất cả phụ thuộc vào người sống nó.

Is life worth living? It all depends on the liver.

 85 người thích      Thích

~*~

Nếu anh tin rằng buồn tủi hay lo lắng đủ nhiều sẽ có thể thay đổi quá khứ hay tương lai, anh đang sống trên một hành tinh khác với một hệ thống hiện thực khác.

If you believe that feeling bad or worrying long enough will change a past or future event, then you are residing on another planet with a different reality system.

 82 người thích      Thích

~*~

Sự chấp nhận điều đã xảy ra là bước đầu tiên để vượt qua hậu quả của tai họa.

Acceptance of what has happened is the first step to overcoming the consequences of any misfortune.

 70 người thích      Thích

~*~

Niềm tin tạo ra hiện thực.

Belief creates the actual fact.

 64 người thích      Thích

~*~

Khi bạn phải lựa chọn và bạn không lựa chọn, chính bản thân điều đó cũng là một lựa chọn.

When you have to make a choice and don't make it, that is in itself a choice.

 63 người thích      Thích

~*~

Vũ khí tốt nhất chống lại sự căng thẳng là khả năng chọn một ý nghĩ hơn một ý nghĩ khác.

The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another.

 60 người thích      Thích

~*~

Nhiều người tưởng họ đang suy nghĩ, trong khi họ thực ra chỉ đang sắp xếp lại định kiến của mình.

A great number of people think they are thinking when they are merely rearranging their prejudices.

 59 người thích      Thích

~*~

Hành động tưởng chừng đi sau cảm xúc, nhưng thực ra hành động và cảm xúc đi cùng nhau; và bằng cách điều chỉnh hành động, thứ mà ý chí có thể trực tiếp điều khiển, chúng ta có thể gián tiếp điều chỉnh cảm xúc, thứ mà ý chí không thể.

Action seems to follow feeling, but really action and feeling go together; and by regulating the action, which is under the more direct control of the will, we can indirectly regulate the feeling, which is not.

 56 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn muốn chất lượng, hãy hành động như thể bạn đã có nó rồi.

If you want a quality, act as if you already had it.

 53 người thích      Thích

~*~

Ai cũng nên làm ít nhất hai việc mình ghét mỗi ngày, chỉ để luyện tập.

Everybody should do at least two things each day that he hates to do, just for practice.

 52 người thích      Thích

~*~

Bất cứ bộ phận nào không thể thực hiện hết tiềm năng của mình, nó sẽ trở nên ốm yếu.

If any organism fails to fulfill its potentialities, it becomes sick.

 51 người thích      Thích

~*~

Phần lớn người đời không chạy đủ xa trong lần thử đầu tiên để biết họ có lần thử thứ hai.

Most people never run far enough on their first wind to find out they've got a second.

 48 người thích      Thích

~*~

Thành công hay thất bại phụ thuộc nhiều vào thái độ hơn là vào năng lực. Những người thành công hành động như thể họ đã thành đạt, hay đang thưởng thức điều gì đó. Không lâu sau, nó trở thành hiện thực. Hành động, quan sát, cảm thấy thành công, hành xử theo điều đó, và bạn sẽ kinh ngạc vì kết quả tích cực.

Success or failure depends more upon attitude than upon capacity. Successful men act as though they have accomplished or are enjoying something. Soon it becomes a reality. Act, look, feel successful, conduct yourself accordingly, and you will be amazed at the positive results.

 45 người thích      Thích

~*~

Cách nhìn của chúng ta về thế giới thực sự được định hình bởi điều chúng ta quyết định lắng nghe.

Our view of the world is truly shaped by what we decide to hear.

 44 người thích      Thích

~*~

Cuộc đời này đáng sống, ta có thể nói như vậy, bởi nó là điều mà chúng ta tạo nên.

This life is worth living, we can say, since it is what we make it.

 44 người thích      Thích

~*~

Lý lẽ tốt nhất tôi biết về cuộc đời bất tử là sự tồn tại của người xứng đáng với nó.

The best argument I know for an immortal life is the existence of a man who deserves one.

 42 người thích      Thích

~*~

Trong bóng râm mờ nhạt của tâm trí, chúng ta biết mình phải làm gì nhưng lại không thể bắt đầu.

In the dim background of mind we know what we ought to be doing but somehow we cannot start.

 42 người thích      Thích

~*~

Nghiên cứu thứ bất thường là cách tốt nhất để hiểu sự bình thường.

To study the abnormal is the best way of understanding the normal.

 41 người thích      Thích

~*~

Công dụng vĩ đại của cuộc đời là sử dụng nó cho điều gì đó sẽ trường tồn hơn cả nó.

The great use of life is to spend it for something that will outlast it.

 40 người thích      Thích

~*~

Cho dù bạn ở đâu, chính bạn bè tạo nên thế giới.

Wherever you are, it is your friends who make your world.

 39 người thích      Thích

~*~

Có hiểu biết về cuộc đời là một việc; xây dựng được một chỗ đứng tốt đẹp trong cuộc đời, với những dòng chảy năng động của nó tràn qua bạn, lại là một việc khác.

Knowledge about life is one thing; effective occupation of a place in life, with its dynamic currents passing through your being, is another.

 37 người thích      Thích

~*~

Một sợi xích không bền chắc hơn mối liên kết yếu nhất của nó, và cuộc sống chẳng qua cũng chỉ là một sợi xích.

A chain is no stronger than its weakest link, and life is after all a chain.

 37 người thích      Thích

~*~

Trang 1 trên 212»
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

- Hao kiet (31/12/2015 14:17:00)

Đừng bao giờ nói không thể bởi chưa ai từng nhìn thấy giớ hạn của tiềm năng.

 
   

Phản hồi

- Nguyễn Phương Uyên (20/12/2015 11:47:00)

Ông là một người thật sâu sắc

 
   

Phản hồi

Thú vị - duyên ca (24/11/2015 22:29:00)

Rất hay :D

 
   

Phản hồi

- đỗ thị phương anh (30/04/2014 11:49:00)

********** mk mến phục nhà triết gia này!

 
   

Phản hồi

///////////////// - NGUYE NGOC THOA (18/02/2014 14:46:00)

KKKKKKKKKKKKKKK

 
   

Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.